Add parallel Print Page Options

Tej tqˈanit jun kox tuˈn Jesús(A)

Tbˈajlinxiˈ jun jteˈ qˈij, teˈ tmeltzˈaj juntl majl Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin, ex el tqanil, qa attaq toj jun ja toj tnam Capernaum. Ul chmet txqan xjal lolte, me a mix bˈante kyten tuja; noq twutz ja i bˈaj oke tene txqan. Ante Jesús nyolintaq teˈ tiˈj Tyol Dios. Me tzmataq nyolin, teˈ kypon kyaje ichin iqintaq jun yabˈ kyuˈn twiˈ jun tkuẍbˈil. Atzin yabˈ noq otaq tzˈok kˈolpaj. Me mix bˈante kyokx kyxolxjal. Tuˈnpetziˈn, jyet jun ttxolil kyuˈn, ex i jax tibˈajxi ja. Exsin jaw kypoˈqˈin toj twiˈ ja, noq tuˈn tkuˈxkuˈ yabˈ tzma tkˈatz Jesús, quˈn qˈuqlektaq kykˈuˈj tiˈj, tuˈn tqˈanit kyyabˈ.

Tej kyok tkaˈyin Jesúsjo tqˈuqbˈil kykˈuˈj tiˈj, bˈeˈxsin xi tqˈmaˈn te yabˈ: Nkˈwal, ayetzin tila ma chi kubˈ najsit jaˈlin, chiˈ.

Qˈuqejqetaqjo xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil, tej tok kybˈiˈn ikyjo, kubˈ kyximin: ¿Tzeˈntzin tten n‑el tzaqpajjo ttzi ikyjo? ¿Nyaˈpela noq nxoˈn yol tiˈj Dios? Quˈn oˈkx te Dios aku kubˈ najsinte kyilxjal.

Me ante Jesús, bˈeˈx el tnikyˈ te tiˈtaqjo nkybˈisin xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil. Bˈeˈx xi tqanin kye: ¿Tinquˈn nkubˈ kybˈisinjiˈy ikyjo? ¿Ankye junx tzˈele; tuˈn t‑xi qˈmet tuˈn tkubˈ najsit til jun xjal, a tzeˈnkuljo tuˈn t‑xi qˈmet: Weˈksa, ex kux bˈeta? ¿Ma nyapela ate kujxixtljo a tuˈn tnajsit til jun xjal? 10 Me mi nxi kynimiˈn qa at wokliˈn tiˈjjo lo. Me atzin jaˈlin, kxel nyekˈiˈn kywutza qa ayin weˈ, a Tkˈwal Ichin, at wokliˈn tzaluˈn twutz txˈotxˈ, tuˈn tkubˈ nnajsiˈn kyilxjal te jun majx.

Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈn te yabˈ: 11 Kxel nqˈmaˈn teˈy, ¡Weˈksa! Qˈinxjiy tkuẍbˈila, ex kux tzˈaja tjay.

12 Antej yabˈ, texjo paq ja weˈks, etz tiˈn iqbˈilte, exsin etz kywutzileˈ jniˈ xjal. Tuˈnxsiˈn ikyjo, bˈeˈx jaw kaˈylajx kywutzjo xjal tkyaqil.

Exsin i bˈaj ja nimsin tbˈi Dios kykyaqilx, ex kyqˈma: Bˈajxpen qlaˈyix teˈ ikyjo, chi chiˈ.

Tej ttzaj ttxkoˈn Jesús Matey tuˈn tok te t‑xnaqˈtzbˈin(B)

13 Xiˈ juntl majl Jesús ttzi Nijabˈ te Galiley. Ayetziˈn jniˈ xjal bˈaj tzaj laqˈe tkˈatz, ex toktaq Jesús xnaqˈtzilkye. Tbˈajlinxiˈ ikyjo, ikyˈ Jesús antza. 14 Nbˈettaq, exsin xi tkaˈyin jun ichin, Matey tbˈi, a tkˈwal Alpey, qˈuqletaq twiˈ meẍ peyil pwaq te kˈaybˈil tuˈn tajbˈin kye aj Rom, ayeˈ nchi kawintaq kyibˈaj aj Israel. Xi tqˈmaˈn Jesús te: Lipeka wiˈja, chiˈ.

Ex kutzin, chi Matey. Ex bˈeˈx ikyˈ lipe tiˈj Jesús.

15 Me jun maj nwaˈntaq Jesús tja Matey kyukˈa txqantl xjal peyil pwaq te kˈaybˈil te Rom, junx kyukˈa nim xjal aj il qˈuqejqetaq tiˈj meẍ junx tukˈa Jesús, ex kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin, quˈn ma nintzxtaq txqan xjal lipchektaq tiˈj.

16 Tej tok kykaˈyin Parisey exqetziˈn xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil nwaˈntaq Jesús kyxolxjo xjal anetziˈn, xi kyqanin kye t‑xnaqˈtzbˈin: ¿Tzeˈntzin toke ikyjo, a kyxnaqˈtzila nwaˈn kyukˈa xjal peyil pwaq, ex kyukˈa noq tiˈchaqku maˈ xjal, a ntiˈ tajbˈin? chi chiˈ.

17 Tej tbˈinte Jesúsjo anetziˈn, xi tqˈmaˈn kye: Ayetziˈn bˈaˈnqe ntiˈ kye tajbˈin qˈanil kye; meqetziˈn yabˈqe, atpen kyeˈ tajbˈin kye. Tuˈnpetzintzjo, nya ma chin tzaj weˈ txkol kye xjal nbˈaj kubˈ kybˈisin qa bˈaˈn kyten; qalaˈ ayin wejiˈy ma chin tzaj txkolkye ayeˈ bˈinchil ilqe. Tuˈnpetziˈn, ma chin ula kyxol.

Jun kyxjelxjal tiˈjjo tuˈn tkubˈ qpaˈn waˈyaj(C)

18 Jun maj, aye t‑xnaqˈtzbˈin Juan, a Jawsil Aˈ, kubˈ kypaˈn waˈyaj, ex ikyqex kye kyxnaqˈtzbˈin Parisey.

I tzajtzin junjun xjal te Jesús, ex xi kyqˈmaˈn: ¿Tinquˈn nkubˈ kypaˈn kye t‑xnaqˈtzbˈin Juan waˈyaj exqetziˈn kyxnaqˈtzbˈin Parisey, tuˈn kynaˈn Dios, ex ayetziˈn te mina?

19 I xi ttzaqˈwin Jesús: ¿Ma akutzin kubˈ kypaˈn kyeˈ txokenj toj jun mejebˈlin waˈyaj, a qa at chmilbˈaj kyxol? Nlay, quˈn nim tzaljbˈil at, ex nim waˈn nbˈaj bˈaj. Ikyqetziˈn wejiˈy nxnaqˈtzbˈin, quˈn loqiˈn intin kyxol. 20 Me pon kanin jun qˈij, jaˈ tuˈn wele naja, a ayiˈn, a ikyxjo tzeˈnku chmilbˈaj kyxol. Ajtzin tjapin kaninjo qˈij anetziˈn, okpetzila kˈwel kypaˈntz waˈyaj, tuˈn kynaˈn Dios wen.

21 Ex waja tuˈn t‑xi nqˈmaˈn kabˈe tumil kyeˈy: Tnejil, qa kyaja tuˈn tkubˈ kyslepiˈn jun xbˈalin ttxˈaqin, nlay kubˈ kyqˈoˈn jun slepbˈilte saq, quˈn ajtzin tkuˈx txjetjo saq, bˈeˈx k‑okil jukˈpaj, exsin bˈeˈx k‑elix laqj txqantljo ttxˈaqin. 22 Ex tkabˈ, tzeˈn aj tkux bˈinchit vin; nlay kuˈx bˈinchit toj jun ttxˈaqin tzˈuˈn, quˈn ajtzin tloqlin, bˈeˈx aku tzˈex laqj, ex noq aku chi kubˈ najx kykabˈil. Tuˈntzintzjo, il tiˈj tuˈn tkux bˈinchit vin toj jun saq tzˈuˈn. Ikytziˈn wejiˈy nxnaqˈtzbˈil, nlay bˈant tuˈn tok smet tukˈa juntl tumil.

Jun tumil tiˈjjo qˈij te ajlabˈl(D)

23 Jun maj toj jun qˈij te ajlabˈl nchi bˈettaq t‑xnaqˈtzbˈin Jesús toj jun bˈe n‑ex txol triy. Atzaj teˈ kyikyˈ antza, ayetziˈn t‑xnaqˈtzbˈin i ok ten xbˈoqil triy te kywa.

24 Tej kylonte Pariseyjo ikyjo, xi kyqanin te Jesús: ¡Bˈiˈnkutziˈn! Tojjo qˈij te ajlabˈl, jaˈ mix aˈl jun tuˈn tja aqˈnin, ¿Me tiquˈnqe t‑xnaqˈtzbˈiˈn nchi xbˈoqin triy?

25 Xi tqˈmaˈn Jesús kye: ¿Ma naˈmtzin tkux kyuˈjin kyejiˈy bˈant jun maj tuˈn qtzan David, a nimx toklin, tej ttzaj waˈyaj tiˈj kyukˈa tukˈa? 26 Xi kywaˈn kypan pale aj Judiy, exsin nyataq tuˈn tkubˈ kybˈinchiˈn anetziˈn. Me kubˈ kybˈinchin, tej ataq Abyatar toktaq te kynejilxix kypale aj Judiy. Okx David toj ojtxe tja Dios, etz tiˈn a pan xjan, a n‑ajbˈin te kywa pale, ex xi twaˈn David, ex xi tqˈoˈn kye tukˈa, tuˈn t‑xi kywaˈn. Qa ikytzjo tukˈa David ojtxe, ¿Tiˈn tkyˈitz tuˈn kyxbˈoqin nxnaqˈtzbˈiˈn triy?

27 Ex xi tqˈmaˈntl Jesús kyjaluˈn: Atziˈn qˈij te ajlabˈl ma kubˈ bˈinchit tuˈn tajbˈin kyexjal, ex nya qexjal tuˈn kyajbˈin te. 28 Tzeˈn nteˈn, ayiˈn Tkˈwal Ichin chqˈoˈnqintza tuˈn Dios kyxola, ex ayiˈn at wokliˈn tibˈajjo qˈij te ajlabˈl, ex ayiˈn kchin qˈmalte qa wen tuˈn tkubˈ bˈinchit jun tiˈ mo qa minaj.