Add parallel Print Page Options

Tej kykyij Judiy toj wen tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn Jesús(A)

22  Chˈixtaq tul kanin nintz qˈij te Waˈj Pan, a jaˈ n‑ikyˈsite Xjan Qˈij, tuˈn kywaˈnxjal pan, a ntiˈ txˈamsbˈilte. Ayeˈ kynejil pale exqetziˈn xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil nchi jyontaq tumil, tzeˈn tten, tuˈn tkyimetaq Jesús kyuˈn, quˈn tuˈn attaq kyxobˈil kyiˈjxjal tuˈn kyxi lipe tiˈj.

Okxsin tajaw il toj tanmin Judas, a Iscariot tbˈi nqˈolbˈajtz, ex toktaq te tkabˈlajajin t‑xnaqˈtzbˈin Jesús. Xiˈ teˈ xjal lo yolil kyukˈa kynejil pale ex kyukˈa kynejil xqˈuqil teˈ tnejil ja te naˈbˈl Dios, tuˈntzintla kykyij toj wen, tzeˈn tten tuˈn t‑xi qˈoˈyit Jesús toj kyqˈobˈjo xjal anetziˈn. Nimx i jaw tzalajjo xjal anetziˈn, ex xi kytziyin, tuˈn t‑xi kyqˈoˈn pwaq te Judas. Xi ttziyin te Judas ikyjo, ex jun paqx, ok ten jyol tumil tzeˈn tuˈn t‑xi qˈoˈyit Jesús toj kyqˈobˈ pale, me atlaˈ toj ewajil, tuˈn mi kylixjal.

Tej tkubˈ tikyˈsin Jesús tnejil Xjan Wabˈj(B)

Ultzin kanin qˈij te Waˈj Pan, a jaˈ n‑ikyˈsite Xjan Qˈij, tuˈn kywaˈnxjal pan, a ntiˈ txˈamsbˈilte tkuˈx, ex jaˈ tuˈn tkubˈe bˈyete jun tal rit te ikyˈsbˈilte. I xiˈtzin chqˈoˈn Pegr exsin Juan tuˈn Jesús, ex xi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn: Kux cheˈx kyeˈ bˈinchilte wabˈj te Xjan Qˈij.

Ayetzin kyetz xi kyqaniˈn kyjaluˈn: ¿Jaˈtzin tajiy tuˈn tkubˈ qbˈinchinjiˈy wabˈj?

10 Xi ttzaqˈwin Jesúsjo kyjaluˈn: Aj kyokxa toj tnam, ok k‑okil kykˈulbˈiˈn jun ichin, a qˈiˈn jun ẍoqˈ aˈ tuˈn. Bˈeˈx kˈaˈ chex lipeˈy tiˈj tzma tja, jaˈ k‑okixi. 11 Ex kˈaˈ txi kyqˈmaˈn te tajaw ja kyjaluˈn: Chitzin Xnaqˈtziljo kyjaluˈn: ¿Altzin kyeˈ ja ktzajil tqˈoˈn, a jaˈ tuˈn nwaniy junx kyukˈa nxnaqˈtzbˈiˈn tuˈn tikyˈsit Xjan Qˈij quˈn, chichkujiˈy? 12 Ktzajil tyekˈin jun ja kyeˈy, chebˈex bˈinchin wen tibˈajxi juntl. Kˈaˈ kubˈ kybˈinchinjiˈy qwa antza.

13 Bˈeˈxsin i xiˈ, ex jyet kyuˈn tzeˈnkuxjo otaq txi qˈmaˈn kye, tuˈn Jesús. Oktzin ten bˈinchil teˈ wabˈj te ikyˈsbˈilte Xjan Qˈij.

14 Atzaj teˈ tkanin or, oktzin qe Jesús tiˈj meẍ junx kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin.

15 Chi Jesús kye kyjaluˈn: Jteˈla majxla o kubˈ nbˈisiˈn tuˈn nwaˈn junx kyukˈiy, tuˈntzintla tkubˈ ikyˈsitjo Xjan Qˈij, a naˈmxtaq nkyima. 16 Quˈn twutzx kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa nlay kubˈ wikyˈsiˈn juntl majla tzmaxi chin waˈl juntl majljiˈy tiˈj, aj tjapin bˈaj t‑xilin Xjan Qˈij tzma toj kyaˈj.

17 Ex jaw ttzyuˈn Jesús jun tkˈwel vin. Atzaj teˈ tbˈaj qˈon chjonte te Dios tiˈj, xi tqˈmaˈ kyjaluˈn: Kytzyunxjiˈy lo, exsin kysipinxa kyxoliliy; 18 quˈn twutzx kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa nlay txi nkˈwaˈn juntl majljiˈy kˈwabˈj lo, tzmaxiˈ aj qkˈwan junx kyukˈiy tzma toj Tkawbˈil qMaˈn toj kyaˈj.

19 Ex jaw ttzyuˈn jun pan. Atzaj teˈ tbˈaj qˈon chjonte te Dios tiˈj, kubˈ tpiẍin, exsin xi tqˈoˈntz kye. Chiˈ kyjaluˈn: Atzin wejiˈy nxmilil lo, a kxel qˈoˈn tuˈn tkyim, noq tuˈn kykleta. Kybˈinchim kyejiˈy lo, noq te naˈbˈl weˈy.

20 Ikyx kubˈ tbˈinchin Jesúsjo tukˈa kˈwabˈj, kybˈajlinxiˈ waˈn. Chiˈ kyjaluˈn: Ajo kˈwabˈj lo, atzin jun akˈaj tumiljo, a bˈantnin tiˈj tuˈn Dios, tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈa. Ajo nchkyˈela, a k‑elil chitj te kolbˈil kyeˈy, atzin k‑okiljo te kujsbˈilte yol anetziˈn. 21 Me ajo xjal, a kxel kˈayin weˈy, lu qˈuqlik junx wukˈiy tiˈj meẍ. 22 Twutzxix teˈ, qa kchin xel qˈoˈn weˈ, a ayiˈn Tkˈwal Ichin, toj kyqˈobˈxjal, tzeˈnkuxjo tzˈibˈiˈn taˈye toj Tuˈjil Tyol Dios; me bˈisbˈajilxla teˈ ichin, a kxel qˈon weˈy toj kyqˈobˈxjal.

23 Ayetziˈn t‑xnaqˈtzbˈin bˈeˈx i ok ten qanilte kyxolx, alkyeˈ kxel qˈonte Jesús toj kyqˈobˈxjal.

T‑xnaqˈtzbˈil Jesús tiˈjjo ankyexixtl at toklin qxol

24 Nim chˈin chˈotjin tzaj kyxoljo t‑xnaqˈtzbˈin Jesús, quˈn kyajtaq tuˈn kybˈinte alkyexix nim toklin kyxol. 25 Chi Jesúsjo kye kyjaluˈn: Aye nmaq kawil, a nya nimil, toj nmaq tnam, nchi kawin nyakuj tajaw tnamqe, ex n‑ok kyqˈoˈn kyibˈ te tbˈanil xjalqe. 26 Me ayetzin kyeˈ, mina chi ok kyeˈ ikyjo. Quˈn alkyeˈ nim chˈintl toklin kyxola, il tiˈj tuˈn tok tqˈoˈn tibˈ nyakutlaj jun kuˈxin. Ex alkye teˈ, a ktzajil qˈoˈn toklin te nejinel kyxol txqantl, il tiˈj tuˈn tok tqˈoˈn teˈ tibˈ te aqˈnil. 27 ¿Me altzila kyeˈ nim chˈintl toklintz? ¿Apetzilaˈ a k‑okil qe waˈl tiˈj meẍ, mo a nsipin wabˈj? ¿Ma nyapetzila a te nim chˈin toklin toj kywutza, a k‑okil qe waˈl tiˈj meẍ? Me metzin weˈ, a te nim tokliˈn a n‑ajbˈin kye txqantl tzeˈnku weˈ.

28 Ayetzin kyeˈ kukx o chi ten kyeˈ wukˈiy toj tkyaqiljo yajbˈil, a o tzikyˈx wuˈn. 29 Tuˈnpetziˈn, kxel nqˈoˈn weˈ kyokliˈn toj nkawbˈila, tzeˈnkuxjo ma tzaj qˈoˈn weˈ woklin toj Tkawbˈil nMaˈn. 30 Ex kxel nqˈoˈn kyokliˈn tuˈn kywaˈn ex tuˈn kykˈwaˈn wukˈiy tojjo Kawbˈil anetziˈn. Ex kchi kˈwel qeˈy toj qˈuqbˈil tuˈntzin kykawiˈn wukˈiy kyibˈajjo kabˈlajaj chˈuq xjal, a tzajnin tiˈj te qtzan qxeˈchil Israel.

Tej t‑xi tqˈmaˈn Jesús, qa tuˈn tkubˈ tewintaq Pegr(C)

31 Ex ikyl tqˈma tAjaw Tkyaqiljo kyjaluˈn: Simun, Simun, bˈintza: Ma qanajtz teˈ tuˈn tajaw il, tuˈn tyekajtza wen, tzeˈnkuˈ tuˈn t‑xtulit triy. 32 Me ayin weˈ ma chin kubˈsin nwutz tiˈja te Dios, tuˈntzintla mina kubˈ numja toj tnimbˈila. Ex ajtzin tmeltzˈaj juntl majla toj tnimbˈila, wetzin mojintltza kyukˈa tukˈiy, tuˈn kyweˈxix wen toj kynimbˈil, chi Jesús te Pegr.

33 Me atzin te Pegr xi ttzaqˈwin kyjaluˈn: Ay Taa, loqiˈn lo, qˈoˈnx weˈ wibˈ tuˈn nteˈn junx tukˈiy toj tkyaqil, qa toj tze expe qa ma chin kyima tukˈiy.

34 Xi ttzaqˈwin Jesús kyjaluˈn: Ay Pegr, twutzxix kxel nqˈmaˈn tey, texjo qnikyˈin lo, a naˈmtaqx toqˈ tman ekyˈ, kchin kˈwel tewiˈn oxe maj kywutzxjal, ex kxel tqˈmaˈn, qa nya ojtzqiˈnqiˈn tuˈn.

Tej chˈixtaq tpon ambˈil tuˈn tkyim Jesús

35 Ex xi tqanin Jesús kye kyjaluˈn: ¿Ma attzin jun tiˈla mix kanine kyeˈy, tej kyxi nsmaˈn jun maj, a ntiˈ kypaˈy, ntiˈ kychˈuˈẍa te tkˈwel kypwaqa ex ntiˈ kyxjabˈa xiˈ?

Mix tiˈ, chi chiˈ, tej t‑xi kytzaqˈwin.

36 Ex xi tqˈmaˈntl Jesús kyjaluˈn: Me metziˈn jaˈlin, ankye teˈ at tpa, bˈaˈn tuˈn t‑xi tiˈn, ex bˈaˈn tuˈn t‑xi tiˈn tchˈuˈẍ, qa at. Exsin qa at juntz, a ntiˈ tkxbˈil, a kabˈe tste, bˈaˈn tuˈn t‑xi tkˈayin jun tal tkamiẍ, mo jun ttxoˈw, exsin tuˈn ttzaj tlaqˈoˈn juntz. 37 Quˈn twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa il tiˈj tuˈn tjapin bˈaj wiˈja a tzˈibˈin taˈ toj Tuˈjil Tyol Dios, a iky ntqˈmaˈn kyjaluˈn: Ex kxel qˈoyit junx kyukˈa a nya wen xjalqe. Oc japin bˈajx teˈ jotxjo jniˈ tzˈibˈin wiˈja.

38 Chi chiljo t‑xnaqˈtzbˈin kyjaluˈn: Taa, loqe kabˈe kxbˈil lo, a kabˈe kyste.

Xi ttzaqˈwin Jesús kyjaluˈn: Kukxjo jaˈlin, chiˈ.

Tej t‑xiˈ Jesús naˈl Dios toj Getsemaní(D)

39 Etzin Jesús, exsin xiˈ twiˈ Wutz Olivos, tzeˈnxtaqjo n‑oketaq tuˈn; ex bˈeˈx bˈaj ikyˈ lipeˈ jniˈ t‑xnaqˈtzbˈin tiˈj. 40 Atzaj teˈ kykanin, iky xi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn: Kux chi naˈnqiˈy Dios, tuˈntzintla mina chi kubˈ tzˈaqa toj tqˈobˈ tajaw il.

41 Bˈeˈx el tlaqwin te Jesús tibˈ kyiˈj t‑xnaqˈtzbˈin, bˈalaqa jun mo kabˈe echj xi laqˈeye. Kubˈ meje, exsin ok tentz naˈl Dios. 42 Chiˈ kyjaluˈn: NMaˈn, chin tklomila teˈ tkyaqil jniˈ kkyˈelix wuˈn; me noqit nya a tzeˈnku waja, qalaˈ atla tzeˈnkuxjo taja.

43 Tzmataq nyolin, jun paqx tzaj jun angel toj kyaˈj qˈolte tipin. 44 Nimx jaw bˈisin Jesús tuˈn nimxtaqjo kyixkˈoj tuˈn tikyˈx tuˈn. Me tuˈn ikyjo, jaw tiˈnxix tqˈajqˈojil twiˈ tuˈn tnaˈn Dios. Tuˈnpetziˈn, ox txˈuljinx aˈ tiˈj, nchi kubˈik tzˈaq twutz txˈotxˈ, ex ikytaq chi kaˈyin tzeˈnku chikyˈ.

45 Tbˈajlinxitzin naˈn Dios, jawtzin weˈkstz, exsin aj meltzˈaj kykˈatzjo t‑xnaqˈtzbˈin, me noqtaql nchi ktanl kyeˈ tuˈn bˈisbˈajil, tej kyel jyet. 46 Chi Jesúsjo kye kyjaluˈn: ¿Tiquˈnil nchi ktaˈn? Kux chi jaw weˈksa, ex kux chi naˈn Dios, tuˈntzin mina chi kubˈ tzˈaqiˈy toj tqˈobˈ tajaw il.

Teˈ tkux qˈoˈn Jesús toj tze(E)

47 Tzunxtaq nyolin Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin, tej kypon tilj txqan xjal. Ataq Judas, a attaq toklin kyxol kabˈlajaj t‑xnaqˈtzbˈin, nejnin kywutz. Ok laqˈe maˈtzil te Jesús. 48 Me atzin te Jesús iky xi tqˈmaˈn te kyjaluˈn: Ay Judas, ¿Ma noqtzin tuˈn jun maˈtzj ok chin xele tqˈoˈniy toj kyqˈobˈxjal, a ayiˈn Tkˈwal Ichin?

49 Ayetaqtzin kyeˈ, a iteˈtaq tukˈa Jesús, tej tok kykaˈyin, ex tok kybˈiˈn a nbˈajtaq, xi kyqanin kyjaluˈn: Taa, ¿Oktzin kchi okil qtxˈeˈmiˈn tuˈn qkxbˈila, tuˈn tkleta?

50 Me at jun te, a mix kubˈ tyoˈne, qalaˈ bˈeˈx xi lipin txˈemil teˈ taqˈnil tnejil pale. Bˈeˈx el tjaspiˈn tẍkyin, a at toj tman qˈobˈ.

51 Me ante Jesús xi tqˈmaˈn kyjaluˈn: Kukxjo, chi tenku xjaljo.

Ok tmekoˈn te Jesús tẍkyinj aqˈnil anetziˈn, ex bˈeˈx qˈanit tej xjal te jun majx. 52 Xitzin tqˈmaˈn Jesús kye kynejil pale, kye xqˈuqil tnejil ja te naˈbˈl Dios, ex kye nejinel kyexjal; aye xjal lo, a ayetaqtziˈn otaq chi ul tzyulte Jesús. Chiˈ kyjaluˈn: ¿Tiquˈnil ma chi ula tzyul weˈy, qˈimila kykxbˈila ex kytzeˈy, nyakuj iky ma chin ele wejiˈy te kyeˈy tzeˈnku jun ileqˈ? 53 Kykyaqil qˈij o chin ten weˈ kyukˈiy tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios, me mix jun maj ẍin ok kytzyuˈn. Me mapen kanin kyeˈ kyqˈijil, tuˈn tkubˈ kybˈinchinjiˈy a kyaja, quˈn atziˈn tqˈijiljo, tuˈn tkawin tajaw qlolj.

Tej tkubˈ tewin Pegr, qa tojtzqiˈntaq Jesús(F)

54 Ok tzyuˈn Jesús kyuˈn, exsin xi kyiˈntz tzma tja kynejil pale. Atzin te Pegr, najchaq xi lipeye teˈ. 55 Atzaj teˈ kykanin, bˈeˈx kubˈ kykchoˈn kyqˈaqˈ nkyˈaj peˈn, exsin i ok txoletz tiˈj. Ex majx te Pegr tokxtaq kyxol. 56 Me jun paqx, el tnikyˈtzajil Pegr tuˈn jun txin, a n‑aqˈnintaq tojjo ja anetziˈn. Ok kyim wen tiˈj Pegr, tej qˈuqlektaq tiˈj qˈaqˈ, exsin chitzjo kyjaluˈn: Ex majx teˈ luˈn attaq tukˈa Jesúsch.

57 Me bˈeˈx kubˈ tewin te Pegr. Chiˈ kyjaluˈn: Ay txin, nyax wojtzqiˈn wejiˈy ichin anetziˈn.

58 Aˈkxtaqku teˈ ikyjo, tej tiwle juntl majl Pegr tuˈn juntl xjal, a iky tqˈmaˈ kyjaluˈn: Ex majx te at kyxoljo xjal anetziˈn.

Me ante Pegr chiˈ kyjaluˈn: Me mina, nyaqin wejiˈy.

59 Bˈalaqa otaq tzikyˈ jun or ikyjo, tej tjaw tiˈn tibˈ juntl xjal, a chiˈ kyjaluˈn: Twutzxpen teˈ, ajin teˈ xjal lo attaq tukˈa Jesús, quˈn ex aj Galiley te luˈn.

60 Xi ttzaqˈwin Pegr kyjaluˈn: ¡Mina! Mi wojtzqiˈn weˈ, ex ntiˈx n‑el nnikyˈa te, tiˈ qiˈjil nyoliniy.

Jun paqx, naˈmtaqxpe tbˈaj yolin te Pegr, tej tjaw oqˈ te tman ekyˈ. 61 Tzaj meltzˈaj te tAjaw Tkyaqil, exsin xi kyimtz toj twutz Pegr. Bˈeˈxpen i ul julkˈaj tej tyol Jesús toj tkˈuˈj Pegr, aj otaq chex tqˈmaˈn te kyjaluˈn: A naˈmxtaq toqˈ tman ekyˈ, ok kchin kˈwel tewiˈn oxe maj. 62 Bˈeˈx etz tiˈn te Pegr tibˈ kyxol xjal, exsin ok tentz oqˈil wen.

Tej kybˈaj xmayinxjal tiˈj Jesús(G)

63 Ayetzin kyej xjal, a tzuntaq nchi xqˈuqin tiˈj Jesús, noqxtaq nchi jaw xmayin tiˈj, exsin n‑oktaq kybˈyoˈn. 64 Ok kymaqsiˈn twutz Jesús, exsin xi kyqanin te kyjaluˈn: Kanintzin tiˈj. ¿Ankye s‑ok bˈyoˈntiych?

65 Nimku txqantl yol te xmaybˈil i bˈaj ok ten qˈmalte te.

Tej tpon qˈiˈn Jesús kywutz tnejil kawil kye Judiy(H)

66 Atzaj teˈ qsqix, i ok kychmoˈn kye tnejil Judiy kyibˈ, junx kyukˈa kynejil pale, exqetziˈn jniˈ xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil, exsin xi kyiˈntz Jesús twutz. Atzaj teˈ kykanin, xitzin kyqanintz te kyjaluˈn: 67 Qˈmantza qeˈy, ¿Aj qa ajiy Crist, a at toklin tuˈn Dios?

Chi Jesús kye kyjaluˈn tej t‑xi ttzaqˈwin: Qa ayiˈn, qa nchijiˈy, nlay chinx kynimiˈn. 68 Ex qatzin ma txi nqanintza jun nxjelbˈitza kyeˈy, nlay chin tzaj kytzaqˈwiˈn. 69 Me texjo qˈij lo, toj tman qˈobˈ qMan Dios, a nimxix tipin; ok kchin kˈwel qeyiˈy kawil tukˈa, a ayiˈn Tkˈwal Ichin.

70 Tej kybˈinte ikyjo, kykyaqilx xi qaninte te kyjaluˈn: ¿Apela tejitza kˈwalbˈaj te Dios?

Xi ttzaqˈwin Jesús kye kyjaluˈn: Twutzx teˈ, ayinqin wejiˈy, ikyxjo tzeˈnku ma tzaj kyqˈmaˈn.

71 Chi chiljo kyjaluˈn: ¿Me tiˈ til txqantl tstiyiltz te qe? A tojx ttzi ma chi bˈajetza jniˈ xoˈj yol tuˈn tiˈj Dios, a ma chi qbˈi, chi chiˈ.