Add parallel Print Page Options

Tej t‑xi qˈiˈn Jesús twutz Pilat(A)

23  I jaw weˈ kykyaqilx, exsin xi kyiˈn Jesús tzmax twutz Pilat. Twutz Jesús i bˈaj ok ten stzˈimilte jniˈ yol tiˈj. Chi chiˈ kyjaluˈn: Ma tzˈel jyetjo ichin quˈn lo, a tokxix tilil tuˈn, tzeˈn tuˈn kyjawe naje qxjalila. Tok qˈmalte kyexjal, qa nya il tiˈj tuˈn t‑xi kychjoˈn kˈaybˈil teˈ nmaq kawil, ex tzunxix ntzaj tqˈmaˈn, qa aku a Crist, a skˈoˈnxix tuˈn Dios, ex qa nmaq kawil.

Xitzin tqanin Pilat te Jesús kyjaluˈn: ¿An tejiy nmaq kawil kye Judiy?

Ayiˈn, ikyxjo tzeˈnku ma tzaj tqˈmaˈn, chi Jesúsjo.

Xitzin tqˈmaˈn Pilat kyeˈ kynejil pale, ex kyeˈ jniˈ xjal, a iteˈtaq antza. Chiˈ kyjaluˈn: Qa oˈkxjo lo, ntiˈ jun teˈ ichin til ma knettz wuˈn, chi Pilatjo.

Me noqx jaw kyinx kyibˈ, tej kybˈin teˈ ikyjo, ex xi kyqˈmaˈn kyjaluˈn: Me noqx ma chi jaw najx kyexjal tojjo tnam lo kyuˈnjo jniˈ t‑xnaqˈtzbˈil. Antza tzaje xkyeye tuˈn toj txˈotxˈ te Galiley, exsin luˈltz lajoˈn tuˈn tojjo txˈotxˈ lo te Judey.

Tej t‑xi kyiˈn Jesús twutz Herodes

Tej tbˈinte Pilatjo yol lo, xitzin tqanintz, qa aj Galileytaq Jesús. Atzaj teˈ t‑xi qˈmaˈn te qa te Galileytaq, bˈeˈxsin xi tsmaˈntz Jesús tzma twutz Herodes, a nmaq kawiltaq toj tnam te Galiley, quˈn kyojjo qˈij anetziˈn, ataqtza taˈye Herodes toj tnam te Jerusalén.

Bˈeˈx jaw tzalaj te Herodes, tej tiwle Jesús tuˈn, quˈn ilaˈxi maj tajtaq tuˈn tlonte, quˈn tuˈn nimku tqanil otaq tbˈi tiˈj Jesús, ex tajtaq tuˈn tlonte jun techil tipin. Nimx ok ten qanilte te, me atzin te Jesús ntiˈx chˈin teˈ xi ttzaqˈwin. 10 Ex majqextaq kyeˈ jniˈ kynejil pale, exqetziˈn jniˈ xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawil iteˈtaq antza; tzunx nchi labˈtextaq wen tuˈn t‑xi kypatin Jesús. 11 Tuˈn ikyjo, bˈeˈx ok xmayin te Jesús tuˈn Herodes, ex kyuˈn xoˈl qˈaqˈ, a iteˈtaq xqˈuqilte. Exsin ok qˈoˈn t‑xbˈalin, a tzunxtaq qopinx wen, nyakutlaj nmaq kawil. Kubˈ kybˈinchin ikyjo, noq te kyxmaybˈil tiˈj. Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, bˈeˈx tzaj smaˈntl Jesús tuˈn Herodes twutzl Pilat. 12 Texjo qˈij anetziˈn bˈeˈx ok tukˈlin Pilat tibˈ tukˈa Herodes, quˈn kyajqˈojtaq kyibˈ.

Tej t‑xi tqˈmaˈn Pilat, tuˈn tkubˈ bˈyet Jesús(B)

13 I ok tchmoˈn te Pilat jotqexjo jniˈ kynejil pale, jniˈqe kawil exsin tkyaqil xjal, 14 exsin xi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn: Ayiˈy ma chi ul qˈinte ichin lo nwutza, exsin nkyqˈmaˈn, qa ma jaw naj kyxjalila tuˈn. Me kywutza, ma bˈaj nqaniˈn te tiˈjjo ma bˈaj kyqˈmaˈn tiˈj, me ntiˈ jun wetza til ma tzˈel jyet wuˈn, 15 ex ikyx te Herodesjo, ntiˈ tilx xjyet tuˈn. Quˈn tzeˈn ttentz saj tmeltzˈintl. Kan lo, ntiˈ tetz il ma bˈant tuˈn, a atit kyimin tiˈj. 16 Ok kˈwel nqˈmaˈn tuˈn tjubˈchit tetz, me bˈeˈx kxel ntzaqpiˈn, aj tbˈaj jubˈchit.

17 Toj nintz qˈij, iltaq tiˈj tuˈn t‑xi tzaqpet jun xjal, a tkuˈxtaq toj tze. 18 Me kykyaqilx xjal i jaw ẍchˈin junx: ¡Ntiˈpen teˈ ikyjo! ¡A te Barrabás tuˈn t‑xi tzaqpet!

19 Atzin te Barrabás otaq kux qˈoˈn teˈ toj tze noq tuˈn tpaj tjoybˈin qˈoj tiˈj kawil, ex tuˈn otaq kubˈ tbˈyoˈn jun xjal. 20 Xi yolinl juntl majl Pilat kye, quˈn tuˈn tajtaq tuˈn t‑xi ttzaqpiˈn Jesús. 21 Me noqx jaw kyiˈn kyexjal tqˈajqˈojil kywiˈ: ¡Pejkˈinksa twutz cruz tuˈn tkyim! ¡Pejkˈinksa twutz cruz tuˈn tkyim! chi chiˈ.

22 Toj tox majin, xi tqˈmaˈn Pilat kye kyjaluˈn: Qalaˈ, ¿Tiˈxixsin iltz ma bˈant tuˈn? Ntiˈx wetza til ma jyet wuˈn, a atit kyimin tiˈj. Ok kˈwel jubˈchit tetz, me bˈeˈx kxel ntzaqpiˈn, aj tbˈaj jubˈchit.

23 Noq i bˈaj jaw tiljx kyexjal tuˈn kyẍchˈin. Nchi qanlaj tiˈj tuˈn tkubˈ bˈyoˈn Jesús twutz cruz. Nimx i ẍchˈin tzmaxi kubˈ qeˈn, tej ttzaj tziyiˈn a nkyqanintaq. 24 Xi ttziyinx te Pilatjo, a ntzaj qanin te: 25 Jatztzin ttzaqpiˈn Pilatjo Barrabás, a ichin tkuˈxtaq toj tze noq tuˈn tpaj tbˈujbˈin ex tbˈiˈybˈin, ikyxjo tzeˈnku nkyqanintaqxjal, exsin kubˈ tbˈinchin tukˈa Jesús tzeˈnkuxjo nkyqanintaq.

Tej tjaw pejkˈit Jesús twutz cruz(C)

26 Atzaj teˈ t‑xi qˈiˈn Jesús tuˈn tjaw pejkˈit twutz cruz, bˈeˈx ok kytzyuˈn jun ichin aj Sirene, Simun tbˈi, tzajnintaqjo ichin anetziˈn toj kojbˈil. Jaw kyqˈoˈn cruz tibˈaj, tuˈntzintla t‑xi tiqin, ex tuˈntla tok lipe tiˈj Jesús.

27 Ma nintz texjal i ok lipe tiˈj Jesús, ex ma nintz teqya ox chi oqˈx, ex ox chi weqinx, tuˈn kybˈisbˈin tiˈj. 28 Xi kaˈyin Jesús kyiˈj, ex xi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn: Ayiˈy qya te Jerusalén, mina chi oqˈ kyeˈ wiˈja, qalaˈ chi oqˈx kyeˈ kyiˈjxa, exsin kyiˈj kyala. 29 Quˈn tzul kanin te tqˈijil, aj kyqˈumle yol lo: Kyˈiwlinqexix kyeˈ qya, a mibˈin chi alin, ayeˈ ntiˈ jun kyal s‑ok, ex ntiˈ jun kˈwal xmiˈẍin kyiˈj. 30 Tzmaxipetzin kchi okil ten kye xjaljo ẍchˈilte kye wutz kyjaluˈn: Ayiˈy wuutz, kux kytzaj tilje qibˈaja; ex iky kxel kyqˈmaˈnjo kyeˈ muchˈila wutz kyjaluˈn: Qo tewinx qe. 31 Quˈn qa iky nbˈant kyuˈn xjal wiˈja jaˈlin, a ayiˈn ntiˈ wila, ¿Yajtzil tetzjo kyiˈj xjal toj Jerusalén jniˈlixla kbˈantile kyuˈn?

32 I xi qˈiˈn kabˈetl aj il, tuˈntzintla kyjaw pejkˈin twutz cruz junx tukˈa Jesús. 33 Atzaj teˈ kykanin twiˈ wutz Tbˈaqil Twiˈ Kyimnin tbˈi, jaw pejkˈin Jesús twutz cruz exqetziˈn kabˈe aj il, jun toj tman qˈobˈ, ex juntl toj tẍnayaj. 34 Naˈn Jesús Dios, tej tjaw qˈoˈn twutz cruz, ex chiˈ kyjaluˈn: Ay nMaan, najsima kyil, quˈn tuˈn mina n‑el kynikyˈ tiˈjjo nkubˈ kybˈinchin.

Ayetzin kyej xjal a xoˈl qˈaqˈqetaq i bˈaj saqchan kyxol tzeˈn tuˈn tsipe teˈ t‑xbˈalin Jesús kyxolile. 35 Tzuntaq nchi kaˈyin kyexjal tiˈtaqjo nbˈaj; ayetzin kyej kawilqetaq, noq nchi jaw xmayintaq kyeˈ tiˈj Jesús. Chi chiˈ kyjaluˈn: Qa ilaˈ xjal o klet tuˈn; klomtzin tibˈtza tilx tibˈa jaˈlin, a qa twutzx, qa Kolila, a Crist, a skˈoˈnxix tuˈn Dios.

36 Majqexpe kyeˈ xoˈl qˈaqˈ i ok ten xmayil tiˈj Jesús. Nchex laqˈetaq tkˈatz, exsin nxitaq kyqˈoˈn txˈam vin te tkˈwaˈ. 37 Chi chiˈ kyjaluˈn: A qa axixtza nmaq kawil kyibˈaj xjal Judiy, klomtzin tibˈtza tilx tibˈa.

38 Ex attaq jun yol tzˈibˈink tibˈajxi twiˈ, a ikytaq ntqˈmaˈn kyjaluˈn: Ate Jesúsjo, a Nmaq Kawil kye aj Judiy.

39 Atzin teˈ jun bˈinchil il, a yoˈbˈinkstaq twutz cruz, tzuntaq nxmayintaq teˈ tiˈj Jesús kyjaluˈn: A qa axixjiy Crist, a Kolil, a skˈoˈnxix tuˈn Dios, klomtzin tibˈtza tilx tibˈa, ex majqoxpe qeˈ, qo tkloma.

40 Tzajtzin ttzaqˈwin teˈ juntl aj il te tukˈa kyjaluˈn: ¿Ma ntiˈxsin chˈin tchewil Dios ntzaj tiˈja? ¿Ma minatzin nkubˈ tnabˈlin, qa ikyx kawbˈiljo ma kubˈ qˈoˈn tey, tzeˈnkuˈ te xjal lo? 41 Bˈape qetz, nqqaninku qe quˈn luqin qchjoˈn tiˈj tkyaqiljo nya bˈaˈn o bˈant quˈn. Qalatzin teˈ ichin lo ntiˈ teˈ il ma bˈant tuˈn.

42 Tzaj tqˈmaˈnljo xjal kabˈel tyol kyjaluˈn: Ay wAjaw, wexsin chin tzaj tnaˈn chˈin we, aj t‑xi xkyeˈ Tkawbˈila.

43 Xi ttzaqˈwin Jesús kyjaluˈn: Twutzxix kxel nqˈmaˈn tey, qa bˈeˈxku jaˈlin ok ktenbˈila wukˈiy toj kyaˈj.

Tej tel kyim Jesús(D)

44 Teˈ tok kabˈlaj qˈij, ex tzmaxi toj oxe or te qale, bˈeˈx ok yupj twutz txˈotxˈ. 45 Mix qopinil te qˈij, ex bˈeˈx kubˈ laqjjo ma tij xbˈalin toj nikyˈjin, a tokxtaq te paˈbˈl toj tnejil ja te naˈbˈl Dios. 46 Jaw tiˈnxix te Jesús tqˈajqˈojil twiˈ. Chiˈ kyjaluˈn: Ay Taa, toj tqˈobˈa kxel woqxenin weˈ wanim.

Tej tbˈaj tqˈmaˈn tyol ikyjo, bˈeˈx el kyim.

47 Atzaj teˈ tlonte kawil kyxol xoˈl qˈaqˈ aj Rom tkyaqiljo otaq bˈaj, jaw tnimsin tbˈi Dios, ex chiˈ kyjaluˈn: Twutzxpentetz, ntiˈtaq teˈ ichin til lo.

48 Jotxjo jniˈ xjal iteˈtaq antza, a kyli jniˈ otaq bˈaj, ox tzˈok kyqˈajtzin ttzi kykˈuˈj te bˈisbˈajil, tej kyajtz.

49 Me ayetzin kye xjal, a ojtzqiˈntaq Jesús kyuˈn, exqetziˈn jniˈ qya, a i tzaj lipe tiˈj tzmax toj txˈotxˈ te Galiley, najchaq chˈintl i kyije tene kyeˈ kaˈyil tiˈjjo jniˈ nbˈajtaq antza.

Tej tkux muquˈn Jesús(E)

50-51 Toj tnam te Arimatey te txˈotxˈ te Judey, attaq jun tbˈanil ichin, Jse tbˈi. Tzˈaqlexixtaqjo xjal anetziˈn, exsin toktaq te tajlaljo jun chˈuq kykawil aj Judiy. Tkyˈeˈtaq te Jse tiˈjjo nbˈanttaq kyuˈn jniˈ tukˈa, quˈn tuˈn tzuntaq nyon tiˈj Tkawbˈil Dios. 52 Tuˈnpetziˈn, xiˈ jyolte Pilat, exsin xi tqanintz t‑xmilil Jesús. 53 Atzaj teˈ tkuˈtz t‑xmilil Jesús twutz cruz, kux tbˈalqˈin toj jun iqbˈil tbˈanilx wen, exsin okx tqˈoˈntz toj jun tjulil kyimnin, a likuˈnkxtaq twutz piky, a ntiˈtaq kyimnin otaq tzˈokx toj. 54 Tkyaqiljo lo kubˈ tbˈinchin Jse liwey, quˈn ntiˈtaql ambˈil, quˈn chˈixtaq tok qaq or te qale. Quˈn tojjo or anetziˈn, iltaq tiˈj tuˈn t‑xi tzaqpet aqˈuntl, tuˈn t‑xi xkyejo qˈij te ajlabˈl.

55 Ayetzin kyej qya, a otaq chi tzaj lipe tiˈj Jesús tzmax Galiley, i pon kanin tzmax ttzi jul, ex ok kykaˈyin tzeˈn oke t‑xmilil Jesús, tej tkyij muquˈn. 56 Atzaj teˈ kypon kanin kyja, i ok ten bˈinchil teˈ jniˈ qˈanbˈil, a n‑ajbˈin te kˈokˈjsbˈil t‑xmilil jun kyimnin, exsin qˈanbˈil, a tuˈn tok suˈyit tiˈj, tuˈn mi tzuwixe. Me bˈeˈx i ajlantz tojjo qˈij te ajlabˈl, tzeˈnxjo nqˈumlajtz toj Tyol Dios.