Add parallel Print Page Options

Tuˈj Marks

Tzeˈn xi xkyeye Tbˈanil Tqanil kolbˈil(A)

A uˈj luˈn nyolin tiˈjjo Tbˈanil Tqanil Jesucrist, a Tkˈwal Dios.

Tqˈma Dios te Tkˈwal tojjo uˈj, a kubˈ ttzˈibˈin jun yolil Tyol Dios ojtxe, Isaías tbˈi. Chiˈ kyjaluˈn:
    Kxel nchqˈoˈn twutz txˈotxˈ.
Me nej kxel nchqˈoˈn jun nsaˈn qˈmal tqanila,
ex tuˈn tkubˈ kybˈinchinxjal kyibˈ twutza.
    K‑yoliljo nsaˈn tojjo tzqij txˈotxˈ, jaˈ ntiˈ kynajbˈilxjal toj. Chkuˈ kyjaluˈn:
Kybˈinchin kyteˈn twutz qAjaw; kyqˈoˈnx kyanmiˈn te jikyinxix wen.

Bˈajxsiˈn aj yol qˈumj. Ul te Juan tojjo tzqij txˈotxˈ, a jaˈ ntiˈ kynajbˈilxjal toj; nim xjal xiˈ lolte, ex bˈeˈx i bˈaj kuˈx toj aˈ, te jawsbˈil aˈ, quˈn xi tqˈmaˈn Juan kye: Ilx tiˈj tuˈn kybˈinchinte kyteˈn twutz Dios, tuˈn kykuxa toj aˈ te jawsbˈil aˈ, ex tuˈntzin tkubˈ tnajsin Dios kyila.

Nim xjal aj Judey exsin jniˈ aj Jerusalén i bˈajetz bˈil teˈ tyol Juan. Bˈaj kubˈ kypaˈn kyil, ex i kux tqˈoˈn Juan toj jun nim aˈ, Jordán tbˈi, te jawsbˈil aˈ. Atzin teˈ kyjatz toj aˈ, kubˈ kyyekˈiˈn kynimbˈil tiˈj Dios. Atzin t‑xbˈalin Juan noq tsmal txuk, tukˈa jun tkˈalbˈil tzˈuˈn, tzeˈnku kyxbˈalin yaj. Atzin twa n‑oktaq noq txuk tzeˈnqekuˈ txanin, ex taˈl aq toj kˈul.

Ex ntqˈmaˈntaq Juan: Loqin weˈ nchin yolin kyxola tiˈj Tyol Dios. Me atx juntl tetz lipchetz wiˈja nimxixtl toklin tzeˈnku weˈ. Bˈinchil Tkyaqil ex nimxjo tkawbˈil. Ayintzin weˈ ntiˈx wokliˈn nipe tuˈn woka te taqˈnil. Ma chi kuˈxa toj aˈ wuˈn, te jawsbˈil aˈ, me anteˈ tzul nya noq oˈkx tuˈn kykuˈxa toj aˈ tuˈn, te jawsbˈil aˈ, qalaˈ kxel tqˈoˈn Xewbˈaj Xjan toj kyanmiˈn te jun majx.

Tej tkuˈx Jesús toj Nim Aˈ Jordán te jawsbˈil aˈ(B)

Kyojjo qˈij anetziˈn, tzuntaq nchi kux tqˈoˈn Juan xjal toj Nim Aˈ Jordan te jawsbˈil aˈ, teˈ tpon Jesús kykˈatz, tzajnin toj tnam Nazaret, toj ttxˈotxˈ Galiley. Bˈeˈxsin kux tqˈoˈn Juan Jesús toj Nim Aˈ Jordán te jawsbˈil aˈ. 10 Texjo paq, teˈ tjatz Jesús toj aˈ, xi tkaˈyin kyaˈj, teˈ t‑xi jaqpaj, ex xi tkaˈyin Xewbˈaj Xjan, teˈ ttzaj toj kyaˈj tibˈaj, tzeˈnku jun palom.

11 Ex qˈajqˈojin jun yol toj kyaˈj, ex tqˈma: Axixpen te nkˈwala, kˈuˈjlinxix wuˈn, a o jaw nskˈoˈn.

Tej tok Jesús toj joybˈil tuˈn tajaw il(C)

12 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, bˈeˈx xiˈ Jesús tuˈn tkujiljo Xewbˈaj Xjan tojjo tzqij txˈotxˈ, jaˈ ntiˈye kynajbˈilxjal toj. 13 Kaˈwnaq qˈij ten antza kyukˈa toj kˈul txuk. Tjoy tajaw il ttxolil, tzeˈn tuˈn tel tikyˈin Jesús tkawbˈil tMan, me mix kubˈe tiˈj. Tbˈajlinxiˈ ikyjo, i ul t‑angel Dios mojil te Jesús.

Tej t‑xi xkye taqˈin Jesús toj txˈotxˈ te Galiley(D)

14 Tuˈn jniˈ t‑xnaqˈtzbˈil Juan, bˈeˈx tzaj tqˈojjo kawil, ex bˈeˈx kux tjpuˈn toj tze. Tkuˈxlinxi Juan toj tze, xiˈ Jesús toj Galiley qˈmal teˈ Tbˈanil Tqanil Tyol Dios.

15 Chi Jesúsjo kyjaluˈn: Ma tzul kanin tqˈijil, jaˈ tuˈn tkawine Dios kyxola. Tuˈntzintzjo, kybˈinchinku kyibˈa, kytzaqpinkjiˈy jniˈ nya bˈaˈn, ex kyniminxjiˈy Tbˈanil Tqanil.

Tej kytzaj ttxkoˈn Jesús kyaje kyiẍil, tuˈn kyok te t‑xnaqˈtzbˈin(E)

16 Nbˈettaq Jesús ttziyile Nijabˈ te Galiley, teˈ t‑xi tkaˈyin Simun tukˈaxjo titzˈin, Andrés. Nxi kyxoˈntaq kypa toj aˈ te tzuybˈil kyiẍ, quˈn kyiẍilqetaq.

17 Xi tqˈmaˈn Jesús kye: Chi lipeka wiˈja. Quˈn ayetzin kyeˈ nchi chmoˈn kyiẍ jaˈlin, me kchi xel nxnaqˈtziˈn tzeˈn tten tuˈn tbˈant kychmoˈn xjal, tuˈn kyklet.

18 Tej kybˈinte ikyjo, bˈeˈx kyij kytzaqpiˈn kytzuybˈil kyiẍ, ex i xi lipe tiˈj Jesús.

19 Me noqtaq chˈin otaq txi kybˈetin, teˈ kyxi tkaˈyin kabˈetl ichin, Santyaw ex Juan, kyitzˈin kyibˈ. Ex attaq kytata Zebedey kyukˈa, ex kyukˈa taqˈnil. Iteˈkxtaq toj jun bark; nchi bˈinchintaq kypa te tzuybˈil kyiẍ. 20 Bˈeˈxsin i xi tqˈolbˈin Jesústz, tuˈn kyxiˈ tukˈa, ex noq teˈ kybˈin teˈ ikyjo, bˈeˈx kyij kytzaqpiˈn kytata toj bark kyukˈax taqˈnil, exsin i xiˈtz tukˈa Jesús tzma tojjo jun tnam, Capernaum tbˈi.

Tej tex tlajoˈn Jesús taqˈnil tajaw il toj tanmin jun xjal(F)

21 Tej kykanin Capernaum, okx Jesús qˈol jun xnaqˈtzbˈil toj jun qˈij te ajlabˈl toj jun muˈẍ ja te kynaˈbˈl Dios aj Judiy. 22 Atziˈn t‑xnaqˈtzbˈil ok, tkyaqil xjal bˈeˈx jaw kaˈylaj tuˈn, quˈn bˈajxitaq kybˈiˈye jun xnaqˈtzbˈil ikyjo, quˈn nya noq tiˈchaqku tyol bˈaj tqˈmaˈn, tzeˈnkutaqjo nbˈaj kubˈ kyxnaqˈtzin xnaqˈtzilkye. Quˈn ntiˈtaq kawbˈil tuˈn; qalatziˈn te Jesús noq tiˈj tkawbˈil Dios yoline.

23 Tojjo ja te naˈbˈl Dios anetziˈn, attaq jun ichin tokxtaq jun taqˈnil tajaw il toj tanmin. Tej tbˈin teˈ jniˈ tyol Jesús, bˈeˈx jaw ẍchˈin. Chiˈ kyjaluˈn: 24 Ay Jesús aj Nazaret. ¿Tiˈxsin s‑ula lolte qxola? Noqx ma tzula yuchˈil qeˈy. Wojtzqiˈn te, ex bˈiˈn weˈ wuˈn; a tejiy Tkˈwal Dios, xjanxix toklin.

25 Oktzin tyisoˈn Jesúsjo taqˈnil tajaw il kyjaluˈn: Mi chˈotjiˈy. Kux tzˈetza toj tanminjo xjal lo, ex tzaqpinkja.

26 Atziˈn taqˈnil tajaw il tbˈinche tuˈn tjaw luˈlin ichin, ex bˈeˈx ex toj tanmin, me ox latˈinx teˈ tex.

27 Kykyaqilxjo jniˈ xjal bˈaj jaw kaˈylaj, ex i bˈaj jaw yolin kyxolile. Chi chiˈ kyjaluˈn: ¿Titziˈn ikyjo? A xnaqˈtzbˈil luˈn bˈajxi qlaˈye juntl ikyjo, a ajin qeˈ taqˈnil tajaw il ma cheˈx niminte. 28 Ex jun paqx tel tqanil Jesús toj tkyaqil Galiley.

Tej tkubˈ tqˈanin Jesús tnana t‑xuˈjil Pegr(G)

29 Tej tetz Jesús tukˈa Santyaw ex Juan tojjo muˈẍ ja te naˈbˈl Dios, bˈeˈx i xiˈ tja Simun ex Andrés. 30 Tej kykanin, kuẍlekxtaqjo tnana t‑xuˈjil Simun twiˈ watbˈil, yabˈtaq tuˈn kyaq. Ok kyqˈmaˈn t‑xnaqˈtzbˈin te Jesús, qa yabˈtaqjo qya, 31 ex bˈeˈx tzaj laqˈe tkˈatz. Jaw tiˈn tukˈa tqˈobˈ tuˈn tjaw weˈ. Texjo paq, bˈeˈx ul Dios te, ex bˈeˈx ok ten bˈinchil chˈin tiˈ kye.

Tej tkubˈ tqˈanin Jesús nimku yabˈ(H)

32 Tej qok yupj, nimx txqan yabˈ ex jniˈ tzyuˈnqetaq tuˈn taqˈnil tajaw il bˈaj xi qˈin twutz Jesús, tuˈn kybˈaj kubˈ tqˈanin. 33 Bˈaj pon chmet txqan xjal ttzi ja, 34 ex bˈaj kubˈ tqˈanin Jesúsjo jniˈ yabˈ exqetziˈn jniˈ tzyuˈnqetaq kyuˈn taqˈnil tajaw il. Ex mix ttziye tuˈn kyyolin taqˈnil tajaw il, quˈn kyojtzqiˈntaql alkye Jesús.

Tej tok ten Jesús yolil Tyol Dios kyojile tnam(I)

35 Qlixje wen, sjuminxtaq chˈintl, teˈ tjaw weˈks Jesús, tuˈn t‑xiˈ tjunalx naˈl Dios. 36 Me bˈeˈx i xiˈ Simun kyukˈa tukˈa jyolte Jesús.

37 Atzaj teˈ tjyet kyuˈn, xi kyqˈmaˈn te: Tkyaqil xjal njyon tiˈja, chi chiˈ.

38 Xi ttzaqˈwin Jesús kye: Qoˈqe toj junjuntl tnam qˈmal Tyol Dios, quˈn tuˈnpetziˈn ẍin tzaja weˈ.

39 Exsin Jesús bˈetil kyukˈa toj tkyaqil tnam te Galiley kyojileˈ muˈẍ ja te kynaˈbˈl Judiy Dios, qˈmal Tyol Dios ex lajolkye taqˈnil tajaw il toj kyanmin xjal.

Tej tqˈanit jun ichin tuˈn Jesús, yabˈtaq tuˈn txˈaˈk, a noq n‑el lemimin(J)

40 Tzaj laqˈe jun ichin tkˈatz Jesús yabˈtaq tuˈn jun txˈaˈk, a noqx n‑el lemimin.

Kubˈ meje xjal twutz, ex xi tqˈmaˈn te: Qa taja, bˈaˈn tuˈn nkubˈ tqˈaniˈn tukˈa nyabˈila.

41 Tzaj qˈaqˈin tkˈuˈj Jesús tiˈj. Noq ok tmikoˈn, ex xi tqˈmaˈn te: Waja. ¡Bˈeˈx ma qˈanita jaˈlin!

42 Texjo paq anetziˈn, bˈeˈx qˈanitkux te jun majx, ex bˈeˈx el qolpajjo txˈaˈk tiˈj. 43 Me bˈeˈx aj tchqˈoˈn Jesús, me nej xiˈ toqxenin te kyjaluˈn: 44 Bˈiˈnkuy. Mi txi tqˈmaˈn te aˈla. Qalaˈ ku txiˈy, ex yekˈinx tibˈa te kypale aj Judiy, ex qˈonxa jun oyaj te aqˈbˈil chjonte, tuˈn ma tzul Dios tey, a tzeˈnkuxjo kubˈ ttzˈibˈin Moisés ojtxe, tuˈntzin kybˈin texjal qa ma qˈanita.

45 Me mix tpakux teˈ ichin tkˈuˈj ikyjo, qalaˈ bˈeˈx ok ten qˈmalte kye jniˈ xjal. Tuˈntzin tpajjo ikyjo, mix okxi Jesús kyoj tnam, quˈn noqit okx, bˈeˈxitla ok tzaqpaj txqan xjal tiˈj. Bˈeˈx tjoy Jesús ttxolil tbˈe kytxanile tnam, me mix tuˈnxj jyet‑x kyuˈnxjal, ex i bˈaj ok lipe tiˈj.