Add parallel Print Page Options

Tuˈj Lucas

Jun tyol Lucas tuˈn t‑xi xkye uˈj lo

Ma kubˈ ntzˈibˈinjiˈy luˈn ay Tyople, kˈuˈjlinxix wuˈn: Ilaˈ o bˈaj tzˈibˈinte tkyaqiljo jniˈ o bˈaj qxol, ex tzeˈnkuxjo o bˈaj yekˈin qe kyuˈn i lontexix, ex kyij oqxeninxix kye, tuˈn kyxiˈ qˈmalte tzeˈnxix toke. Ex ikyxjo weˈ, chebˈexix o bˈaj nqaniˈn tzeˈnxix tzaje xkyeye, tuˈntziˈn kyjel ntzˈibˈiˈn ex kyjel nikˈuˈnxixa tey, tuˈntzin telxix tnikyˈa te o bˈaj xnaqˈtzin tey.

Teˈ attaq Herodes kawil toj Judey, attaq jun chˈuq pale tzajnin tiˈj tyajiljo jun qtzan pale Abías, ex tojjo chˈuq anetziˈn tokxtaq jun pale, Zakariy tbˈi. Ataqtzin t‑xuˈjil Zakariy, Lisabet tbˈi, tzajnin tiˈj tyajiljo qtzan tnejil pale Aarón. Kykabˈilx tbˈanil xjalqe; ntiˈxtaq chˈin bˈaˈn tok qˈmet kyiˈj qa nya wenqe, quˈn noqx niminkutaqjo tkawbˈil Dios kyuˈn. Noq tij xjalqel, ntiˈx jun kyal otaq tzul, quˈn mitaq n‑alinxjo t‑xuˈjil.

Jun tqanil tiˈj titzˈjlin Juan, a Jawsil Aˈ

Pon jun qˈij kye chˈuq pale a tzajninqe tiˈjjo qtzan Abías tuˈn kyokx naˈl Dios, ex patil pon tojjo nim ja te naˈbˈl Dios. Me ataqtziˈn ntene kyuˈn nej nbˈaj kyjyoˈn kyxolx, alkye jun tuˈn tokx tojjo tnejil ja te nabˈl Dios, a jaˈ nkubˈe patittaq pon; me a Zakariy tzyet tuˈn tokx. 10 Teˈ tokx Zakariy naˈl Dios ex patil pon, kykyaqiljo jniˈ xjal i bˈaj kyij naˈl Dios peˈn. 11 Nnaˈntaq Dios, ex npatintaq pon, ntiˈxtaq toj tnabˈl, me atzaj tok tkaˈyin noq waˈl jun t‑angel Dios ttxlajjo meẍ, jaˈ nbˈaj kubˈ patittaqjo jniˈ pon. 12 Teˈ tlonte Zakariy angel, noq jaw kaˈylaj, ex bˈeˈx tzaj xobˈ.

13 Me bˈeˈx xi tqˈmaˈn angel te: ¡Zakariy! Mina tzaj xobˈa, quˈn atziˈn tnaˈj Diosa, ma tzaj ttzaqˈwin Dios. Atzin t‑xuˈjila tzul jun tal, ex atzin tbˈi k‑okil tqˈoˈn, Juan. 14 Okx ktzalajilxa tiˈj, ex nya oˈkxa; quˈn nimx txqantl ktzalajil tiˈj, aj tul itzˈje. 15 Quˈn nimx k‑ajbˈila tkˈwala te Dios. Nya txˈujtinel, ex naˈmxtaq tul itzˈje, noq nojninl tanmin tuˈn Xewbˈaj Xjan. 16 Nimx aj Judiy kˈwel kybˈinchin kyten twutz Dios tuˈn. 17 A kˈwel nej twutzjo Kolil tukˈa nim tipin ex tukˈa Xewbˈaj Xjan, tzeˈnkuj Elías, a yolil Tyol Dios ojtxe, tuˈn tkubˈ kyxmoxin manbˈaj kyibˈ kyukˈa kˈwalbˈaj, ex ikyqex kˈwalbˈaj kyukˈa manbˈaj; ex aye xjal, a mina nkubˈ kybˈinchin a taj Dios, tuˈn tel kynikyˈ tiˈj, ikyxjo tzeˈnqeku a nkubˈ kybˈinchin wen, tuˈntzintla noq bˈantnintl kyten aj tul Kolil.

18 Xi tqˈmaˈn Zakariy te angel: ¿Tiˈn ktzajil tqˈoˈn weˈy tuˈn t‑xi niminjiˈy tyola? Quˈn noq taˈẍqinla ex ikyx nxuˈjiljiˈy, ¿Exsin tuˈn tul jun nkˈwala jaˈlin?

19 Xi ttzaqˈwin angel te: ¡Ayiˈn Gabriel! Nchin ajbˈiˈn te Dios. Ma chin tzaj tchqˈoˈn yolil tukˈiy, ex qˈmalte tqaniljo luˈn tey. 20 Me tuˈn mina xi tniminjiy a xi nqˈmaˈn tey, mina bˈantl tyoliˈn jaˈlin, tzmaxi ajxi tjapin tqˈijjo, a ma txi nqˈmaˈn tey.

21 Me ayetziˈn jniˈ xjal nchi bˈaj naˈntaq Dios peˈn otaq chi bˈaj jaw qanlaj kyxolile, quˈn tuˈn nqˈaltex n‑etztaq Zakariy toj ja te naˈbˈl Dios. 22 Atzaj teˈ tetz, mix bˈantil tyolin kyukˈa jniˈ xjal, noq tqˈobˈqe i xi tyekin, tuˈn tyekˈinte jun tiˈ. Tuˈntziˈn ikyjo, bˈeˈx el kynikyˈjo jniˈ xjal te, qa attaq jun otaq tli, quˈn kukx xaˈye mix bˈantil tyolin.

23 Teˈ kyjapin bˈajjo qˈij tuˈn taqˈnin tojjo nim ja te naˈbˈl Dios, bˈeˈx aj tja.

24 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, n‑okku tzˈaq taljo t‑xuˈjil. Teˈ tok tzˈaq tal, ex jweˈ xjaw mix etz bˈete toj tja, ex tqˈma: 25 Ma qˈaqˈin tkˈuˈj Dios wiˈja jaˈlin, tuˈn mina chi yolbˈine xjal wiˈja, tuˈn ntiˈx jun wala otaq tzul, chi Lisabetjo.

Jun tqanil tiˈj titzˈjlin Jesús

26 Tbˈajlinxiˈ qaq xjaw toklin tzˈaq tal Lisabet, teˈ t‑xi tchqˈoˈn Dios angel Gabriel tzma Nazaret, jun tnam toj txˈotxˈ te Galiley, 27 tuˈn t‑xiˈ yolil tukˈa jun txin, a naˈmtaq tlonte jun ichin. Atzin txin, Mariy tbˈi. Otaq ja yolin tuˈn tja meje tukˈa jun ichin, Jse tbˈi, tzajnin tiˈj tyajil qtzan nmaq kawil David.

28 Teˈ tkanin Gabriel, xi tqˈmaˈn teˈ txin: Ma chin tzaja qˈolbˈil tey, Mariy. Ax Dios tukˈiy ex kyˈiwlinxixa tuˈn.

29 Teˈ tbˈinte tyol angel ikyjo, noq el kyim tuˈn, exsin kubˈ tbˈisin tiquˈnil xi tqˈmaˈn angeljo te ikyjo.

30 Xi tqˈmaˈn angel te: Mina ja xobˈa Mariy. Ntzalaj Dios tiˈja, 31 ex k‑okil tzˈaq jun tala jaˈlin. Ex ajtzin tul itzˈje, k‑okil tqˈoˈn tbˈi Jesús. 32 Tbˈanil ichinx ex k‑okil qˈoˈn tbˈi te Tkˈwaljo Dios nimx toklin. Ex ax Dios k‑okil qˈonte te kawil, tzeˈnku qtzan t‑xeˈchil, a David, 33 tuˈn tkawin kyibˈaj aj Judiy te jun majx, quˈn a tkawbˈil nlay bˈajx.

34 Xi ttzaqˈwin Mariy te angel: ¿Tzeˈn tten tuˈn tok tzˈaq wala, ex bˈajxi chin kubˈ kẍeyiy tukˈa jun ichin? chiˈ.

35 Xi tqˈmaˈn angel te: A t‑xlekemil Xewbˈaj Xjan kˈwel tibˈaja tzeˈn t‑xlekemil muj, ex noq tuˈn tipin Dios, a nimxix toklin, k‑okil tzˈaq tala. Tuˈntziˈn ikyjo, a tala tzul itzˈje xjanxix ex k‑okil tbˈi te Tkˈwal Dios. 36 Ex ikyxjo t‑xjalila Lisabet, ntiˈtaql bˈisin tuˈn, tuˈn tul jun tal, quˈn noq tijl. Me atzin jaˈlin, tzul itzˈje jun tal, quˈn o bˈant qaq xjaw toklin tzˈaq, 37 quˈn ntiˈx te Dios nlayit bˈant tuˈn.

38 Xi tqˈmaˈn Mariy: Noq bˈiˈnku we wuˈn tzeˈn taj Dios wukˈiy. Qa ikyjo tzeˈn ma tqˈmay, bˈaˈnla.

Ex bˈeˈx xiˈ angel.

Tej t‑xtaˈj Mariy qˈolbˈilte Lisabet

39 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi tajqelin Mariy tibˈ, tuˈn t‑xiˈ toj jun tnam attaq txol wutz te Judey. 40 Teˈ tkanin, okx toj tja Zakariy, ex qˈolbˈin te Lisabet. 41-42 Teˈ tbˈiˈnte Lisabet teˈ tqˈolbˈin Mariy te, atziˈn tal bˈeˈx jaw yekj toj tkˈuˈj. Ex nojnin tanmin Lisabet tuˈn Xewbˈaj Xjan, ex xi tqˈmaˈn kuj wen te Mariy: A te kyˈiwlinxix kyxol jniˈ qya twutz txˈotxˈ, ex ikyxjo tala tzul itzˈje. 43 Ex atzin we noq jun tal qyaqinxiˈy, ¿Exsin tuˈn wul qˈolbˈaja tuˈn tnana Klol weˈy? 44 Quˈn noqx teˈ xqˈolbˈin weˈy, bˈeˈx xjaw yekjo wala tuˈn tzaljbˈil toj nkˈuˈja. 45 Kyˈiwlinxix te, tuˈn xi tnimiˈn qa tuˈn tbˈajjo jniˈ saj tqˈmaˈn Dios, a tAjaw Tkyaqil, tey.

46 Tqˈma Mariy:
    Kjawil nnimsiˈn tukˈa tkyaqil wanmiˈn tbˈi wAjawa.
47     Ex tzunx ntzalajx wanmiˈn tiˈj Dios, a Klol weˈy.
48     Ntiˈxtaq wokliˈn, me atziˈn jaˈlin, ma chin tzaj tkaˈyiˈn Dios.
Oˈkqinxa nimxix wokliˈn kyxoljo jniˈ xjal jaˈlin.
49     Quˈn a Dios nimxix toklin, tbˈanilx ma tzaj tqˈoˈn weˈy. Xjanxixjo tbˈi.
50     Atx te Dios tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj kyiˈjjo nchi kubˈ niminte.
51     Tukˈa tkyaqil tipin, nchi el tiˈn nimsil kyibˈ toj kytxˈixew, ex n‑ok tyupiˈn kybˈis.
52     N‑el tiˈn kyoklin nmaq kawil,
ex nxi tqˈoˈn kye a ntiˈ kyoklin.
53     Ayetziˈn at waˈyaj kyiˈj, nxi tqˈoˈn kywa.
Ex n‑el tiˈn kyeˈ a noqx nbˈaj kyyajin.
54     Mi ẍi el najjo aj Judiy toj tkˈuˈj.
Ma chi tzaj tmojin tukˈa tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj.
55     Ikytzin tqˈma ojtxe kye qtzan qyajil Abraham ex kye txqantl kchi ul itzˈje.

56 Kyij Mariy oxe xjaw tja Lisabet. Teˈ kybˈajjo oxe xjaw, bˈeˈx aj tja.

Tej titzˈje Juan, a Jawsil Aˈ

57 Teˈ tjapin qˈij tuˈn tkubˈ tzˈaq Lisabet, ul jun kyal qˈa. 58 Teˈ tok kybˈiˈn jniˈ t‑xjalil, ex jniˈ xjal, a at iteˈke te, i xtaˈj qˈolbˈilte, quˈn otaq qˈaqˈin tkˈuˈj Dios tiˈj.

59 Teˈ tbˈaj wajxaq qˈij tulin itzˈje, ul aqˈbˈaj techiljo qˈa, tzeˈn nchi tenetaqjo jniˈ kykˈwal aj Judiy, a qˈaqetaq. Atziˈn teˈ tuˈntaq tok tbˈi, Zakariytaq tbˈi tuˈntaq tok qˈoˈn, tzeˈnkuxjo tbˈi ttata. 60 Me mix ttziye tnana, quˈn Juan tbˈi k‑okilch.

61 Xi kyqˈmaˈn xjal te: ¿Tiquˈn ikyjo? ¿Ma attzin jun kyeˈ iky tbˈi? chi chiˈ.

62 Xi kyqanin noq tukˈa techil te ttata tiˈtaq tbˈi tuˈn tok. 63 Xi tqanin ttata jun tzˈlan, jaˈ tuˈn tkubˈ tzˈibˈite tbˈi. Atzaj teˈ tzaj ttzyuˈn, kubˈ ttzˈibˈin, Juan tbˈi. Teˈ tok kybˈiˈn jniˈ xjal ikyjo, jotx bˈeˈx i bˈaj jaw kaˈylaj.

64 Ex tbˈajlinxiˈ ikyjo, bˈeˈx bˈantl tyolin Zakariy, exsin ok ten nimsil tbˈi Dios.

65 Jotxjo jniˈ xjal antza, junx kyukˈa tkyaqiljo najleqe tojjo jniˈ najbˈil kyxol wutz te Judey, i bˈaj jaw kaˈylaj tiˈjjo jniˈ otaq bˈaj. 66 Tkyaqilxjo jniˈ otaq bˈaj bˈinte ikyjo, bˈaj jaw yolin toj kyanmin ex kyqˈma: ¿Titzila kbˈantil tuˈn kˈwal? Quˈn nimx toklin ma tzaj tqˈoˈn Dios, a tAjaw Tkyaqil.

Ajo tyol Zakariy tiˈj tkˈwal

67 Zakariy, a ttata neˈẍ, noj tanmin tuˈn Xewbˈaj Xjan, ex ok ten yolil tuˈn, ex chiˈ kyjaluˈn:
68     Kyˈiwlinxixjo tbˈi Dios te Israel, a tAjaw Tkyaqil,
quˈn ma tzul klol teˈ Ttanim.
69     Ma tzaj tqˈoˈn jun Klolqe, a nimx toklin,
tzajnin tiˈj tyajiljo qtzan nmaq kawil David, a kubˈ niminte.
70     Atziˈn luˈn a qˈumj ojtxe kyuˈn xjan yolil Tyol Dios, tej kyqˈma:
71     A tuˈn tel klonqe kye qajqˈoj ex kye aye kykyˈeˈx qiˈj;
72     tuˈn ttzaj qˈaqˈin tkˈuˈj kyiˈjjo qyajil,
ex tuˈn mina tzˈel naje toj tkˈuˈj, a tumil xjanxix bˈant tiˈj tuˈn;
tuˈn kykyij Ttanim toj wen tukˈa.
73     Ex atziˈn bˈant tiˈj tuˈn, ex tqˈma te Abraham, a qxeˈchil kyjaluˈn,
74     tuˈn qel tkloˈn kye qajqˈoj,
ex tuˈn qajbˈin te tukˈa tkyaqil qanmin;
75     tuˈn tkubˈ qbˈinchin qten jikyinxix toj tkyaqil qchwinqil twutz.
76     Atziˈn te, mil: Yolil Tyol Dios teˈ tbˈi k‑okil,
    a Dios nimxix toklin.
    Quˈn ay kˈwel nej twutzjo Kolil qˈmalte tuˈn tkubˈ kybˈinchinxjal kyibˈ twutz.
77     Kˈwel tnajsin Dios kyila,
    ex kchi kletila tuˈn, chkujiy kye.
78     Quˈn a Dios tukˈa tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qiˈj, ktzajil tqˈoˈn jun tzaj toj kyaˈj tzeˈnku tqan qˈij,
79     tuˈn tkˈant toj kychwinqiljo
ayeˈ nchi bˈet toj najin,
ex tuˈn tkubˈ nej qwutz toj tbˈeyil bˈaˈn.

80 Atziˈn kˈwal nchˈiyxixtaq tweˈ ex tnabˈl, exsin najan tojjo najbˈil, jaˈ mixtaq aˈl najle toj, tzmaxi tpon qˈij, jaˈ tuˈn tkubˈ tyekˈine tibˈ kyxol aj Judiy.