Add parallel Print Page Options

Jun techil tuˈn Jesús tuˈn kukx tuˈn qnaˈn Dios

18  Kubˈ tyolin Jesús jun techil lo kywutz t‑xnaqˈtzbˈin, tuˈntzintla tel kynikyˈ teˈ, qa il tiˈj tuˈn kukx tuˈn kynaˈn Diosjo junjun qˈij, ex nya tuˈn kykubˈ numj. Chiˈ kyjaluˈn: Toj jun tnam attaq jun kawil, a mina ntzajx tchewil Dios tiˈj, ex ntiˈxtaq chˈin kyiwle jniˈ xjal te. Ex tojxjo tnam anetziˈn, attaql jun tal mebˈe qya, a otaq kyim tchmil, a attaq tqˈoj tukˈa juntl xjal. Tuˈntziˈn, xiˈ tukˈa aj kawil, tuˈntla tkubˈ qˈoˈn jun tumil kyxol, a toj tumilxix. Ilaˈxitaq qˈij otaq tzikyˈ, ex mix jaˈxitaq n‑oke bˈiˈnnaj tal mebˈe qya. Me chebˈe kubˈ mutxe tej kawil bˈisilte kyjaluˈn: Exla qa mina ntzaj weˈ tchewil Dios wiˈj, exla qa ntiˈx chˈin kyiwle jniˈ xjal weˈy, me kˈwel nbˈiˈnjiˈy maˈ mebˈe qya lo, quˈn tuˈn noqx ma tzˈok ten labˈtil wiˈja tuˈn tkubˈ nnikˈuˈnjiˈy kyten. Ok kchin kolila tiˈj, tuˈntzintla mina tzul juntl majltz tzaluˈn bˈajsilte nkˈuˈja.

Atzin te qAjaw ikyl teˈ tqˈma kyjaluˈn: Ikytzin tqˈmaˈ aj kawil nya wen. A qa ikyjo ntqˈmaˈn, ¿Ma nyapetzila aku kolin te Diostz kyiˈjjo jniˈ, a o chi jaw tskˈoˈn, a qa ma chi kubˈsin kywutz qˈijl ex qnikyˈin? ¿Okpetzila kxel qˈmaˈn kye, tuˈn kykubˈ ten ayolte nim tqan, tzeˈnkuˈ tenaj tal mebˈe qya? Mina, quˈn ok kxel nqˈmaˈn kyeˈy, chi Jesúsjo, a qa liweyxix kchi elil kloˈn kyej xjal, a skˈoˈnqe. Me aj wul juntl majla, a ayiˈn Tkˈwal Ichin, ¿Akupela chi jyet‑xjal wuˈn tzaluˈn twutz txˈotxˈ, a at kynimbˈil tzeˈnku tnimbˈiljo tal mebˈe qya?

Jun techil tuˈn Jesús tuˈn mi jaw qnimsin qibˈ

Ex kubˈ tyolinl Jesúsjo juntl techil lo kyiˈj junjuntl xjal, a tzuntaq n‑ok kyqˈoˈn kyibˈ te tbˈanilx, me tzuntaq nchi el kyikyˈiˈn jniˈ txqantl. Chiˈ kyjaluˈn: 10 Kabˈe ichin i xiˈ naˈl Dios tojjo tnejil ja te nabˈl Dios: Pariseytaq teˈ jun; ante juntl peyil pwaqtaq teˈ te tnam Rom. 11 Atzin te Parisey waˈltaq teˈ, tej tok ten naˈl Dios noq te nimsbˈil tibˈ, ex chiˈ kyjaluˈn: Ay Taa, ok kxel nqˈoˈn chjonte tey, quˈn tuˈn mikyxiqin wejiˈy tzeˈnqeku txqantl xjal, a maˈ ileqˈqe, nya ma wen xjalqe, maˈ aj kyˈaˈjilqe. Ex nya ikyqin wejiˈy tzeˈnkuˈ maˈ peyil pwaq lo tok ntxlaja. 12 Kabˈe maj nkubˈ npaˈn weˈ wayˈaj toj junjun seman, tuˈn naˈn Diosa, ex nxi nqˈoˈn tey ajo tlajajin tiˈj tkyaqiljo jniˈ nkanebˈa. 13 Me atzin tej peyil pwaq najchaq chˈintl tzaje weˈye teˈ, ex mixpe jaw kaˈyin chˈin twutz kyaˈj, qalaˈ noq ok ten qˈajtzil ttzi tkˈuˈj te bˈisbˈajil, exsin iky tqˈmaˈ kyjaluˈn: Ay Taa, qˈaqˈintzin teˈ tkˈuˈj wiˈja, a ayiˈn aj ilqiˈn, chiˈ. 14 Kxel nqˈmaˈn kyeˈy, chi Jesúsjo, qa tej taj meltzˈajjo peyil pwaq tja, otaq kubˈ najsit til tuˈn Dios. Me metzil tej Parisey mix kubˈ najsin teˈ til; quˈn qa at jun xjal njaw tnimsin tibˈ, ok kˈwel mutxsin teˈ. Me atzil teˈ, a kˈwel tmutxsin tibˈ, ok kjawil nimsin teˈ.

Tej kykubˈ tkyˈiwlin Jesúsjo tal kˈwal(A)

15 Ex bˈaj xi kyiˈn xjaljo junjun tal kˈwal tkˈatz Jesús, tuˈn tkubˈ tqˈoˈn tqˈobˈ kyibˈaj, tuˈn kykubˈ tkyˈiwlin. Me ayetzin t‑xnaqˈtzbˈin bˈeˈx i ok ten yisol kyeˈ nchi bˈaj kanintaq. 16 I tzajtzin ttxkoˈn Jesús t‑xnaqtzbˈin, exsin xi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn: Kytzaqpinqetzjiˈy tal kˈwal, tuˈn kybˈaj tzaj laqˈe nkˈatza. Mi chi kubˈ kymeqoˈn, quˈn kykyaqiljo kˈwel kymutxsin kyibˈ tzeˈnqe tal kˈwal lo, ayepen kye kchi okixjo toj Tkawbˈil Dios. 17 Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy; qa ntiˈ tqˈuqbˈil kykˈuˈja wiˈja tzeˈnku jun kˈwal, nlay bˈant tkawin Dios toj kychwinqila.

Tej tyolin Jesús tukˈa jun kawil qˈinin wen(B)

18 Jun maj, jun kawil xi tqanin te Jesús kyjaluˈn: Ay, xnaqˈtzil wenxix, ¿Tiˈn kˈwel nbˈinchiˈn, tuˈn nkanbˈintejiˈy chwinqil te jun majx?

19 Xi ttzaqˈwin Jesús: ¿Tiquˈn ntzaj tqˈmaˈn weˈy qa wenqiˈn? Ntiˈx jun te xjal wen tzaluˈn twutz txˈotxˈ, qalaˈ oˈkx te Dios. 20 Me qa taja tuˈn tten jun tchwinqila te jun majx, niminqekutzinjiy ojtxe kawbˈil: Mina kyˈaˈjiˈn, mi bˈiyiˈn, mi tzˈelqˈiˈn, mi nikyˈin yola kyiˈj txqantl, niminkutzin ttatiy ex tnaniy.

21 Iky xi ttzaqˈwin ichin kyjaluˈn: Tkyaqiljo lo bˈeˈx japin bˈaj teˈ wuˈn, atxixj tej ẍin ntzaja toj nqˈayila.

22 Tej tbˈinte Jesúsjo yol lo, xitzin ttzaqˈwin kyjaluˈn: Me atx juntl tiˈ, a naˈmx tbˈant tuˈn: Kˈayinxjiy jotxjo jniˈ at tey, exsin oyinxjiy tpwaqtza kye jniˈ yaj. Qa ma bˈantjo luˈn tuˈn, okpetzin ktenbˈil tqˈinimiltza toj kyaˈj. Exsin ku tzajtza lipeka wiˈja.

23 Bˈeˈx bˈisinx tej ichin, tej kyok tbˈiˈn yol lo, quˈn tuˈn manyor qˈininxtaq. 24 Me bˈeˈx el tnikyˈ Jesús te, qa otaq jaw bˈisin. Tuˈnpetziˈn iky xi qˈmaˈn kyjaluˈn: Kujx tetz, tuˈn tokx jun qˈinin toj Tkawbˈil Dios. 25 Kxel nqˈmaˈn juntl majl kyeˈy: Akula jun paqx tuˈn tex jun chej toj toyajil jun bˈaq te slepbˈil bˈuˈẍ, tzeˈnku jun qˈinin tuˈn tokx toj Tkawbˈil Dios.

26 Me atzaj teˈ kybˈinte xjaljo yol lo, bˈeˈx xi kyqanin te Jesús kyjaluˈn: Qa nlay chi okx qˈinin toj kyaˈj, ¿Yajtzila qetza? ¿Altzila kye k‑okixtz?

27 Xi ttzaqˈwin Jesús kyjaluˈn: Nlay bˈant tuˈn kyklet‑xjal kyuˈnx kyibˈx. Me mete Dios kbˈantil teˈ tuˈn tkyaqil.

28 Chi Pegr kyjaluˈn: Ay Taa, ma kyij qtzaqpinqejiˈy tkyaqiljo jniˈ attaq qeˈy, ex loqoˈy lipcheqok tiˈja.

29 Xitzin ttzaqˈwin Jesús kyjaluˈn: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, a qa at jun xjal ma kyij ttzaqpiˈn tja, exqe ttata, ex t‑xuˈjil, exqe titzˈin, exqe ttziky, exqe tkˈwal, noq tuˈn tpaj Tkawbˈil qMan Dios, 30 ajo xjal anetziˈn, nimx teˈ ktzajil qˈoˈn te te t‑xel tzaluˈn twutz txˈotxˈ, exsin ktzajil qˈoˈn tchwinqil te jun majx toj kyaˈj.

Tej tyolin Jesús te tox majin tiˈj tkyimlin(C)

31 I tzaj ttxkoˈn Jesús oˈkqexjo kabˈlajaj t‑xnaqˈtzbˈin, exsin xi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn: Kyjaˈ qxiˈ jaˈlin tzmax Jerusalén. Antza japine bˈajjo jotxjo jniˈ xbˈaj kytzˈibˈin yolil Tyol Dios wiˈja, a ayiˈn Tkˈwal Ichin. 32 Antza ok kchin xela qˈoniˈy toj kyqˈobˈ nya Judiy; ok kchi jawil xmayin wiˈja, ok kchin okil yisoˈn kyuˈn, exsin ok k‑okix tzubˈin toj nwutza kyuˈn. 33 Ok kchin bˈajil laqtzˈiˈn kyuˈn, exsin kchin kˈwel bˈyoˈntza. Me ok kchin jawitz anqˈiˈn juntl majla toj toxin qˈij.

34 Ayetziˈn t‑xnaqˈtzbˈin ntiˈx chˈin el kynikyˈ tiˈjjo otaq bˈaj qˈmaˈn kye, quˈn tuˈn ntiˈxtaq chˈin ojtzqiˈn kyuˈn tiˈtaqjo nyolajtz. Tuˈnpetziˈn, minataq n‑el kynikyˈ te.

Tej tkubˈ tqˈanin Jesús jun moẍ toj tnam Jericó(D)

35 Atzaj teˈ chˈixtaq tkanin Jesús toj tnam Jericó, attaq jun moẍ qˈuqle ttxlaj bˈe, ex tzuntaq nqanin tmobˈitz. 36 Atzaj teˈ tok tbˈiˈn, qa attaq nimxku xjal n‑ikyˈik antza, xitzin tqanintz tiˈtaqjo nbˈaj. 37 Xitzin qˈmaˈn te, qa ataq Jesús, a te aj Nazaret, tuˈn tikyˈ antza.

38 Jawtzin ẍchˈiˈntz kyjaluˈn: ¡Ay Jesús, tkˈwal qtzan nmaq kawil David; qˈaqˈintzin tkˈuˈja wiˈja!

39 Ayetzin kyej xjal, a nejninqetaq twutz Jesús, bˈeˈx i ok ten miyolte, tuˈntzintla mina tzˈok tenil ẍchˈil. Me noqx kyja jawe ẍchˈin tej moẍ kujxix wen: Ay Jesús, tkˈwal qtzan nmaq kawil David, qˈaqˈintz tkˈuˈja wiˈja.

40 Bˈeˈx kubˈ weˈ Jesús, exsin xi tqˈmaˈn, tuˈn ttzaj qˈinj moẍ jaˈ taˈyetaq. Tejtzin tpon qˈiˈn moẍ nqayin tkˈatz, xitzin tqanin te kyjaluˈn: 41 ¿Titzin taja tuˈn tok nbˈinchiˈn tiˈja? chi Jesús.

Xi ttzaqˈwin moẍ kyjaluˈn: Ay Tata, waj weˈ tuˈn kykaˈyiˈn nwutzach.

42 Xi ttzaqˈwin Jesús kyjaluˈn: ¡Ma chi jqet te twutz jaˈlin! Axjo tnimbˈila ma kubˈ qˈanintiy.

43 Texjo paq anetziˈn, bˈeˈx i jqet tej moẍ twutz, ex bˈeˈxsin ok lipe tiˈj Jesús, ex jaw tnimsin tbˈi qMan Dios. Ex jotqexjo xjal, a i lon teˈ lo; majqex kyeˈ i jaw nimsinte tbˈi qMan Dios.