Add parallel Print Page Options

Tej tnaˈn Jesús Dios tiˈjx

17  Tbˈajlinxitzin tyolin Jesúsjo ikyjo, jaw kaˈyin twutz kyaˈj, ex tqˈma: Tata, ma pon nqˈijila tuˈn nkyima: Nimsinksa nbˈiˈy toj nkyimliˈn, ayiˈn Tkˈwala, tuˈntzin tjaw nnimsiˈn tbˈiˈy. Quˈn ma tzaj tqˈoˈn wokliˈn, ayiˈn Tkˈwala, tibˈaj tkyaqilxjal, tuˈn t‑xi nqˈoˈn kychwinqil te jun majx kykyaqilxjo, a ma chi tzaj tqˈoˈn weˈy. Ex atzin chwinqiljo, tuˈn tel kynikyˈxjal teˈy, qa akuy Dios twutzxix, ex tuˈn tel kynikyˈ weˈy, ayiˈn Jesucrist, a saj tchqˈoˈn. Ma jaw nnimsiˈn tbˈiˈy tzaluˈn twutz txˈotxˈ, noq tuˈn xkubˈ nbˈinchiˈn tkyaqiljo ẍin tzaj tchqˈoˈn bˈinchilte. Atziˈn jaˈlin, chˈix nmeltzˈaja tukˈiy toj kyaˈj. Qˈontziˈn wokliˈn tkˈatza, tzeˈnkuxjo wokliˈn, a attaq tukˈiy atxix te tnejil.

Tej tnaˈn Jesús Dios kyiˈj t‑xnaqˈtzbˈin

Ex ayetziˈn ẍi etz tiˈn kyxolxjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ, tuˈn kytzaj tqˈoˈn weˈy, ma kubˈ nchikyˈbˈiˈn kywutz, ankye te. Ex teqetaqa, me ma chi tzaj tqˈoˈn weˈy, ex ma kubˈ kynimiˈn Tyola. Atzin jaˈlin, ma kybˈi qa tkyaqiljo ma tzaj tqˈoˈn weˈy tukˈiy ntzaja. Quˈn ma txi nqˈonjiˈy tqanil, a saj tqˈoˈn weˈy, ex ma txi kynimin, ex ma tzˈel kynikyˈ te, qa twutzxix tukˈiy ẍin tzajiˈy, ex qa ay saj chqˈoˈn weˈy. Nchin kubˈsin nwutza teˈy kyiˈj, ex nya kyiˈj kykyaqilxjal twutz txˈotxˈ; qalaˈ noq kyiˈjjo ma chi tzaj tqˈoˈn weˈy, quˈn teqiy. 10 Tkyaqiljo at weˈy, te tejiy; ex tkyaqil at teˈy, we wejiˈy. Ex ma jaw nimsiˈn nbˈiy tzaluˈn twutz txˈotxˈ noq tuˈn ikyjo. 11 Mi chin kyij teˈn weˈ tzaluˈn twutz txˈotxˈ, me metzin kyetz axsa chi kyjele tene tzaluˈn. Me metzin weˈ, ma chin aj weˈ, tuˈn nteˈn tukˈiy. Ay Tata xjanxix, tuˈnpetziˈn, klomqetziˈn tukˈa tkyaqil tipiˈn, a aye ẍi tzaj tqˈoˈn weˈy, tuˈntzintla kukx kymujbˈin kyibˈjo tzeˈnku qe tukˈiy. 12 Quˈn atziˈn intintaqa kyukˈa tzaluˈn twutz txˈotxˈ; tzuntaq nchi ok nxqˈuqiˈn, ex nchi el nkloˈn tukˈa tipiˈn, kykyaqiljo ma chi tzaj tqˈoˈn weˈy. Ex noq junchˈin ma tzˈel naj, me noq tuˈn tjapin bˈajjo tzˈibˈin toj Tuˈjil Tyola.

13 Atzin jaˈlin, kyjaˈ waja, a jaˈ taˈy. Ma txi nqˈmanjiˈy jniˈ lo, a loqin intinx chˈintl tzaluˈn twutz txˈotxˈ, tuˈntzintla kynoj tukˈa tzaljbˈil tzeˈnku weˈ. 14 Ex ma txi nqˈmaˈn Tyola kye, tuˈn t‑xi kychikyˈbˈin. Me noq ma chi el ikyˈin kyuˈnxjal, quˈn nya kyukˈaxjal iteˈye, tzeˈnku weˈ, nya te twutz txˈotxˈqin weˈ. 15 Mi nxi nqaniˈn teˈy, tuˈn kyel tiˈn kyxoljo xjal bˈinchil il tzaluˈn twutz txˈotxˈ; qalaˈ noq tuˈn kyel tkloˈn te tajaw il. 16 Quˈn nya te twutz txˈotxˈqin weˈ, ex ikyqex kyeˈ, nya te twutz txˈotxˈqe. 17 Xjansinqekuy tiˈja tuˈn Tyola toj kyanmin, tuˈn kyokin teˈy, quˈn a Tyola twutzxix. 18 Ikyxjo tzeˈnku ma chin tzaj tchqˈoˈn kyxolxjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ex ikyx kchi xel nchqˈonjiˈy kyxolxjal qˈmalte Tyola. 19 Ex noq tuˈn kypaj, ma tzˈel npaˈn we wibˈ wuˈnx wibˈxa, tuˈn wajbˈiˈn teˈy; ikyxintla kyetz tuˈn tel kypaˈn kyibˈ noq tuˈn Tyola twutzxix, tuˈn kyajbˈin teˈy.

Tej tnaˈn Jesús Dios kyiˈj kykyaqil nimil

20 Nya noq kyiˈj nxnaqˈtzbˈiˈn nchin kubˈsin nwutza teˈy, qalaˈ ikyxjo kyiˈjjo kchi nimil kyuˈn, aj t‑xi kyqˈmaˈn Tbˈanil Tqanil kye. 21 Nchin kubˈsin nwutza teˈy, tuˈn kytzaj tmojiˈn, tuˈntzintla junx kyanmin toj tkyaqil, ex junx kyteˈn toj kymujbˈil kyibˈ qukˈa, tzeˈnku we mujle wibˈa tukˈiy, ex a te wukˈiy. Nxi nqaninjiˈy luˈn teˈy, tuˈntzin tel kynikyˈxjal te, qa ay saj chqˈoˈn weˈy. 22 Ma txi nqˈoˈn t‑xilin tumila kye, ikyxjo tzeˈnku ma tzaj tqˈoˈn weˈy, tuˈntzintla junx kyten tzeˈnku qe, junx qten. 23 Noqit aku chi ten wukˈiy, ex a te wukˈiy, tuˈntzintla kyok tzˈaqle junx kykyaqil. Quˈn ikytziˈn k‑elile kynikyˈ xjaljo te, qa ay saj chqˈoˈn weˈy, ex qa kˈuˈjlinqexix tuˈn, tzeˈnku kˈuˈjlinqiˈn tuˈn.

24 Tata, ma chi tzaj tqˈoˈn weˈy, ex wajatlaˈy tuˈn kyten wukˈiy, a jaˈ kchin tenbˈiliy, tuˈn tok kykaˈyiˈn tqoptzˈajiyil wokliˈn, a otaq tzaj tqˈoˈn. Quˈn nimxix o chin ok tkˈuˈjliˈn, atxix te naˈmtaq tbˈant twutz txˈotxˈ. 25 Ay Tata tzˈaqlexix, mi ojtzqiˈn kyuˈnxjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ; me metzin weˈ wojtzqiˈn te. Ex ayetziˈn wukˈiy ma tzˈel kynikyˈ te, qa ay saj chqˈoˈn weˈy. 26 Ma txi nyekˈiˈn kye ankye te. Ex kukx kxel nyekˈinjiˈy, tuˈntzin a tqˈaqˈbˈil tkˈuˈja at wukˈiy ktenbˈil kyukˈa, ex ikyx wejiˈy kchin tenbˈila kyukˈa te jun majx.