Add parallel Print Page Options

Ajo tyol Juan, a Jawsil Aˈ(A)

Tbˈajlinxiˈ ilaˈ abˈqˈe, ul Juan, a Jawsil Aˈ, tojjo tzqij txˈotxˈ, jaˈ ntiˈ kynajbˈilxjal toj, tojx ttxˈotxˈ Judey. Me bˈeˈx i xiˈ nim xjal bˈilte, quˈn nyolintaq Juan tiˈj Tyol Dios, ex ntqˈmaˈntaq: Ku tajtz tiˈj kyanmiˈn, quˈn a Tkawbˈil Dios toj kyaˈj kyja tul laqˈe.

Anteˈ Juan luˈn a kubˈ ttzˈibˈin Isaías, a yolil Tyol Dios ojtxe, tej tqˈmante kyjaluˈn:
    Ex bˈijte tqˈajqˈojil twiˈ jun aˈla kujxix wen tojjo tzqij txˈotxˈ, jaˈ ntiˈye kynajbˈilxjal toj. Chiˈ kyjaluˈn:
    Kybˈinchima kyibˈa twutzjo tAjaw Tkyaqil.
    Kyqˈonx kyanmiˈn te, quˈn chˈix tul tzaluˈn twutz txˈotxˈ.

Atzin t‑xbˈalin Juan noq tsmal jun wiq txuk, kamey tbˈi, tukˈa tkˈalbˈil tal ttxˈaqin tzˈuˈn, tzeˈnku kyxbˈalin yaj. Ex atzin twa n‑oktaq, noq txuk tzeˈnqekuˈ txanin, ex taˈl aq toj kˈul. Ex nimxjal toj tnam te Jerusalén ncheˈxtaq bˈilte, exqetziˈn toj txˈotxˈ te Judey ex tkˈatz Nim Aˈ Jordán. Me ayetziˈn jatz kypaˈn kyil twutz Dios, bˈeˈx i kux tqˈoˈn Juan toj nim aˈ, te jawsbˈil aˈ.

Me atzaj teˈ tok tkaˈyin Juan nimtaq xjal kyxol Parisey ex Sadusey nchi ultaq, tuˈn kykuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ, bˈeˈx xi tqˈmaˈn kye: Ntiˈx kyeˈ kyajbˈin, ikyqexjiˈy tzeˈnku jun chˈuq maˈ kan. ¿Ma noqtzin tuˈn aj kykuˈxa toj aˈ, ok kchi kletiliˈy te tkawbˈil Dios kujxix wen, a chˈix tul kanin kyibˈaja? Quˈn ojtzqiˈn kyuˈn kykyaqilxjal, qa axjo kybˈinchbˈiˈn nyekˈinte qa naˈm tajtz tiˈj kyanmiˈn. ¿Tzeˈntzin tten nkubˈ kybˈisintza, qa aku chi kleta noq tuˈn Judiyqiˈy, a tyajil qtzan Abraham, ex nya tuˈn tajtz tiˈj kyanmiˈn? Tuˈnpetziˈn, kxel nqˈmaˈn kyeˈy, noqpetzin at kolbˈiltz ikyjo, majqexpetla kyeˈ abˈj luˈn, aku chi ok tqˈoˈn Dios te tyajil Abraham, tuˈn kyklet. 10 Tuˈnpetziˈn, chˈix tul tkawbˈil Dios kujxix kyibˈaj kykyaqiljo ayeˈ kykyˈeˈ tuˈn tajtz tiˈj kyanmin, ikyxjo tzeˈnku tajaw jun wiˈ tze kjawil ttxˈemin, qa ntiˈ twutz n‑el. Ex a tze, a ntiˈ tajbˈin, k‑okix toj qˈaqˈ; ikyxtzin kchi tenbˈilajiˈy, qa mi s‑ajtz tiˈj kyanmiˈn. 11 Me metzin weˈ nchi kux nqˈoˈnxjal toj aˈ, te jawsbˈil aˈ, te jun yekˈbˈil qa ma tzˈajtz tiˈj kyanmin. Me ante tzul wiˈjxiˈy nya noq oˈkx tuˈn kykuˈxxjal tuˈn toj aˈ, te jawsbˈil aˈ, qalaˈ kxel tqˈoˈn Xewbˈaj Xjan toj kyanmin te jun majx te patbˈil jniˈ il toj. Quˈn at nimxixtl tipin tzeˈnku weˈ, nipela at wokliˈn tuˈn woka te taqˈnil. 12 Quˈn luˈ Kawil kkawil kyibˈaj xjal tzeˈnku jun aj triyil, a qˈiˈn ma nim tze toj tqˈobˈ te xtulbˈil triy. Ex k‑elix tpaˈn kykyaqilxjal wen kyxoljo nya wen, ikyxjo tzeˈnku jun xjal aj t‑xtulin triy, ex k‑elil tpaˈn paj tiˈj. Ex kchi xel tkˈleˈn nimil toj kyaˈj tzeˈnku tuˈn tkux tkˈuˈn triy toj ttxˈutxˈ. Me ayetziˈn nya nimil, ikyxjo tzeˈnku paj, ok kchi kˈwel tpatin tukˈa qˈaqˈ, a mixla k‑yupjilx.

Tej tkuˈx Jesús toj nim aˈ te jawsbˈil aˈ(B)

13 Kyojjo qˈij anetziˈn, etz Jesús toj txˈotxˈ te Galiley, tuˈn tpon ttzi Nim Aˈ Jordán, tuˈn tkuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ tuˈn Juan tojxjo nim aˈ. 14 Me tkyˈeˈtaq Juan tuˈn tkuˈx Jesús toj aˈ, te jawsbˈil aˈ, ex xi tqˈmaˈn te: Ayintla weˈ tuˈn nkux tqˈoˈn toj nim aˈ te jawsbˈil aˈ, te jun yekˈbˈil qa ayiˈn ma tzˈajtz tiˈj wanmiˈn. Me atzin teˈ, ntiˈ te til. ¿Qalatziˈn taja tuˈn tkuˈxa toj aˈ?

15 Me ante Jesús xi tqˈmaˈn te: Qbˈinchinku jaˈlin, quˈn ilxix tiˈj tuˈn tbˈant quˈn, tzeˈnkuxjo tkyaqiljo taj qMan.

Ex bˈeˈx xi ttziyin Juan.

16 Atzaj teˈ tjatz Jesús toj aˈ, bˈeˈx xi jaqpaj kyaˈj, ex xi tkaˈyin T‑xew Dios, a Xewbˈaj Xjan, kyjaˈtaq tkuˈtz tzeˈnku jun palom, ex kubˈ ten tibˈaj. 17 Ex qˈajqˈojin jun yol toj kyaˈj. Chiˈ kyjaluˈn: Axixpen wejiˈy Nkˈwal kˈuˈjlin wuˈn, a o jaw nskˈoˈn.