Add parallel Print Page Options

Tej tjaw anqˈintl Jesús juntl majl(A)

24  Toj tnejil qˈij te seman, qlixjexix wen, i ul kanin kyej qya ttzi jul. Tzaj kyiˈn jniˈ qˈanbˈil te kˈokˈjsbˈil, a otaq bˈaj kybˈinchin. Atzaj teˈ kyul kanin, txulinx kywutz tiˈj, qa otaq txi yekˈj tej abˈj, a kyij qˈoˈn te jupbˈilte ttzi jul. I okx toj jul, me ntiˈ t‑xmilil qAjaw Jesús jyet kyuˈn. Bˈeˈx i jaw xobˈ, ex ntiˈ tumil jyet kyuˈn tiˈtaqjo tuˈn tkubˈ kybˈinchinl. Ex jun paqx, kyli kabˈe ichin, a waˈlqetaq kykˈatz, a tzunxtaq tilkˈajjo kyxbˈalin. Bˈeˈx tzaj txqan kyxobˈil, ex i kubˈ mukˈe tzmax twiˈ txˈotxˈ. Me ayetzin kyej ichin, a waˈlqetaq antza, iky tzaj kyqˈmaˈn kyjaluˈn: ¿Titzin quˈn nchi jyoˈn kyxol kyimnin tiˈjjo a itzˈ? Nyatza taˈye tzaluˈn, qalaˈ ma jaw anqˈin juntl majl. Kynaˈntzinjiˈy jniˈ yol xbˈaj tqˈmaˈn kyeˈy tiˈjjo lo, tej atxtaq toj txˈotxˈ te Galiley: Qa iltaq tiˈj tuˈn t‑xi qˈoˈn Jesús, a Tkˈwal Ichin, toj kyqˈobˈ bˈinchil il, ex tuˈn tjaw pejkˈin twutz tcruz; me toj toxin qˈij, iltaq tiˈj tuˈn tjatz anqˈin juntl majl.

Bˈeˈxpetziˈn, i ul julkˈajjo tyol Jesús toj kykˈuˈj. Ex atzaj teˈ kyaj meltzˈaj ttzi jul, bˈeˈx i ok ten qˈmalte jniˈxjo otaq kybˈi, exsin otaq kyli kyeˈ junlajaj t‑xnaqˈtzbˈin Jesús, ex kye kykyaqil xjal. 10 Ate Mariy, aj Xleˈn; Juana; Mariy, a tnana Santyaw; exqetzintljo txqantl qya, ayetzin i xi qˈinte tqaniljo kyeˈ t‑xnaqˈtzbˈin Jesús. 11 Me kykyˈeˈtaq kye t‑xnaqˈtzbˈin tuˈn t‑xi kynimin, quˈn toj kynabˈl nyakuj noq toj kywiˈtaqjo qya otaq tzˈokx.

12 Me atzin te Pegr, bˈeˈxkux tzaj rinin teˈ, tuˈn tul kanin tzma ttzi jul. Atziˈn teˈ tokx tkaˈyin, oˈkqexjo iqbˈil iteˈkutaq. Bˈeˈxsin aj meltzˈajtz tja, ex noqx jaw kaˈylaj tiˈj tkyaqilj lo.

Tej t‑xiˈ Jesús kyukˈa kabˈe nimil tzma toj tnam Emaús(B)

13 Tojxjo qˈij anetziˈn, iteˈtaq kabˈe nimil tiˈj Jesús kyjaˈtaq kyxiˈ toj jun tnam, Emaús tbˈi, bˈalaqa chˈime oxe ajlabˈtaq taˈye tkˈatz tnam te Jerusalén. 14 Tzuntaq nchi yolin tiˈj tkyaqiljo otaq bˈaj. 15 Toktaq kyyol, ex tzuntaq nchi chˈotj kyxolx, atzin te Jesús chebˈe ok laqˈe teˈ kykˈatz, ex xi lipe kytxlaj. 16 Me exla qa iwle Jesús kyuˈn, me atla jun tiˈ, a mix taqˈe tuˈn tel kynikyˈ te, alkyetaqjo nbˈettaq kytxlaj. 17 Xitzin tqanin Jesús kye: ¿Tiˈtzin kyeˈ nkubˈ kyyolin toj bˈe? ¿Ex tiˈtzin quˈnil nchi bˈisin kyeˈ?

18 Tzajtzin ttzaqˈwin teˈ jun, a Cleofas tbˈi: Bˈalaqa oˈkx chˈin te kyxoljo bˈetin xjal toj tnam te Jerusalén, a nya bˈiˈn tuˈn tiˈchaqjo ma bˈaj tojjo tnam anetziˈn.

19 Xitzin tqanin Jesús: ¿Tiˈchaqtzin ma bˈajtz?

Chi chiˈ kyjaluˈn: At jun te ma bˈaj tiˈj jun aj Nazaret, a Jesús tbˈi. Nimxtaq tipin tbˈinchbˈin exqetziˈn jniˈ tyol twutz Dios ex twutz tkyaqil xjal. 20 Me aye kynejil pale exqetziˈn jniˈ kawil ẍi qˈmante tuˈn tjaw pejkˈit twutz cruz, exsin tuˈn tkubˈ bˈyettz. 21 Qˈuqlexixtaq qeˈ qkˈuˈj, qapetzin ataq tetz, tuˈn tkolin kyiˈjjo aj Israel. Me ma bˈant‑xi oxe qˈij teˈ lo tbˈajlin, exsin ntiˈltz ma qliˈy. 22 Ex mape qo jaw xobˈ qe jaˈlin kyuˈn junjun qya, a iteˈ qukˈiy. Chi txaˈj qlixjexix ttzi jul, a jaˈ okxi muqet. 23 Ex bˈeˈx ẍi ajtz meltzˈaj, quˈn tuˈn ntiˈ t‑xmilil xknet kyuˈn. Me atzin jaˈlin, tzun nchi yolin tiˈj, qa ma chi iwle kabˈe t‑angel Dios kyuˈn, ex ma tzaj qˈmaˈn kye, qa itzˈ te Jesús. 24 Ex iteˈ junjuntl qeˈ qukˈa, a chi txaˈj ttzi jul anetziˈn, ex ikyx s‑iwle kyuˈn, tzeˈnku otaq bˈaj qˈmaˈn kye kyuˈn qya. Ex ikyxjo mina s‑iwle Jesús kyuˈn.

25 Chitzin Jesús kye kyjaluˈn: Ntiˈxla kyeˈ kynabˈl, ex yajx nxi kyniminjiˈy tkyaqiljo, a xbˈaj kyqˈmaˈn yolil Tyol Dios ojtxe. 26 ¿Ma nyatzin iltaq tiˈj tuˈn tikyˈx tuˈn Kolil, a Crist nej, a naˈmxtaq tjaw nimsin?

27 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, oktzin ten Jesús chikyˈbˈilte kye jotxjo jniˈ ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios, ayeˈ jniˈ yol, a nchi yolin tiˈjjo tchwinqil; tzajx xkye tuˈn kyojjo tuˈj Moisés, exsin toj kyuˈjjo jniˈ txqantl yolil Tyol Dios.

28 Atzaj teˈ kykanin tojjo tnam, a jaˈ tuˈntaq kyxiˈye, majx tqanku xiˈl te Jesús, nyakutzintlaj najchaq chˈintl tuˈn tpone. 29 Me ayetzin kyej xjal, ox chi labˈtex tuˈn tkyij Jesús kyukˈa. Chi chiˈ kyjaluˈn: Ku tkyija qukˈiy, quˈn tuˈn ma qoqix jaˈlin; noq kyja qok yupjte. Bˈeˈxsin okx Jesús tuja, tuˈn tkyij kyukˈa. 30 Tetziˈn kyok qetz tiˈj meẍ, jawtzin ttzyuˈn Jesús jun wabˈj, exsin xi tqˈoˈn chjonte te Dios tiˈj. Bˈeˈx kubˈ tpiẍin, exsin xi tqˈoˈntz kye. 31 Tzmaxipetzin jqet kywutzjo tuˈn tel kynikyˈ tiˈj Jesús, me texjo paq anetziˈn, bˈeˈx kubˈ naj te Jesús kywutz. 32 Ex i jaw yolin kyxolx: ¿Ma nyatzin twutzx, qa ma qnaˈ jun nim tzaljbˈil toj bˈe, tej s‑ok ten chikyˈbˈil teˈ t‑xilin yol, a nyolajtz tiˈj toj Tuˈjil Tyol Dios?

33 Ntiˈ chˈin kubˈ kyayoˈn. Bˈeˈxkux kubˈ bˈe kyuˈn, tuˈn kymeltzˈajl toj Jerusalén. Ex antza chˈuqleqetaqjo junlajaj t‑xnaqˈtzbˈin Jesús, junx kyukˈa txqantl kyukˈa. 34 Xi kyqˈmaˈn kye kyjaluˈn: Twutzxix tetz qa ma jatz anqˈin juntl majl te qAjaw, ex qa ma tzˈok tyekˈin tibˈ te Simun.

35 Kykaˈbˈiltzintz i ok ten txolbˈilte tiˈjtaqjo otaq tzikyˈ kyiˈj toj bˈe, ex kyqˈma tzeˈn tten el kynikyˈ te Jesús, tzmaxiˈ teˈ tkubˈ tpiẍinj wabˈj.

Tej tkubˈ tyekˈin Jesús tibˈ kye t‑xnaqˈtzbˈin(C)

36 Tzunxtaq nchi yolin tiˈjjo otaq tzikyˈ kyiˈj, tej tkubˈ weˈ Jesús kyxol, exsin qˈolbˈin kye. Chiˈ kyjaluˈn: Qexit kykˈuˈja, ex tzalajxit kyanmiˈn, chiˈ.

37 Me ayetzin kyetz nimx kyxobˈil tzaj, quˈn kubˈ kybˈisin qa noq jun klelin otaq kyli. 38 Me atzin te Jesús iky xi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn: ¿Titzin quˈn ma chi jaw xobˈa? ¿Ex tiˈtzin quˈn ma jaw kaˈmin kyanmiˈn? 39 Kykaˈyintziˈn nqˈobˈa ex kykaˈyinkuy nqaˈn. Ayinqinx wejiˈy. Chin kytzyuˈnka ex chin kykaˈyinka, quˈn jun klelin ntiˈ teˈ tchibˈjil ex tbˈaqil, tzeˈnku ma kyliˈy wiˈja.

40 Tej tbˈaj tqˈmaˈn ikyjo, bˈeˈxsin i xi tyekˈintzjo tqˈobˈ exqetziˈn tqan. 41 Nimx i jaw kaˈylaj, ex nimx tzeˈjbˈil kynaˈ. Tuˈn ikyjo, mix jaˈ nxi kynimine tkyaqil, qa ataq Jesúsjo. Tuˈnpetziˈn, chi Jesúsjo kye kyjaluˈn: ¿Ntiˈtzin chˈin wabˈj kyukˈiy tzaluˈn te nwaˈy?

42 Xitzin qˈoˈn chˈin kyiẍ te, a tzqˈajsin toj qˈaqˈ, 43 ex xi ttzyuˈn, exsin xi tchyoˈntz kywutz. 44 Xitzin tqˈmaˈnl kyjaluˈn: Atziˈn ma tzikyˈ toj nchwinqila jaˈlin, atzaj bˈaj nqˈmaˈn kyeˈy tej intintaqxa kyukˈiy: Qa iltaq tiˈj tuˈn tbˈajjo jniˈ tzˈibˈin wiˈja toj tkawbˈil Moisés, kyoj kyuˈj yolil Tyol Dios, ex kyojjo jniˈ Uˈj te Bˈitz.

45 Kubˈsin tyolin Jesúsjo lo, tuˈntzintla tel kynikyˈjo t‑xnaqˈtzbˈin tiˈjjo jniˈ tzˈibˈin toj Tuˈjil Tyol Dios 46 Chiˈ kyjaluˈn: Tzˈibˈin taˈ teˈ, qa iltaq tiˈj tuˈn nkyima, ayiˈn Crist, me toj toxin qˈij, iltaq tiˈj tuˈn njatz anqˈiˈn juntl majl kyxol kyimnin. 47 Ex qa toj tumil nbˈiˈy, il tiˈj tuˈn t‑xi yolit kyeˈ jniˈ xjal, a iteˈ toj tkyaqil twutz txˈotxˈ, qa il tiˈj tuˈn tajtz tiˈj kyanminxjal tukˈa Dios, tuˈntzintla tkubˈ nnajsiˈn jniˈ kyil. Antza tuˈn ttzaj xkye tqˈumle yol lo toj txˈotxˈ te Jerusalén. 48 Aye kyeˈ aku chi ok te kujsil teˈ tkyaqiljo lo. 49 Ayinku weˈ aku chin tzaj smaˈn teˈ a saj tziyin kyeˈy tuˈn nMaˈn. Me il tiˈj, tuˈn kykyija tzaluˈn tojjo tnam te Jerusalén, ex tzmaxi aku chi exjiˈy, aj kykˈmoˈntejiˈy tipin, a ktzajil toj kyaˈj.

Tej tmeltzˈaj Jesús toj kyaˈj(D)

50 Tbˈajlinxitziˈn lo, i tzaj tkleˈn Jesús najchaq chˈintl tkˈatz tnam, tzmax toj Betania. I jawtzin tiˈn Jesús tqˈobˈ twutz kyaˈj, exsin i kubˈ tkyˈiwliˈntz. 51 Ex tzmataq nkyˈiwlin, bˈeˈxsin el tpaˈn tibˈtz kyiˈj, ex texjo paq anetziˈn, bˈeˈx xi qˈiˈn toj kyaˈj. 52 Tej kybˈaj kˈulin twutz, bˈeˈxsin i meltzˈajtz toj tnam te Jerusalén, me ox chi tzalajx wen. 53 Axsintza, i kubˈe tene tkyaqil qˈij toj tnejil ja te naˈbˈl Dios, ex nimx i qˈoˈn chjonte te.