Add parallel Print Page Options

Tej tjaw anqˈintl Jesús juntl majl(A)

28  Tbˈajlinxiˈ qˈij te ajlabˈl, kyjaˈtaq qsqix toj tnejil qˈij te seman, ate Mariy, aj Xleˈn, tukˈaxjo juntl Mariy, i xiˈ tzma ttzi jul lolte.

Texjo tqan ttzaj kyaqnajnabˈ kujxix. Ox luˈlinx txˈotxˈ, quˈn jun t‑angel tAjaw Tkyaqil kuˈtz toj kyaˈj, ex ul ttzi jul. El tiˈn ma tij abˈj, a toktaq te jupbˈilte, ex kubˈ qe tibˈaj. Me ante angel tzunxtaq nqoptzˈajx tzeˈnku xloqˈlin kyaˈj, ex tok jun t‑xbˈalin manyor sjaninx wen, tzeˈnku ttxa cheˈw. Atzaj teˈ tok kykaˈyin xoˈl qˈaqˈ, bˈeˈx i jaw luˈlin, ex bˈeˈx i el kyim tuˈn kyxobˈil.

Xi tqˈmaˈn angel kyeˈ qya: Mi chi xobˈa. Bˈiˈn weˈ wuˈn, qa nchi jyoˈn tiˈj Jesús, a jaw pejkˈin twutz cruz. Me ntiˈ tetz tzaluˈn jaˈlin. Qalaˈ ma jaw anqˈintl, tzeˈnkuxjo tqˈma. Ku kytzaja lolte jaˈ kubˈe qˈoˈne. Ex jun paqx ku kyxiˈy qˈmalte kyeˈ t‑xnaqˈtzbˈin, qa ma jaw anqˈintl kyxol kyimnin, ex ok knejil kywutza toj txˈotxˈ te Galiley. Ex antza k‑okile kykaˈyiˈn. Ataqtzin tuˈn t‑xi nqˈmaˈnjiˈy kyeˈy. Atzin jaˈlin, ¡Ma kybˈiˈy!

Ayen kyej qya jun paqx i etz rinin ttzi jul tuˈn kyxobˈil ex tuˈn kytzaljbˈil. Nchi ajqelin wen tuˈn kyxiˈ qˈmalte kye txqantl. Tzunxtaq nchi rinin wen, tej tkubˈ tyekˈin Jesús tibˈ kywutz, ex i ok tqˈolbˈin. Ex i xi laqˈe tkˈatz, i tzaj kychleˈn tqan, ex i kˈulin twutz. 10 Ex xi tqˈmaˈn Jesús kye: Mi chi xobˈa. Ku kyxiˈy qˈmalte kye txqantl, ayej lipcheqektaq wiˈja, tuˈn kyxiˈ tzmax toj txˈotxˈ te Galiley. Antza kchin okile kykaˈyiˈn.

Tej t‑xi kyqˈmaˈn xoˈl qˈaqˈ tqanil tiˈj Jesús

11 Nchi bˈettaqjo qya, tej kypon xoˈl qˈaqˈ toj tnam, ex i ok ten qˈmalte kye kynejil pale tkyaqiljo otaq bˈaj. 12 Tuˈnpetziˈn, aye kynejil pale bˈeˈx ok kychmoˈn kyibˈ kyukˈa nejinel kyxol aj Judiy, tuˈn tkyij bˈant kyuˈn, tuˈn mi tzˈele tqanil. Ex xi kyqˈoˈn nim pwaq kye xoˈl qˈaqˈ, 13 tuˈn mi kubˈ kyyoline; qalaˈ tuˈn t‑xi kyqˈmaˈn kyjaluˈn: Toj qnikyˈin, tej s‑aj chˈin qwatla, bˈeˈx ẍi uljo t‑xnaqˈtzbˈin, ex ma txi kyelqˈin t‑xmilil Jesús. 14 Ex qa ma tzˈel tqanil toj twiˈ aj kawil tiˈjjo lo, ok kxmoxitil quˈn, tuˈntzin ntiˈ tuˈn tbˈaj kyiˈja.

15 Ex ayetzin kyeˈ xoˈl qˈaqˈ xi kytzyuˈn pwaq, ex kubˈ kybˈinchin tzeˈnkuxjo xi qˈmaˈn kye. Ex atzin tqaniljo nimin kyuˈn aj Judiy tzmax toj tqˈijil jaˈlin.

Tej toqxenin Jesús kyaqˈin tsanjil(B)

16 Awotzin qe, a junlajaj t‑xnaqˈtzbˈin, bˈeˈx o xiˈy toj txˈotxˈ Galiley tzma twiˈ wutz, a jaˈ xi tqˈmaˈne Jesús. 17 Tej tok qkaˈyiˈn Jesús, o kˈuliˈn twutz, me attaq junjun qxola attaq kabˈe kykˈuˈj tiˈj. 18 Ex tzaj laqˈe Jesús qkˈatza, ex tzaj tqˈmaˈn qeˈy: Ma tzaj tqˈoˈn qMan Dios tkyaqil toklin weˈy toj kyaˈj ex twutz txˈotxˈ. 19 Tuˈnpetziˈn, ku kyxiˈy kyukˈaxjal toj tkyaqil twutz txˈotxˈ xnaqˈtzilkye, tuˈn kyok te nxnaqˈtzbˈiˈn. Ex kyqˈonqekuxa toj aˈ, te jawsbˈil aˈ, toj tbˈi Manbˈaj, ex toj tbˈi Kˈwalbˈaj, ex toj tbˈi Xewbˈaj Xjan. 20 Ex kyxnaqˈtzinqexa tuˈn tkubˈ kynimiˈn tkyaqiljo ma txi nqˈmaˈn kyeˈy. Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, loqiˈn intin kyukˈiy tzaluˈn twutz txˈotxˈ, tzmaxi aj tjapin bˈaj tkyaqil.