Add parallel Print Page Options

Qqˈoˈnx jun oyaj tukˈa tumil(A)

21  Tzuntaq nkaˈyin Jesús kyiˈjjo xjal, a qˈininqetaq, tej nkuˈxtaq kyqˈoˈn kyoyaj tojjo tkubˈil pwaq toj tja Dios. Ex ok tkaˈyin Jesús jun tal qya yajxix, a kyimnin tchmil, tej tkux tqˈoˈn kabˈe tal netzˈ pwaq te toyaj. Chitzin Jesúsjo kyjaluˈn: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy; ajo tal qya lo, nim chˈintljo toyaj ma kux tqˈoˈn kywutzjo txqantl. Quˈn jotxjo xjal, a ma kux qˈonte toyaj, a kyoyajjo ma kux kyqˈoˈn, a t‑xkyijlbˈin; qalatzinl teˈ tal yaj, a ma kux tqˈoˈn, a attaq tajbˈin te tuˈn tanqˈin.

Tej tyolin Jesús tiˈj aj tjapin bˈaj tkyaqil(B)

Iteˈtaq junjun kyexjal nchi yolintaq tiˈjjo tnejil ja te naˈbˈl Dios, quˈn ponixtaq chi kaˈyin kyuˈn abˈj, a iteˈktaq te bˈinchbˈilte, ex kyuˈn jniˈ oyaj, a xi kyqˈoˈnxjal te pitxbˈilte. Chi Jesúsjo kyjaluˈn: Tzul jun te qˈij, ex tojjo qˈij anetziˈn, jotxjo lo, a n‑ok kykaˈyiˈn, tkyaqilx bˈeˈx kˈwel yuchˈin, ex ntiˈx jun te abˈj kyjel tibˈaj juntl, aj tjapin tqˈijil.

Tej t‑xi tqˈmaˈn Jesús tiˈ kbˈajil, aj chˈixtaq tjapin bˈaj tkyaqil(C)

Xitzin kyqanin t‑xnaqˈtzbˈin te kyjaluˈn: Ay Xnaqˈtzil, ¿Jtojtzila bˈaˈn tbˈajjo ikyjo? ¿Altzila kye techil, tuˈn tok qkaˈyiˈn, noq tuˈn tel qnikyˈa te, qa chˈixtaq tul kanin tkyaqiljo lo?

Chi Jesúsjo kyjaluˈn: Kykaˈyink kyibˈa quˈn noq chi kubˈ sbˈuˈn. Quˈn ilaˈx tzul, ex ok k‑okil kyqˈoˈn kyibˈ tzeˈnku ayiˈn. Iky ktzajil tqˈmaˈn junjun kyjaluˈn: Ayin weˈ Tkˈwal Diosqiˈn, ex apente qˈijjo ma tzul kanin jaˈlin, tuˈn tjapin bˈaj kykyaqil, chichkulaˈ. Me ayetzin kyeˈ ntiˈx tuˈn kyxi lipey kyiˈj. Ajtzin t‑xi kybˈiˈn kyeˈ tqanil jniˈ qˈoj, ex aj kyjaw tzaqpaj xjal tuˈn kyjyon qˈoj kyxolile, mina chi jaw xobˈa, quˈn tuˈn nej kbˈajiljo jniˈ lo kyxolxjal. Me naˈmtaqx tpon tqˈijil tuˈn tjapin bˈaj tkyaqil.

10 Ok tenl Jesús qˈmalte kyjaluˈn: Quˈn ilxix tiˈj nej tuˈn kyqˈojin junjun chˈuq xjal tukˈa junjuntl, ex junjun ma tij tnam kqˈojlil tukˈa juntl. 11 Nimx kyaqnajnabˈ, a kujxix kchi tzajil, junx kyukˈa nimx waˈyaj ex nimx yabˈil, a noq jaˈchaqku. Ex nim techil kylabˈila twutz kyaˈj, a bˈeˈx akux chi tzaj xobˈxa kye.

12 Me naˈmxtaq txi xkyeˈ lo, aye kyeˈ nej kchi okil tzyuˈn kyuˈnxjal, ex ktzyetil kylajchiy. Ok kchi xel qˈiˈn tojjo muˈẍ ja te kynaˈbˈl Dios Judiy, tuˈn kykawita. Ex ok kchi kˈwelix qˈoˈn toj tze, ex ok kchi xel patiˈn kyuˈnxjal kywutz nmaq kawil ex kywutzjo txqantl nejinel noq tuˈn npaja. 13 Me tojjo lo k‑ajbˈil te kyeˈy te jun yekˈbˈil qa ojtzqiˈnqiˈn kyuˈn. 14 Me ntiˈ tuˈn kyok ten bˈisilte jaˈlin, tiˈ tuˈn t‑xi kyqˈmaˈn te kolbˈil kyeˈy, aj tpon qˈij anetziˈn. 15 Quˈn tuˈn ayin weˈ kchin xel qˈonte kyyola, a nimxixjo kynabˈl, a mix aˈlx jun kyajqˈoja aku tzikyˈx kyuˈn, ex mix aˈlx aku xkye tyolin kyiˈja. 16 Toj tkyaqiljo lo, atkula maj ayex kytatiy, ex kyitzˈiˈn, mo ayex kyxjalila mo jniˈ kyukˈiy kchi okil meltzˈaj kyiˈja, tuˈn kyxi kˈayita. Iteˈla junjun kyeˈ ok kchi kˈwel bˈyoˈn kyuˈn, 17 ex ok kchi okil ikyˈiˈn kyuˈn kykyaqilxjal, noq tuˈn tpajjo kynimbˈila wiˈja. 18 Me mixpela jun tal tsmal kywiˈy knajil. 19 ¡Chi weˈkuxixa toj kynimbˈila, tuˈntzintla kykleta!

20 Ajtzin t‑xi kykaˈyinjiˈy tnam Jerusalén, aj tok kytxolbˈin xoˈl qˈaqˈ kyibˈ tiˈjile, bˈiˈnkutzintz kyuˈn, qa chˈixtaq tkubˈ yuchˈin. 21 Tuˈnpetziˈn, jniˈ xjal, ayeˈ iteˈ toj txˈotxˈ Judey, il tiˈj tuˈn kyex oq toj kˈul. Ex ayetzin kyeˈ, a iteˈ toj tnam te Jerusalén, il tiˈj tuˈn kyetz oq. Ex ayetzin xjal iteˈtaq toj kojbˈil, mi tuˈn kymeltzˈaj toj tnam. 22 Quˈn kyojjo qˈij lo, ok kˈwel nimitjo kawbˈil kyibˈajxjal, a kujxix wen, a tzˈibˈin taˈye toj Tuˈjil Tyol Dios. 23 ¡Ayex kyeˈ tal qya, a chˈixtaq kykubˈ tzˈaq, ex ayeˈ tzmataq nbˈaj miˈẍin kyal, quˈn tuˈn nimx kyixkˈoj tzul tojjo tnam anetziˈn tuˈnjo kawbˈil ktzajil, kujxix wen, kyibˈajjo jniˈ xjal antza! 24 Iteˈ junjun kye kkyimil tuˈn kxbˈil, a kabˈe tste. Ex iteˈ junjuntl kchi xel xoˈn toj tze tojile tkyaqil twutz txˈotxˈ. Atzin teˈ tnam Jerusalén, noqx techx kbˈajil waˈbˈin teˈ kyuˈnxjal aj il, ex tzmaxi aj tjapin bˈajjo ambˈil, a xi tqˈmaˈn Dios.

A tulil Jesucrist juntl majl(D)

25 Iteˈ techil ok kchi okil tiˈj qˈij ex tiˈj yaye ex kyiˈj cheˈw. Ex atzin teˈ twutz txˈotxˈ noqx kchi jawil najx kyexjal, ex nim kyxobˈil ktzajil, quˈn tuˈn okx ktinilxjo ttxuyil aˈ, aj tok ten puljil. 26 Bˈeˈx kchi tzajil numtzˈaj xjal tuˈn kyxobˈil, aj kyok ten bˈisil, tiˈ kkyˈelix tibˈaj tkyaqil twutz txˈotxˈ. Quˈn majqexpe kye kykyaqil nchi qoptzˈaj toj kyaˈj exsin jniˈ iteˈ antza okx kchi luˈlilx. 27 Aj tul kanin tkyaqiljo lo, okpetzin kchin iwliltza, a ayiˈn Tkˈwal Ichin, aj ntzaja toj muj twutz kyaˈj tukˈa tkyaqil wipiˈn ex jniˈ nqoptzˈajiyila. 28 Aj t‑xi xkyeˈ jotxjo lo, qexix kykˈuˈja, ex kybˈinchinku kyibˈa, quˈn chˈixtaqtzin tkanin tqˈijil kolbˈil.

29 Ex kubˈ tqˈmaˈn Jesúsjo juntl techil lo: Kykaˈyinka jun tqan iw mo qa aˈlchaqx kye juntl tzetz. 30 Aj tok kykaˈyin aj ttzaj poqˈle jniˈ t‑xaq, oktzin k‑elil kynikyˈtza te, qa chˈixtaq tul kanin qˈijil. 31 Ikyxsin tteˈn lo, aj tok kykaˈyiˈn aj tjapin bˈajjo jniˈ techil, tzˈelkutzin kynikyˈtza te, qa chˈixtaq tul laqˈeˈ Tkawbˈil qMan Dios kykˈatza. 32 Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, a qa tzul kanin jotxjo lo, a naˈmtaq kykyimxjal, a iteˈ tojjo tqˈijil lo. 33 A kyaˈj ex txˈotxˈ ok kchi bˈajil, me mex weˈ nyol nlayx chi kyij xkyeˈ, tuˈn mi chi japin bˈaje.

34 Kykaˈyink kyeˈ kyibˈ, ex mina txi kychˈuẍsin kyanmiˈn tuˈnjo jniˈ achbˈil at twutz txˈotxˈ tzeˈnkuˈ txˈujtin, ex jniˈ bˈis tojjo kychwinqila jaˈlin, quˈn nyajqa njapinkutaq tqˈijiljo lo, exsin nya bˈinchin kyeˈ kyten, bˈeˈx aku chi naja, 35 tzeˈnku jun txuk nkyij tjaqˈ jun tzuybˈil txuk. Quˈn kykyaqilxjal, a najleqe toj tkyaqil twutz txˈotxˈ, mi naˈbˈinx kyuˈn, aj kykyij tjaqˈ tkawbˈil Dios, a kujxix wen. 36 Tuˈnpetziˈn, kybˈinchinkutzin kyeˈ kyibˈ, ex chi naˈn Diosa tkyaqil qˈij, tuˈntzintla kytzaqpaja toj tkyaqiljo kbˈajil kyibˈaj txqantl, ex tuˈntzinlta kypon kaniˈn nwutza, a ayiˈn Tkˈwal Ichin, tukˈa tqˈuqbˈil kykˈuˈja.

37 Qˈijl nxnaqˈtzintaq te Jesús tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios. Atziˈn tzeˈnkuˈ qnikyˈin, antza nkyijetaq twiˈ Wutz Olivos. 38 Ex qlixjexix, nbˈaj xiˈtaqxjal bˈil teˈ tyol tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios.