Add parallel Print Page Options

Tej kykˈaˈchit jweˈ mil ichin tuˈn tipin Jesús(A)

Tbˈajlinxitziˈn ikyjo; bˈeˈx ikyˈx Jesús tjlajxi Nijabˈ te Galiley, ex axjo Tiberias tbˈi. Nimku xjal lipchex tiˈj, quˈn o bˈaj kykaˈyiˈn yekˈbˈil teˈ tipin o bˈant, tej kybˈaj qˈanj yabˈ tuˈn. Ex bˈeˈx jax twiˈ wutz, ex antza kubˈe qe qukˈiy, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin. Chˈixtaq tul kaniˈn nintz qˈij te Xjan Qˈij, a n‑ikyˈ kyuˈn aj Judiy, te naˈbˈlte kyelintz ojtxe toj Egipto.

Atzaj teˈ t‑xi tkaˈyin Jesús, nimxtaqxjal o tzˈok lipe tiˈj, xi tqˈmaˈn te Lip: ¿Jaˈtzin ktzajile qlaqˈon kywa txqan xjal lo?

Xi tqˈmaˈn Jesús ikyjo, noq tuˈn tnikyˈbˈajtz Lip tiˈ ktqˈmaˈ tiˈjjo lo, quˈn bˈintaql te Jesús tuˈn, tiˈ tuˈn tkubˈ tbˈinchin.

Xitzin ttzaqˈwin Lip: ¿Ma attzin qpwaq tuˈn t‑xi loqˈbˈaj txqan wabˈj, tuˈn txiˈ tal kyinchaqjo kye?

Xitzin tqˈmaˈnljo junl t‑xnaqˈtzbˈin, Andrés tbˈi, a titzˈin Simun Pegr: Lu jun qˈa lo, qˈin jweˈ wabˈj tuˈn, junxte nmaq triy, ex qˈiˈn kabˈe tal netzˈ kyiẍ tuˈn, me ¿Ma akutzin kanin kyxoljo txqan xjal lo?

10 Tzaj ttzaqˈwin Jesús qeˈy, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin: Kyqˈmaˈnxa kyeˈ, tuˈn kybˈaj kubˈ qe kykyaqil, quˈn attaq tal kˈul antza. Bˈeˈxsin i kubˈ qeˈ xjal, bˈalaqa jun jweˈ mil ichin.

11 I jaw ttzyuˈn Jesúsjo wabˈj, ex xi tqˈoˈn chjonte te Dios tiˈj. Tbˈajlinxi naˈn Dios, tzaj tqˈoˈn qeˈy, ex xi qsipiˈn kyxoljo a qˈuqejqetaq. Ex ikyx kubˈ tbˈinchin kyukˈa tal kyiẍ; ex tzaj tqˈoˈn qeˈy tuˈn t‑xi qsipiˈn, noq jniˈ tuˈn tbˈaj kyuˈn.

12 Atzaj teˈ kybˈaj noj wen, tzaj tqˈmaˈn Jesús qeˈy: Kychmoˈnksjiˈy tbˈuchil, a ma kyij, tuˈntzin ntiˈx chˈin tuˈn tkubˈ naj.

13 Atzaj teˈ tjaw bˈaj quˈn, i noj kabˈlajaj chiˈl tiˈjjo tbˈuchil jweˈ wabˈj kybˈajlin xi waˈn kykyaqil xjal.

14 Tej tok kykaˈyin tkyaqil xjal techil tipin Jesús, xi kyqˈmaˈn: Twutzxpentetz qa a ichin lo, a yolil Tyol Dios, a iltaq tiˈj tuˈn tul klolqe.

15 Me liwey el tnikyˈ Jesús tiˈj kyximxjal, qa kyajtaq tuˈn tok kyqˈoˈn te nmaq kawil kyibˈaj te jun majx. Tuˈntziˈn ikyjo, bˈeˈx el tpaˈn tibˈ Jesús kyiˈj, ex bˈeˈx jax twiˈ wutz tjunalx.

Tej tbˈet Jesús tibˈaj aˈ(B)

16 Atzaj teˈ qok yupj, bˈeˈx o kuˈxa, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin, ttzi nijabˈ, 17 ex antza o okxa qeˈy toj jun bark, tuˈn qpon kaniˈn jlajxi tzma toj tnam Capernaum. Ex otaq qo ok qxopexix wen, ex naˈmtaq tmeltzˈaj Jesús. 18 Bˈeˈx tzaj jun nim kyqˈiqˈ xupil te aˈ, tuˈn tja pulj tiˈj bark. 19 Tzmataq jun ajlabˈ tukˈa nikyˈjin qxilin bˈeta tibˈaj nijabˈ, tej t‑xi qkaˈyiˈn Jesús, nbˈettaq tibˈaj aˈ, tuˈn tpon kanin tkˈatz bark; ex bˈeˈx o jaw xobˈa te, quˈn mix ele qnikyˈa tiˈj.

20 Tzaj tqˈmaˈn Jesús qeˈy: Mina chi jaw xobˈa. Ayin wejiˈy.

21 Ex bˈeˈx tzaj qkˈmoˈn Jesús tukˈa tzaljbˈil tuˈn tokx toj bark, ex jun paqx o poˈn tjlajxi aˈ, jaˈ iltaq tiˈj tuˈn qpon kaniˈn.

Tej kyjyoˈnxjal tiˈj Jesús

22 Toj junxil qˈij, ayetzin xjal otaq chi kyij tjlajxi nijabˈ, tzaj kynaˈnl qa noq junchˈin bark attaq qnikyˈin iqil kyexjal, a jaˈ o xiyiy, ex nyajin Jesús okx qukˈiy. 23 Ex ax qˈijjo i kanin junjun bark, a tzajninqe toj tnam Tiberias, nchi pon kanin ttzi txˈotxˈ, nqayin jaˈ o qo bˈaj waˈniˈy, tej t‑xi tqˈoˈn Jesús chjonte kyiˈj wabˈj. 24 Tej tbˈaj kykaˈyin qa ntiˈtaq Jesús, ex ntiˈqotaqla, bˈeˈx i okxkux kyoj bark tuˈn kypon kanin jyolte toj tnam Capernaum.

Tej tyolin Jesús tiˈjjo wabˈj, a qˈol chwinqil

25 Tej kyjlajinxjo xjal, jyet Jesús kyuˈn, ex xi kyqˈmaˈn te: ¿Xnaqˈtzil, jtojetzin tkanliˈn tzaluˈn?

26 I xi ttzaqˈwin Jesús: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa nchi jyoˈn wiˈja noq tuˈn noj kykˈuˈja wuˈn, ex nya tuˈn ma tzˈel kynikyˈa tiˈjjo t‑xilin techil wipiˈn. 27 Tuˈnpetziˈn, mi tzˈok tilil kyuˈn tiˈjjo wabˈj te twutz txˈotxˈ, a kbˈajil; qalaˈ tzˈokx tilil kyuˈn tiˈjjo wabˈj te kyanmiˈn, a kolbˈil te jun majx. Quˈn a Dios saj smaˈn weˈy, a ayiˈn Tkˈwal Ichin, tuˈn nqˈoˈn chwinqil kyeˈy, tzeˈnku jun oyaj te jun majx. Quˈn noq tuˈn techil wipiˈn, nyekˈine qa ayiˈn Tkˈwal Dios.

28 Xi kyqanin xjal te: ¿Tiˈtzin tuˈn tkubˈ qbˈinchiˈn tuˈn ttzalaj Dios qiˈja, ex tuˈn tzaj tqˈoˈnjo oyaj anetziˈn?

29 Ex i xi ttzaqˈwin: Atziˈn taj Diosjo tuˈn tkubˈ kybˈinchiˈn, noq tuˈn kynimiˈn wiˈja, a ayiˈn ẍin tzaj smaˈn tuˈn.

30 Xitzin kyqˈmaˈntz te Jesús: Qa twutzxix qa ma tzaj smaˈn tuˈn Dios, ¿Tiˈtzin jun techiltz ktzajil tyekˈiˈn qeˈy, noq tuˈn qlontiˈy, ex tuˈn t‑xi qnimintza? ¿Tiˈtzin chˈin ma bˈanttz tuˈn? 31 Qalatziˈn kye qtzan qtaˈẍ ojtxe i waˈn tiˈjjo wabˈj, a maná, a xiˈ tqˈoˈn Moisés tojjo tzqij txˈotxˈ, ikyxtaqjo tzeˈnkuˈ ntqˈmaˈn Tuˈjil Tyol Dios: Xi tqˈoˈn kywa, aj kuˈtz toj kyaˈj.

32 Xi ttzaqˈwin Jesús kye: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, nya te Moisés saj qˈoˈnte wabˈj te toj kyaˈj, qalaˈ aku te nMaˈn. Ikytzin wejiˈy, ma chin tzaj tchqˈoˈn weˈ te jun wabˈj, a twutzxix te toj kyaˈj. 33 Quˈn atziˈn wabˈj, a maná, xi tqˈoˈn chwinqil kye xjal aj Judiy ojtxe, noq te jteˈbˈin qˈij; me anteˈ saj smaˈn tuˈn Dios, apente wabˈjjo, a ayiˈn, a ktzajil tqˈoˈn chwinqil te jun majx.

34 Xitzin kyqanintz te Jesús: Ay Tata, qˈontzjiy wabˈj qeˈy junjun qˈij, a xkuˈtz toj kyaˈj.

35 Bˈeˈx xi tqˈmaˈn Jesús kye: Ayin wejiˈy a Wabˈj, a qˈolte chwinqil. Ankye teˈ ma tzaj lipey wiˈja nlayxpen tzaj te waˈyaj tiˈj; ex ankye teˈ knimil wiˈja, ex nlayxpen tzaj te kˈwaj tiˈj. 36 Me ma txi nqˈmaˈn kyeˈy, me mi nchinx kynimiˈn, exla qa ma chin kyliˈy. 37 Quˈn tkyaqiljo o tzaj tqˈoˈn qMan Dios weˈy, ktzajil lipe wiˈja; ex ajo ktzajil lipe wiˈja, nlayx chi ex nlajoˈn. 38 Quˈn nya ma chin tzaj weˈ toj kyaˈj, tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn noqx alkye waja; qalaˈ oˈkx tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn a tajjo Dios, a saj smaˈn weˈy. 39 Ex atziˈn taj nManjiˈy, a saj smaˈn weˈy, tuˈn mi naje jun xjal, ayeˈ ma chi tzaj tqˈoˈn weˈy; qalaˈ tuˈn kyjaw anqˈin wuˈn, aj tjapin bˈaj tqˈijil tzaluˈn twutz txˈotxˈ. 40 Quˈn atzin taj nManjiˈy, tuˈn kykyaqilxjo ma chi tzaj lipe wiˈja, ayiˈn Tkˈwal Dios, ex nqe kykˈuˈj wiˈja toj tkyaqil, atpen kye kychwinqil te jun majx, ex kchi jawil anqˈin wuˈn, aj tjapin bˈaj tqˈijil tzaluˈn twutz txˈotxˈ.

41 Junjun aj Judiy i ok ten yolbˈil tiˈj Jesús, tuˈn otaq tqˈma qa aku wabˈj ma kuˈtz toj kyaˈj. 42 Exsin i ok tentz yolbˈilte kyxolile: ¿Nyapela a Jesúsjo lo, aj tkˈwal Jse? Ex ojtzqiˈn ttata quˈn, tukˈaxjo tnana. ¿Tzeˈntzin ttentz ntqˈmaˈn qa toj kyaˈj ma kuˈtze?

43 Bˈeˈxsin i xi ttzaqˈwiˈn Jesús: Kytzaqpinxa tuˈn kyyolbˈiˈn. 44 Mix aˈl jun aku tzaj lipe wiˈja, qa nya nMaˈn saj qˈmante. Ex qa ma qe kykˈuˈj wiˈja, kchi jawil anqˈin wuˈn, aj tjapin bˈaj tqˈijil tzaluˈn twutz txˈotxˈ. 45 Quˈn kyojjo uˈj kyij kytzˈibˈiˈn yolil Tyol Dios ojtxe, ntqˈmaˈn kyjaluˈn: Chi xel t‑xnaqˈtzin Dios kykyaqilch.

Tuˈnpetziˈn, kxel nqˈmaˈn kyeˈy qa kykyaqiljo ma tzaj xnaqˈtzin tuˈn Dios, ex qa ma kubˈ kybˈiˈn tukˈa tkyaqil kyanmin, okpin kchi tzajil lipe kyeˈ wiˈja. 46 Mix aˈl jun o tli twutz qMan Dios, qalaˈ oˈkqinxa, ayiˈn, a ẍin tzaj tsmaˈn. 47 Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, ankye kxel nimin weˈy, atpen te chwinqil te jun majx. 48 Ayin wejiˈy a wabˈj, a qˈol teˈ chwinqil anetziˈn. 49 Ayetziˈn qtzan kytaˈẍa ojtxe, i bˈaj waˈn tiˈjjo wabˈj, a maná, a tzaj smaˈn tuˈn Dios toj tzqij txˈotxˈ te qˈol chwinqil te twutz txˈotxˈ; me kykyaqilx bˈeˈx i bˈaj kyim. 50 Me metzin weˈ, ayin wejiˈy, a wabˈj xkuˈtz toj kyaˈj. Ankye qe kchi waˈl tiˈj, nlayxpin chi kyim kyeˈ. 51 Ayin wejiˈy wabˈj itzˈ, a kuˈtz toj kyaˈj te qˈol te kychwinqilxjal. Ankye teˈ kxel waˈnte, k‑anqˈil teˈ te jun majx. Atzin wabˈj kxel nqˈoˈn, aku nchibˈjila, a kxel nqˈoˈn te qˈol chwinqil tkyaqilxjal twutz txˈotxˈ.

52 Me junjun kyxol aj Judiy i ok ten yolbˈilte kyxolile: ¿Tzeˈntzin tten tuˈn t‑xi tqˈoˈn xjal lo tchibˈjil tuˈn t‑xi qwaˈn?

53 Atzin te Jesús xi tqˈmaˈn kye: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa mi xi kywaˈnjiˈy nchibˈjila, a ayiˈn Tkˈwal Ichin, ex qa mi xi kykˈwaˈnjiˈy nchkyˈela, ntiˈ t‑xilin kychwinqila tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ex ntiˈ kyokliˈn tiˈjjo chwinqil te jun majx toj kyaˈj. 54 Ikytziˈn, alkye te kxel waˈn teˈ nchibˈjila ex kxel kˈwan teˈ nchkyˈela, at teˈ tbˈanil tchwinqil te jun majx; ex kjawil anqˈintl wuˈn, aj tjapin bˈaj tqˈijil tzaluˈn twutz txˈotxˈ. 55 Quˈn ajo nchibˈjila, ante wabˈjjo, a twutzxix, ex ajo nchkyˈela, ex ikyxjo, ante kˈwabˈjjo, a twutzxix. 56 Ankye te kxel waˈn teˈ nchibˈjila, ex kxel kˈwaˈn teˈ nchkyˈela, ante ma tzˈok tmujbˈin tibˈjo wukˈiy, ex ayiˈn ma tzˈok nmujbˈin wibˈa tukˈa. 57 Quˈn ajo wipiˈn ex ajo nchwinqila tzajninqe tuˈn qMan Dios itzˈ, a saj smaˈn weˈy. Ikytzin wejiˈy, alkye teˈ kwaˈl wiˈja, at chwinqil te jun majx wuˈn. 58 Ayin wejiˈy wabˈj, a twutzxix, a kuˈtz toj kyaˈj te qˈol chwinqil te jun majx. Mikyxiˈ tzeˈnku te maná, a qˈol chwinqil te twutz txˈotxˈ, a xi kywaˈn qtzan qtaˈẍ. Quˈn ayetzin qtaˈẍ, exla qa i waˈn tiˈj, me bˈeˈx i bˈaj kyim. Me ankye te kwaˈl tiˈjjo wabˈj lo, atpen teˈ chwinqil te jun majx. 59 Tkyaqilxjo lo bˈaj tqˈmaˈn Jesús, tej tbˈaj xnaqˈtzin tojjo ja te naˈbˈl Dios toj tnam Capernaum.

Tej tkyij kytzaqpiˈnxjal Jesús, noq tuˈn Tyol kuj

60 Atzin tej qbˈintejiˈy xnaqˈtzbˈil lo, ilaˈku lipcheqetaq tiˈj xi kyqˈmaˈn: Kujxix teˈ yol luˈn, tuˈn t‑xi qnimin. ¿Ma atpela jun aku txi bˈinte?

61 Ex liwey el tnikyˈ Jesús, qa ayex o chi ok ten chˈotjil tiˈj, ex xi tqanin kye: ¿Nyapela wenjo nxnaqˈtzbˈila toj kywutza? 62 Bˈalaqa tuˈn n‑ok kykaˈyiˈn nyakuj jun xjalqiˈn te twutz txˈotxˈ. ¿Me tiˈtzila kyqˈmaˈy, aj nxi kykaˈyiˈn, aj njaxa toj kyaˈj, ayiˈn Tkˈwal Ichin, qˈuqleqinkxa toj nqˈuqbˈila, a jaˈ intinetaqa te tnejil? ¿Akupela txi kyqˈmaˈn qa nya wenjo nxnaqˈtzbˈila? 63 Ajo Xewbˈaj Xjan ntzaj tqˈon teˈ chwinqil te jun majx; atzin teˈ qxmilil te twutz txˈotxˈ teˈ, ex ntiˈ tajbˈin tiˈjjo chwinqil anetziˈn. Ex ikyxjo, ayejo nxnaqˈtzbˈila twutzxix, quˈn tzajninqe tiˈjjo Xewbˈaj Xjan. Qa ma qe kykˈuˈja kyiˈj, at kychwinqila te jun majx. 64 Me at junjun kyxola, a mi nxi kynimin.

Xi tqˈmaˈn ikyjo, quˈn ojtzqiˈntaq tuˈn atxix teˈ tzaj xkye taqˈin, alkye mi chex niminte, ex alkye tuˈn t‑xi kˈayinte toj kyqˈobˈ tajqˈoj.

65 Ex xi tqˈmaˈnl: Tuˈnpetziˈn, o txi nqˈmaˈn kyeˈy, qa mix aˈl jun aku tzaj lipe wiˈja, qa nya nMaˈn saj qˈmante.

66 Ex tej tbˈaj tqˈmaˈn Jesús tkyaqiljo ikyjo, ilaˈku lipcheqetaq tiˈj el kypaˈn kyibˈ tiˈj.

67 Tuˈnpetziˈn, tzaj tqanin Jesús qeˈy, a awoˈy kabˈlajaj t‑xnaqˈtzbˈin: ¿Yajtziˈn kyeˈ, majqexpela kye kchi xel lipe kyiˈj?

68 Me ante Pegr xi ttzaqˈwin: Tata, ¿Altzin qiˈj qo xela lipeˈy? Quˈn noq oˈkx te at t‑xnaqˈtzbˈil, a ntzaj tqˈoˈn qchwinqila te jun majx. 69 Ex ma txi qnimiˈn, ex ma tzˈel qnikyˈa te, qa a tejiy Crist, a xjanxix, a Tkˈwal Dios itzˈ.

70 Tzaj ttzaqˈwin Jesús: ¿Ma nyatzin ayiˈn o chin jaw skˈoˈnte kabˈlajaj kybˈaja? Me atziˈn jaˈlin, at jun kyeˈ ma txi tqˈoˈn ambˈil te tajaw il, tuˈn tokx toj tanmin tuˈn tbˈinchin il wiˈja.

71 Tqˈma Jesúsjo ikyjo, quˈn ataqtza nyoline tiˈj Judas Iscariot, a tkˈwal Simun, quˈn ataq Judas tuˈn t‑xi kˈayinte Jesús toj kyqˈobˈ tajqˈoj, exla qa attaq toklin qxola, a awoˈy kabˈlajaj t‑xnaqˈtzbˈin.