Add parallel Print Page Options

Tej tkubˈ tqˈanin Jesús jun taqˈnil nejinel kye xoˈl qˈaqˈ(A)

Tbˈajlinxi tyolin Jesúsjo jniˈ tyol kyexjal, a nchi bˈintaq tiˈj, bˈeˈxsin xiˈtz toj tnam te Capernaum. Ex tojjo tnam anetziˈn ataqtza najle jun xjal nejinel kyibˈaj xoˈl qˈaqˈ, ex atzin tej xjal anetziˈn yabˈtaqjo jun taqˈnil, a tajxixtaq tiˈj, me chˈixtaq tkyim.

Atzaj teˈ tbˈintej nejinel jun tqanil Jesús, bˈeˈxsin i xi tchqˈoˈntz jun jteˈbˈin xjal, a attaq kyoklin kyxol Judiy, tuˈntzintla kykubˈsin kywutz te Jesús tuˈn tkanin qˈanil teˈ taqˈnil, a chˈixtaq tkyim. I kubˈsin kywutz nimxix te Jesús, tej kypon kanin tkˈatz, exsin xi kyqˈmaˈntz te kyjaluˈn: Taa, nimsinx tkˈuˈja, atla qajiˈy noqit aku txiˈy qukˈiy, exsin tuˈn tkubˈ tqˈaninjiy ajo jun taqˈniljo jun tbˈanil nejinel. Tbˈanilxjo nejinel anetziˈn, ex at toklin tuˈn tkubˈ tbˈinchiˈn, quˈn tajxix tiˈj qtanim, ex o kubˈ tbˈinchin jun ja te qnabˈl Dios, chi chiˈ.

Bˈeˈxsin xi lipe te Jesús kyiˈjjo xjal anetziˈn. Atzaj teˈ chˈixtaq kypon kanin, bˈeˈxsin i ul oybˈaj kyuˈn jun jteˈbˈin tukˈa nejinel, tuˈn t‑xi kyqˈmaˈn jun kyyol te Jesús. Chi chiˈ kyjaluˈn: Taa, nya ilxix tiˈj tuˈn tula tzma tja nejinel, quˈn tuˈn ntiˈ weˈ woklin tuˈn toktza toj njaych. Tuˈnpetziˈn, mina ẍinka tkˈatza, quˈn tuˈn nya bˈaˈnqiˈn, ex ntiˈ wokliˈn twutza, me oˈkx qˈmantz jun jteˈ tyola, ex noq tuˈn tyola ok kqˈanitil weˈ waqˈnil. Quˈn ikyqinx wejiˈy at weˈ kawilwe, me ex iteˈ xoˈl qˈaqˈ iteˈkx tjaqˈ nkawbˈila. Qatzin ma txi nqˈmaˈn te jun kyjaluˈn: Kux txiˈy, ex bˈeˈxsin kxeˈltz; ex qa: Ku tzaja, qa nchijiˈy te juntl, ex bˈeˈx ktzajil. Ex qa: Bˈinchinkujiˈy luˈn, qa nchijiˈy te waqˈnila, ex bˈeˈx kˈwel tbˈinchin. Ikytziˈn, n‑el nnikyˈjiˈy tiˈja, qa aku qˈanj noq tuˈn Tyola.

Tej tbˈinte Jesúsjo ikyjo, bˈeˈx jaw kaˈylaj, ex bˈeˈx tzaj meltzˈaj, exsin tzaj tqˈmaˈntz kyeˈ xjal, a lipcheqetaq tiˈj. Chiˈ kyjaluˈn: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, naˈmx nbˈintiˈy jun ichin kyxol aj Israel, a atit nim tnimbˈil tzeˈnku tnimbˈiljo ichin lo, chiˈ.

10 Otaq qˈanit tej taqˈnil kawil, tej kymeltzˈajjo xjal, ayej i xi chqˈoˈn tuˈn nejinel txkolte Jesús.

Tej tjaw anqˈin juntl majl taljo qya mebˈe tuˈn Jesús

11 Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, xiˈ Jesús tojjo jun tnam, Naín tbˈi. Aye t‑xnaqˈtzbˈin ex jun chˈuq xjal xi lipe tiˈj.

12 Atzaj teˈ tkanin nqayin ttxaˈn tnam, oktzin tkˈulbˈin tibˈ kyukˈa txqan xjal, a iqintaq jun kyimnin kyuˈn, a tuˈntaq kyxiˈ muqulte. Ajo kyimnin anetziˈn, albˈajtaq te jun mebˈe qya, ex oˈkxtaq taljo qya anetziˈn. Tuˈn ikyjo nimxtaqjo xjal te aj tnam lipcheqektaq tiˈj te nimsil tkˈuˈj.

13 Atzaj teˈ tiwleˈ mebˈe qya tuˈn Jesús, a tAjaw Tkyaqil, bˈeˈx tzaj qˈaqˈin tkˈuˈj tiˈj, exsin xi tqˈmaˈntz te kyjaluˈn: Ay qya, mina tzˈoˈqˈ te.

14 Texjo paq anetziˈn, bˈeˈx ok laqˈe Jesús tkˈatz kyimnin. Ok tmekoˈnjo tzˈlan jaˈ iqintaq. Tuˈn ikyjo, bˈeˈx i kubˈ weˈ kyej xjal, a iteˈkxtaq tjaqˈ. Xitzin tqˈmaˈn Jesústz tej kyimnin kyjaluˈn: Ay qˈa, kxel nqˈmaˈn tey: ¡Qeksa!

15 Bˈeˈxsin jaw qe tej kyimnintaq, exsin ok tentz yolil. Tuˈn ikyjo, bˈeˈxsin xi qˈoˈntz te tnana tuˈn Jesús.

16 Jotqexjo xjal, a iteˈtaq antza, bˈeˈx tzaj kyxobˈil, tej tiwleˈ a otaq bˈaj. Tuˈntziˈn, bˈeˈx ok ten nimsil teˈ tbˈi qMan Dios. Chi chiˈ kyjaluˈn:

Luˈ jun nmaq yolil Tyol Dios ma jaw anqˈin qxol, ex: Luˈ te Dios ma tzul klol teˈ Ttanim, chi chiˈ.

17 Jotxjo a otaq bˈant tuˈn Jesús, bˈeˈx bˈijte teˈ toj tkyaqil tnam te Judey exsin kyojjo txˈotxˈ, a nqayin iteˈk tkˈatz.

T‑xnaqˈtzbˈil Jesús tiˈj Juan, a Jawsil Aˈ(B)

18 Tkyaqiljo lo bˈijte tuˈn Juan, a Jawsil Aˈ, quˈn tuˈn bˈeˈx xi qˈmaˈn te kyuˈnj t‑xnaqˈtzbˈin. I tzajtzin ttxkoˈn kabˈe, 19 exsin xi tchqˈoˈntz qanilte te Jesús kyjaluˈn: ¿Atzinjiˈy a Crist, a attaq tulil, mo qa at juntl, tuˈn tkubˈ qyoˈn?

20 Atzaj teˈ kykanin ichin tkˈatz Jesús, a i xi chqˈoˈn tuˈn Juan, xitzin kyqanintz kyjaluˈn: Ma qo tzaj chqˈoˈn qeˈ tuˈn Juan, a Jawsil Aˈ, tuˈn t‑xi qqaniˈn tey, aj qa ajiy, a il tiˈj tuˈn tul kanin, mo qa qo ayolja tiˈj juntl aˈla.

21 Texjo paq anetziˈn, nimku yabˈil i qˈanit tuˈn Jesús, ex nimku kyixkˈoj, a jun paqx n‑el lemimin; ex nim taqˈnil tajaw il, bˈajetz toj kyanminxjal; ex nimku moẍqetaq i jqet kywutz tuˈn. 22 Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, xitzin ttzaqˈwiˈn kyqanbˈitzjo ichin, a i xi tchqˈoˈn Juan. Chiˈ kyjaluˈn: Kux cheˈxa, ex kyqˈmanxa te Juan ajo ma kyliˈy, exsiˈn ma kybˈiˈy, ikyxjo tzeˈnku kyij tzˈibˈit wiˈja toj Tuˈjil Tyol Dios. Chiˈ kyjaluˈn:

Aye moẍtaq ma chi kˈant kywutz,
aye koxtaq ma chi bˈet,
exqetziˈn yabˈqetaq tuˈn nim txˈaˈk, ma chi qˈanit;
exqetziˈn ẍoˈrtaq, ma chi bˈin;
exqetziˈn otaq chi kyim, ma chi jaw anqˈin juntl majl.
Ex jniˈ qeˈ yaj ma pon tqanil Tbˈanil Tqanil kolbˈil kye. 23 Ex kyˈiwlinqexixjo a mi njawje kykˈuˈj wiˈja.

24 Tej kymeltzˈajjo t‑xnaqˈtzbˈin Juan, bˈeˈx ok ten Jesús yolil tiˈj Juan kyukˈaxjal. Xi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn: Tej kyxiˈy lolte Juan toj tzqij txˈotxˈ, ¿Tiˈtaqtzin wiq ichin kyajtaqa tuˈn kylontiˈy? ¿Ma noqpe jun ichin kabˈe tkˈuˈj, tzeˈnku jun ajlaj meltzˈaje tuˈn kyqˈiqˈ? 25 Qa mina, ¿Tiˈtaqtzin kyajtza tuˈn kylontiˈy? ¿Moj qa jun ichin manyor tbˈanilx t‑xbˈalin tok? Me bˈiˈn kyeˈ kyuˈn, qa toj kyja nmaq kawil najleqe kyeˈ ichin, a tbˈanilx kyxbˈalin tok, ex nimx nchi achin tzaluˈn twutz txˈotxˈ. 26 ¿Me tiˈtzin chi txaˈjtza lolte? ¿Bˈalaqa jun yolil Tyol Dios? ¡Ikytziˈn! Me ante Juan nimxixtl toklin kyibˈaj tkyaqil yolil Tyol Dios, aye i kˈmonte Tyol ojtxe. 27 Quˈn ikytzin tqˈma Diosjo tiˈj toj Tuˈjil Tyol kyjaluˈn:

Kxel nchqˈoˈn weˈ nsan twutza qˈmalte tqanil tulila,
tuˈn tkubˈ kybˈinchinxjal kyibˈ twutza.

28 Twutzxix kxel nqˈmaˈn, qa kyxol tkyaqilxjal twutz txˈotxˈ, mix aˈl jun nimxixtl toklin tzeˈnku te Juan, a Jawsil Aˈ. Me ajo a noq tal chˈin toklin toj Tkawbˈil Dios toj kyaˈj, nimxixtl toklin tzeˈnku te Juan.

29 Jotqexjo xjal, a otaq kybˈi tyol Juan ex majqexpe kyej xjal, a peyil pwaqqe te Rom, xi kytziyin te Juan tuˈn kykuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ, ex xi kyqˈoˈn chjonte te Dios, quˈn el kynikyˈ te qa tzˈaqlexix te Dios. 30 Me ayeqetzin kyej Parisey exqetziˈn jniˈ xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil, mix kytziye kyeˈ tuˈn kykuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ tuˈn Juan. Tuˈn ikyjo bˈeˈxsin el kyikyˈin a tajtaq Dios kyukˈa.

31 Kˈwel nqˈoˈn jun techil tzeˈnqe xjal jaˈlin. 32 Ikyqetziˈn tzeˈnqeku tal kˈwal nchi kubˈ qe saqchal toj kˈaybˈil. Ex nxi kyẍchˈin te kyukˈa, tuˈn kysaqchaˈn junx, ex nxi kyqˈmaˈn: Ma qo chinbˈiˈn kyukˈa xux, tuˈntzintla qsaqchan, ex tuˈn kytzalaja ex tuˈn kybˈixiˈn, me mi ẍi bˈixiˈn. Tuˈnpetziˈn, ma txi qbˈitziˈn bˈitz te bˈisbˈajil, tuˈntzintla qsaqchan, ex tuˈn kyoqˈa, me mix aˈl s‑oqˈ. ¿Tiˈxsin kyajtza? chi chiˈ.

33 Ikytzin kyejiˈy, chi Jesús. Quˈn tej tul Juan, a mix waˈn pan ex mix kˈwan vin kyukˈa txqantl, ex xi kyqˈmaˈn qa attaq taqˈnil tajaw il toj tanmin. 34 Ex ma chin ula, ayiˈn Tkˈwal Ichin jaˈlin, a nchin waˈn ex nchin kˈwan kyukˈa noq tiˈchaqku xjal, me nkyqˈmaˈnla wiˈja qa loˈlqiˈn, ex jun kyukˈa peyil pwaq ex kyukˈa aj il. Ex ayetzin kye, ¿Tiˈxsila kyajtza? 35 Kxel nqˈmaˈn qa atzin k‑elile kynikyˈa tiˈjjo naˈbˈl ntzaj tuˈn Dios tiˈjjo qbˈinchbˈiˈn.

Tej tok tsuˈnjo qya kˈokˈjsbˈil kyiˈj tqan Jesús

36 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, jun Parisey kubˈsin twutz tuˈn t‑xiˈ Jesús waˈl junx tukˈa toj tja.

Kutzin, chi Jesúsjo.

Atzaj teˈ tkanin, ok qe tiˈj meẍ. Qˈuqletaq te Jesús, 37 tej tpon kanin jun qya, a bˈinchil il, a axsa najletaq tojjo tnam anetziˈn. Ex otaq tbˈi tej qya anetziˈn qa otaq pon kanin Jesús waˈl toj tja Parisey. Tuˈn ikyjo, xi tiˈn jun ẍunk nojnin tukˈa jun wiq aˈ kˈokˈjxix wen; ajo ẍunk bˈinchin tukˈa jun wiq abˈj tbˈanilx wen. 38 Pon laqˈe tej qya kykˈatz tqan Jesús, ok ten oqˈil ex kyukˈa taˈl twutz, oktzin tentz txjolkye tqan Jesús. Atzaj teˈ kybˈaj txjet, bˈeˈxsin ok tentz tzqijsilkye kyukˈa tsmal twiˈ, ex i el tmaˈtzin tqan, exsin ok tqoˈn aˈ kˈokˈjsbˈil kyiˈj, a qˈiˈntaq tuˈn.

39 Atzaj teˈ tiwle lo tuˈn Parisey, a xi txkonte Jesús, ul jun t‑xim kyjaluˈn toj tanmin: A noqxit jun yolil Tyol Dios teˈ ichin lo, matla kaninte tiˈj tzeˈn taˈye tchwinqiljo qya, a luˈ n‑ok tzyunte, quˈn ajo qya lo, jun bˈinchil il teˈ, chtej Parisey.

40 Atziˈn te Jesús bˈeˈx kanin teˈ tiˈj t‑xim Parisey. Tuˈntziˈn, iky xi tqˈmaˈn kyjaluˈn: Ay Simun, at jun weˈ tuˈn t‑xi nqˈmaˈn tey.

Atzin te Parisey xi ttzaqˈwin kyjaluˈn: Kutzin, Xnaqˈtzil. Qˈmantza.

41 Xitzin tqˈmaˈn Jesús kyjaluˈn: Iteˈtaq kabˈe xjal, a attaq kykˈas tukˈa jun ichin, a bˈaˈntaq qˈon pwaq txˈex. Attaqtzin teˈ jun jweˈ syent pwaqtaq teˈ ttxˈex. Ataqtzil teˈ juntl lajaj toj ox kˈaltaq teˈ ttxˈex. 42 Me quˈn tuˈn mix jaˈ nchjetetaqjo kykˈas, bˈeˈx kubˈ najsiˈn kykˈas tuˈnjo ichin, a tajaw pwaqtaq.

Kutzin. Qˈmantzintza weˈy jaˈlin, chi Jesúsjo te Parisey. Kyxoljo kabˈe kˈasbˈine lo, ¿Altzila kyeˈ k‑okil kˈuˈjlinte chˈintljo tajaw kˈas?

43 Xitzin ttzaqˈwin Simun kyjaluˈn: Toj nwutza, bˈalaqa a ichin, a nimxixtaq chˈintljo tkˈas.

Twutzx teˈ, chi Jesúsjo. Ikypen teˈ tzeˈnku ma tzaj tqˈmaˈn.

44 Xitzin kaˈyin Jesús toj twutzjo qya, exsin xi tqˈmaˈntz te Simun kyjaluˈn: ¿Man tzˈiwle qya lo tuˈn, a ma chi el ttxjoˈn nqaˈn tukˈa taˈl twutz, ex ma chi el tsuˈn kyukˈa tsmal twiˈ tuˈntzintla kytzqijtz? Me metziˈn te, ma chin tzaj ttxkoˈn tuˈn woktza toj tjay, me ntiˈ chˈin aˈ saj tqˈoˈn te txˈajbˈilkye nqaˈn. 45 Ex mi ẍin el tmaˈtziˈn te qˈolbˈil weˈy, tzeˈnku ntene qxol; qalatzin teˈ qya lo, noqx teˈ ẍin oktza, bˈeˈx s‑ok ten maˈtzilkye nqaˈn, ex naˈmx tuˈn tkubˈ qen jaˈlin. 46 Ex ntiˈ te aseyt ma jax tqˈoˈn toj nwiˈy, a tzeˈnkuxjo nbˈinchajtz, me metzin teˈ qya lo, at teˈ aˈ, a kˈokˈjxix wen ma tzˈok tqoˈn kyiˈj nqaˈn. 47 Tuˈnpetziˈn, kxel nqˈmaˈn tey, qa noq tuˈn nim tkˈuˈjjo qya wiˈja, ma chi kubˈ najsit nimku til. Me atzin teˈ xjal, a nya nim til toj twutz, ex nya nim tkˈuˈj wiˈja.

48 Tbˈajlinxi tqˈmaˈn ikyjo, xitzin tqˈmaˈnltz teˈ qya kyjaluˈn: ¡Ay, qya! Ma chi najsit te til jaˈlin wuˈn.

49 Ayetzin kyej txqantl xjal, a otaq chi pon txkoˈntl waˈl junx tukˈa Jesús, i ok ten kyeˈ qanilte kyxolx kyjaluˈn: ¿Ankye teˈ xjal lo, a nimsil tibˈ? ¿Majqexjo kyilxjal nchi kubˈ tnajsin?

50 Me atzin te Jesús, bˈeˈx xi kyiml teˈ tiˈj qya anetziˈn, exsin xi tqˈmaˈnltz kyjaluˈn: ¡Ay qya! Noq tuˈnjo tnimbˈila wiˈja, ma kletiy. Atziˈn jaˈlin toj tzaljbˈil kux meltzˈaja, chi Jesúsjo te.