Add parallel Print Page Options

Tej titzˈje Jesús(A)

Kyojtziˈn qˈij ayeˈ, tqˈma nmaq kawil toj Rom, Augusto tbˈi, tuˈn tjaw ajlet kybˈajjo jniˈ xjal tkyaqil twutz txˈotxˈ, ex tuˈn kybˈaj tzˈibˈit. Ajo tajlal lo tnejil maj tuˈn tel tqanil jniˈ xjal at twutz txˈotxˈ. Ataq Sirenio toktaq te kawil toj Siria. Jotxjo jniˈ xjal ok il kyiˈj tuˈn kyxiˈ tzˈibˈil kybˈi tojjo kytanim.

Tuˈntziˈn, bˈeˈx etz Jse tojjo tnam te Nazaret toj ttxˈotxˈ Galiley, tuˈn t‑xiˈ tzma Belén toj txˈotxˈ te Judey, jaˈ itzˈje qtzan nmaq kawil David, quˈn tiˈj tyajil David tzajnin. Xiˈ tzˈibˈil tbˈi junx tukˈa Mariy, a tuˈn tmejetaq tukˈa, ex chˈixtaq tul tal.

Iteˈxtaq Belén, teˈ tjapin kaniˈn qˈij, jaˈ tuˈn tkubˈ tzˈaqe Mariy, ex antza itzˈje tnejil tal. Teˈ tulku itzˈje, bˈaj tptzoˈn toj tan, exsin kubˈ tkuẍbˈin toj twabˈl chej, quˈn ntiˈtaq jun ja, jaˈ tuˈn tkubˈe tkuẍbˈine.

Tej kyul angel qˈol tqanil kye kyikˈlel

Me nqayin tkˈatz Belén, iteˈtaq junjun kyikˈlel nchi bˈaj xqˈuqintaq kyiˈj kyrit qnikyˈin. Ntiˈkux toj kynabˈl, teˈ tkubˈ qoptzˈaj kyiˈjile tuˈn tspikyˈemil tipin Dios, exsin pon jun t‑angel Dios kykˈatz. Tuˈn ikyjo, bˈeˈx i xobˈxjo kyikˈlel.

10 Me xi tqˈmaˈn angel kye: Mina chi tzaj xobˈa weˈy, quˈn atx jun tqanil ma chin tzaja qˈmalte kyeˈy, me a tbˈanilx wen, ex te tzaljbˈilx te tkyaqilx xjal. 11 Tojjo ttanim David, ma tzˈitzˈje jun Kolil jaˈlin, a Crist, ex a tAjaw Tkyaqil. 12 Tuˈn tel kynikyˈa te, ok kjyetil jun neˈẍ kyuˈn ptzoˈnkux toj tan ex kuẍleku toj twabˈl chej toj jun kyja aluˈmj.

13 Tzunxtaq nyolinjo angel, teˈ kyul nimku angel kykˈatz; nchi bˈaj nimsintaq tbˈi Dios kyjaluˈn:
14     Noqit nkˈant tqoptzˈajiyil Dios toj kyaˈj,
ex jun tzaljbˈil kyxolxjal toj tkyaqil twutz txˈotxˈ,
a nkubˈ kybˈinchin taj Dios.

15 Teˈ kyaj angel toj kyaˈj, ayetziˈn kyikˈlel i bˈaj jaw yolin kyxolile ex kyqˈma: Qoˈqe Belén lol teˈ ma bˈaj, a ma tzaj tqˈmaˈn Dios qe.

16 Bˈeˈxsin i xiˈ. Atzaj teˈ kykanin, attaq Mariy exsin Jse, tukˈa neˈẍ kuẍlekutaq toj twabˈl chej. 17 Teˈ kylonte, i ok ten qˈmalte tkyaqiljo jniˈ tqˈma angel kye. 18 Jotqexjo aye nchi bˈaj bˈintaq, bˈeˈx i el kyim tuˈn kyqˈma kyikˈlel.

19 Ante Mariy mix jaw yoline; noq kubˈ tbˈisin tkyaqiljo nkyqˈmaˈntaq. 20 Ayetzin kye kyikˈlel, ox chi tzalajx, exsin nchi bˈaj nimsintaq tbˈi Dios teˈ kyajtz, quˈn otaq kybˈi ex kyli a tzaj qˈmaˈn kye.

Tej t‑xi aqˈbˈaj Jesús toj tnejil ja te naˈbˈl Dios

21 Atzaj teˈ tbˈaj wajxaq qˈij titzˈjlin neˈẍ, bˈeˈx ul aqˈbˈaj techil tiˈj, tzeˈnkuxtaqjo ntene, exsin tuˈn tok tbˈi. Atziˈn tbˈi ok qˈoˈn Jesús, quˈn ikyxtaq tbˈi tuˈn tok, a xi tqˈmaˈn angel te Mariy, te naˈmxtaq tok tzˈaq tiˈj. 22 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, tjapin kanin qˈij, jaˈ tuˈn kyxiˈye txjol tiˈj nana, tuˈn tsaqix tuˈn titzˈjlin neˈẍ, tzeˈnku ntenetaq toj tkawbˈil Dios. Ex xi kyiˈn neˈẍ tzma Jerusalén, tuˈn t‑xi kyqˈoˈn toj tqˈobˈ Dios.

23 Kubˈ kybˈinchiˈn ikyjo quˈn ikyxtaqjo tzˈibˈin toj tkawbˈil Dios: Tkyaqiljo tnejil kˈwal qa qˈa, il tiˈj tuˈn t‑xi kyqˈoˈn toj tqˈobˈ Dios.

24 I xtaˈj qˈol chjonte te Dios tukˈa jun oyaj tzeˈnku ntqˈmaˈn tkawbˈil Dios; jun muj xlukˈekˈ mo kabˈe tal palomj.

25 Kyojjo qˈij anetziˈn, najletaq jun ichin Jerusalén, Simeón tbˈi, nnaˈntaq Dios ex nyoˈntaq tiˈjjo Klolkye aj Judiy tuˈn tul, ex attaq Xewbˈaj Xjan tukˈa. 26 Atziˈn Xewbˈaj Xjan qˈmaˈnte te Simeón, tuˈn tzmaxitaq tuˈn tkyimjo, aj tlon teˈ Kolil, a Crist, a tuˈntaq tul tsmaˈn Dios. 27 Ax Xewbˈaj Xjan xi qˈinte Simeón tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios, jaˈ iteˈtaq Jse ex Mariy tukˈaxjo kyneˈẍ, tuˈn tjapin kyuˈn a tzˈibˈin toj tkawbˈil Dios. 28 Tzaj tchleˈn Simeón tal neˈẍ, exsin jaw naˈn Dios:

29 WAjaw, a tzaj tqˈmay ma bˈajx jaˈlin.
Bˈaˈn tuˈn nkyim weˈ jaˈlin tukˈa tzaljbˈil, chiˈ.
30 Quˈn ma nli wejiˈy Kolil,
31 a kkolil kyiˈjjo jniˈ xjal chi xel niminte tkyaqil twutz txˈotxˈ.
32 Ajo neˈẍ lo jun tzaj kkˈantil toj kychwinqiljo jniˈ xjal,
aye mina nxi kynimin Tyola, tuˈn tel kynikyˈ tiˈja.
Ex a k‑okil te nimsbˈil tbˈiy kyxol tkyaqil aj Israel.

33 Teˈ kybˈinte Jse ex Mariy a tqˈma Simeón, noq i el kyim, 34 exsin i xi tkyˈiwlin Simeón kyoxelx.

Xi tqˈmaˈn te tnana Jesús: Atziˈn neˈẍ luˈn ma tzaj tqˈoˈn Dios kyxol aj Judiy, tuˈn tel wen junjun ex junjun mina. A k‑ajbˈil te techiljo a taj Dios kyukˈaxjal, me nya tkyaqilx kxel niminte. 35 Ex antza k‑elile tnikyˈtzajil tbˈis tanmin junjun, quˈn junjun kchi xel lipe tiˈj ex junjun mina. Me te tey, nana, jun kyˈixbˈajil te tanmiˈn tuˈn bˈisbˈajil, aj tok tkaˈyiˈn, aj tel ikyˈin kyuˈnxjal.

36 Ex attaq jun tal bˈiˈẍ antza, Ana tbˈi, tkˈwaltaq Fanuel tzajnin tiˈj qtzan Aser, nyolintaq tiˈj tbˈi Dios. Txinxtaq wen, teˈ tok meje tukˈa tchmil, ex noq wuq abˈqˈe i ten junx, teˈ tkyij mebˈe, quˈn bˈeˈx kyim tchmil. 37 Kyaje toj jweˈ kˈal abˈqˈetaq Ana, ex noqtaq tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios tokxitaq. Minaxtaq n‑etz chˈin qnikyˈin ex qˈijl noqx nnaˈnku Dios, ex nimku maj nkubˈ tpaˈn waˈyaj toj naˈj Dios.

38 Ikyxjo teˈ t‑xtaˈj aqˈbˈajjo tal neˈẍ Jesús toj nim ja te naˈbˈl Dios, ex bˈeˈx xtaˈj qˈol chjonte te Dios, ex yolil tiˈjjo neˈẍ kye jniˈ xjal aj Jerusalén, ayeˈ nchi bˈaj yontaq tiˈjjo Kolil.

Tej kymeltzˈaj Jesús tzma Nazaret

39 Teˈ tbˈaj bˈant kyuˈn tzeˈntaqjo ntqˈmaˈn tkawbˈil Dios, bˈeˈx i meltzˈaj juntl majl tojxjo kytanim, a Nazaret te Galiley. 40 Atziˈn kˈwal nchˈiyxixe tweˈ ex nchˈiyxixe tnabˈl, quˈn nimtaq tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj Dios tukˈa.

Tej tkyij Jesús tjunalx toj Jerusalén

41 Ayetziˈn ttata Jesús ncheˈxtaq tkyaqil abˈqˈe Jerusalén ikyˈsil teˈ nintz qˈij, a nkubˈ kyikyˈsintaq aj Judiy, teˈ kyetz toj Egipto.

42 Teˈ tel Jesús kabˈlajaj abˈqˈe, i xtaˈj kykyaqilx Jerusalén tzeˈnxtaq ntene kyuˈn. 43 Teˈ kybˈajjo qˈij anetziˈn, bˈeˈx i bˈaj ajtz kyja. Ante Jesús mix iwle kyuˈn ttata, teˈ tkyij Jerusalén. 44 Ikyla te kye qa ajintaq Jesús lipchek kyiˈj kyxoljo jniˈ xjal. Me atzaj teˈ tok kykaˈyin, ex tbˈaj kyjyoˈn kyxoljo jniˈ xjal ex kyxoljo jniˈ aye kyojtzqiˈntaq, ntiˈl; exsin jun qˈij otaq txi kybˈetin. 45 Teˈ mix ja jyete kyuˈn, bˈeˈx i meltzˈaj jyolte tzma Jerusalén. 46 Otaqxi bˈant oxe qˈij kyjoybˈin tiˈj, teˈ tjyet kyuˈn, tokxtaq tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios, kyxoljo jniˈ xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil nbˈintaq tiˈjjo jniˈ kyyol, ex nbˈaj xi tqanintaq junjun tiˈ kye. Ex ikyqextaqjo xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil ex nbˈaj xi kyqanintaq junjun tiˈ te. 47 Ayetziˈn nchi bˈaj bˈintaq tiˈj, noq i bˈajel kyim, quˈn tbˈanilxtaq tumil toj twutz tuˈn ttzaqˈwin a jniˈ nbˈaj xi kyqanintaq nmaq xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil te.

48 Teˈ tiwle tuˈn Jse ex Mariy, noq i jaw kaˈylaj tiˈj, ex xi tqˈmaˈn tnana te: ¡Wal! ¿Tiquˈn tuˈn qiˈja ikyjo? Loqoˈy tzunx nqo bˈisin wen tiˈja tuˈn tjyete.

49 I xi ttzaqˈwin Jesús.

¿Tiquˈn nchi jyon wiˈja? ¿Ma nya bˈiˈn kyuˈn qa ilxix tiˈj tuˈn nteˈn toj taqˈin nMaˈn? 50 Me mix oke kybˈiˈne Jse ex Mariyjo ikyjo. 51 Bˈeˈx aj kykˈleˈn, ex i kubˈ tnimin. Bˈeˈx xiˈ kyukˈa tzma Nazaret, quˈn antza najleqetaq, ex atziˈn tnana nbˈisintaq tjunalx toj tanmin tiˈjjo ikyjo. 52 Me ante Jesús nchˈiyxixe tweˈ ex tnabˈl. Ntzalajtaq Dios tiˈj ex jniˈ xjal.

Bible Gateway Sponsors