Add parallel Print Page Options

Tej tok Jesús toj joybˈil tiˈj tuˈn tajaw il(A)

Nojnintaq tanmin Jesús tuˈn Xewbˈaj Xjan, tej tmeltzˈaj ttzi Nim Aˈ Jordán, exsin xiˈ tuˈn tkujil Xewbˈaj Xjan, tzmax tojjo tzqij txˈotxˈ jaˈ ntiˈye kynajbˈilxjal toj. Kaˈwnaq qˈij ten Jesús antza, ex antza oke toj joybˈil tiˈj tuˈn tajaw il, tjoy ttxolil tuˈn tel tikyˈin tkawbˈil tMan. Kyojtziˈn qˈij anetziˈn, ntiˈx chˈin xi twaˈn. Tuˈntziˈn ikyjo, bˈeˈx tzaj waˈyaj tiˈj.

Ante tajaw il xi tqˈmaˈn te kyjaluˈn: Qa kˈwalbˈajxixtza te Dios, qˈmanxa kye abˈj lo, tuˈn kyok te wabˈj, quˈn manyor waˈyajx tiˈja.

Me xi ttzaqˈwin Jesús: Kyij tzˈibˈin toj Tyol Dios, qa nya noq oˈkx tuˈn wabˈj k‑anqˈile texjal.

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, bˈeˈx xiˈ Jesús tuˈn tkujil tajaw il twiˈ jun ma tij wutz, ex jun paqx xi tyekˈiˈn kykyaqiljo tnam iteˈkutaq twutz txˈotxˈ, exsin xi tqˈmaˈntz kyjaluˈn: Kxel nqˈoˈn tkyaqiljo kyoklin jniˈ tnam tzaluˈn twutz txˈotxˈ, tuˈn tkawiˈn kyibˈaj, junx tukˈa tkyaqil kynimsbˈil kyibˈ. Quˈn weˈy o tzaje qˈoˈneˈ luˈn, ex noq alqe wajiˈy tuˈn t‑xi nqˈoˈn. Me qa ma kubˈ mejeˈy kˈulil nwutza, tkyaqil kxel nqˈoˈn tey, chiˈ tajaw il.

Xitzin ttzaqˈwin Jesús kyjaluˈn: Tzˈibˈin taˈ toj Tyol Dios kyjaluˈn: Kˈuliˈn oˈkx twutz qAjaw, a tDiosa, ex noq te, tuˈn tajbˈiniych.

Tbˈajlinxiˈ ikyjo; bˈeˈx xiˈ Jesús juntl majl tuˈn tkujil tajaw il tzma toj tnam te Jerusalén. Jax tkˈleˈn tzmax toj tjuchˈiljo tnejil ja te naˈbˈl Dios, a nimxix tweˈ, exsin xi tqˈmaˈntz te kyjaluˈn: Qa Kˈwalbˈajxixtza te Dios, xoˈnkuxsin tibˈtza, tuˈn tkupiˈn tzmax twutz txˈotxˈ. 10 Quˈn ikytzin ntqˈmaˈn Tyol Dios kyjaluˈn:

Kchi tzajil tsmaˈn Dios t‑angel te kloltiy.
11 Ex kjawil qˈiˈn kyuˈn toj kyqˈobˈ,
tuˈntzintla mi kyˈixbˈiy twiˈ abˈj.

12 Me ikyxjo ntqˈmaˈn toj Tyol Dios kyjaluˈn, chi Jesús: Mi tzˈok tqˈonjiy qAjaw, a tDiosa toj joybˈil tiˈjch.

13 Tej mix jyetil tumil tuˈn tajaw il, tuˈn tok tqˈoˈntaq Jesús toj joybˈil tiˈj, bˈeˈxsin el tlaqˈwin jun jteˈbˈin qˈij tibˈtz tiˈj Jesús.

Tej t‑xi xkye taqˈin Jesús toj txˈotxˈ te Galiley(B)

14 Nojnintaq te Jesús tuˈn tipin Xewbˈaj Xjan, tej tmeltzˈaj toj ttxˈotxˈ Galiley, ex nimxtaq nyolajtz tqanil toj kykyaqiljo tnam iteˈtaq tiˈjileˈ txˈotxˈ anetziˈn.

15 Xnaqˈtzin te Jesús kyojile muˈẍ ja te kynaˈbˈl Judiy Dios tojile junjun najbˈil, ex tkyaqil xjal i jaw nimsin teˈ tbˈi Jesús.

Tej t‑xiˈ Jesús toj ttanim, a Nazaret(C)

16 Xiˈ te Jesús tojjo tnam Nazaret, a jaˈ jawe chˈiye. Tzeˈnkuxtaqjo n‑oke tuˈn, okx tojjo muˈẍ ja te kynaˈbˈl Judiy Dios toj tqˈijil ajlabˈl, ex jawtzin weˈtz uˈjil teˈ Tyol Dios. 17 Xi qˈoˈn tuˈj Isaías te, aj yolil Tyol Dios. Atzaj teˈ tjaw tjqoˈn Jesús, antza jatze jyete jun tnej yol tuˈn, tzˈibˈinku kyjaluˈn:

18 Nojninqin weˈ tukˈa Xewbˈaj Xjan, a T‑xew tAjaw Tkyaqil.
Quˈn ma chin el tpaˈn, tuˈn nxiˈy yolil Tbˈanil Tqanil kye yaj;
ex tuˈn nxiˈy qˈmal teˈ tzaqpibˈl kyeˈ jpunqekux toj tze, a ntiˈ tumil tuˈn kyten antza;
ex tuˈn tqˈanit kywutzjo moẍ, ex tuˈn nxiˈy qˈuqbˈil kykˈuˈjjo a ntiˈ kyipin;
19 ex tuˈn tqˈmetjo tqˈijil kolbˈil tuˈn t‑xtalbˈil tAjaw Tkyaqil.

20 Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, bˈeˈx kubˈ tjpuˈn Jesúsjo uˈj, exsin xi tqˈoˈntz teˈ mojil tojjo muˈẍ ja te kynaˈbˈl Judiy Dios, ex bˈeˈx kubˈ qe. Kykyaqilxjo iteˈtaq antza, noqx otaq chi ok kyim tiˈj.

21 Xitzin t‑xikybˈintz tuˈn tyolin, ex tqˈma kyjaluˈn: Kywutzxa ex texjo qˈij luˈn, ma japin bˈajjo a xjaw wuˈjiˈn toj Tyol Dios.

22 Kykyaqilx xjal wentaq nkyyolin tiˈj Jesús, ex nchi jawtaq kaˈylaj, quˈn tbˈanilxtaq t‑xiliˈn tumil Tyol. Nchi bˈaj jawtaq qanlaj kyxol kyjaluˈn: ¿Ma nyatzin tej tkˈwal Jse lo?

23 I xitzin ttzaqˈwin Jesús: Tuˈn kyxima ikyjo, bˈalaqa aku tzaj kyqˈmaˈn jun yol weˈy kyjaluˈn: Jun qˈanil aku kubˈ tqˈaˈnin tibˈ jaˈchaqx taˈyitz. Ikytziˈn, akula tzaj kyqˈmaˈn weˈy, tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn tzaluˈn tkyaqiljo techil wipiˈn xbˈant wuˈn tzma toj tnam Capernaum, tuˈn tel kynikyˈa wiˈja.

24 Me xi tqˈmaˈnl Jesús kye: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa mix aˈlx jun yolil Tyol Dios, aku kubˈ wutzlin tojx ttanim.

25 Quˈn toj kywutza wen xjalqiˈy, noq tuˈn tzajninqiˈy te qtzan Israel. Me twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, kyojjo qˈij, tej tten Elías tzaluˈn toj ttxˈotxˈ Israel, nimxtaq qya otaq bˈaj kyim kychmil exla qa tzajninqetaq te Israel, ikyxjo tzeˈnku te Elías. Oxe abˈqˈe tukˈa nikyˈjin mix tzaje jbˈal. Tuˈntziˈn ikyjo, tkyaqil twutz txˈotxˈ nimx waˈyaj tzaj. 26 Me exla qa nimx waˈyaj tzaj toj txˈotxˈ te Israel, mix xaye tchqˈoˈne Dios Elías qanil twa te jun mebˈe qya tzaluˈn toj Israel, qalaˈ antza xi chqˈoˈnil tukˈa jun qya otaq kyim tchmil, tojjo tnam Sarepta, nqayin taˈtaql teˈ tkˈatzjo tnam Sidón tojjo txˈotxˈ te amaqˈ xjal. ¿Tiquˈnil? 27 Ex ikyxjo, ilaˈtaq qxjalil yabˈ tuˈn txˈaˈk, aj noqtaq n‑el lemimin, me mix jun kubˈ tqˈaniˈn Elisey, a yolil Tyol Dios ojtxe, qalaˈ oˈkxjo jun bˈetin xjal, Naamán tbˈi, a tzajnintaq toj ttxˈotxˈ Siria. Ex ikyxjo nya qxjalil. Bˈalaqa nya oˈkqox nqo ok tkˈuˈjlin Dios.

28 Tej tbˈij teˈ luˈn kyuˈn xjal iteˈkxtaq tojjo ja te kynaˈbˈl Judiy Dios, nimx i jaw qˈojle.

29 Tuˈntziˈn ikyjo, bˈeˈxsin i bˈaj jaw weˈks, exsin tuˈn tex kylajoˈntaq Jesús. Xitzin kyiˈntz twiˈ jun tij wutz, jaˈ bˈinchinkutaqjo kytanim, tuˈntziˈn ttzajtaq kyxoˈn tzmantza.

30 Me atzin te Jesús, ex kyxolile ex bˈeˈx xiˈ.

Tej tex tlajoˈn Jesús taqˈnil tajaw il toj tanmin jun xjal(D)

31 Bˈeˈx xiˈ Jesús toj Capernaum, jun tnam toj txˈotxˈ te Galiley. Antza oke tene xnaqˈtzil kyexjal toj jun qˈij te ajlabˈl. 32 Ex bˈeˈx i jaw kaˈylaj kyeˈ xjal tiˈjjo t‑xnaqˈtzbˈil, quˈn nimxtaq kyokliˈn Tyol.

33 Me tojtaqtziˈn jun muˈẍ ja te kynaˈbˈl Dios aj Judiy, attaq jun ichin tzyuˈntaq tuˈn jun taqˈnil tajaw il. Jaw ẍchˈin, ex tqˈma kyjaluˈn: 34 Ay Jesús aj Nazaret, ¿Tiˈxsin s‑ula lolte qxola? Noq ma tzula yuchˈil qeˈy. Wojtzqiˈn te, ex bˈiˈn weˈ wuˈn, a tejiy Tkˈwal Dios, xjanxix toklin.

35 Oktzin tyisoˈn Jesúsjo taqˈnil tajaw il kyjaluˈn: Mi chˈotjiy. Kux tzˈetza toj tanminjo xjal lo, ex tzaqpinkja.

Atzin tej ichin bˈeˈx kubˈ tlankˈin taqˈnil tajaw il twutz txˈotxˈ ex twutz kykyaqilxjal, tej tkyij ttzaqpiˈn; ex ntiˈx chˈin kyij kyˈixbˈe te.

36 Kykyaqiljo xjal i bˈaj jaw kaˈylaj, ex i bˈaj jaw yolin kyxolx kyjaluˈn: ¿Anqeqe kyeˈ xnaqˈtzbˈil ikyjo, a nimxix tkawbˈil ex nimxix toklin? Nchi etz tlajoˈn taqˈnil tajaw il toj kyanminxjal, ex bˈeˈx nchi bˈajetz.

37 Ajo toklin ex Tyol Jesús, nimx ikyˈeˈ tqanil kyxolileˈ tkyaqil tnam tiˈjile Capernaum.

Tej tkubˈ tqˈanin Jesús tnana t‑xuˈjil Pegr(E)

38 Tbˈajlinxiˈ ikyjo; jaw weˈ, ex etz Jesús toj muˈẍ ja te kynaˈbˈl Judiy Dios. Bˈeˈx xiˈ, ex okx toj tja Simun. Ataqtziˈn tnana t‑xuˈjil Simun yabˈtaq tuˈn txqan kyaq. Tuˈntziˈn, i kubˈsin kywutz te Jesús, tuˈntaq tkubˈ tqˈanin.

39 Kubˈ kˈweˈ Jesús, tuˈn tok tkaˈyinj yabˈ, exsin xi tqˈmaˈntz teˈ nim kyaq, tuˈn teltaq tpaˈn tibˈ tiˈjjo qya. Texjo paq anetziˈn, bˈeˈx xi chewx kyaq, ex bˈeˈx jaw weˈks tej qya, ex n‑ok tentz bˈinchil chˈin tiˈ kye.

Tej tkubˈ tqˈanin Jesús nimku yabˈ(F)

40 Atzaj teˈ qqoqix, tuˈn otaq kybˈinte, ex otaq tzˈok kykaˈyiˈn xjal jniˈ otaq bˈant tuˈn Jesús, kykyaqilx xjal attaq yabˈ kyja ex noq tiˈchaqku kyyabˈil, i bˈaj xi kyiˈn tkˈatz Jesús, tuˈn kybˈaj kubˈtaq tqˈanin. I kubˈ tqˈoˈn tqˈobˈ tibˈajile junjun, ex bˈeˈx i qˈanit. 41 Nimku yabˈil bˈaj qˈanit, ex nimx taqˈnil tajaw il bˈajetz tlajoˈn toj kyanminxjal. Aye taqˈnil tajaw il i bˈaj jaw ẍchˈin, ex kyqˈma kyjaluˈn: ¡Axixa Tkˈwal Dios! Me bˈeˈx nchi bˈaj ok tmiyoˈntaq Jesús, ex mina nchi kubˈtaq twutzlin tuˈn kyjawtaq yolin, quˈn bˈintaq kyuˈn, qa axtaq Jesúsjo Tkˈwal Dios, a Crist.

Tej tok ten Jesús yolil Tyol Dios kyojile tnam(G)

42 Atziˈn tej qsqix, bˈeˈx ex Jesús toj tnam, tuˈn t‑xiˈ toj jun txˈotxˈ, a ntiˈ kynajbˈilxjal toj. Me bˈeˈx i ok tenxjal jyolte, ex jyet kyuˈn jaˈtaqjo taˈye, quˈn kyajtaq tuˈn tten Jesús kyukˈa te jun majx. 43 Me atzin te Jesús xi tqˈmaˈn kye: ¡Mina! Quˈn il tiˈj tuˈn t‑xi nqˈmaˈnjiˈy Tbˈanil Tqanil tiˈj Tkawbˈil Dios kyoj kykyaqil txqantl tnam, quˈn apen wiljiˈy ẍin tzaj chqˈoˈn.

44 Ikytzin nkubˈetaq tyolin Jesúsjo Tyol Dios kyojileˈ muˈẍ ja te kynaˈbˈl Judiy Dios, tojx ttxˈotxˈ Judey.