Add parallel Print Page Options

Tej tkubˈ tqˈanin Jesús jun ichin ntiˈ tanmin tqˈobˈ(A)

Toj juntl qˈij te ajlabˈl, okx Jesús toj jun muˈẍ ja te naˈbˈl Dios. Me attaq jun ichin ntiˈtaq tanmin tqˈobˈ, teˈ tokpin naˈl Dios. Ex attaq junjun nchi bˈaj ẍlukˈintaq tiˈj Jesús, qa tuˈntaq tkubˈ tqˈanin yabˈ toj jun qˈij te ajlabˈl, noq tuˈn kystzˈimin tiˈj qa otaq kubˈ tzˈaq toj til, quˈn nya wentaq toj kywutz tuˈn tkubˈ bˈinchit jun tiˈ toj qˈij te ajlabˈl.

Xitzin tqˈmaˈn Jesús te ichin: ¡Weˈksa, ex weˈkuy kywutzxjal!

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi tqanin Jesús kye: ¿Tiˈtzin tqˈmaˈn kawbˈil tiˈjjo qˈij te ajlabˈl? ¿Ma tzuntzin ntqˈmaˈn tuˈn tkubˈ bˈinchitjo nya wen, mo a wen; tuˈn tklet tchwinqil jun xjal, mo tuˈn tok kaˈyitj tuˈn tkubˈ kyim?

Me ayetzin kyetz noq i bˈajel kyim. Ntiˈx xi kytzaqˈwin.

I xi tkaˈyin Jesús tiˈjile; tzaj tqˈoj, ex jaw bˈisin tuˈn tkujil kyanminxjal. Ex xi tqˈmaˈn Jesús te ichin, tuˈn t‑xi tnuqpin tqˈobˈ. Noqx teˈ t‑xi tnuqpin, ex texjo paq, ul tanmin tqˈobˈ.

Tulninxi Dios te, bˈeˈx i etzjo Parisey, ex ok kychmoˈn kyibˈ tukˈa juntl chˈuq xjal lipcheqetaq tiˈjjo tkawbˈil Herodes, ex nkyjyoˈntaq tumil tzeˈn tuˈn tbˈaje Jesús.

Tej t‑xnaqˈtzin Jesús ttzi Nijabˈ te Galiley

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xiˈ Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin ttzi Nijabˈ te Galiley. Ex i bˈaj ok lipe txqan xjal aj Galiley tiˈj. Tej tbˈijte kyuˈn jniˈ xjal tiˈjjo jniˈ nbˈaj bˈanttaq tuˈn, nimx bˈaj ul lolte tzeˈnqekuˈ aj Judey, aj Jerusalén, aj Idumey, jniˈ qeˈ najleqetaq tjlajxiˈ Nim Aˈ Jordán, exqe aj Tiro ex aj Sidón. Tuˈntzin ikyjo, xi tqˈmaˈn Jesús kye t‑xnaqˈtzbˈin, tuˈn noqx tkubˈl jun bark kyuˈn ttzi nijabˈ, tuˈn t‑xi toj, ex tuˈn tokx laqˈe chˈin tojxi aˈ, tuˈn mina tzˈok jitzˈletaq kyxol xjal. 10 Quˈn nimxtaq txqan yabˈ otaq chi bˈaj tqˈanin; noq tuˈn aj kybˈaj ok tmikontaq, bˈeˈx bˈaj ul Dios kye. Tuˈntzin ikyjo, kykyaqilxjo jniˈ yabˈ kyajtaq tuˈn kypon kanin tkˈatz.

11 Aj tiwletaq Jesús kyuˈnxjal, ayeˈ tokxtaq taqˈnil tajaw il toj kyanmin, bˈeˈx nchi kubˈ meje twutz, exsin nchi jaw ẍchˈin kyjaluˈn: Atejiy Tkˈwal Dios.

12 Me ante Jesús xi tqˈmaˈn kye kujxix wen, tuˈn mi kubˈe kyqˈmaˈne kywutzxjal alkyetaq t‑xilin toklin.

Tej tjaw tskˈoˈn Jesús kabˈlajaj t‑xnaqˈtzbˈin(B)

13 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, jax Jesús twiˈ jun wutz, ex i tzaj ttxkoˈn a aye tajqetaq. 14 Kyxoltziˈn xjal anetziˈn, i jaw tskˈoˈn kabˈlajaj ichin, tuˈn kyxi tkˈleˈn qˈmalte Tyol Dios kyojile jniˈ najbˈil. Ex xi tqˈoˈn kyoklin te tsanjil. 15 Xi tqˈoˈn kawbˈil kye, tuˈn tetz kylajoˈn taqˈnil tajaw il toj kyanmin xjal. 16 Atziˈn kybˈi kabˈlajaj ichin, ayeˈ i jaw tskˈoˈn: Simun, me ok tqˈoˈn Jesús juntl tbˈi te Pegr. 17 Ayetzin kabˈel, Santyaw ex Juan, kyitzˈin kyibˈ, kˈwalbˈajqe te Zebedey, ok tqˈoˈn juntl kybˈi te Kˈwalbˈaj te Qˈankyaq. 18 Ayetzin txqantl: Andrés; Lip; Bartolomey; Matey; Tmas, ante Santyaw, a tkˈwal Alpey; tukˈax Tadey; ex Simun, a toktaqljo qˈolbˈite te Celote; 19 exsin Judas Iscariot, a ok meltzˈaj tiˈj Jesús.

¿Jaˈn tzaje tipin Jesús tuˈn kyetz tlajoˈn taqˈnil tajaw il toj kyanminxjal?(C)

20 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, i okx kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin toj jun ja, jaˈ pon chmetl txqantl xjal, a mix bˈante kywaˈn kyxol. 21 Atziˈn teˈ tel tqanil toj kywiˈ t‑xjalil, jniˈxtaqjo nbˈaj bˈant tuˈn Jesús, bˈeˈx i xiˈ tnana exqetziˈn titzˈin kˈlelte, tuˈn tmeltzˈaj tja, quˈn otaq tzˈok kyqˈoˈn, aj qa otaq tzaj toj twiˈ.

22 Ex ikyjo kyqˈmaˈn xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil, a i tzaj toj Jerusalén, qa tzyuˈntaq tuˈn tajaw il, ex qa tuˈn tkawbˈil tajaw il nchi exetaqjo taqˈnil tajaw il tuˈn.

23 Teˈ tbˈinte Jesúsjo ikyjo, i tzaj ttxkoˈn, ex kubˈ tqˈmaˈn jun techil kye: ¿Tzeˈntzin tteˈn tajaw il tuˈn tbˈant tlajonte tibˈ, ex tuˈn tok meltzˈaj tiˈjx? 24 Qa jun tnam xjal paˈmile kyten, ex kyajqˈoj kyibˈ, noqx aku chi kubˈ kyimx tuˈn qˈoj. 25 Ex ikyxjo, toj jun ja xjal, aj qa kyajqˈoj kyibˈ, nlay chi el wen. 26 Ikytzin taˈye te tajaw iljo, qa ma tzˈok meltzˈaj tiˈjx, nlay tzˈel wen. 27 Atx juntl tumil: Qa taj jun ileqˈ tzˈokx elqˈil toj tja jun xjal nim tipin, nlay bˈant telqˈin, qa mi xkubˈ kˈlet tajaw ja nej. Ikytzin toke tajaw iljo tzeˈnku tajaw ja lo, quˈn a tajaw jniˈ xjal aye tzyuˈnqe tuˈn. Me ayin weˈ ma chin kanbˈin tiˈj tajaw il. Tuˈnpetziˈn, nchi ex nlajonjiˈy taqˈnil toj kyanmin xjal.

28 Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, kˈwel tnajsin Dios kyiljo jniˈ xjal, a nbˈaj kubˈ kybˈinchin nya wen, ex jniˈ xoˈj yol. 29 Me aye nchi xoˈn yol tiˈj Xewbˈaj Xjan nlay kubˈ tnajsinx Dios kyil; ma kyijx te jun majx.

30 Tqˈma Jesús ikyjo, noq tuˈn nxi kyqˈmaˈn te, qa tzyuˈntaq tuˈn tajaw il, ex qa nya tuˈn Xewbˈaj Xjan nbˈaj kubˈ tbˈinchintaq tkyaqil.

Ankyeqexixjo titzˈin ex tnana Jesús(D)

31 Tej tkanin tnana Jesús kyukˈa titzˈin jaˈ taˈtaq, i bˈaj kyij weˈ peˈn; noqtzin xi kyqˈmaˈn kyexjal, tuˈn tetz kytxkoˈn.

32 Me ayetziˈn xjal qˈuqleqetaq tiˈjile xi kyqˈmaˈn te: Luˈ tnaniy exqetziˈn titzˈin iteˈ peˈn; ma chi ul jyol tey, chi chiˈ.

33 Tzaj ttzaqˈwin Jesús kye: ¿Ankye nnaniy exqetziˈn witzˈiˈn? 34 I xi tkaˈyin jniˈ xjal qˈuqejqetaq tiˈjile, exsin xi tqˈmaˈn kye: Ayetzin wejiˈy nnana ex witzˈin lo, a aye nchi kubˈ bˈinchin teˈ a taj Dios, 35 quˈn kykyaqiljo a nkubˈ bˈinchin teˈ a taj Dios, ayetzin wejiˈy witzˈin, ex wanebˈ ex nnaniy.