Add parallel Print Page Options

Tej tyolin Jesús tukˈa jun qya aj Samaria

Pon tqanil kyukˈa Parisey, qa nimxtaql te Jesús xjal lipchek tiˈj, ex nimxtaql xjal nchi kuˈx toj aˈ tuˈn, te jawsbˈil aˈ, tzeˈnku te Juan. Me nya aku te Jesús kuˈx qˈoˈn kyexjal toj aˈ, qalaˈ awo keˈ, a t‑xnaqˈtzbˈin. Tej tbˈinte Jesús tqanil ikyjo, bˈeˈx etz toj ttxˈotxˈ Judey, ex bˈeˈx xiˈ majl Galiley. Me ilx tiˈj nej tuˈn tikyˈ toj ttxˈotxˈ Samaria. Pon kanin Jesús toj tnam Sicar toj ttxˈotxˈ Samaria, nqayin tkˈatzjo txˈotxˈ, a o kyij tqˈoˈn qtzan Jacob ojtxe te Jse, a tkˈwal. Antza taˈyetaq jun xoch, a toktaq tbˈi: T‑xoch Jacob. Ex tzajnin Jesús toj tbˈe, otaq sikyte. Kubˈ qe ajlal ttzi xoch; bˈalaqa otaq tzˈok kabˈlaj.

7-8 Ntiˈqotaqa awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin antza, quˈn otaq qoˈxa toj tnam laqˈol chˈin qwaˈy. Ex ultzin jun qya aj Samaria qˈaˈyil toj xoch, ex xi tqˈmaˈn Jesús te: Qˈontza chˈin nkˈwaˈy cheˈwe.

Me atzin teˈ qya xi tqˈmaˈn te: ¿Tiˈtzin quˈn ntzaj tqaniˈn tkˈwaˈy cheˈwe weˈy? Quˈn aj Judiy te, ex ayintzin weˈ jun qya aj Samaria (quˈn kyojjo qˈij anetziˈn nimxtaq qˈoj at kyxol aj Judiy ex aj Samaria).

10 Ex xi ttzaqˈwin Jesús: Noqit o tzˈel tnikyˈa tiˈjjo a tzaj tqˈoˈn Dios, ex noqit aku tzˈel tnikyˈa wiˈja, a nxi nqaniˈn nkˈwaˈy cheˈwe tey, atla te saj qanin te weˈy, ex matla txi nqˈoˈn weˈ cheˈwe itzˈ tey.

11 Xi ttzaqˈwin teˈ qya: Ay Tata, noqittzin at pulbˈilte tuˈn, quˈn ma tij te xoch t‑xe. ¿Jaˈtzin ktzajile cheˈwe tuˈn, a itzˈ, tuˈn tzaj tqˈoˈn weˈy? 12 ¿Ankyenaj te? ¿Ma nimxixnajtzinl te toklin tzeˈnku qtzan qxjalil Jacob, a xkyij qˈon teˈ xoch lo, jaˈ xkˈwaˈne kyukˈa jniˈ tkˈwal majqexjo talin?

13 Xi ttzaqˈwiˈn Jesús: Kykyaqiljo nchi bˈaj kˈwan tiˈjjo cheˈwe lo, ktzajil majl kˈwaj kyiˈj. 14 Me ankye teˈ kxel kˈwan teˈ cheˈwe kxel nqˈoˈn, nlaypen tzaj jun majl teˈ kˈwaj tiˈj. Quˈn atziˈn cheˈwe kxel nqˈoˈn te, kpuljil toj tanmin, tzeˈnkuˈ xlokˈ aˈ, tuˈn tten tchwinqil te jun majx.

15 Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈntljo qya te: Ay Tata, qˈoˈntzinjiy cheˈwe weˈy, tuˈntzintla mina tzajitl kˈwaj wiˈja, ex tuˈntzintla mi chin tzajitla qˈaˈyil tzmax tzaluˈn.

16 Ex xi ttzaqˈwin Jesús te: Ku txiˈy qˈolbˈil teˈ tchmila; ex ku kytzaja tzaluˈn.

17 Tzajtzin ttzaqˈwin qya: Ntiˈ weˈ nchmil.

Ex xi tqˈmaˈn Jesús te: Twutzx te ma tzaj tqˈmaˈn qa ntiˈ tchmila. 18 Quˈn jweˈ tchmila o tzikyˈ, ex atziˈn mujle tukˈiy jaˈlin nya tchmilkuy. Twutzx te ma tzaj tqˈmaˈn.

19 Tej tbˈinte qya ikyjo, xi tqˈma: Ay Tata, ma tzˈel we nnikyˈ te, qa atejiy jun yolil Tyol Dios, tzeˈnku ojtxe. 20 Qa ikyjo, at jun nxjela teˈy: Ayetziˈn qxeˈchila aj Samaria i kˈulin te Dios twiˈ wutz lo; me ayetzin kyeˈ aj Judiy nkyqˈmaˈn qa noq oˈkx toj Jerusalén aku qo kˈuline.

21 Xitzin tqˈmaˈn Jesús te: Ay qya, noqit aku chinx tnimiˈn, quˈn tzul kanin jun qˈij, jaˈ tuˈn kykˈuliniy twutz qMan Dios, nya noq oˈkx twiˈ wutz lo, ex nya noq toj Jerusalén; qalaˈ toj tkyaqil twutz txˈotxˈ. 22 Ayetzin kyeˈ aj Samaria, mi n‑el kynikyˈa te alqe nchi kˈuliniy. Me metzin qeˈ, a awoˈy aj Judiy, ma tzˈel qe qnikyˈ te alqe nqo kˈuliniy, quˈn antza tzajnin teˈ tkolbˈil qMan noqx kyuˈn aj Judiy. 23 Me ma pon kanin jun qˈij, ex atzin qˈijjo jaˈlin, ex ayetziˈn a kxel kyqˈoˈn kyibˈ twutz qMan tukˈa tkyaqil kyanmin, ayexixsin kye kchi kˈuliljo tukˈa tumil, exla qa noq jaˈchaqku iteˈye, quˈn ikytzin te Diosjo taj. 24 Quˈn ate Dios nya qˈanchaˈl teˈ, exla at toj tkyaqil tchˈiˈysbˈin. ¿Ma akutzin qo kˈulin twutz noq tukˈa qtzi? Qalaˈ tukˈa tkyaqil qanmin, ex tukˈa jun qnimbˈil twutzxix.

25 Xitzin tqˈmaˈn qya te: Bˈiˈn weˈ wuˈn qa tzul Kolil, a Crist. Ex aj tul, okla ktzajil tchikyˈbˈin tkyaqil.

26 Xitzin tqˈmaˈn Jesús te: Ayin wejiˈy Crist, a nchin yoliˈn tukˈiy.

27 Tzmataq nyolin, tej qmeltzˈaja. Bˈeˈx o jaw kaˈylaja tuˈn nyolin Jesús tukˈa jun qya. Me mix aˈl jun qeˈ ten tipin tuˈn t‑xi qaninte te, tiˈ taj, mo tiquˈn nyolin tukˈa.

28 Ex jun paqx kyij ttzaqpiˈn tej qya tẍoqˈ, ex bˈeˈx xi rinin tzmax toj tnam qˈmalte kyexjal. 29 Tej tkanin, xi tqˈmaˈn kye: Ku kytzaja lolte jun xjal, a ma bˈaj tqˈmaˈn tkyaqiljo nya wen o bˈant wuˈn ojtxe. ¿Nyapela Cristjo, a at tulil?

30 Ex jun paqx i bˈajetzxjal toj tnam, ex i xiˈ jaˈ taˈye Jesús.

31 Tzmataq nchi bˈaj ulxjal, awotzin qeˈ t‑xnaqˈtzbˈin, o kubˈsin qwutza te: Xnaqˈtzil, ku tzaja waˈl jun twaˈy nej, qo chijiˈy.

32 Me ante Jesús tzaj tqˈmaˈn qeˈy: At jun weˈ nwa, a mi ojtzqiˈn kyuˈn.

33 Awotzin qeˈ o ok teˈn qanilte qxolilixa: ¿Ma atpela jun aˈla ma tzaj qˈinte twa?

34 Atzin te Jesús tzaj tqˈmaˈn qeˈy: Axixsin wejiˈy nwa, noq tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn tajbˈiljo a saj chqˈoˈn weˈy, ex tuˈn tjapin bˈajjo taqˈin wuˈn.

35 Xi qkaˈyiˈn kumnix kyjaˈ tzaje laqˈe txqan xjal tokx kyxbˈalin sjanin wen, ex tzaj tqˈmaˈn Jesús qeˈy: ¿Ma nyapela kyaje xjaw tuˈn tjaw awal? Me kxel nqˈmaˈn kyeˈy: Kykaˈyinxa kumnix, quˈn ma kubˈ sjaneˈ awal jaˈlin tuˈn tjaw chmet. 36 Mi nchin yolin weˈ tiˈjjo awal te twutz txˈotxˈ, qalaˈ kyiˈjjo xjal tuˈn kynimin, ex tuˈn tten kychwinqil te jun majx. Ayetzin kye, a nchi aqˈniˈn tiˈjjo aqˈuntl lo, ktzajil kytzyuˈn kye twiˈ kykˈuˈj, junx kyukˈa a ẍi ex xikyˈbˈinte aqˈuntl. 37 Quˈn twutzxixjo jun yol nkyqˈmaˈnxjal kyjaluˈn: Junxilte nkux awante, ex junxilte njaw chmon teˈ twutz, me junx twiˈ kykˈuˈj ktzajil kytzyuˈn tiˈj.

38 Ma chex nchqˈoˈn kye tuˈn kyxiˈy chmol twutz awal kyxolxjal, a jaˈ mi ẍi aqˈniniˈy tiˈj, quˈn junxilte xkux awante Tyol Dios kye. Me tzunx nchi tzalaj kyeˈ tiˈjjo kyaqˈnbˈin, quˈn noqit ntiˈ kjol ex awal, ntiˈtla kyeˈ tuˈn tja kychmoˈn.

39 Nim aj Samaria i nimin tiˈj Jesús, noq tuˈn tyoljo qya, tej t‑xi tqˈmaˈn kye, qa o bˈaj tqˈmaˈn Jesús tkyaqiljo nya wen o bˈant tuˈn ojtxe. 40 Atziˈn tej kyul aj Samaria tkˈatz Jesús, i ok ten kubˈsil kywutz te, tuˈn tkyij ten kyukˈa. Ex axsa kyije ten kabˈe qˈij kyxol. 41 Ex nimxjal i nimin, tej kybˈin teˈ Tyol.

42 Tuˈnpetziˈn, xi kyqˈmaˈn te qya: Atzin jaˈlin mapen txi qniminx qe nya noq tuˈn saj tqˈmaˈn qeˈy; qalaˈ awokuxix qe ma qo ok bˈinte te, ex ma tzˈel qnikyˈa te, qa twutzxix ate Cristjo, a Kolil te tkyaqilxjal twutz txˈotxˈ.

Tej tkubˈ tqˈanin Jesús tkˈwal jun taqˈnil nmaq kawil

43 Tbˈajlinxiˈ kabˈe qˈij, etz Jesús toj ttxˈotxˈ Samaria, ex xiˈ toj ttxˈotxˈ Galiley. 44 Me aku Jesús tzaj qˈmaˈnte qeˈy, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin, qa jun yolil Tyol Dios nlay tzˈok kˈuˈjlin kyuˈn t‑xjalil.

45 Me tej tponl Jesús toj Galiley, kubˈ kywutzliˈn aye najleqe antza, quˈn otaq kyli tbˈinchbˈin tipin tzma Jerusalén toj nintz qˈij te Waˈj Pan, quˈn ajinqetaq iteˈ antza.

46 Ul meltzˈaj jun majl Jesús toj tnam Caná, toj ttxˈotxˈ Galiley, jaˈ o txˈixpit aˈ te vin tuˈn. Ex tkˈatz Caná at juntl tnam, Capernaum tbˈi. Antza taˈye jun xjal nim toklin, te taqˈnil nmaq kawil, ex at jun tkˈwal iltaq taˈ tuˈn yabˈil. 47 Atzin te tok tbˈiˈn teˈ aqˈnil qa o tzˈajtz Jesús Judey, tuˈn tpon kanin toj Galiley, bˈeˈx xiˈ lolte, ex kubˈsin twutz te, tuˈn t‑xiˈ qˈanil teˈ tkˈwal tzma tja, quˈn chˈixtaq tkyim.

48 Atzin te Jesús xi tqˈmaˈn te: Nlayx txi kynimin kye, qa ntiˈ jun techil wipiˈn tuˈn tbˈant.

49 Me atzin tej aqˈnil jun paqx xi tqˈmaˈn te: Ay Tata, ku tzaja jaˈlinxix; chˈix tkyim weˈ nkˈwal.

50 Xitzin tqˈmaˈn Jesús te: Kux tzˈaja tjaˈy. Lu te tkˈwal itzˈ. Ma tzul Dios te.

Ex bˈeˈx xi tnimin tej ichin tyol Jesús, ex bˈeˈx aj.

51 Ex chˈixtaq tkanin tja, i etzjo taqˈnil kˈlulte, ex xi kyqˈmaˈn te: Lu tej tkˈwala; ma tzul Dios te.

52 Atzin teˈ ichin xi tqanin kyeˈ taqˈnil jniˈ or tchewx kyaq tiˈj.

Ewe tikyˈlinxi kabˈlaj, chi chiˈ.

53 Bˈeˈxsin pon kanin toj tnabˈljo ttataˈ kˈwal, qa ax orjo ttzaj tqˈmaˈn Jesús te, qa ma tzul Dios te tkˈwal. Tuˈn ikyjo, bˈeˈx xi tnimin tej ichin kyukˈa kykyaqil najleqe toj tja. 54 Atzin lo tkabˈ techil tipin bˈant tuˈn Jesús, tej tajtz Judey, ex pon kaninl Galiley.