Add parallel Print Page Options

T‑xnaqˈtzbˈil Jesús tiˈjjo tuˈn tkubˈ kypaˈnxjal kyibˈ(A)

10  Etz Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin tojjo tnam Capernaum, exsin i xiˈ tojjo txˈotxˈ te Judey, ex i xiˈ tojjo txˈotxˈ tjlajxi Nim Aˈ Jordán. Pon chmet txqan xjal tiˈjile antza, ex ok ten xnaqˈtzilkye tzeˈnkuxtaqjo ntenetaq tuˈn.

Kyxoltziˈn xjal, i kanin junjun Parisey, tuˈn t‑xi kyqanin jun tumil, tzeˈn tten tuˈn tkubˈ tzˈaq toj til tiˈjjo t‑xnaqˈtzbˈil. Chi chiˈ kyjaluˈn: ¿Wenpetzila, tuˈn tkubˈ tpaˈn jun ichin tibˈ tukˈa t‑xuˈjil?

I xi ttzaqˈwin: ¿Tiˈtzin kyij ttzˈibˈin Moisés kyeˈy toj Ojtxe Kawbˈil?

Xi kytzaqˈwin: Ttziye te Moisés, tuˈn tkubˈ bˈinchit jun uˈj te kypaˈbˈlxjal kyibˈ. Ikytzin n‑aje kychqˈoˈne ichin kyxuˈjil tja kytata.

Xi tqˈmaˈn Jesús: Tzaj tqˈoˈn Moisésjo kawbˈil ikyjo, quˈn tuˈn tkujil kyanmiˈn, tuˈn kykyˈeˈy kubˈ kyniminjiˈy tkawbˈil Dios kyij tqˈoˈn te tnejil. Quˈn tnejilxix, kubˈ tbˈinchin Dios jun ichin ex jun qya. Tuˈnpetziˈn, kyjel ttzaqpiˈn te ichin ttata ex tnana, noq tuˈn tok meje tukˈa t‑xuˈjil. Ex kykabˈilx kchi okil te junchˈin. Tuˈnpetziˈn, nlay tzˈel tpaˈn te xjaljo, a s‑ok tmujbˈin Dios.

10 Telninxitzin bˈajjo t‑xnaqˈtzbˈil, i xiˈ toj jun ja. Atzaj teˈ kykanin, xi kyqanin t‑xnaqˈtzbˈin juntl majl te tiˈjxjo t‑xnaqˈtzbˈil kyiˈj paˈl kyibˈ.

11 Xi tqˈmaˈn Jesús kye: Qa at jun ichin xkubˈ tpaˈn tibˈ tukˈa t‑xuˈjil, exsin qa ma jaw meje tukˈa juntl qya, aj kyˈaˈjiljo ichin ikyjo twutz tnejil t‑xuˈjil. 12 Ex ikyxjo jun qya, qa ma kubˈ tpaˈn tibˈ tukˈa tchmil, ex qa ma jaw meje tukˈa juntl ichin, aj kyˈaˈjiljo qya ikyjo twutz tnejil tchmil.

Tej kykubˈ tkyˈiwlin Jesúsjo tal kˈwal(B)

13 I bˈaj tzaj kyiˈnxjal junjun tal kˈwal tkˈatz Jesús, tuˈn tkubˈ tqˈoˈn tqˈobˈ kyibˈaj, tuˈn kykubˈ tkyˈiwlin. Me ayetziˈn t‑xnaqˈtzbˈin bˈeˈx i ok ten yisol kyeˈ nchi bˈaj kanintaq. 14 Tej kyok tkaˈyin Jesús ikyjo, bˈeˈx tzaj tqˈoj kyiˈj t‑xnaqˈtzbˈin, ex xi tqˈmaˈn kye: Kytzaqpinqetzjiˈy tal kˈwal, tuˈn kybˈaj tzaj laqˈe nkˈatza. Mi chi kubˈ kymeqoˈn, quˈn kykyaqiljo kˈwel kymutxsin kyibˈ tzeˈnqeˈ tal kˈwal lo, ayepen kye kchi okixjo toj Tkawbˈil Dios. 15 Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy; qa ntiˈ tqˈuqbˈil kykˈuˈja wiˈja tzeˈnku jun kˈwal, nlay bˈant tkawin Dios toj kychwinqila. 16 I jaw tchleˈn kˈwal, ex i kubˈ tkyˈiwlin tukˈa tqˈobˈ.

Tej tyolin jun qˈinin tukˈa Jesús(C)

17 Teˈ t‑xiˈ Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin, pon rinin jun ichin tkˈatz, exsin kubˈ meje twutz, ex xi tqanin te: Ay, xnaqˈtzil wenxix, ¿Tiˈn kˈwel nbˈinchiˈn, tuˈn nkanbˈintejiˈy chwinqil te jun majx?

18 Xi ttzaqˈwin Jesús: ¿Tiquˈn ntzaj tqˈmaˈn qa wenqiˈn? Ntiˈx jun te xjal wen tzaluˈn twutz txˈotxˈ, qalaˈ oˈkx te Dios. 19 ¿On chi tbˈijiy tkawbˈil Dios? Mi bˈiyiˈn. Mi kyˈaˈjiˈn. Mi tzˈelqˈiˈn. Mi jaw bˈant yol tiˈj jun aˈla noq tuˈn kukxjo. Niminkujiy ttatiy ex tnaniy.

20 Xi tqˈmaˈn ichin te Jesús: Xnaqˈtzil, kykyaqilxjo anetziˈn, o bˈaj bˈant wuˈn atxix toj nqˈayila.

21 Xi tkaˈyin Jesús tukˈa tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj, ex xi ttzaqˈwin: Noq junchˈintl tuˈn tbˈant tuˈn: Kux txiˈy kˈayil teˈ tkyaqiljo jniˈ at teˈy, ex oyinxjiy jniˈ tpwaqa kye yaj. Ikytzin ktenbˈila tqˈinimiljiy toj kyaˈj. Exsin ku tzajtza lipeka wiˈja.

22 Tej tbˈin teˈ qˈinin ikyjo, bˈeˈx jaw bˈisin, quˈn manyor qˈininxtaq.

23 Teˈ tajjo qˈinin tja, jaw kaˈylaj Jesús tiˈjile, exsin xi tqˈmaˈntz kye t‑xnaqˈtzbˈin: Kujx teˈ luˈn kye qˈinin, tuˈn kyokx toj Tkawbˈil Dios.

24 Ex ikyqexjo t‑xnaqˈtzbˈin, bˈeˈx i jaw kaˈylaj, teˈ kybˈin teˈ ikyjo.

Xi tqˈmaˈn Jesús kye: Nkˈwal, kujx teˈ tuˈn tokx jun xjal toj Tkawbˈil Dios. 25 Kxel nqˈmaˈn juntl majl kyeˈy: Jun paqxla aku tzˈex jun chej toj toyajil jun bˈaq te slepbˈil bˈuˈẍ, tzeˈnkul teˈ tuˈn tokx jun qˈinin toj Tkawbˈil Dios.

26 Ayetzin t‑xnaqˈtzbˈin, teˈ kybˈin teˈ ikyjo, i jaw kaˈylajxixtl, ex i jaw qanlaj kyxolilex: Qa nlay chi okx qˈinin toj kyaˈj, ¿Yajtzila qetz? ¿Altzila kye k‑okixtz?

27 I ok tkaˈyin Jesús, ex i xi ttzaqˈwin: Nlay bˈant tuˈn kyklet‑xjal kyuˈnx kyibˈx. Me mete Dios kbˈantil teˈ tuˈn tkyaqil.

28 Ok ten Pegr qˈmalte te Jesús: Ma kyij qtzaqpinqejiˈy tkyaqiljo jniˈ attaq qeˈy, ex loqoˈy lipcheqok tiˈja.

29 Xi ttzaqˈwin Jesús: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, aˈlchaqx kye kyij ttzaqpiˈn jniˈ tja, ttziky, titzˈin, tnana, ttata, tkˈwal, jniˈ ttxˈotxˈ ex tkyaqil jniˈ at te, noq tuˈn npaja ex tuˈn tpajjo nyola, 30 nimx t‑xel ktzajil tqˈoˈn Dios te twutzxjo txˈotxˈ luˈn, tzeˈnku tja, ttziky, titzˈin, tnana, tkˈwal, jniˈ ttxˈotxˈ, exla qa tukˈa yajbˈil tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Me tojtziˈn juntl tchwinqil, ok tkanbˈe tchwinqil te jun majx. 31 Me nimx jaˈlin iteˈk te tnejil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, me chi kyjel te tchˈibˈil, qa ntiˈ kynimbˈil. Ex nimx ntiˈ kyoklin tzaluˈn twutz txˈotxˈ jaˈlin, me kchi okil te tnejil noq tuˈn kynimbˈil.

Tej tyolin Jesús te tox majin tiˈj tkyimlin(D)

32 Kyjaˈtaq kyjax Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin tzma Jerusalén; nejnin Jesús kywutzjo t‑xnaqˈtzbˈin, ex aye t‑xnaqˈtzbˈin tzaj tchewil kyiˈj, quˈn bˈeˈx kynabˈle tiˈ tuˈntaq tbˈaj tiˈj Jesús antza. Ex ayetzin xjal lipcheqextaq kyiˈj, bˈeˈx i tzaj xobˈ tuˈn ikyjo. Ajtz meltzˈaj Jesús, ex i tzaj ttxkoˈn t‑xnaqˈtzbˈin kyjunalx, ex ok ten qˈmalte kye: 33 Ikytziˈn tzeˈnku n‑ok kykaˈyiˈn, chˈix qjapin Jerusalén, a jaˈ ayiˈn, a Tkˈwal Ichin, kchin xel kˈayiˈn kyeˈ kynejil kypale Judiy exsin kyeˈ xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil. Kyqˈmaˈbˈil qa ayiˈn at npaja, noq tuˈn nkubˈ bˈyokuy kyuˈn aj il. 34 Kchin okil kyxmayiˈn, kbˈajil kytzubˈin wiˈja, kchin okil kylankˈiˈn, exsin kchin kˈwel kybˈyoˈn. Me toj toxin qˈij, kchin jawil anqˈiˈntla.

Ikytzin bˈaj tyolin Jesúsjo kywutz t‑xnaqˈtzbˈin.

Tej t‑xi kyqanin Santyaw ex Juan jun bˈaˈn te Jesús(E)

35 Atzin te Santyaw exsin Juan, kˈwalbˈajqe te Zebedey, i xi laqˈe tkˈatz Jesús, exsin xi kyqˈmaˈn te: Xnaqˈtzil, qaja tuˈn tbˈinchiˈn jun bˈaˈn qiˈja.

36 I xi ttzaqˈwin Jesús: ¿Tiˈtzin kyaja tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn kyiˈja?

37 Xi kyqˈmaˈn: Qˈontza qokliˈn, tuˈn qkubˈ qeˈy toj Tkawbˈila toj tman qˈobˈa ex juntl toj tẍnayaja kawil tukˈiy.

38 I xi ttzaqˈwin Jesús: Mina n‑el kynikyˈa tiˈjjo ntzaj kyqaniˈn weˈy. ¿Ma akutzin tzikyˈx kyeˈ kyuˈn tkyaqiljo jniˈ kkyˈelix wuˈn? ¿Ex ma akutzin kypa kyeˈ tkyaqil yajbˈil kkyˈelix wuˈn?

39 Xi kytzaqˈwintz: Ok kkyˈelix qe quˈn.

Xi ttzaqˈwinl Jesús kye: Twutzx teˈ, akula tzikyˈx kye kyuˈn tzeˈnku weˈ kkyˈelix wuˈn, 40 me atziˈn tuˈn tkubˈ qe jun kyeˈ toj nman qˈobˈa ex juntl toj nẍnayaja kawil wukˈiy, nyaqin weˈ tiˈj teˈ; qalaˈ a nMaˈn, quˈn oˈkx teˈ ojtzqilte ex bˈilte alqe kxele tqˈoˈne.

41 Atzaj teˈ tok kybˈiˈn lajajtl t‑xnaqˈtzbˈin ikyjo, bˈeˈx tzaj kyqˈoj kyiˈj Santyaw ex Juan. 42 Me i xi ttxkoˈn Jesús kykyaqilx, ex xi tqˈmaˈn kye: Ojtzqiˈnl kyeˈ kyuˈn tzeˈn kytenxjal nya nimil; quˈn ayetziˈn tnejil kawil, qa tiˈx jun tiˈ, manyor txˈuˈjqex tukˈa kykawbˈil, quˈn nyakuj etzinqe kyuˈn. 43 Me atzin kyxola, nya iky teˈ. Qalaˈ ankye teˈ taj tuˈn tok te nim toklin kyxola, il tiˈj tuˈn tajbˈin kye txqantl. 44 Ex ankye taj tuˈn tok te tnejil, il tiˈj tuˈn tok tzeˈnku jun aqˈnil te jun majx kye txqantl. 45 Quˈn kaˈntzinjiy weˈ, a ayiˈn Tkˈwal Ichin; mi ẍin ul weˈ tuˈn kyajbˈinxjal weˈy; qalaˈ ayin weˈ tuˈn wajbˈiˈn kye txqantl, ex tuˈn t‑xi nqˈoˈn nchwinqila te kyxel, tuˈn kyklet te jun majx.

Tej tqˈanit jun moẍ tuˈn Jesús(F)

46 Tej kyxiˈ Jerusalén, iltaq tiˈj tuˈn kyikyˈ tojjo jun tnam, Jericó. Teˈ kyex ttxanxi tnam, lipcheqektaq txqan xjal kyiˈj. Ex attaq jun moẍ qˈuqle ttzi bˈe, Bartimey tbˈi, tkˈwal Timey, nmoˈntaq. 47 Teˈ tbˈiˈnte qa ataq Jesús aj Nazaret, bˈeˈx ok ten ẍchˈil: Jesús, tyajil David, qˈaqˈintz tkˈuˈja wiˈja.

48 Bˈeˈx ok kyyisoˈnxjal, tuˈn tkubˈ qen, me noqx kyjaˈ jawe ẍchˈine: Tyajil David, qˈaqˈintz tkˈuˈja wiˈja.

49 Teˈ tbˈinte Jesúsjo ikyjo, bˈeˈx kubˈ weˈ, ex tqˈma: ¡Kyqˈolbˈintza!

Ex bˈeˈxsin tzaj kyqˈolbˈintz moẍ, ex xi kyqˈmaˈn te: Qe tkˈuˈja. ¡Weˈksa! Luˈy nqˈolbˈajtz.

50 Bˈeˈxsin kyij t‑xoˈnkuxjo t‑xbˈalin, jun paqx tjaw tˈikypaj, ex xi tiˈn tibˈ, tuˈn tkanin tkˈatz Jesús.

51 Xi tqanin Jesús te: ¿Tiˈ taja tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn tiˈja?

Xi ttzaqˈwin: Xnaqˈtzil, waja tuˈn kykaˈyin nwutza.

52 Xi tqˈmaˈn Jesús te: Kux tzˈaja, noq tuˈn tnimbˈila wiˈja ma chi kaˈyin twutza.

Texjo paq, kykaˈyin twutz, ex bˈeˈx ok lipe tiˈj Jesús.