Add parallel Print Page Options

Jun techil tzeˈn kyanminxjal tiˈj Tyol Dios(A)

Juntl majl, ok ten Jesús xnaqˈtzil ttzi Nijabˈ te Galiley. Pon chmet txqan xjal tuˈn kybˈin tiˈjjo t‑xnaqˈtzbˈil. Me bˈeˈx jax Jesús toj jun bark tuˈn t‑xi laqˈe chˈintl tojjo nijabˈ, quˈn nimxxjal pon chmet. Tej tokx laqˈe Jesús axsi, i kyije tene txqantl xjal ttzi nijabˈ. Exsin ok tentz xnaqˈtzil noq tukˈa techil tiˈchaqku tiˈ; ok ten yolil tiˈj jun awal exsin tqˈma: Kybˈinkutzinjiˈy kxel nqˈmaˈn kyeˈy: Jun maj, xiˈ jun xjal awal triy. Atzin teˈ tok tchtoˈn, at pon chitj toj bˈe. I tzaj pichˈ, ex bˈeˈx jaw kyskˈoˈn. Ex at pon chitj kyxol abˈj, me quˈn tuˈn ntiˈxix twutz txˈotxˈ antza, liwey ul twiˈ. Me atzaj teˈ ttzaj qˈijil, bˈeˈx jaw tzqij, tuˈn nya nim xaˈye tlokˈ. Ex at pon chitj kyxol txˈiˈx. Me atzin txˈiˈx jun paqx tchˈiy; atzin te triy noq jaw xkyˈiˈsix. Anteˈ pon chitj toj tbˈanil txˈotxˈ, tbˈanilx ele toj. At tqan el lajaj toj kaˈwnaq twutz, ex junjuntl el ox kˈal, ex junjuntl jun jweˈ kˈal.

Tqˈma Jesús: Ankye taj tuˈn tkubˈ tbˈiˈn nyola, in tkubˈ tbˈiˈntz, tuˈntzintla tkubˈ tbˈinchin.

Nukˈbˈil tuˈn Jesús tiˈjjo t‑xnaqˈtzbˈil(B)

10 Tbˈajlinxitziˈn t‑xnaqˈtzbˈil, bˈeˈx i bˈajel tiljo txqan xjal. Me atx junjuntl kyij kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin, a bˈaj xi kyqanin te Jesús: ¿Tzeˈntzin tzˈeleˈ yol, a xbˈaj tyolin? chi chiˈ.

11 Xitzin tqˈmaˈntz kye: Ma tzaj tqˈoˈn Dios jun tumil kyeˈy, tuˈn tel kynikyˈa te tiˈjjo nbˈaj bˈant kyxolxjal twutz txˈotxˈ. Loqiˈn nchin yolin noq tukˈa techil, noq te ewil teˈ nyola kyeˈ a mina nxi kynimin. 12 Ayetziˈn mina nchex niminte nyola, nchin kyloˈn, me mina n‑el kynikyˈ weˈy. Ex nchin ok kybˈiˈn, me mina n‑okx toj kywiˈ. Mina njaw kytxˈixpin kynabˈl, tuˈn t‑xi kynimin Dios, ex tuˈn tkubˈ nnajsiˈn kyil.

Tej t‑xi tchikyˈbˈin Jesús techil tiˈj awal(C)

13 Xi tqˈmaˈn Jesús: ¿Minatzin n‑el kynikyˈa te techil nkubˈ nqˈoˈn tiˈj awal triy? ¿Tzeˈntzila ttentz, aj tel kynikyˈa te txqantl techil? 14 Atzin teˈ awal triy ikytziˈn tzeˈnku yolil Tyol Dios. 15 Attziˈn xjal kuj tzeˈnku txˈotxˈ toj bˈe. Mina nchex awle ijaj toj. Ayetzin xjal n‑ok kybˈiˈn Tyol Dios, ex nkubˈ kykujsin kyanmin te, ex ajtzin ttzaj tajaw il tzeˈnku pichˈ, n‑el tiˈn Tyol Dios toj kyanmin. 16-17 Attziˈn xjal tzeˈnku txˈotxˈ txol abˈj, mix chˈiyxix tlokˈ triy toj, ikyqetziˈn tzeˈnqe xjal jun paqx nxi kynimin Tyol Dios ex tukˈa tzaljbˈil. Me quˈn tuˈn ntiˈxix kykˈuˈj tiˈj, mi nchi kujix toj kynimbˈil. Qa akux saj jun tiˈ toj kychwinqil, mo qa akux ẍi ok lipinxjal kyiˈj noq tuˈn tpajjo nyola, bˈeˈx kchi kˈwel tzˈaq toj kynimbˈil. 18 Ex atl tzeˈnku txˈotxˈ nim tqan txˈiˈx toj. Nbˈaj kubˈ kybˈiˈn Tyol Dios, 19 me oˈkxtza nchi bˈisine tiˈj tkyaqiljo tkubˈ twutz txˈotxˈ. Ex kyaj tuˈn tten tkyaqil tiˈchaqku tiˈ kye ex jniˈ kyqˈinimil. Tuˈntzintzjo anetziˈn, n‑el naje kynimbˈil tiˈj Dios. Ikyxsin tzeˈnku triy njaw chˈiy toj txˈiˈx. Noq n‑el xkyˈiˈsix ex ntiˈ toj n‑el. 20 Atziˈn xjal tzeˈnku tbˈanil txˈotxˈ nkubˈ kybˈiˈn Tyol Dios, ex nbˈaj kubˈ kybˈinchin tzeˈnku ntqˈmaˈn, ikyqetziˈn tzeˈnku triy; n‑el lajaj toj kaˈwnaq twutz, junjuntl ox kˈal ex junjuntl te jweˈ kˈal.

Ajo Tyol Dios tzeˈnku jun tqan tzaj(D)

21 Atx juntl techil kˈwel nqˈoˈn. ¿Ma tzuntzin n‑ajbˈin jun tzaj kyeˈy, aj tokx tjaqˈ jun kax mo tjaqˈ jun watbˈilj? ¿Ma nyatzin tuˈn tkubˈ tibˈaj jun tkubˈil tuˈn tkˈant toj kyjaˈy? 22 Ntiˈx jun te tiˈ mina tzˈel tqanil, qalaˈ ikytzin ilx tiˈj tuˈn tkubˈ chikyˈbˈit. Ikytzin te Diosjo Tyol; te tnejil, mina n‑eltaq kynikyˈa te. Me atzin jaˈlin, loqiˈn nchin xnaqˈtzin kyiˈja, tuˈn tel txˈole toj kynabˈla tzeˈnku tqan tzaj. Tuˈntzin ikyjo, ntiˈx jun tiˈ aku bˈant tuˈn tewit. 23 Aˈltziˈn taj tuˈn tok tbˈiˈn nyola, in tok tbˈiˈntz, exsin in tkubˈ tbˈinchiˈntz.

24 Xi tqˈmaˈntl Jesús kye: Tuˈnpetziˈn, kykaˈyinktzin kyibˈa. Quˈn tkyaqiljo, a nim n‑ok tilil Tyol Dios tuˈn, kyja kxele qˈoyit txqantl tnaˈbˈl, tuˈn tel tnikyˈ tiˈj tkyaqil. 25 Me alkye teˈ ntiˈ n‑ok tqˈoˈn tilil, majxpe ajo tnabˈl, a tbˈanilx toj twutz, me a ntiˈ tumil, k‑elil qˈiyit te jun majx.

Tzeˈn nchˈiye Tyol Dios toj qanmin

26 Ex xi tqˈmaˈn Jesús juntl t‑xnaqˈtzbˈil tiˈjjo Tkawbˈil Dios. Chiˈ kyjaluˈn: Atzin nbˈant tuˈn Dios twutz txˈotxˈ ikytziˈn tzeˈnku jun ichin ok tchtoˈn ttriy. Aj tbˈaj tchtoˈn, tiˈchaqx txiˈtz bˈinchilte. 27 Exla qa nktan mo itzˈj, n‑ex junjun qnikyˈin ex junjun qˈij, anteˈ ijaj n‑ulxixe teˈ twiˈ, ex nchˈiyxi. Mina n‑el tnikyˈ te tzeˈn nchˈiye ex tzeˈn n‑ele twutz, 28 qalaˈ tuˈnx tibˈ n‑ul twiˈ ex nchˈiy, ex n‑el twutz. 29 Ajtzin tzqijtz, njaw tchmoˈn ex njaw tkˈuˈn. Ikytzin tten Tyol Diosjo toj tanmin jun xjal.

Tzeˈn nchˈiye Tyol Dios twutz txˈotxˈ(E)

30 Xi tqˈmaˈntl Jesús kye: ¿Tzeˈnxsilaˈ Tkawbˈil qMan Dios, ex anqukˈa aku tzˈoke qmujbˈine? 31 Ikytziˈn tzeˈnku jun tal twutz mistas, tal netzˈ, a nkux awet toj txˈotxˈ. 32 Tal netzˈxix kywutzjo txqantl twutz ijaj, me ajtzin tchˈiy, jun tijx n‑oke kywutzjo txqantl. Ex ma tij nchi oke tqˈobˈ, a jaˈ n‑okxi kybˈinchin pichˈ kypaqbˈil kyxol tqˈobˈ.

Tiquˈn kubˈ tyolin Jesús noq kyukˈa techil(F)

33 Ikytziˈn nchi bˈaj kubˈe t‑xnaqˈtzintaqjo t‑xnaqˈtzbˈil tukˈa techil tiˈchaqku tiˈ. Noqtaq nbˈaj kubˈ tyolin tuˈn tbˈajel kynikyˈxjal te. 34 Noq tukˈa techil nyolinetaq Jesús kyexjal. Me atziˈn nchi kyijtaq kyjunalx kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin n‑ok tentz qˈmalte kye tzeˈntaq kyxilin.

Tej tmiyet kyqˈiqˈ ex nijabˈ tuˈn Jesús(G)

35 Teˈ qok yupj texjo qˈij anetziˈn, xi tqˈmaˈn Jesús kyeˈ t‑xnaqˈtzbˈin: Qo ikyˈx tjlajxi nijabˈ.

36 Bˈeˈx i bˈaj kyij kytzaqpiˈn t‑xnaqˈtzbˈin jniˈ xjal attaq, exsin i jax tukˈa Jesús toj bark, ex i xiˈ. Me bˈeˈx i xi lipe jniˈ xjal kyiˈj toj junjuntl bark. 37 Atzaj teˈ kyxiˈ, ok ten qˈankyaq tinil qoptzˈajiyil tukˈa txqan kyqˈiqˈ; jniˈ nijabˈ ox lipin, ex okx chitj toj bark. 38 Me ante Jesús nktantaq tiˈjxi bark, kuẍletaq twiˈ tibˈaj jun qˈuqbˈil.

Okx kˈasin Jesús kyuˈn t‑xnaqˈtzbˈin, exsin xi kyqˈmaˈn te: ¡Xnaqˈtzil! ¿Minatzin ntzaj qˈaqˈin tkˈuˈja qiˈj? Chˈix qxi mulqˈaj toj aˈ.

39 Jaw weˈ Jesús, ex xi tqˈmaˈn te kyqˈiqˈ ex te aˈ: ¡Noqx tenkuy, ex numekuy!

Bˈeˈx kubˈ nume te kyqˈiqˈ, ex tkyaqilx bˈeˈx kubˈ qen.

40 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi tqˈmaˈn Jesús kye t‑xnaqˈtzbˈin: ¿Tinquˈn ẍi tzaj xobˈa te ikyjo? ¿Naˈmxsin tten kynimbˈila wiˈja?

41 Me naˈmxtaq tel kyxobˈil, i bˈaj ja yolin kyxolile: ¿Alxsila kye xjal ikyjo? A ajin kyqˈiqˈ ex aˈ ma kubˈ niminte.