Add parallel Print Page Options

Tej tqˈanin Jesús jun kox

Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, tzmataq nchi ikyˈsin aj Judiy jun nintz qˈij toj Jerusalén, aj meltzˈaj Jesús antza. Toj Jerusalén, at jun tkubˈil aˈ ma tij, tkubˈ tkˈatz jun ma tij tjpel ja, Tjpel Tja Rit tbˈi. Ajo aˈ tok tbˈi: Betzata toj kyyol aj Judiy. Attaq jweˈ tqan ja anetziˈn. Antza kuẍejqe txqan yabˈ: Moẍ, kox, ex junjun noq o tzˈel kyim t‑xmilil. Nchi ayoˈn tiˈj, tuˈn tja yekj aˈ toj tkubˈil. Quˈn chitzin qa attaq jun t‑angel Dios nkˈuˈltaq ttzi tkubˈil aˈ junjun maj, te yekilte. Noq aj t‑xi yekjjo aˈ, ankye te nxi t‑xoˈn tibˈ tnejil, bˈeˈx tzul Dios te aˈlchaqx kye yabˈiltz tiˈj.

At jun ichin ttzi tkubˈil aˈ, o bˈant‑xi wajxaqlajaj toj kaˈwnaq abˈqˈe tyabˈtlin. Tej tiwle tuˈn Jesús kuẍle, ex el tnikyˈ te qa ojtxe tkubˈlin yabˈte, xi tqanin te: ¿Tajtzin tuˈn tqˈanita?

Tzajtzin ttzaqˈwiˈn yabˈ: Ay Tata, mix aˈl jun mojil weˈ, tuˈn nkuˈxa toj tkubˈil aˈ, aj tjaw yekj. Ajtzin tjaw yekjjo aˈ, waja tuˈn t‑xi nxoˈn wibˈa toj, me junxil nxi t‑xoˈn tibˈ nej.

Ante Jesús xi tqˈmaˈn te: Kux jaw weˈksa, qˈinqeksjiy tkuẍila, ex kux bˈeta.

Texjo paq, ex ul Dios te ichin; jaw tiˈn tkuẍil, ex bˈeˈx ok ten bˈetil.

Ataqtziˈn qˈij ikyjo, te ajlabˈl. 10 Tuˈnpetziˈn, xi kyqˈmaˈn Judiy te ichin otaq qˈanit: Qˈij te ajlabˈl te jaˈlin. Nya wen teˈ toj kawbˈil, tuˈn tkubˈ qbˈinchin jun tiˈ, ex tuˈn tjaw tiqiˈn tkuẍila.

11 I xi ttzaqˈwiˈn ichin: Ajo xjal, a xkubˈ qˈanin weˈy, saj qˈmante weˈy, tuˈn t‑xi wiqiˈn nkuẍila, ex tuˈn nbˈeta.

12 Ayetzin kyeˈ Judiy xi kyqanin te: ¿Ankye xqˈmante teˈy, tuˈn t‑xi tiqin tkuẍila, ex tuˈn tbˈeta?

13 Me ante ichin mi bˈiˈn tuˈn ankye o kubˈ qˈaninte, tuˈn nimx txqan xjal at, ex otaq tzikyˈ Jesús antza.

14 Yajxi, el jyetjo ichin tuˈn Jesús tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios, ex xi tqˈmaˈn te: Kaˈyinktziˈn. Ma tzul Dios teˈy. Mitzin bˈinchintla il, tuˈntzin mi tzaje juntl tiˈ tiˈja kujxix wen.

15 Ex antza ele tnikyˈ te, qa a Jesús otaq qˈaninte, ex xi tqˈmaˈn tqanil kye aj Judiy. 16 Tuˈntzin ikyjo, tzaj kyqˈoj tiˈj Jesús, ex kyajtaq tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn, quˈn tuˈn nchi kubˈ tqˈanin xjal toj qˈij te ajlabˈl.

17 Tuˈntziˈn ikyjo, xi tqˈmaˈn Jesús kye: Te nMaˈn kukx o tzˈaqˈnin teˈ tzmax tzaluˈn, ex ikyx wejiˈy nchin aqˈniˈn, exla qa qˈij te ajlabˈl mo minaj.

18 Tuˈntzin tpajjo ikyjo, nimx tzaj kyqˈojxjal tiˈj, tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn, nya noq tuˈn tkubˈ tqˈanin jun xjal toj qˈij te ajlabˈl, qalaˈ tuˈn tyol, ok tqˈon tibˈ te Dios, teˈ t‑xi tqˈmaˈn qa aku Dios te ttata.

Tej tyolin Jesús tiˈjjo toklin tuˈn Dios

19 Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈn Jesús kye: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa ayiˈn Tkˈwal Dios, nlay bˈant tuˈn nbˈinchiˈn jun tiˈ noq wuˈnx wibˈxa; qalaˈ oˈkx nkubˈ nbˈinchinjiˈy a n‑ok nkaˈyiˈn te nMaˈn. Quˈn tkyaqilxjo nbˈant tuˈn nMaˈn, ex ikyxjo nbˈant wuˈn, ayiˈn Tkˈwal. 20 Nimxix nchin ok tkˈuˈjliˈn tuˈn nMan Dios, quˈn ayin weˈ Tkˈwal; ex ntzaj tyekˈin weˈy tkyaqiljo nbˈant tuˈn. Ex okpe ktzajil tyekˈin nimxixtl techil wipiˈn, tzeˈnku xbˈant wuˈn tiˈjjo kox lo, noqx tuˈn kyjaw kaˈylaja tiˈj. 21 Quˈn ikyjo tzeˈnkuˈ te Dios, nchi jaw anqˈin kyimnin tuˈn, tuˈn t‑xi tqˈoˈn kychwinqil, exsin ikyx wejiˈy, a ayiˈn Tkˈwal Dios, aku txi nqˈoˈn chwinqil noq alqe wajiˈy tuˈn t‑xi nqˈoˈn. 22 Ex nya te Dios tuˈn tkawin toj qˈij te paˈbˈin; qalaˈ tzaj tqˈoˈn Dios wokliˈn tuˈn nkawiˈn tibˈaj tkyaqil. 23 Kubˈ tbˈinchin Dios ikyjo, tuˈntzintla tjaw nimsiˈn nbˈiˈy kyuˈnxjal, ikyxjo tzeˈnkuxjo njaw nimsin tbˈi qMan kyuˈn. Quˈn ankye te mi xjaw nimsin te tbˈi Kˈwalbˈaj, ex mina xja tnimsin tbˈi qMan, a tzaj chqˈoˈn weˈy.

24 Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy: Ankye teˈ nkubˈ tbˈin nyola tukˈa tkyaqil tanmin, ex kˈwel tnimin a saj chqˈon weˈy, atpen teˈ tchwinqil te jun majx. Ex nlay txi qˈoˈn toj najin, quˈn o txˈixpit tanmin te kyime tuˈn tok te chwinqil. 25 Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, ma pon kanin jun qˈij ex atzin qˈijjo jaˈlin, tuˈn kybˈinte a kyimninqe toj kyanmin tqˈajqˈojil nwiˈy, ayiˈn Tkˈwal Dios. Ex ayetziˈn kchi kˈwel niminte nyola, okpin kchi anqˈil kyeˈ. 26 Quˈn atzin qMan Dios, at teˈ tchwinqil tuˈnx tibˈx, ex aku ttxuyil chwinqil. Ex ikyxjo, o tzaj tqˈoˈn wokliˈn, a ayiˈn Tkˈwal, tuˈn tten nchwinqila wuˈnx wibˈxa. 27 Ex nya noq oˈkx Tkˈwal Diosqiˈn; qalaˈ Tkˈwal Ichin. Ex tuˈn ikyjo, ma tzaj tqˈoˈn wokliˈn tuˈn nkawiˈn tibˈaj tkyaqil.

28 Mi chi jaw kaˈylaja tiˈj tkyaqiljo lo, quˈn pon kanin jun qˈij nimxixtl tzeˈnku lo, aj kybˈinte tkyaqil kyimnin muquˈnqekux toj txˈotxˈ, tqˈajqˈojil nwiˈy, 29 ex kchi jaw anqˈintl. Ayeˈ wen kybˈinchbˈin, kchi jawil anqˈin, tuˈn tten kychwinqil te jun majx. Ex ayetziˈn nya wen kybˈinchbˈin, ex kchi jawil anqˈin kye, tuˈn kyxiˈ toj najin te jun majx.

Tej tyolin Jesús kyiˈjjo kujsbˈilte Tyol

30 Ex nlay bˈant jun weˈ tiˈ wuˈn wuˈnx wibˈxa. Ex aj nkawiˈn, mi chin kawin weˈ wuˈnx wibˈxa. Quˈn nkyˈeˈy tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn tzeˈnkuxjo waja, qalaˈ tzeˈnkuxjo taj qMan, a tzaj chqˈoˈn weˈy. Tuˈnpetziˈn, aj nkawiˈn, tzˈaqlexix weˈ nkawbˈil. 31 Quˈn qa ma chin kujsiˈn nyola wiˈjxa, ntiˈla tajbˈin nyola tuˈn tok te kujsil weˈy. 32 Me at juntl nkujsinte tyol wiˈja, a Juan Jawsil Aˈ. Ex bˈiˈn we wuˈn a ntqˈmaˈn wiˈja twutzxix, ex at tajbˈin te kujsil weˈy. 33 Ex ayekuy i xtaˈj qanilte te Juan qa wenqe nyola; ex atziˈn tzaj ttzaqˈwin kyeˈy qa twutzxix teˈ. 34-35 O yolin Juan bˈaˈn wiˈja, quˈn ate Juan tzeˈnku jun tzaj, a nqoptzˈaj tukˈa jun yol twutzxix wiˈja kywutzxjal. Ex ma chi tzalaja jun jteˈbˈin qˈij tiˈjjo tyol. Qˈuqle kykˈuˈja tiˈjjo t‑xnaqˈtzbˈil Juan, ex ntzaj nnaˈn kyeˈy, noq tuˈn kykleta. Me mi qˈuqle nkˈuˈja tiˈjjo jun xjal, exla qa Juan, nyakuj qa il tiˈj tuˈn tkujsitjo nyola tuˈn jun xjal. 36 Quˈn at jun weˈ kujsilwe nimxixtl toklin tzeˈnku te Juan, quˈn tkyaqiljo techil wipiˈn a nbˈant wuˈn, ikyxjo tzeˈnku tzaj toqxenin qMan weˈy; atziˈn nkujsin teˈ qa a Dios saj chqˈoˈn weˈy. 37 Ex ikyx te qMan Diosjo, a tzaj chqˈon weˈy, ntzaj tqˈoˈn kujsil weˈy qa twutzxix nyola, me naˈmx kybˈintiˈy nipela jun maj tqˈajqˈojil twiˈ, ex naˈm kylontiy tzeˈn iky kaˈyin. 38 Ex naˈmx tkyijjo Tyol toj kyanmiˈn, quˈn naˈmx kynimiˈn wiˈja, a ayinkuy ẍin tzaj tchqˈoˈn Dios. 39 Quˈn chebˈex nkux kyxpichˈinjiˈy Tyol Dios, quˈn toj kywutza antza kknetila kychwinqila te jun majx, me mi n‑el kynikyˈa te, qa antza nyolineˈ Tyol Dios wiˈja. 40 Quˈn ayetzin kye kykyˈeˈy tuˈn kyxi lipeˈy wiˈja, tuˈn kyten kychwinqila te jun majx.

41 Nlay kubˈ nwutzlinjiˈy nimsbˈil weˈy ntzaj kyuˈnxjal, 42 quˈn ojtzqiˈnqiˈy wuˈn, ex ojtzqiˈn wuˈn qa nya kˈuˈjlin Dios kyuˈn. 43 Ma chin tzaj chqˈoˈn weˈ tuˈn nMaˈn, me mi ẍin kubˈ kywutzliˈn; qatzin ma pon kanin juntl kyxola tuˈnx tibˈx ex nya chqˈoˈn tuˈn Dios, atzin kyejiˈy nkubˈ kywutzlin. 44 ¿Ma attzin tumil tuˈn kykleta, qa noq kyaja tuˈn kyela wen kywutzxjal, ex nya twutz qMan Dios, a junchˈin?

45 Ma qe kykˈuˈja tiˈjjo t‑xnaqˈtzbˈil Moisés tuˈn kykleta, quˈn toj kywutza qa ayiˈn weˈ nchinx patin kyeˈy twutz Dios. Me mina, quˈn atzin kpatil kyeˈ toj paˈbˈin twutz Dios, aku Moisés, quˈn mi njapin bˈajjo t‑xilin t‑xnaqˈtzbˈil kyuˈn. 46 Quˈn noqit ma txi kynimin kyeˈ tkyaqiljo kubˈ ttzˈibˈin Moisés, matla txi kynimin kye nyola, quˈn wiˈjxa xyoline Moisés. 47 Me mi nxi kyniminjiˈy a xkyij ttzˈibˈiˈn Moisés. ¿Tzeˈntzin ttentz tuˈn t‑xi kynimiˈn a xi nqˈmaˈn?