Add parallel Print Page Options

Tej tkubˈ ttxˈixpin Jesús aˈ, tuˈn tok te vin

Tbˈajlinxiˈ oxe qˈij, bˈaj jun mejebˈlin toj tnam Caná, toj ttxˈotxˈ Galiley, ex antza taˈyetaqjo tnana Jesús. Ex ikyx te Jesúsjo kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin i tzaj txkoˈn toj mejebˈlin. Ex tej tel bˈajjo vin, xitzin tqˈmaˈn tnana Jesús te: Ma tzˈel bˈaj tej vinch.

Me xi ttzaqˈwin Jesús: Ay qya, ¿Tiˈ qaj tiˈjjo lo? Quˈn naˈmx tpoˈn ambˈil tuˈn t‑xi xkye waqˈiˈn.

Me bˈeˈx xi tqˈmaˈn tnana kyeˈ nchi sipintaq: Kybˈinchinkuy tkyaqil a tzeˈnkuxjo ktzajil tqˈmaˈn kyeˈy.

Ex attaq qaq ma tij ẍoqˈ tkubˈil aˈ, abˈj julsinqe, ex nchi ajbˈin te kytxˈajbˈil xjal Judiy, tzeˈnkuxtaqjo ojtxe tumil kyuˈn. Teyile junjun nkux bˈaj junjun winqin ẍoqˈ aˈ toj. Bˈeˈx xi tqˈmaˈn Jesús kyeˈ nchi sipintaq: Kynojsinqekuxjiˈy ẍoqˈ tukˈa aˈ. Ex i bˈaj noj kyuˈn wen. Ex xi tqˈmaˈnl kye: Kypluˈnktz chˈin, ex kyinxa te tnejil nukˈil. Ex kubˈ kybˈinchin ikyjo. Ex atzin teˈ tnejil nukˈil kubˈ nikyˈbˈin teˈ aˈ, a otaq tzˈok te vin, ntiˈ bˈiˈn tuˈn jaˈ otaq tzaje, me ayetzin kye sipil bˈintaql kye kyuˈn, quˈn o kyli kyeˈ jaˈ otaq chi meltzˈaje kyeˈ qˈaˈyil.

Ex atzinj tnejil nukˈil te mejebˈlin, tzaj ttxkoˈn chmilbˈaj, a tzmataq njaw meje, 10 ex xi tqˈmaˈn te: Kykyaqil xjal nxi kysipin nej a tbˈanilx vin; ex ajtzin kybˈaj kˈwaˈn txokenj toj jun mejebˈlin, nxi kysipin vin, a nya wiyil, tuˈntzin mi kynaˈye ttxutxjil. Me atzin te, ma kubˈ tkˈuˈn tejiy vin tbˈanilxix, tuˈn tokin tzmax tzaluˈn.

11 Atzin lo tnejil techil tipin Jesúsjo bˈant toj najbˈil Caná toj ttxˈotxˈ Galiley, ex tuˈnjo lo xi tyekˈineˈ nim toklin kyeˈ t‑xnaqˈtzbˈin. Ex tuˈn ikyjo, bˈeˈx xi kynimin qa Tkˈwal Dios.

12 Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, bˈeˈx xiˈ Jesús tojjo tnam Capernaum, tukˈa tnana, kyukˈa titzˈin ex t‑xnaqˈtzbˈin. Antza i tene jun jteˈbˈin qˈij.

Tej kyex tlajoˈn Jesús jniˈ kˈayil toj tnejil ja te naˈbˈl Dios(A)

13 Tej chˈixtaq tkˈul kaniˈn nintz qˈij te Waˈj Pan kye Judiy, jax Jesús tojjo tnam Jerusalén. 14 Ex okx tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios, jaˈ ate junjun sbˈul nchi bˈaj kˈayin aluˈmj te chojbˈil kyilxjal, tzeˈnku wakx, rit ex palom. Ex ikyxjo, ok tkaˈyin aye xjal nya wen qˈuqejqe txˈexbˈil pwaq. 15 Tej tok tkaˈyiˈn tkyaqiljo ikyjo; kubˈ tbˈinchin jun asyal te poqˈchbˈil, ex i bˈajetz tlajoˈn xjal iteˈ toj tja Dios, tukˈa jniˈ kykˈaẍjil, kywakix ex kyrit. Ex ja ttolpin kymeẍjo txˈexbˈil pwaq, ex bˈaj kubˈ chitjjo pwaq twutz txˈotxˈ. 16 Ex xi tqˈmaˈn kyeˈ nchi bˈaj kˈayin palom: Kyimetza kykyaqiljo lo tzma peˈn. ¿Ma mitzin nchi txˈixweˈy tuˈn ma tzˈok kyqˈoˈn tja nMaˈn te jun kˈaybˈil?

17 Bˈeˈxsin tzaj kynaˈntz t‑xnaqˈtzbˈin, aj tzˈibˈin toj Tuˈjil Tyol Dios:
    Ay, Dios, Nimxix nchin xkyˈaqiˈn tiˈj Tjaych.

18 Bˈeˈxsin xi kyqˈmaˈn Judiy te: ¿Tiˈtzin jun yekˈbˈil kˈwel tqˈoˈn qwutza, qa at tokliˈn tuˈn tkubˈ tbˈinchinjiˈy lo?

19 I xi ttzaqˈwin: Kyyuchˈinkutzinjiˈy tnejil ja te naˈbˈl Dios lo, ex toj oxe qˈij otaq japin bˈantl wuˈn.

20 Xi kyqˈmaˈn Judiy te: Taj qaq toj ox kˈal abˈqˈe tuˈn tjapin bˈajjo ja lo. ¿Ma akutzin japinte tuˈn, toj oxe qˈij?

21 Mix ele kynikyˈ tiˈj t‑xilin tyol, quˈn mi nyolin tiˈj jun ja twutz txˈotxˈ; qalaˈ tiˈjjo t‑xmilil. 22 Me yajxi, tej tjaw anqˈin Jesús juntl majl kyxol kyimnin, ul julkˈaj toj qkˈuˈja, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin, tiˈjjo yol lo, a otaq tzaj tqˈmaˈn qeˈy. Ex tuˈn ikyjo, xi qnimiˈn a Tuˈjil Tyol Dios ex tkyaqil tyol Jesús.

Ojtzqiˈn tuˈn Jesús tzeˈn tten junjun xjal

23 Kyojjo qˈij te Waˈj Pan lo, kubˈ tbˈinchin Jesús nim techil tipin, ex nimxjal i nimin tiˈj. 24 Me mix oke qe tkˈuˈj kyiˈj, quˈn el tnikyˈ tiˈj kynabˈl kykyaqilx. 25 Nya il tiˈj tuˈn t‑xi tqˈmaˈn jun aˈla te, tzeˈn tten jun xjal, quˈn ojtzqiˈn tuˈn, tzeˈn t‑xilin kyxim toj kyanmin.