Add parallel Print Page Options

Tej tkanin Jesús toj Jerusalén(A)

11  Tkanin Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin kyojjo kabˈe muchˈ tnam Betfagé ex Betania, nqayin t‑xe wutz Olivos. Teˈ chˈixtaq kykanin toj Jerusalén, i xi tchqˈoˈn kabˈe t‑xnaqˈtzbˈin, tuˈn kyxiˈ toj jun kybˈe.

Xi tqˈmaˈn kye: Ku kyxiˈy tojjo tal kojbˈil jlajxi. Ajtzin kyokxa ttxaˈn tnam, ok knetil jun tal bur kyuˈn, kˈloˈn, me mix jun xjal o chejinxi tibˈaj. ¡Kypjumila, exsin kyintza tzaluˈn! Qa at jun aˈla saj qaninte kyeˈy. ¿Tiquˈnil n‑el kypjuˈn? qa chiˈ. At k‑okile te qAjaw, chichkujiˈy, me jaˈlinx tzˈajtz qqˈoˈntla.

I xiˈ, ex atzaj kykanin, kˈloˈntaqjo tal bur ttzi bˈe nqayin tkˈatz jun ja, exsin tzaj kypjuˈntz.

Me xi kyqanin jun chˈuq xjal kye, a iteˈtaq antza: ¿Titziˈn nbˈaj kyeˈy? ¿Ti qe n‑el kypjunjiˈy tal bur?

Xi kyqˈmaˈntz tzeˈnkuxjo otaq txi tqˈmaˈn Jesús kye. Bˈeˈxsin tzaj kytzaqpiˈntz. Exsin tzaj kyiˈntzjo tal bur.

Atzaj teˈ tul tkˈatz Jesús, bˈaj jax kyqˈoˈn kytxoˈw tibˈaj, exsin jax qe Jesús tibˈaj. Bˈaj kubˈ kylikyˈin jniˈ xjal kytxoˈw toj tbˈe, ex ayetziˈn txqantl bˈaj tzaj kytoqin t‑xaq tze, tuˈn tkubˈ kychtoˈn toj tbˈe. I bˈaj kubˈ nejjo txqan xjal twutz, ex txqantl bˈaj ok lipe; kykyaqilxtaq nchi bˈaj bˈitzin wen, ex kyqˈmaˈntaq:

Qo bˈitzin tiˈj tbˈi a tzul tiˈj tbˈi tAjaw Tkyaqil, quˈn kyˈiwlinxix.
10 Kyˈiwlinxixa, a ma tzul kaniˈn, ay tyajil David, tuˈn tkawiˈn qxola.
Nimxitjo toklin tbˈiy toj tnajbˈila.

11 I oˈkx Jesús toj Jerusalén kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin, ex xiˈ tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios. Bˈaj tkaˈyin tiˈchaq tokxtaq toj. Bˈeˈxsin xiˈtz juntl majl kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin tzma Betania, quˈn otaq qoqix, teˈ tok kykaˈyin.

Tej tqanbˈin Jesús tiˈj tqan iw(B)

12 Toj junxil qˈij, teˈ kyjaˈtaq kyikyˈx tojjo Betania, otaq tzaj waˈyaj tiˈj Jesús. 13 Tli jun tqan iw najchaq, ẍqiyin wen. Xiˈ lolte kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin, qa attaq twutz. Me teˈ kykanin, ntiˈ twutz, noq t‑xaq attaq, quˈn nyataq tqˈijjo tuˈn twutzin. 14 Tuˈntzin ikyjo, qanbˈin tiˈj, ex xi tqˈmaˈn te tqan iw: Mixla jtojx tuˈn tel twutza te kyloˈxjal.

Kybˈi t‑xnaqˈtzbˈin ikyjo.

Tej kyex tlajoˈn Jesús jniˈ kˈayil toj tnejil ja te naˈbˈl Dios(C)

15 Atzaj teˈ tkanin Jesús juntl majl kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin Jerusalén, okx tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios. Bˈajetz tlajoˈn jniˈ xjal nchi bˈaj kˈayintaq, ex nchi bˈaj loqˈintaq toj. Bˈaj jaw tpichˈkin jniˈ kymeẍjo nchi bˈaj txˈexbˈintaq pwaq, jniˈ kyqˈuqiljo nchi bˈaj kˈayintaq palom, a aye nchi bˈaj ajbˈintaq te aqˈbˈil chjonte te Dios. 16 Ex mix ttziye tuˈn kyokx juntl majljo kˈayil. 17 Exsin ok ten xnaqˈtzil: Tzˈibˈinl teˈ toj Tuˈjil Tyol Dios:

Atzin njaˈy k‑okil te ja te naˈbˈl Dios te tkyaqil xjal;
me ayetzinl kyeˈ, ma chi ok qˈonte te kyja ileqˈ.

18 Teˈ tok kybˈiˈn kynejil kypale aj Judiy ikyjo exqetziˈn jniˈ xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil, bˈeˈxsin i ok ten jyol ttxolil tzeˈn tuˈn tkubˈe kybˈyoˈne, quˈn otaqx tzˈok kyxobˈil te, quˈn nimxxjal otaq tzˈok lipe tiˈjjo t‑xnaqˈtzbˈil.

19 Atzin teˈ qok yupj, bˈeˈx meltzˈaj Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin.

Tej tja tzqij tqan iw, tuˈn tqanbˈil Jesús(D)

20 Toj junxil qlixje, ikyˈ Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin tkˈatzjo tqan iw, ex ok kykaˈyin otaq jaw tzqij. 21 Ante Pegr, teˈ tok tkaˈyin, tzaj tnaˈn tiˈjjo tqˈma Jesús tiˈjjo tqan iw, ex xi tqˈmaˈn: Aj Xnaqˈtzil, ¡Kaˈn! Ma tzqij tej tqan iw, aj kyij tqˈoˈn qanbˈil tiˈj.

22 Xi ttzaqˈwin Jesús: Tenxix kynimbˈila tiˈj Dios, ex tiˈjjo jniˈ nbˈaj bˈant tuˈn. 23 Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa at jun xjal at‑xix tnimbˈil, ex nya njawje, qa ma txi tqˈmaˈn te wutz luˈn, Ku tela tzaluˈn, ex ku txiˈy toj ttxuyil aˈ, qa at‑xix tqˈuqbˈil tkˈuˈj, ok kbˈantil. 24 Tuˈnpetziˈn, kxel nqˈmaˈn kyeˈy, aj t‑xi kyqanin jun tiˈ toj naˈj Dios, ten kynimbˈila tuˈn ttzaj tqˈoˈn, ex ok ktzajil kykˈmoˈn. 25 Ex aj kyok ten naˈl Dios, kynajsinkuy til jun xjal, qa at xbˈajte kyiˈja, tuˈntzin tkubˈ tnajsin Diosjo kyeˈ. 26 Qatzin qa mina xkubˈ kynajsiˈn til jun xjal, ex nlay kubˈ najsin kyeˈ tuˈn Dios.

Jun kyxjel Parisey tiˈj toklin Jesús(E)

27 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, kykanin juntl majl Jerusalén, ex i ok ten bˈetejil tpeˈn tnejil ja te naˈbˈl Dios. I tzaj laqˈe kynejil pale kyukˈa xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil, junx kyukˈa jniˈ nejinel kyxolxjal, 28 ex xi kyqanin te: ¿Tiˈn tokiy tuˈn tbˈinchintejiy jniˈ lo, a nkubˈ tbˈinchiˈn? ¿Ex ankye saj qˈoˈnte tokliˈn?

29 I xi ttzaqˈwin Jesús: Ex ikyx wejiˈy, kxel nqaniˈn jun nxjelbˈitza kyeˈy.

30 Xitzin tqanintz: ¿Ankye tzaj chqˈoˈnte qtzan Juan tuˈn kykuˈxxjal tuˈn toj aˈ te jawsbˈil aˈ? ¿Apela Dios, mo noq ayexjal? ¡Kytzaqˈwintziˈn!

31 Bˈeˈxsin bˈaj ok tentz yolil kyxolile, ex kyqˈma: Qa ma txi qqˈmaˈn a Dios, bˈeˈx ktzajil tqˈmaˈn qe, ¿Tin quˈn mi xi kynimintza? chilaˈ. 32 Ex qa ma txi qqˈmaˈn qa xjal, at qxobˈil. ¿Ma nyatzin kykyaqil xjaltz qˈmante qa a Juan jun yolil Tyol Dios?

33 Mix jyetil tumil kyuˈn, tiˈ tuˈn t‑xi kytzaqˈwin. Oˈkx xi kyqˈmaˈn te: Nya bˈiˈn qe quˈn.

I xi ttzaqˈwin Jesús: Exsin ikyx wejiˈy, nlay txi nqˈmaˈn weˈ, alkye saj qˈoˈnte wokliˈn tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn tkyaqiljo lo.