Add parallel Print Page Options

Tej tjaw anqˈintl Jesús juntl majl(A)

16  Tbˈajlinxiˈ qˈij te ajlabˈl, i xiˈ Mariy, aj Xleˈn, exsin Mariy, a tnana Santyaw tukˈax Salomé, laqˈol qˈanbˈil te jupsbˈil teˈ t‑xmilil Jesús, tzeˈntaqjo nchi tene kyimnin kyuˈn, tuˈn mi chi tzuwixe.

Qlixje wen, teˈ kyxiˈ, jun tnejil qˈij te seman, jaˈ okx muqet Jesús noqxix njawilku qˈij, ex chˈixtaq kypon ttzi jul, teˈ kyja yolin: ¿Altzila kye k‑elil qˈinte abˈj ttzi jul? chi chiˈ.

Me te kypon ttzi jul, nyataqltza tkubˈe a ma tij abˈj ttzi jul, jaˈ okxi, qalaˈ najchaqtaql taˈye. I okx toj jul, me atzaj teˈ kyokpin, kyli jun qˈa qˈuqletaq tok t‑xbˈalin sjanin wen kupinin tzma t‑xe tqan. Teˈ kylonte, bˈeˈx i xobˈx te. Atzin qˈa bˈeˈx xi yolinku kye: Mina chi xobˈa weˈy. ¿Atzin nkyjyoˈnjiˈy Jesús aj Nazaret, a ja pejkˈit twutz cruz? O jaw itzˈje teˈ; ntiˈl tzaluˈn jaˈlin. Kykaˈyinkutzinjiˈy jaˈ kubˈe qˈoˈne. Ku kyxiˈtziˈn kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin, exsin kˈaˈ txi kyqˈmaˈn kye ex te Pegr. Chichkujiˈy kye kyjaluˈn: Nej kanin Jesús kywutza tzma Galiley, tuˈntzin tbˈajjo aj kyij tqˈmaˈn kyeˈy.

Ayetzintzjo qya, bˈeˈx i etz toj jul, me nchi bˈaj luˈlintaq wen tuˈn kyxobˈil, ex bˈeˈx i aj, me mix alqe xi kyqˈmaˈn tuˈn kyxobˈil.

Tej tok tyekˈin Jesús tibˈ twutz Mariy, aj Xleˈn(B)

Qsqixlinxi te tnejil qˈij te seman, teˈ tjaw itzˈje Jesús. Nej kubˈ tyekˈin tibˈ twutz Mariy, aj Xleˈn, a otaq tzˈetz tlajoˈn wuq taqˈnil tajaw il toj tanmin. 10 Me ante qya bˈeˈx xiˈku qˈmalte kyeˈ nchi bˈaj bˈisintaq ex nchi bˈaj oqˈtaq tiˈj, quˈn i bˈaj bˈet tukˈa. 11 Atzin teˈ tok kybˈiˈn te qya, qa otaq jatz anqˈin Jesús, ex qa otaq tli, mi xi kynimine.

Tej tiwle Jesús kyuˈn kabˈe t‑xnaqˈtzbˈin(C)

12 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, nchi bˈettaqjo kabˈe t‑xnaqˈtzbˈin, teˈ tok tyekˈin tibˈ kywutz, me mikyxiˈ tzeˈn te tok tyekˈin tibˈ te qya. 13 Teˈ kykanin kyukˈa txqantl kyukˈa, bˈaj ok ten qˈmalte qa otaq kyli. Me mix xaye kynimineˈ txqantl.

Tej t‑xi toqxenin Jesús kyaqˈin tsanjil(D)

14 Yajxi chˈintl, teˈ tokpin kykˈatz, txolejqetaqjo junlajaj t‑xnaqˈtzbˈin tiˈjjo meẍ toj jun ja. Noqx jniˈ i bˈaj tyisoˈn, quˈn mix xi kynimine ayeˈ i qˈmante qa otaq jaw anqˈin juntl majl, 15 exsin xi tqˈmaˈn kye: Ku kyxiˈy tkyaqil twutz txˈotxˈ qˈmal teˈ Tbˈanil Tqanil kolbˈil kye xjal. 16 Ankyeˈ xjal kxel niminte ex qa ma kuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ, ok kletil teˈ. Me atziˈn mina txi tnimin, ok kxeˈl toj najin. 17 Ayetziˈn chi xel niminte tbˈanilx kbˈantil kyuˈn, tzeˈnku tuˈn kylajoˈn taqˈnil tajaw il toj kyanminxjal, tuˈn kyyolin toj junxil yol, 18 ex qa ma chi jaw kytzyuˈn kan, mina chi txˈaˈn kyiˈj; ex qa ma txi kynikyˈbˈin qˈanbˈil te kyimin, nlay chi kyim tuˈn; ex aj tkubˈ kyqˈoˈn kyqˈobˈ kyibˈaj yabˈ, bˈeˈx kchi bˈajel weˈ kyuˈn.

Tej tjax Jesús toj kyaˈj(E)

19 Teˈ tbˈaj tqˈmaˈn ikyjo, bˈeˈx aj toj kyaˈj. Teˈ tjapin, ok qe ttxlaj Dios toj tman qˈobˈ kawil tukˈa. 20 Ayetziˈn t‑xnaqˈtzbˈin bˈeˈx i xiˈku qˈmal teˈ Tyol Dios te kolbˈil kyexjal kyojile jniˈ najbˈil. Tbˈanilx bˈaj bˈant kyuˈn, quˈn ax Dios kubˈ yekˈinte tiˈchaqku tiˈ te yekˈbˈilte qa twutzxtaqjo nbˈaj kyqˈmaˈntaq.