Add parallel Print Page Options

Tej kyxi tsmaˈn Jesús t‑xnaqˈtzbˈin qˈmal Tbˈanil Tqanil kolbˈil(A)

I ok tchmoˈn Jesúsjo kabˈlajaj t‑xnaqˈtzbˈin, exsin xi tqˈoˈn kyoklin te kawil, ex xi tqˈoˈn kyipin tuˈn kyetzjo jniˈ tkyaqil wiq taqˈnil tajaw il toj kyanminxjal kyuˈn, exsiˈn jniˈqe yabˈ tuˈn kyqˈanit. Exsin i xi chqˈoˈntz tuˈn Jesús tuˈn kyxiˈ yolil teˈ Tkawbˈil qMan Dios, ex tuˈn kyqˈanin kyiˈjjo jniˈ yabˈ. Chiˈ kyjaluˈn: Ntiˈ chˈin kyeˈ tuˈn t‑xi kyiˈn, a il tiˈj tuˈn tajbˈin toj kybˈeˈy; mina txi kyiˈn kye kytze, kychˈuˈẍa ex wabˈj, ex mina txi kyiˈn kyeˈ pwaq, nipe jun xbˈalin te txˈixpil kyiˈja. Ex aˈlchaqx kye jatz jaˈ chi pon kaniniˈy ajlal, axsa chi tenkuy, tzmaxi kˈaˈ chi etzjiˈy toj, ajxi kyxiˈy toj junxil tnam, chi Jesús kye. Me metziˈn, aj qa at jun tnam, a jaˈ kykyˈeˈyexjal kyiˈja, bˈeˈx kˈaˈ chi etza antza. Me bˈeˈx kˈaˈ tzˈel kychtoˈn quq tiˈj kyqaˈn kywutzjo xjal tojjo tnam anetziˈn, tuˈn tajbˈin te techil kye, tuˈn mina xkubˈ kybˈiˈn Tyol Dios.

Bˈeˈxsin i xiˈ kyej t‑xnaqˈtzbˈin Jesús tojile junjun kojbˈil, qˈmal teˈ Tbˈanil Tqanil kolbˈil kyexjal, ex tuˈn kyqˈanitjo jniˈ yabˈ kyuˈn.

Tej t‑ximin Herodes tiˈj ankye teˈ Jesús(B)

Jotxjo a nyolajtztaq tiˈj Jesús, ex tiˈj tkyaqiljo nbˈanttaq tuˈn. Bˈeˈx bˈijte teˈ tuˈn Herodes, a nmaq kawiltaq, me mix elexix tnikyˈ te, quˈn ilaˈtaq nqˈmante a qa ataq Juan, a Jawsil Aˈ, otaq jatz itzˈje juntl majl. Ex iteˈtaqtl nchi qˈmante a qa ataqj Elías, a yolil Tyol Dios, otaq tzul juntl majl. Me iteˈtaq nchi qˈmante a qa jun qtzan yolil Tyol Diosjo otaq jaw anqˈin juntl majl. Me atzin te Herodes iky teˈ tqˈma kyjaluˈn: Nyatel te Juan, a Jawsil Aˈ, quˈn ayinku weˈ in xi qˈmante, tuˈn tel txˈemit teˈ twiˈ. ¿Me altzila kyeˈ xjaltz, a nimku nqˈumlajtz tiˈj? Tuˈn ikyjo, ok tqˈoˈn Herodes tilil, tuˈntzintla tiwle Jesús.

Tej tkaˈchit jweˈ mil ichin tuˈn tipin Jesús(C)

10 Atzaj teˈ kymeltzˈajjo t‑xnaqˈtzbˈin Jesús, bˈeˈx i ok ten qˈmalte te Jesús jniˈ otaq bˈaj kybˈinchin. Bˈeˈxsin i xi qˈiˈntz kyjunalx, tuˈn kypon kanin tojjo jun najbˈil, Betsaida tbˈi. 11 Me atzaj teˈ kybˈinte txqantl xjal, qa otaq cheˈx Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin tzma Betsaida, bˈeˈxsin i xi lipetz kyiˈj. I kubˈ tziyin tuˈn Jesús tej kykanin; xi chikyˈbˈin Tkawbˈil qMan Dios kye, ex i kubˈ tqˈanin jniˈ yabˈ.

12 Atzaj teˈ kyjaˈtaq qok yupj, bˈeˈxsin i xi laqˈe kabˈlajaj t‑xnaqˈtzbˈin tkˈatz Jesús, exsin xi kyqˈmaˈn te kyjaluˈn: Chqˈonqexjiy xjal lo kyojileˈ jniˈ kojbˈil a nqayin iteˈ, tuˈntzintla kyjyon kywa, ex tuˈn kyjyon teˈ jaˈ tuˈn kyktane, quˈn tuˈn ntiˈx chˈin te at tzaluˈn.

13 Xitzin ttzaqˈwin Jesús: Kyqˈonxa kywa.

Me ayetzintljo t‑xnaqˈtzbˈin xi kytzaqˈwin kyjaluˈn: Ntiˈ qe wabˈj qˈiˈn quˈn, oˈkxjo jweˈ tal wabˈj exsin kabˈe tal netzˈ kyiẍ. ¿Ma man qoˈxtza laqˈolte txqantl wabˈj te tkyaqiljo xjal lo? chi chiˈ.

14 Attaq jun jweˈ mil ichin antza. Me chi Jesúsjo kye t‑xnaqˈtzbˈin kyjaluˈn: Kyqˈmanxa kyexjal tuˈn tok kychmoˈn kyibˈ toj chˈuqin, lajaj toj ox kˈal tuˈn tten toj junjun chˈuq, ex tuˈn kykubˈ qe.

15 Jotx xjal i bˈaj kubˈ qe, tzeˈnxjo xi qˈmaˈn kye kyuˈnjo t‑xnaqˈtzbˈin Jesús. 16 Texjo paq anetziˈn, i jaw ttzyuˈn Jesúsjo jweˈ tal wabˈj exqetziˈn kabˈe tal netzˈ kyiẍ, jaw tiˈn twutz jawl, exsin xi tqˈoˈn chjonte te Dios kyiˈj. Atzaj teˈ tbˈaj naˈn Dios, bˈeˈxsin i kubˈ tpiẍin tal wabˈj, exsin i xi tqˈoˈntz kyeˈ t‑xnaqˈtzbˈin, tuˈntzintla tkubˈ kysipin kye tkyaqilxjal. 17 Jotxjo xjal bˈaj noj kykˈuˈj, quˈn tuˈn nimx kywa bˈaj. Me atzaj teˈ kybˈaj waˈn, kabˈlajaj chiˈljo tbˈuchil wabˈj chmet.

Tej t‑xi tqˈmaˈn Pegr qa Kolil te Jesús(D)

18 Jun majjo ikyjo, tjunalxtaq Jesús at kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin; naˈn Dios nej, exsin xi tqanin kyeˈ t‑xnaqˈtzbˈin. Chiˈ kyjaluˈn: ¿Ankyeqiˈn toj kywutzjo jniˈ xjal?

19 Xitzin kytzaqˈwin t‑xnaqˈtzbˈin kyjaluˈn: At junjun nqˈmaˈnte qa ajiy qtzan Juan, a Jawsil Aˈ; at junjuntl nqˈmaˈnte qa ajiy Elías, a yolil Tyol Dios ojtxe. Ex at junjuntl nqˈmaˈnte qa ajiy jun yolil Tyol Dios jaw itzˈje juntl majl.

20 ¿Yajtzin kye toj kywutz? ¿Ankyeqiˈn?

Ate Pegr xi tzaqˈwinte kyjaluˈn: A tejiy Crist, a skˈoˈnxix tuˈn Dios, tuˈn tul tzaluˈn twutz txˈotxˈ, chiˈ.

Tej tyolin Jesús tiˈj tkyimlin(E)

21 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi oqxeninxix kye tuˈn Jesús, tuˈn mix alqeye tuˈn t‑xi kyqˈmaˈne qa ate Jesúsjo Crist.

22 Xi tqˈmaˈn kye t‑xnaqˈtzbˈin kyjaluˈn: Ayiˈn, a Tkˈwal Ichin, ilxix tiˈj tuˈn tikyˈx nim yajbˈil wuˈn, ex ok kchin elil iˈjliˈn kyuˈn kynejilxjal ex kyuˈn kynejil pale junx kyukˈa tkyaqil xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil. Ok kchin kˈwel bˈyoˈn kyuˈn, me toj toxin qˈij ok kchin jawitz anqˈintla juntl majl.

23 Xitzin tqˈmaˈn kye kykyaqilx: Ankye jun taj tuˈn tok te nxnaqˈtzbˈiˈn, il tiˈj tuˈn tel tiˈn toj tkˈuˈj tkyaqil tajbˈil, ex tuˈn t‑xi tqˈoˈn tibˈ tuˈn t‑xi lipe wiˈja tkyaqil qˈij, exla qa ma kyim twutz cruz. 24 Ikytziˈn, alkye taj noq tuˈn tkubˈ tbˈinchin tajbˈil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, kxeˈl toj najin te jun majx. Ex alkye kˈwel ttzyuˈn tibˈ tiˈj tkyaqiljo at tajbˈin kyexjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ, noq tuˈn npaja, ktenbˈil tchwinqil te jun majx. 25 ¿Quˈn tiˈxsila tajbˈin tuˈn tkanbˈit tkyaqiljo ajbˈil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, exsin tuˈn tnaj tanmin? 26 Tuˈnpetziˈn, qa at jun saj txˈixwe wiˈja ex tiˈjjo nyola, ex ikyx wejiˈy, ayiˈn Tkˈwal Ichin, ex ok kchin tzajil txˈixwe weˈ te, aj wula tukˈa nkawbˈila ex tukˈa tqoptzˈajiyil nMaˈn junx kyukˈa jniˈ xjan angel. 27 Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, at junjun iteˈ tzaluˈn wukˈiy, mi kyli kyimin, tzmaxi aj kylonte Tkawbˈil Dios tzaluˈn twutz txˈotxˈ.

Tej ttxˈipit kaˈylajtz Jesús(F)

28 Otaqxi bˈaj wajxaq qˈij, tej tjax Jesús naˈl Dios twiˈ jun wutz; lipcheqektaq Pegr, Santyaw ex Juan tiˈj. 29 Tzmataq nnaˈn te Jesús Dios, tej ttxˈixpit tkaˈybˈil twutz, exsin ajo t‑xbˈalin ox qoptzˈajx wen. 30 Texjo paq anetziˈn, i kubˈ kyyekˈin kyibˈ kabˈe ichin nchi yolintaq tukˈa Jesús, a Moisés ex Elías. 31 Tzunxtaq nqoptzˈaj kyiˈjile ichin anetziˈn, tej kyok ten yolil tiˈjjo tkyimlin Jesús, a tuˈntaq tbˈaj toj Jerusalén. 32 Nimxtaq te Pegr twatl at, exqetziˈn tukˈa. Me mix ikyˈe ktane; tuˈntziˈn iwle tqoptzˈajiyil Jesús kyuˈn, exsin kyspikyˈimiljo kabˈe ichin, a iteˈtaq tukˈa. 33 Atzaj teˈ kyjaˈtaq tel kypaˈn kyibˈjo kabˈe ichin tiˈj Jesús, xitzin tqˈmaˈn Pegr kyjaluˈn: ¡Ay Xnaqˈtzil, tbˈanilx teˈ tuˈn otoˈ tzaluˈn! Kˈaˈ kubˈ qbˈinchiˈn oxe tal pach; jun te, ex jun te Moisés, ex jun te Elías.

Me mix ele te Pegr tnikyˈ tiˈjjo a otaq txi tqˈmaˈn. 34 Tzmataq nyolin Pegr, tej tkubˈ juktzˈaj jun muj kyibˈaj. Tuˈntziˈn, nimx kyxobˈil tzaj. 35 Tojjo muj anetziˈn, etz yolin jun tqˈajqˈojil, ex tqˈma: Axixpen wejiˈy Nkˈwal lo, skˈoˈnxix wuˈn. Kybˈinkujiˈy Tyol. 36 Tej tbˈaj kybˈiˈn yol, a etz qˈmaˈn toj muj, iwle Jesús kyuˈn, ex kyli qa tjunalxtaq waˈl. Ntiˈ chˈin i jaw yolin, ex mix aˈl qe xi kyqˈmaˈne tiˈjjo otaq kyli.

Tej tex tlajoˈn Jesús taqˈnil tajaw il toj tanmin jun qˈa(G)

37 Tojxi junxil qˈij i meltzˈaj twiˈ wutz. Atzaj teˈ kykuˈtzku, nimx xjal i bˈajetz kˈlulte Jesús. 38 Kyxoljo xjal anetziˈn, attaq jun te ichin jaw yolin kujxix wen. Chiˈ kyjaluˈn:

Ay Xnaqˈtzil, bˈinchim t‑xtalbˈila, qˈaninkujiy tal nkˈwala lo, noq tuˈn oˈkx wejiˈy tal nkˈwal junchˈin: 39 Jun taqˈnil tajaw il ma bˈinchin tiˈjjo tal nkˈwala; tuˈntziˈn, tzunx nẍchˈinx wen, ex n‑etz plut toj ttzi tzeˈnku ntzaj kyimin tiˈj. Tuˈn ikyjo, nimx ma kyˈixbˈe tal nkˈwala tuˈn, ex ntiˈx tumil tuˈn ttzaqpaj. 40 Nimx ma chin kubˈsin nwutza kye t‑xnaqˈtzbˈiˈn, tuˈntzintla tetz kyiˈn taqˈnil tajaw il, me naˈmx tetz kyuˈn.

41 Xitzin ttzaqˈwin Jesús kye t‑xnaqˈtzbˈin kyjaluˈn: Ayiˈy xjal ntiˈ kynimbˈila, ex ntiˈ kyumila. ¿Jteˈxsin qˈij nkubˈlin teˈn kyxola? ¿Ex jteˈxsin qˈij kkyˈelix wuˈn kyukˈiy? Kyintzinjiˈy qˈa tzaluˈnch.

42 Atzaj teˈ t‑xi laqˈe tal kˈwal tkˈatz Jesús, bˈeˈx pon tolpaj juntl majl tuˈn tipin taqˈnil tajaw il, ex bˈeˈx tzaj jun majljo kyimin tiˈj. Me ante Jesús bˈeˈx xi tmiyoˈn tipin taqˈnil tajaw il. Tuˈntziˈn, bˈeˈx qˈanit tej kˈwal anetziˈn, exsin xi qˈoˈntz te ttata.

43 Jotx i bˈaj jaw kaˈylaj tuˈn tipin qMan Dios antza.

Tej tyolin Jesús juntl majl tiˈjjo tkyimlin(H)

Tzunxtaq nchi labˈtexjal antza tiˈjjo a nbˈanttaq tuˈn Jesús, xitzin tqˈmaˈn Jesús kye t‑xnaqˈtzbˈin kyjaluˈn: 44 Kybˈinkutzinjiˈy a kxel nqˈmaˈn kyeˈy, ex mina tuˈn tel naj toj kykˈuˈja: Ayin wejiˈy, a Tkˈwal Ichin, me ok kchin xel qˈoˈn toj kyqˈobˈxjal tuˈn nkyima, chiˈ.

45 Me mix ele kynikyˈjo t‑xnaqˈtzbˈin teˈ a otaq bˈaj tqˈmaˈn Jesús kye, quˈn tuˈn axtaq te Dios otaq tzˈok jpunte kynabˈl, tuˈn minataq tzˈele kynikyˈ te. Ex nimx kyxobˈil tzaj tuˈn t‑xi kyqanin juntl majl, tzeˈn chi elpineˈ yol anetziˈn.

Ankye nimxixtl toklin toj Tkawbˈil Dios(I)

46 Texjo paq anetziˈn, bˈeˈx i ok ten kyej t‑xnaqˈtzbˈin Jesús chˈotjil kyxolile, quˈn kyajtaq tuˈn kybˈinte alkyexixjo nimxixtl toklin kyxol. 47 Me atzaj teˈ tel tnikyˈ Jesús tiˈjjo nbˈajtaq kyxol, tzaj tkˈleˈn jun kˈwal, exsin kubˈ twaˈbˈintz kyxol, 48 exsin xi tqˈmaˈn kye: Ankye jun kxel kˈmonte jun tal qˈa tzeˈnku lo noq tuˈn tnimbˈil tiˈj nbˈiˈy, nya oˈkxjo tal qˈa kxel tkˈmoˈn, qalaˈ ayiˈn. Ex alkyeˈ kxel kˈmon weˈy, nya oˈkqinxa chin xel tkˈmoˈn, qalaˈ majxjo Dios, a saj chqˈon weˈy. Tuˈnpetziˈn, alkye nya nim chˈin toklin kyxola toj kywutza, apente nimxix toklin, chiˈ Jesúsjo.

Ankyeqexix qukˈa toj taqˈin qMan(J)

49 Atzin te Juan xi tqˈmaˈnl kyjaluˈn: Xnaqˈtzil, o qli qeˈ jun xjal, a nchi etzjo jniˈ taqˈnil tajaw il toj kyanminxjal tuˈn, noq toj tumil tbˈiy. Me o txi qmiyoˈn tuˈn mina kubˈ tbˈinchintl, quˈn tuˈn nya qukˈa.

50 Xitzin ttzaqˈwin Jesús kyjaluˈn: Mina txi kymiyoˈn kyeˈ, quˈn atziˈn luˈn nya qiˈjbˈinxi taˈ, qukˈa taˈ teˈ.

Tej t‑xi tmiyoˈn Jesús Santyaw ex Juan

51 Atzaj teˈ chˈixtaq tul kanin qˈij, jaˈ tuˈn taje Jesús toj kyaˈj, okxix tilil tuˈn, tuˈn tkanin tzmax Jerusalén. 52 Me nej i xi tnejsin kabˈe t‑xnaqˈtzbˈin tzma tojjo jun kojbˈil te Samaria, tuˈntzintla tjyet jun ja kyuˈn, jaˈ tuˈntaq tktane Jesús.

53 Me ayetzin kyej xjal aj Samaria, mix kytziye tuˈn tkyij Jesús antza, quˈn tuˈn otaq kybˈi qa kyjaˈtaq t‑xiˈ Jesús tzma Jerusalén, ex nimtaq qˈoj kyxol aj Samaria kyukˈa aj Jerusalén. 54 Atzaj teˈ kybˈin teˈ kabˈe t‑xnaqˈtzbˈin Jesús, a Santyaw ex Juan, tiˈtaq kybˈis aj Samaria, xitzin kyqˈmaˈn te Jesús: ¿Taa, me qa aku ttziya te, tuˈn t‑xi qqˈmaˈn tuˈn tkuˈtz qˈaqˈ toj kyaˈj, tuˈntzintla kykyimjo maˈ xjal kykyaqil?

55 Tej tbˈinte Jesús kyyoljo t‑xnaqˈtzbˈin, bˈeˈx aj meltzˈaj, exsin i xi tmiyoˈn. Chiˈ kyjaluˈn: Mina n‑el kyeˈ kynikyˈ te, jaˈ tzajniˈn tbˈis kyanmiˈn, a nya bˈaˈn, chiˈ. 56 Quˈn ayiˈn, a Tkˈwal Ichin, mi ẍin ula yuchˈil kychwinqilxjal, qalaˈ tuˈn kyklet. Noqx teˈ tbˈaj tqˈmaˈn ikyjo, bˈeˈx i xiˈ toj junxil kojbˈil.

Aye kyajtaq tuˈn kyxi lipe tiˈj Jesús(K)

57 Tzuntaq chi bˈet, tej tjaw yolin jun ichin, exsin xi tqˈmaˈn te Jesús kyjaluˈn: Taa, wajx weˈ tuˈn wok lipe tiˈja, jaˈchaqx txaˈyetza.

58 Xitzin ttzaqˈwin Jesús kyjaluˈn: ¿Ma twutzxixsin tey qa aku txi lipey wiˈja? Me majx kxel nqˈmaˈn tey: At kye wech kyjul te kynajbˈil; ex at kye pichˈ kypaqbˈil. Me metzin weˈ, a Tkˈwal Ichin, nipe jaˈ tuˈn nxi qˈejeye chˈiˈn, ntiˈ.

59 Ex xi tqˈmaˈn Jesús te juntl: Lipeka wiˈjach.

Me ante xjal xi ttzaqˈwin: Me ntiˈ ambˈil wiˈja jaˈlin, quˈn ma tijin ntatiy. Wajatlaˈy nej tuˈn tkubˈ nyoˈn ajxi tkyim, ex tuˈn tkuˈx nmuquˈn, tzmaxitzintla ẍinx lipejiˈy tiˈja.

60 Me xi ttzaqˈwin Jesús: Lipeka wiˈja jaˈlin. Ex tzaqpinqekjiˈy kyimninqe toj kynimbˈil, tuˈn tkux kymuquˈn kyibˈ. Me ante, ku txiˈy qˈmalte Tbˈanil Tqanil kolbˈil, a tzajnin toj kyaˈj.

61 Me atx juntlte xi qˈmante kyjaluˈn: Taa, waj weˈ tuˈn wok lipe tiˈja, me nej ma chinka qˈmalte nqanila kyeˈ iteˈ toj njaˈy.

62 Xitzin ttzaqˈwin Jesús kyjaluˈn: Mina, quˈn alkye teˈ k‑okil ttzyuˈn ttzˈutzˈ wakx tuˈn taqˈnin, exsin oˈkxsa nkyimexi tiˈjxi, ntiˈ te xjal lo tajbˈin tuˈn taqˈin toj Tkawbˈil Diosch.