Add parallel Print Page Options

Ilxix tiˈj tuˈn tajtz tiˈj qanmin, ex tuˈn qxi lipe tiˈj Dios

13  Texjo qˈij anetziˈn, iteˈ junjun xjal i pon kanin lol Jesús. Xitzin kyqˈmaˈn te, a qa iteˈtaq junjun xjal aj Galiley otaq chi kubˈ bˈyoˈn tuˈn Pilat, ex qa otaq txi smoˈn kychkyˈel tukˈa kychkyˈel aluˈmj, a otaq chi kubˈ kybˈyoˈnj xjal anetziˈn te chojbˈil il twutz Dios.

Xitzin tqˈmaˈn Jesús kye kyjaluˈn: ¿Ma man txi kynimin kyeˈ, qa iky ma tzikyˈ kyiˈjjo ichin aj Galiley lo, tuˈnpelaˈ nimx chˈintl kyil, tzeˈnkuqeljo txqantl xjal teˈ tnam anetziˈn? Ok kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa mina, chi Jesúsjo. Quˈn ikyqex kyejiˈy, ok chi kyimil kyeˈ, qa mina s‑ajtz tiˈj kyanmiˈn tukˈa Dios. Yajqetzin kye wajxaqlajaj ichin toj tnam te Siloé, ayej i kyim, tej ttzaj yuchˈj jun ja, a jun tijxtaq tweˈ, kyibˈaj. ¿Tzeˈntzinla chˈin kyeˈ toj kywutz? ¿Ma tuˈnpetzilaˈ nimxixtl kyil tzeˈnqekuljo txqantl xjal, ayeˈ najleqetaq toj Jerusalén? Twutzx kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa mina, chi Jesúsjo. Quˈn ikyqex kyejiˈy, ex ok chi kyimil kyeˈ, qa mina s‑ajtz tiˈj kyanmiˈn tukˈa Dios.

Jun techil tuˈn Jesús tiˈjjo jun tqan iw, a ntiˈ twutz

Kubˈ tyolin Jesúsjo techil lo kywutzxjal. Chiˈ kyjaluˈn: Jun ichin kux tawaˈn jun tqan iw kyxol tawal. Atzaj teˈ t‑xiˈ jyol jun twutz te tloˈ, ntiˈ knet tuˈn. Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈntz te xqˈuqil awal kyjaluˈn: Oxe abˈqˈe ma jawil wuˈn, a kukx nchin uljiˈy jyolte jun nloˈy tiˈjjo tze lo, me mix jun n‑el jyet wuˈn. Tuˈnpetziˈn, txˈeminksa. ¿Quˈn tiˈqe tkubˈ te tzqijsil txˈotxˈ? Xitzin ttzaqˈwin tej ichin, a tzuntaq nxqˈuqin tiˈj awal. Chiˈ kyjaluˈn: Taa, qˈonk juntl abˈqˈela; kˈaˈ jaw waqˈnin weˈ tiˈjile, ex kˈaˈ tzˈok nqˈoˈn weˈ tzˈis t‑xe tqan. Qapetla iky aku tzˈele twutzjo; qatzin qa minatz, kˈaˈ jaw ttxˈemintza.

Tej tkubˈ tqˈaˈnin Jesús jun qya tal kox tiˈj

10 Jun majjo ikyjo, toj jun qˈij te ajlabˈl, otaq tzˈok ten Jesús xnaqˈtzil toj jun muˈẍ ja te kynaˈbˈl Judiy Dios. 11 Ex antza, taˈtaq jun qya, a otaqxi bˈaj wajxaqlajaj abˈqˈe tyabˈtlin. Otaq tzaj kˈolpaj tiˈj tuˈn jun taqˈnil tajaw il, ex ntiˈxtaq tumil tuˈn tjikyimix tzkyel tiˈj. 12 Atzaj teˈ tiwle tuˈn Jesús, bˈeˈxsin tzaj ttxkoˈn, exsin xi qˈmaˈn te kyjaluˈn: Ay qya, ma tzaqpaj te tojjo yabˈil anetziˈn.

13 Bˈeˈxsin i kubˈ tqˈoˈn Jesús tqˈobˈ tibˈaj, ex texjo paq anetziˈn, bˈeˈx jikyimix tej qya tzkyel tiˈj, ex bˈeˈxsin ok tentz nimsil tbˈi Dios.

14 Atzin tej kynejil xqˈuqil muˈẍ ja te kynaˈbˈl Judiy Dios bˈeˈx tzaj teˈ tqˈoj, quˈn tuˈn toj jun qˈij te ajlabˈl, kubˈe tqˈanin Jesúsjo qya. Xitzin tqˈmaˈn kyexjal kyjaluˈn: Qaq qˈij qˈoˈntz tuˈn qaqˈnin. Tuˈnpetziˈn, chi ul kyeˈ qˈanil kyibˈa kyojjo qˈij anetziˈn, ex nya toj jun qˈij te ajlabˈl.

15 Xitzin ttzaqˈwin Jesús, a tAjaw Tkyaqil, kyjaluˈn: Xmiletzˈqe kyeˈ. ¿Ma ntiˈnajtzin jun kyeˈ n‑el tzaqpinte jun twakix mo jun tchej toj qˈij te ajlabˈl, tuˈn t‑xi qˈiyit kˈwal aˈ? 16 ¿Yajtzin teˈ qyatz lo, a tzajnintzx tyajil tiˈj qtzan Abraham, exsin wajxaqlajajtaq abˈqˈe otaq tzˈok xkye yabˈil tiˈj tuˈn tajaw il? ¿Ma nyapetzila iltaq teˈ tiˈj, tuˈn tel tzaqpet tjaqˈ tyabˈil toj qˈij te ajlabˈl?

17 Bˈeˈx i jaw txˈixwe kyej tajqˈoj Jesús, tej tbˈaj tyolin Jesúsjo tyol kye. Ayetzin kyeˈ txqantl xjal, a iteˈtaq antza, bˈeˈx i jaw tzalaj kyeˈ, tej kylon teˈ tbˈinchbˈin Jesús, a nimxix kyoklin.

Jun techil tuˈn Jesús tiˈj tal tijaj mistas(A)

18 Xi tqˈmaˈnl Jesús kyjaluˈn: ¿Tzeˈnxsilaˈ Tkawbˈil qMan Dios, ex anqukˈa aku tzˈoke qmujbˈine? 19 Ikytziˈn tzeˈnku jun tal twutz mistas, aj tkux tawin jun xjal toj txˈotxˈ. Ex ajtzin tchˈiytz, kyinx njapine tweˈ tzeˈnku jun ma tij pujin tze, a jaˈ n‑okxi kybˈinchin pichˈ kypaqbˈil kyxol tqˈobˈ.

Juntl techil tiˈj tzeˈn nchˈiye Tkawbˈil Dios tzaluˈn twutz txˈotxˈ(B)

20 Xi tqˈmaˈn Jesús juntl majl kyjaluˈn: ¿Anqukˈa aku tzˈok qmujbˈineˈ Tkawbˈil qMan Dios? 21 Quˈn iky te Diosjo Tkawbˈil tzeˈnkuˈ ttxˈamil wabˈj, a nkux tqˈoˈn jun qya toj oxe malbˈil jarin. Ex ajtzin tbˈaj tsmoˈn, tkyaqiljo tqˈotjil wabˈj ktxˈamixil, ex nchˈiy wen.

A tal muchˈ tjpel te chwinqil(C)

22 Tej t‑xiˈ Jesús tzma Jerusalén, ikyˈ xnaqˈtzil kyexjal kyojile jniˈ tnam ex kyojile jniˈ kojbˈil, a nqayintaq iteˈke ttxlajile tbˈe. 23 At jun xjal xi qaninte te. Chiˈ kyjaluˈn: Taa, ¿Me nyala ilaˈ te kkletil?

Xitzin ttzaqˈwin Jesús kyjaluˈn: 24 Kyqˈonk kyeˈ tilil tuˈn kyokxa tojjo tal tjpel ja tal muchˈ te chwinqil. Ex twutzx kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa nimx xjal k‑okil tilil kyuˈn, tuˈn kyokx, me nlay chi okx. 25 Quˈn pon kanin jun te qˈij, jaˈ tuˈn tjpete ja wuˈn, a ayiˈn tajaw ja. Me ayetzin kyetza, a kchi kyjela peˈn, oktzin k‑okix kyqˈolbˈin, ex chi chilajiˈy kyjaluˈn: Taa, jqonkxa ja qeˈy. Me atzin weˈ k‑elitz ntzaqˈwin kyjaluˈn: Nya bˈiˈn wuˈn jaˈ tzajninqe kyeˈ. 26 Me ayetzin kyetza okla kchi okil teˈn qˈmalte kyjaluˈn: Taa, ¿Ma nyatzin ma qo waˈn, ex ma qo kˈwaˈn junx tukˈiy? Ex ma qo bˈaj t‑xnaqˈtziˈn kyojjo jniˈ bˈe, a iteˈ toj qtanima. 27 Me metzin weˈ, a ayiˈn tajaw ja, a k‑elitz ntzaqˈwiˈn kyjaluˈn: Ma txi nqˈmaˈn kyeˈy, qa nya bˈiˈn wuˈn jaˈ tzajninqiˈy. Tuˈnpetziˈn, kypaˈmil kyibˈa wiˈja, ayiˈy, bˈinchil il.

28 Aj kybˈintejiˈy jniˈ yol lo, okxpetzin kchi oqˈiltza, ex okxpetzin kchi juˈchˈil kystetza tuˈn nimx kyixkˈoj, quˈn oˈkqex Abraham, Isaac, Jacob ex kykyaqiljo jniˈ yolil Tyol Dios ojtxe, ok kchi kylabˈila tojjo Tkawbˈil qMan Dios. Me ayetzin kyetza axsa kchi kyjela tzaqpiniy peˈn. 29 Iteˈ xjal kyjaˈ kchi tzajile jawnix, kumnix, elnix ex oknix, ex ok kchi ul, tuˈntzin kyoq qetz waˈl tiˈj meẍ tojjo Tkawbˈil Dios. 30 Kyojjo qˈij anetziˈn, iteˈ junjunkye, a njaw kynimsin kyibˈ jaˈlin, me nlay tzaj qˈoˈnljo kyoklin te tnejil. Ex iteˈ junjuntl, a nyakuj ntiˈ kyoklin jaˈlin, me nimxix kyoklin ktzajil qˈoˈn kyojjo qˈij anetziˈn.

Tej tjaw oqˈ Jesús kyiˈj xjal toj Jerusalén(D)

31 Ex texjo paq anetziˈn i pon kanin jun jteˈbˈin Parisey tkˈatz Jesús, exsin xi kyqˈmaˈn kyjaluˈn: Kux tzˈexa tojjo tnam lo, quˈn taj Herodes tuˈn tkubˈ bˈyoˈn tuˈn.

32 Xitzin ttzaqˈwin Jesús kyjaluˈn: Kux cheˈxa, ex kˈaˈ txi kyqˈmaˈn te Herodes, a sbˈulxix tnam, qa jaˈlin ex nchiˈj ok kchi elitz taqˈnil tajaw il wuˈn toj kyanminxjal, ex qa ok kchi kˈwel nqˈaniˈn yabˈ. Ex kabˈjxi japin bˈaj wuˈn. 33 Me twutzxix, qa il tiˈj tuˈn t‑xi wiˈn wibˈa, quˈn tuˈn il tiˈj tuˈn nkaniˈn nchiˈj mo kabˈj tzma Jerusalén, quˈn nlay kyim jun te xjal, a tok toklin te yolil Tyol Dios, toj junxil tnam.

34 Ex chi Jesúsjo kyjaluˈn kyiˈjxjal te Jerusalén: ¡Ay! Jerusalén, Jerusalén, ay bˈiyil kyiˈj yolil Tyol Dios, ex nchi ok kyxoˈnjiˈy tsan qMan tukˈa abˈj; jteˈlixla majxla ẍin bˈaj labˈtiy kyiˈja, tuˈn kytzaj laqˈey nkˈatza, tzeˈnku jun ttxu ekyˈ nchi kubˈ tpaqin tal tal tjaqˈ t‑xikyˈ, me mi xkytziyiy ikyjo. 35 Kykaˈyinktzinjiˈy kynajbˈila kyjel naj te jun majx. Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, texjo qˈij jaˈlin, mixla chin kylaˈbˈilix jun majla, qa nya ajxi tpon tqˈijil aj kyqˈmantiy: Kyˈiwlinxix teˈ, a tzul toj tbˈi qAjaw.