Add parallel Print Page Options

Tej tkux qˈoˈn Jesús toj tze(A)

18  Tej tbˈaj naˈn Jesús Dios, bˈeˈx o etza tukˈa, tuˈn qxiˈy tjlajxi xlokˈ aˈ, Cedrón tbˈi. Antza taˈtaq jun chˈlaj te awbˈil tqan lobˈj, jaˈ o ok xiˈy tukˈa. Ex ikyx te Judasjo, a tuˈntaq txi kˈayinte Jesús, tojtzqiˈntaql teˈ, quˈn ilaˈku maj otaq tzˈok qchmoˈn qibˈa antza. Tuˈnpetziˈn, kanin Judas tukˈa jun chˈuq xoˈl qˈaqˈ, ex junjun xqˈuqil tnejil ja te naˈbˈl Dios, a chqˈoˈnqe kyuˈn kynejil pale exqetziˈn Parisey; qˈimile kytze, chˈut twiˈ, ex kymachet; ex qˈimile kytzaj ex kykandil njulin wen.

Me ojtzqiˈntaql te Jesús tuˈn, tkyaqiljo tuˈntaq tbˈaj. Tuˈnpetziˈn, etz laqˈe kˈlulkye, ex xi tqanin kye: ¿Ankye nkyjyoˈn?

Ajin te Judas kyukˈa, a otaq txi kˈayinte. Tuˈnpetziˈn xi kytzaqˈwin: A Jesús aj Nazaret, chi chiˈ.

Xi ttzaqˈwin Jesús kye: ¡Ayin wejiˈy!

Jun paqx, bˈaj xi pakˈchaj kyiˈjxi, ex i bˈaj kubˈ lankˈaj twutz txˈotxˈ.

Xi tqanin juntl majl Jesús kye: ¿Ankye nkyjyoˈnch?

Xi kytzaqˈwin juntl majl: A Jesús aj Nazaret.

Xi tqˈmaˈntl Jesús kye: Ma txi nqˈmaˈn kyeˈy, ¡Ayin wejiˈy! Qa nchi jyoˈn wiˈja, tzaqpiˈnqexjiy txqantl, tuˈn kyaj.

O bˈajjo ikyjo, noq tuˈn tjapiˈn tyol Jesús, a akxtaq tbˈaj tqˈmaˈn kyjaluˈn: Kykyaqilxjo ma chi tzaj tqˈoˈn weˈy, ntiˈ jun ma naj.

10 Me ante Simun Pegr, qˈiˈntaq jun tmachet. Jatz tiˈn, ex el ttxˈemin tẍkyin jun taqˈnil tnejil pale toj tman qˈobˈ. Ajo ichin luˈn, Malco tbˈi.

11 Me ante Jesús xi tqˈmaˈn te Pegr: Qˈonkuxjiy tmacheta toj tja. ¿Ma miˈtzin nxi tnimiˈn, qa il tiˈj tuˈn tikyˈx kyixkˈoj wuˈn, a ma bˈant tiˈj tuˈn nMaˈn?

Tej t‑xi qˈiˈn Jesús twutz Anás(B)

12 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, aye xoˈl qˈaqˈ tukˈa kynejil, exqetziˈn xqˈuqil tnejil ja te naˈbˈl Dios, bˈeˈx ok kytzyuˈn Jesús, tuˈn tkuˈx toj tze, ex kubˈ kykˈloˈn. 13 Ex jun paqx xi kyiˈn tzma tja Anás. Ante Anás ttata t‑xuˈjil Caifás, a toktaq te tnejinel kypale aj Judiy tojjo abˈqˈe anetziˈn. 14 Axte Caifásjo lo, a otaq qˈmante kye aj Judiy, qa wentaq kye tuˈn tkyimtaq jun ichin te kyxel tkyaqil kyxjalil.

Tej tkubˈ tewin Pegr, qa tojtzqiˈntaq Jesús(C)

15 Tej tikyˈ qˈiˈn Jesús, xi lipe Pegr tiˈj junx wukˈiy, a juntl t‑xnaqˈtzbˈin Jesús. Ex ojtzqiˈnqintaqa tuˈn tnejil pale; bˈeˈx in okx tzaqpiˈn tukˈa Jesús tzma tuja. 16 Me ante Pegr axsa kyije ten tiˈjxi tjpel ja. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx in etza, ex in yoliˈn tukˈa txin, a xqˈuqil tjpel ja, ex okx nkˈleˈn Pegr tzma tuja.

17 Me ante txin, a xqˈuqil tjpel ja, xi tqanin te Pegr: ¿Ma nyapela ajin jun t‑xnaqˈtzbˈin xjal lo?

Xi ttzaqˈwin Pegr: Mina, nyaqin wejiˈy.

18 Me tuˈn attaq nim cheˈw; ayetzin aqˈnil exqetziˈn xqˈuqil ja te naˈbˈl Dios otaq kubˈ kykchoˈn jun qˈaqˈ, ex waˈlqetaq tiˈj nchi bˈaj xqˈnentaq. Ex ikyxl te Pegrjo nxqˈnentaql kyukˈa.

Tej tok Jesús toj xjelbˈil twutz tnejil pale(D)

19 Ex atziˈn tnejilxix pale ok ten qanilte te Jesús, ankyeqe te t‑xnaqˈtzbˈin ex tiˈtzin xi t‑xnaqˈtzin kye.

20 Xi ttzaqˈwin Jesús: O chin yolin weˈ kywutz tkyaqilxjal, ex kukx o chin xnaqˈtzinjiˈy kyojjo muchˈ ja te kynaˈbˈl Judiy Dios, ex toj tnejil tja qMan, jaˈ nchi chmete aj Judiy. Tuˈnpetziˈn, ntiˈx jun we tiˈ o txi nqˈmaˈn toj ewajil. 21 ¿Tiquˈn ntzaj tqaniˈn weˈy? Qaninxa kye, a o chi bˈin wiˈja. Ayetziˈn kchi qˈmal teˈ tiˈ o bˈaj nxnaqtziˈn, ex bˈiˈn kyuˈn alkye o bˈaj nqˈmaˈn.

22 Atzaj teˈ tbˈaj tqˈmaˈn Jesús ikyjo, attaq jun xqˈuqil ja te naˈbˈl Dios antza, okx ttzˈajchin toj twutz, ex xi tqˈmaˈn te: ¿Ma ikytzin ma txi ttzaqˈwinjiy te tnejil pale?

23 Xi ttzaqˈwin Jesús: Qa at jun yol xi nqˈmaˈn nya wen, qˈmantza ankye nya wen. Mej qa twutzxjo nxi nqˈmaˈn ¿Tiquˈn chin ok tbˈyoˈn?

24 Kˈloˈnxtaql te Jesús, tej t‑xi tsmaˈn Anás Jesús twutz Caifás, a tnejil pale, quˈn otaq kubˈ kykˈloˈn, ex mix ele kytzaqpiˈn.

Tej tkubˈ tewin Pegr kabˈe majtl Jesús(E)

25 Ex tzunxtaq xqˈnen Pegr tiˈj qˈaqˈ, xitzin kyqˈmaˈn juntl majl te: ¿Nyapela ajin te jun t‑xnaqˈtzbˈin ichin lo?

Kubˈ tewin Pegr, ex xi tqˈmaˈn: Mina, nyaqin wejiˈych.

26 Tuˈnpetziˈn, xi tqanin jun aqˈnil te tnejil pale, a attaq kylonte kyibˈ tukˈa ichin, a otaq tzˈel txˈemin tẍkyin tuˈn Pegr: ¿Ma nyatzin o nliˈy toj chˈlaj te awbˈil tqan lobˈj tukˈa?

27 Ex kubˈ tewin Pegr toj tox majin. Texjo paq anetziˈn, jaw oqˈ tman ekyˈ.

Tej t‑xi qˈiˈn Jesús twutz Pilat(F)

28 Etz kyiˈn Jesús toj tja Caifás, tuˈn tkanin toj ja te kawbˈil kye aj Rom. Ex chˈixtaq qel sqix, ex ayetziˈn aj Judiy mix i okxi tojjo ja te kawbˈil, quˈn noqit i okx, bˈeˈxitla ẍi tzˈilix twutzjo kykawbˈil, ex ntiˈtla kyoklin tuˈn kywaˈn tiˈjjo wabˈj te Xjan Qˈij, quˈn toj kywutz, jun iljo tuˈn kyten toj kyjaxjal nya Judiy.

29 Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx etz Pilat yolil kyukˈa; ex xi tqˈmaˈn kye: ¿Ankye tiljo xjal lo toj kywutza?

30 Xi kytzaqˈwin te: Noqit nya jun bˈinchil il, mitla saj qiˈn twutza.

31 Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈn Pilat kye: ¿Ma ntiˈtzin kye kykawbˈil? Kyimixa kyukˈiy, ex kykawinkuy tzeˈnkuxjo ntqˈmaˈn kykawbˈila.

Xi kytzaqˈwin aj Judiy: Me ntiˈ qe qoklin, awoˈy aj Judiy, tuˈn tkubˈ qbˈyoˈn jun aˈla.

32 Ikytziˈn, o japin bˈajjo a otaq bˈaj tqˈmaˈn Jesús, qa iltaq tiˈj tuˈn tkyim twutz cruz, quˈn ikytaqtzin tumiljo tuˈn tkyim jun aj il toj kykawil aj Rom.

33 Okx juntl majl Pilat toj ja te kawbˈil, ex okx ttxkoˈn Jesús, ex xi tqanin te: ¿Atzin tejiy nmaq kawil kye aj Judiy?

34 Xi ttzaqˈwin Jesús te: ¿Ma akutzin ma tzaj qanin te weˈy, mo at juntlj ma qˈmante tey ikyjo?

35 Xi ttzaqˈwin Pilat te Jesús: ¿Mejqa aj Judiyqin weja tzeˈnku kyeˈ? A ayeku t‑xjalila exqetziˈn kynejil pale ma chi tzaj qˈintiy nwutza. ¿Tiˈtzin ma kubˈ tbˈinchiˈn?

36 Xi ttzaqˈwin Jesús te: Atziˈn nkawbˈila nya tzaluˈn te twutz txˈotxˈ. Quˈn noqit ikyjo, ayetzintla nxnaqˈtzbˈiˈn matla chi qˈojin, tuˈn mi chin tzaj qˈiniy kywutz aj Judiy; me tuˈn nya te tzaluˈn we nkawbˈil.

37 Tuˈnpetziˈn, xi ttzaqˈwin Pilat: ¿Aj kawiltzin tetza toj twutza?

Xi ttzaqˈwin Jesús: Ayin weˈ nmaq kawil tzeˈnkuxjo ntqˈmaˈn. Quˈn ma chin itzˈje weˈ tzaluˈn twutz txˈotxˈ, tuˈn t‑xi nqˈmanjiˈy tkyaqil twutzxix. Kykyaqilxjo xjal, a kˈwel nimin teˈ twutzxix, ok kxel kybˈiˈn kykyaqiljo a nxi nqˈmaˈn.

38 Xi ttzaqˈwin Pilat: ¿Tiˈtziˈn a twutzxix?

Tej t‑xi tqˈmaˈn Pilat, tuˈn tkubˈ bˈyet Jesús(G)

Tbˈajlinxiˈ tqaniˈn ikyjo, etz Pilat juntl majl yolil kyukˈa Judiy, ex tqˈma: Ntiˈx jun tiljo ichin ma knet wuˈn lo. 39 Me naqˈleqiˈy, tuˈn t‑xi ntzaqpiˈn jun xjal jpuˈnkux toj tze, noq tuˈn tikyˈsit nintz qˈij kyuˈn te Xjan Qˈij. ¿Kyajtzintza tuˈn t‑xi ntzaqpinjiˈy a nmaq kawil kyeˈy?

40 Tuˈntziˈn, kykyaqilx i ok ten ẍchˈil juntl majl: ¡Mina teˈ! Qalaˈ tzaqpinxa Barrabás. Ex atzin te Barrabás jun toj kˈul xjaltaq teˈ.