Add parallel Print Page Options

Tej tkubˈ tyekˈin Jesús tibˈ juntl majl kye t‑xnaqˈtzbˈin

21  Tbˈajlinxiˈ tkyaqiljo lo, tzaj tyekˈin juntl majl Jesús tibˈ qwutza, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin, ttzij Nijabˈ Tiberias. Kubˈ tbˈinchin toj jun tumil kyjaluˈn: Junxtaq iteˈ Simun Pegr; Tmas, aj toktaq tbˈi, Kwaˈch; tukˈax Natanael, aj Caná te Galiley; ex majqoxa tkˈwal Zebedey; ex kyukˈal kabˈe t‑xnaqˈtzbˈin.

Tzaj tqˈmaˈn Simun Pegr qeˈy: Ma chinka kyiẍilch.

Ex xi qtzaqˈwin te: Ikyqox qejiˈy, ma qoxa tukˈiy.

Bˈeˈx o xiˈy, ex o jaxa toj jun bark. Me tojjo qnikyˈin, ntiˈxtaq jun kyiẍ otaq tzyet.

Me atzaj teˈ chˈixtaq qel sqix, kubˈ tyekˈin Jesús tibˈ ttzi nijabˈ, me mix ele qnikyˈa te qa ataq Jesús. Tuˈnpetziˈn, tzaj tqˈmaˈn qeˈy: Qˈaa, ¿Ntiˈxsin jun kyiẍ ma tzyet kyuˈn?

Xi qtzaqˈwiˈn: Ntiˈ, qo chijiˈy.

Tzaj tqˈmaˈnl Jesús qeˈy: Xoˈnkuxjiˈy kypaˈy toj juntl ttxlaj bark, toj kyman qˈobˈa, ex kchi tzyetil kyiẍ.

Ikytzin kubˈ qbˈinchinjiˈy. Tbˈajlinxiˈ ikyjo, mix jatza pa quˈn toj aˈ, tuˈn talil txqan kyiẍ tkuxtaq toj.

Me ayin weˈ in xi qˈmaˈnte te Pegr: Ate qAjawjo, nchijiˈy.

Noqx teˈ tok tbˈiˈn Pegr ikyjo, qa a qAjaw, bˈeˈx ok tqˈoˈn t‑xbˈalin, a otaq tzˈel tiˈn, ex bˈeˈx xi t‑xoˈn tibˈ toj aˈ, tuˈn tkanin tkˈatz Jesús. Awotzin qeˈ o kaniˈn tzma ttzi aˈ tukˈa bark qititin tel pa tuˈn bark nojnin kyukˈa kyiẍ. Nya najchaqtaq otoˈy ttzi nijabˈ, bˈalaqa noq kyaje ech. Atzaj teˈ qkuˈtza twiˈ txˈotxˈ, knet jun qˈaqˈ quˈn, otaq kubˈ poˈnj, tokxtaq jun kyiẍ tibˈaj tukˈa jun wabˈj.

10 Tzaj tqˈmaˈn Jesús qeˈy: Kyintza junjun kyiẍ tiˈjjo tzma xjatz kyuˈn.

11 Ante Simun Pegr jax toj bark ex tzaj qititinljo pa tuˈn, tzma ttzi tzˈawin. Ante pa nojnintaq kyukˈa txqan kyiẍ ma nmaq wen, oxlajaj toj wajxaq kˈal kybˈaj. Exla qa ma nintz kybˈaj, me mix laqje pa kyuˈn.

12 Tuˈnpetziˈn, tzaj tqˈmaˈn Jesús qeˈy: Ku kytzaja waˈl te qlixjech.

Mix jun qxola xi qaninte te: ¿Ankyetaq? quˈn bˈiˈn quˈn qa a qAjaw.

13 Ex jun paqx tzaj laqˈe Jesús qkˈatza, ex jaw ttzyuˈn wabˈj toj tqˈobˈ, exsin tzaj tqˈoˈntz qeˈy, ex ikyx oke kyiẍjo tuˈn. 14 Atzin toxin majjo kubˈ tyekˈin Jesús tibˈ qwutza, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin, a otaqxi jaw anqˈin kyxol kyimnin.

Tej tkyij toqxenin Jesús taqˈin Pegr

15 Qbˈajlinxi waˈn te qlixje, xi tqanin Jesús te Simun Pegr: Simun, ay tkˈwal Juan, ¿Tzuntzin nchin ok tkˈuˈjliˈn nimxixtl tzeˈnku tkyaqiljo te twutz txˈotxˈ?

Atzin te Pegr xi ttzaqˈwin te: Ikytziˈn wAjaw, ojtzqiˈn tuˈn qa nimx waja tiˈja.

Xi tqˈmaˈn Jesús te: Kaˈyinqektzinjiy tal neˈẍ nimil, tzeˈnku jun kyikˈlel kyiˈj tal tal trit.

16 Xi tqanin juntl majl Jesús te Pegr: Simun, ay tkˈwal Juan, ¿Tzuntzin nchin ok tkˈuˈjliˈn?

Xi ttzaqˈwinl Pegr: Ikytziˈn wAjaw, ojtzqiˈn tuˈn qa nimx waja tiˈja.

Xi tqˈmaˈn Jesús te: Kaˈyinqektzinjiy nimil, tzeˈnku jun kyikˈlel kyiˈj trit.

17 Toj tox majintl xi tqanin te Pegr: Simun, ay tkˈwal Juan, ¿Twutzxixsin, qa taja wiˈja?

Ante Pegr bˈeˈx jaw bˈisin, tuˈn otaq xi tqanin Jesús oxe maj te, qa n‑ok tkˈuˈjlin. Ex xi tqˈmaˈn: WAjaw, a te ojtzqilte tkyaqil, ex ojtzqiˈn tuˈn qa wajxixa tiˈja.

Xi tqˈmaˈn Jesús te: Kaˈyinqektzinjiy nimil, tzeˈnku jun kyikˈlel kyiˈj trit.

18 Ay Pegr, kxel nkujsin teˈy, qa tej qˈaxtaqa, tzun n‑ok tkˈloˈntaq tkˈuˈja tuˈnx tibˈxa, tuˈn t‑xiˈy noq jaˈ tajiy tuˈn t‑xiˈy. Me ajtzin ttijiˈn, kxel kˈloˈn kyuˈnxjal tuˈn t‑xiˈy toj tze, ex kxel tjajin tqˈobˈa tuˈn tkyima.

19 Tej t‑xi tqˈmaˈn Jesús ikyjo, xi tyekˈin jun tumil tzeˈn tuˈn tkyime Pegr, ex tzeˈn tuˈn tjawe tnimsin tbˈi Dios, aj tel tjajin tqˈobˈ twutz jun cruz.

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi tqˈmaˈnl te: Lipeka wiˈja.

Tej tyolin Juan tiˈjx

20 Atzaj teˈ tajtz meltzˈaj Pegr, xi tkaˈyin qa lipcheqintztaqa tiˈjxi Jesús, quˈn kˈuˈjlinqinxixtaqa tuˈn. Ex ayinxjiˈy, a intintaq ttxlaj Jesús, tej t‑xi nqaniˈn te: WAjaw, ¿Ankye kxel qˈontiy toj kyqˈobˈxjal?

21 Atzaj teˈ wok kaˈyiˈn tuˈn Pegr, xi tqanin te Jesús: WAjaw, ¿Yajtzin teˈ lo? ¿Tiˈtzila teˈ kbˈajil tiˈj?

22 Xi ttzaqˈwin Jesús: Qa waja tuˈn tteˈn, aj xi nmeltzˈaja, ¿Tiˈn te taj tiˈj? Qalaˈ lipek te wiˈja.

23 Tuˈnpetziˈn, jun paqx el tqanil kyxoljo nimil, qa ayiˈn nyataq tuˈn nkyima. Me atzin te Jesús, mix tqˈmaye ikyjo, qa mitaq tuˈn nkyima. Qalaˈ o tqˈma qa tiˈtaq te Pegr taj tiˈj, qa intinxtaqa, aj tul Jesús mo minaj.

24 Ex ayinxjiˈy jun t‑xnaqˈtzbˈin Jesús, a ma nliˈy tkyaqiljo o bˈaj, ex nxi nqˈoˈn tqanil tiˈj, ex bˈiˈn wuˈn qa twutzxixjo tkyaqiljo ma kyij ntzˈibˈiˈn.

25 Nimku txqantl tiˈ o bˈant tuˈn Jesús tibˈaj tkyaqiljo, a ma kyij ntzˈibˈiˈn tojjo uˈj lo. Noqit kubˈ tzˈibˈit junjun tbˈinchbˈin Jesús kyojjo nimku uˈj, minatla xbˈant tkˈuˈyitjo uˈj toj tkyaqil twutz txˈotxˈ.