Add parallel Print Page Options

Tej t‑xiˈ Jesús toj jun nintz qˈij kye aj Judiy

Tbˈajlinxiˈ tkyaqiljo ikyjo, nbˈettaq Jesús toj ttxˈotxˈ Galiley; quˈn tkyˈeˈtaq tuˈn tkyij ten toj ttxˈotxˈ Judey, quˈn at junjun kyxol aj Judiy kyajtaq tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn. Chˈixtaq tul kanin nintz qˈij kye aj Judiy, a jaˈ nchi najan toj tal pach toj kˈul, noq te jun naˈbˈl tiˈjjo tej kyten qtzan qtaˈẍ toj tzqij txˈotxˈ ojtxe. Antza toj Galiley, bˈeˈx i jaw xmayin titzˈin Jesús tiˈj, ex xi kyqˈmaˈn kyjaluˈn: Mi kyij ten te tzaluˈn; qalaˈ ku txiˈy toj ttxˈotxˈ Judey, tuˈntzin tok kykaˈyin a lipcheqek tiˈja tkyaqiljo nbˈant tuˈn. Quˈn qa taja tuˈn tok kaˈyin tuˈn kykyaqilxjal tiˈjjo nbˈant tuˈn, mi kubˈ tewin tibˈa tzaluˈn toj Galiley; qalaˈ qˈimix tibˈa, ex yekˈinkuy kywutz kykyaqilxjal. Xitzin kyqˈmaˈn titzˈin te ikyjo, quˈn naˈmxtaq txi kynimiˈn t‑xilin t‑xnaqˈtzbˈil.

Atzin te Jesús xi tqˈmaˈn kye: Naˈmx tpon kanin weˈ ambˈil we. Me metzin kyeˈ, tkyaqil qˈij wen te kyeˈy tuˈn kyxiˈy. Quˈn nlay chi el ikyˈin kyeˈ kyuˈnxjal. Me metzin weˈ, nchin el ikyˈin kyuˈn, quˈn nxi nqˈmaˈnjiˈy kykyaqil kybˈinchbˈin nya wen.

Tuˈnpetziˈn, kux cheˈx kyeˈ toj nintz qˈij. Mina weˈ, quˈn naˈm tjapin bˈaj tqˈijil ambˈil te weˈy.

Tbˈajlinxiˈ tqˈmaˈn Jesús ikyjo; axsa kubˈe tene toj ttxˈotxˈ Galiley.

Tej tyolin Jesús tiˈjxjo t‑xnaqˈtzbˈil toj nintz qˈij

10 Kyjawlinxitzin bˈaj titzˈin tzma toj nintz qˈij, ex ikyx te Jesúsjo bˈeˈx xiˈ, me nya kywutzxjal, qalaˈ toj ewajil. 11 Ex i ok ten aj Judiy jyolte Jesús toj nintz qˈij, ex xi kyqˈmaˈn: ¿Jaˈtzila taˈ tej ichin?

12 Ex kykyaqil xjal antza i ok ten yolil tiˈj; attaq junjun nqˈmante: Ajo ichin wen, chi chiˈ. Ex attaq junjuntl nqˈmante: ¡Mina! Quˈn nya wen teˈ ichin a, quˈn noq tok sbˈul kyexjalch.

13 Me mix aˈl jun xi tkujsin tyol tiˈj kywutzxjal, noq tuˈn kyxobˈil kye kynejil aj Judiy.

14 Tzmataq nikyˈjin nintz qˈij, teˈ tokx Jesús toj tnejil ja te naˈbˈl Dios, ex ok ten xnaqˈtzil. 15 Ex nimx aj Judiy jaw kaˈylaj tiˈj t‑xnaqˈtzbˈil, ex kyqˈma: ¿Tzeˈntzin tten nimx tumil toj tnabˈl ichin lo, ex ntiˈ o tzˈokx toj xnaqˈtzbˈil?

16 I xi ttzaqˈwin Jesús: Ajo xnaqˈtzbˈil ma txi nqˈoˈn, nya wekuy; qalaˈ te Dios, a tzaj chqˈoˈn weˈy. 17 Alkye te taj tuˈn tkubˈ tbˈinchin a taj Dios, atzin te k‑elil tnikyˈjo tiˈj, qa te Dios nxnaqˈtzbˈila, mo qa ayinxa nchin kubˈ ximinte. 18 Alkye jun xjal nyolin tuˈnx tibˈ, ntjyoˈn tuˈn tjaw nimsin kyuˈnxjal. Me anteˈ xjal taj tuˈn tjaw nimsin toklin tuˈn a saj chqˈonte, ante twutzxix tyoljo, ex nya sbˈul. 19 Qalatzin kyeˈ nchi yolin tiˈj, tuˈn tjapin bˈaj tkawbˈil Moisés kyuˈn, me mix aˈl jun kyeˈ ma japin tuˈn. Quˈn noqit ma japin kyuˈn, mitla n‑ok tilil kyuˈn tuˈn nkubˈ kybˈyoˈntza.

20 Xitzin kytzaqˈwinxjal: ¿Qape yabˈ te? ¿Ankye taj tuˈn tkubˈ bˈyontiy?

21 Ex xi tqˈmaˈn Jesús kye: ¿Ma noq tuˈn tqˈanit jun xjal wuˈn toj qˈij te ajlabˈl, ma chi jaw labˈtey tiˈj? 22 Kxel nyekˈiˈn jun tiˈ kyeˈy: Ate Moisés kyij qˈmante kyeˈy tuˈn tok qitit kyechiljo tal qˈa toj twajxaqin qˈij titzˈjlin. Ex qa toj qˈij te ajlabˈl xjapine ikyjo, me nkubˈ kybˈinchiˈn, noq tuˈn tjapin tkawbˈil Moisés kyuˈn (me nya tuˈn Moisés tzajniˈn tumil lo, qalaˈ tuˈn Abraham exqetziˈn txqantl qtzan qtaˈẍ ). 23 Me atziˈn jaˈlin, qa nchi aqˈniˈn toj jun qˈij te ajlabˈl noq tuˈn tjapin bˈaj tkawbˈil Moisés tiˈjjo tuˈn tqitit tal netzˈ techil tiˈjjo t‑xmilil jun tal qˈa, ¿Tiquˈntzin nchi qˈojleˈy wiˈja, noq tuˈn xqˈanit tkyaqil t‑xmilil jun xjal wuˈn toj qˈij te ajlabˈl? 24 Mi chi kawiˈn wibˈaja noq tuˈn n‑ok kykaˈyiˈn; qalaˈ chi kawiˈn tukˈa jun tumil tzˈaqlexix.

Tej kyjaw labˈtexjal tiˈj, qa ax Cristjo a Jesús, mo minaj

25 Attaq junjun xjal najleqe tojx Jerusalén i ok ten qanilte kyxol: ¿Nyapetzilaˈ ichin lo a nchi jyoˈnxjal tiˈj, tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn? 26 Luˈtzin nyolin kywutzxjal kykyaqil, exsin ntiˈ chˈin nxi kyqˈmaˈn te. ¿Nyapela ma txi kynimin aj kawil qa axix Cristjo lo, a at toklin tuˈn Dios? 27 Me metziˈn qeˈ bˈiˈn quˈn jaˈ tzajnin ichin lo; me aj tul teˈ Crist, chitzin qa mix aˈl teˈ bˈilte jaˈ tumil ktzajila, chi chiˈ.

28 Atzaj teˈ tbˈinte Jesús ikyjo tzmataq nxnaqˈtzin tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios, xi tqˈmaˈn tukˈa tqˈajqˈojil twiˈ kujxix wen: Bˈalaqa ojtzqiˈnqiˈn kyuˈn, ex bˈiˈn kyuˈn jaˈ ẍin tzajiˈy. Me nya wuˈnx wibˈ weˈ ẍin saj; qalaˈ ma chin tzaj chqˈoˈn weˈ tuˈn jun, a mi ojtzqiˈn kyuˈn, a twutzxix Tyol. 29 Noq oˈkqinx we ojtzqilte, quˈn atzin intinetaqa tukˈa toj kyaˈj, ex atziˈn jaˈlin ma chin tzaj chqˈon tuˈn, tzaluˈn twutz txˈotxˈ.

30 Tuˈntziˈn tyol Jesús ikyjo, kyajtaq tuˈn tok kytzyuˈn, ex tuˈn tkux kyqˈoˈn toj tze; me mix aˈl jun aqˈpin tqˈobˈ tiˈj, quˈn naˈmx tpon kanin tqˈijil, tuˈn tkyim.

31 Me nimxxjal i nimin tiˈj, ex kyqˈma: Ax twutz ate Cristjo. ¿Ma akupela bˈant nim techil tipin juntl, tzeˈnku teˈ ichin lo?

Tej kyajtaq Parisey tuˈn ttzyet Jesús kyuˈn

32 Atzaj teˈ kybˈinte Parisey kyyolxjal nkyqˈmaˈn tiˈj Jesús, i jaw labˈte tiˈj, ex i kyij toj wen kyukˈa kynejil pale, tuˈn tkux kyjpuˈn toj tze. Bˈaj xi kychqˈoˈn xqˈuqil teˈ tnejil ja te naˈbˈl Dios, tuˈn tok kytzyuˈn.

33 Me tzunxtaq yolin te Jesús, ex tqˈma: Noq jun jteˈbˈin qˈij kchin tenbˈiltla kyxola, quˈn kchin ajil meltzˈaja tkˈatzjo a saj chqˈon weˈy. 34 Ok chi jyola wiˈja, me nlay chin kneta kyuˈn, quˈn nlay cheˈxa jaˈ kchin tenbˈiliy.

35 Tuˈntzin ikyjo, i ok ten Judiy qanilte kyxolx: ¿Jaˈtzila kxela qa nlay knet quˈn? ¿Mej qa antza kanin kyxol aj Judiy, noq jaˈchaqku najleqe kyojile tnam kyxol amaqˈ xjal, moj qa ma txiˈ xnaqˈtzil kye xjal nya Judiy? 36 ¿Tzeˈntzila t‑xilin tyol, a saj tqˈmaˈn qe, qa kqo jyol tiˈj, ex nlay knet quˈn, ex qa nlay qox jaˈ ktenbˈile?

Tej tyolin Jesús tiˈjjo aˈ itzˈ

37 Toj bˈajsbˈil qˈij, atzin qˈijjo nimxixtaq toklin toj nintz qˈij, jaw weˈ Jesús, ex xi tqˈmaˈn tukˈa tqˈajqˈojil twiˈ kujxix wen: Qa iteˈ junjun at kˈwaj kyiˈj toj kyanmin, ku kytzaja wukˈiy, ex chi kˈwaˈn. 38 Alkyejo knimil wiˈja, k‑anqˈil jun xlokˈ aˈ itzˈ tojxi tanmin, ikyxjo tzeˈnku nyolin toj Tuˈjil Tyol Dios. 39 Atzin tzˈelpineˈ tyol Jesús ikyjo: Ayetziˈn kchi xel niminte, iltaq tiˈj tuˈn t‑xi kykˈmoˈn Xewbˈaj Xjan toj kyanmin, tzeˈnku jun xlokˈ aˈ te chewsbˈilkye. Quˈn naˈmtaq tul Xewbˈaj Xjan, quˈn naˈmxtaq taj Jesús toj tqoptzˈajiyil kyaˈj.

Kabˈe kyximxjal tiˈj ankye teˈ Jesús

40 Tej tbˈaj kybˈiˈn tyol, attaq junjun kyxol xjal kyqˈma: Twutzxix qa ajo ichin lo atzin yolil Tyol Dios, a iltaq tiˈj tuˈn tul.

41 Me attaq junjuntl nqˈmante kyjaluˈn: Mina. Qalaˈ aku te Cristjo, a skˈoˈnxix tuˈn Dios te Klolqe.

Me attaq junjuntl nqˈmante: ¿Tzeˈntzin tten ikyjo, quˈn aj Galiley te xjal lo? ¿Ma tojtzin txˈotxˈ Galiley ktzajile te Crist? 42 Quˈn ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios, qa t‑xeˈchil David te Crist, ex qa iltaq tiˈj tuˈn titzˈje tojxjo tnam Belén, a ttanim David. 43 Tuˈntziˈn ikyjo, bˈeˈx bˈaj kubˈ kypaˈnxjal kyibˈ noq tuˈn tpaj Jesús. 44 Attaq junjun a kyaj tuˈn t‑xi kyiˈn toj tze, me mix aˈl jun ok tzyunte.

Aye kawil mi xi kynimin Jesús

45 Ayetzin xqˈuqil te tnejil ja te naˈbˈl Dios, i meltzˈaj jaˈ iteˈyetaq Parisey exqetziˈn kynejil pale, ex xi kyqanin kyeˈ. ¿Tiquˈn mi saj kyinjiˈy ichin, a xi qqˈmaˈn kyeˈy?

46 Xitzin kytzaqˈwin xqˈuqil: Quˈn tuˈn bˈajxi qbˈiˈy txqan yol tbˈanilqex tzeˈnku tyoljo xjal lo.

47 Ayetzin kye Parisey xi kytzaqˈwin: ¿Majqex kye ma txi kyqˈoˈn kyibˈ tuˈn kykubˈ sbˈuˈn tuˈn? 48 ¿Ma attzin jun qnejil mo jun Parisey o nimin tiˈj? 49 Me oˈkqexjo maˈ xjal, a mi n‑el kynikyˈ te Tuˈjil Tyol Dios; bˈaˈn tuˈn kyxiˈ toj najin te jun majx.

50 Me attaq jun Parisey, Nicodem tbˈi, a xtaˈj yolil tukˈa Jesús toj qnikyˈin, ex xi tqˈmaˈn: 51 ¿Ma nyatzin ntqˈmaˈn toj qkawbˈil nlay txi qqˈmaˈn tiˈj jun xjal qa nya wen, a naˈmxtaq qbˈinte nej tiˈtzin t‑xilin t‑xnaqˈtzbˈil?

52 I jaw yasin tiˈj Nicodem, ex xi kyqˈmaˈn: ¿Mej qa aj Galiley teja? Kaˈyinkuxa toj Tuˈjil Tyol Dios, ex k‑elil tnikyˈa te qa mix tiˈx jun yolil Tyol Dios k‑elitz antza toj txˈotxˈ Galiley.

53 Tbˈajlinxiˈ ikyjo; bˈeˈx i bˈaj aj junjun kyja.