Add parallel Print Page Options

16  Tkyaqiljo nbˈaj xi nqˈmaˈn kyeˈy, tuˈn mi chi numja toj kynimbˈila wiˈja. Quˈn kchi elitz lajoˈn kyojjo ja te naˈbˈl Dios. Expe tzul kanin jun qˈij, tuˈn kykubˈ bˈyoˈn kyuˈn, quˈn toj kywutz nyakuj nchi ajbˈin te Dios tuˈn ikyjo. Ok kˈwel kybˈinchiˈn ikyjo, quˈn mi ojtzqiˈnqiˈn kyuˈn, ex mi ojtzqiˈn nMaˈn kyuˈn. Xi nqˈmanjiˈy luˈn, tuˈntzin aj tkaniˈn tqˈijil, tzul julkˈaj toj kykˈuˈja, qa otaq bˈaj nqˈmaˈn kyeˈy ikyjo.

Ajo taqˈin Xewbˈaj Xjan

Mix kubˈe nqˈmanjiˈy luˈn ojtxe, quˈn intinxtaqa kyukˈiy chewsil kykˈuˈja. Me atziˈn jaˈlin, ma chinka, tuˈntzin nteˈn tukˈa a saj chqˈoˈn weˈy. Ex mix aˈl jun kye ntzaj qaninte weˈy, jaˈ ma chinkiy. Qalaˈ noqx ma chi jaw bˈisiˈn tuˈn xi nqˈmaˈn tkyaqiljo luˈn kyeˈy. Me twutzxixjo ma txi nqˈmaˈn kyeˈy, qa wenxix te kyeˈy tuˈn nxiˈy, quˈn qa mi ẍinka, nlay tzuljo Xewbˈaj Xjan onil kyeˈy, ex qˈuqbˈil kykˈuˈja. Me aj qa ma chinka, ok ktzajil nchqˈoˈn. Ajtzin tkˈuˈl, kˈwel tiˈj kynabˈlxjal tuˈn, qa aj ilqe, ex qa at jun tumil tuˈn kyokxjal tzˈaqle, ex qa kykyaqilxjal il tiˈj tuˈn kyok toj paˈbˈin twutz Dios. Quˈn aj ilqe kyexjal, noq tuˈn mi ẍinx kynimin. 10 Ex k‑elil kynikyˈ tiˈjjo tumil tuˈn kyokxjal tzˈaqle, noq tuˈn aj waja tkˈatz nMaˈn. Exla qa mi ẍin ok kykaˈyintla, me aj njaw anqˈiˈn kyxol kyimnin, k‑okil te jun yekˈbˈil, qa ayin weˈ tzˈaqlexix. 11 Ex k‑elil kynikyˈ tiˈjjo kujxix tkawbˈil Dios, quˈn otaq kubˈ tiˈj tajaw il wuˈn, a nkawin tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ex kxeˈl toj najin te jun majx.

12 Atx nimxku tuˈn t‑xi nqˈmaˈn kyeˈy, me nlay tzˈel kynikyˈa te jaˈlin. 13 Me aj tul Xewbˈaj Xjan, ok ktzajil t‑xnaqˈtzin kyeˈy kykyaqiljo a twutzxix, quˈn nlay yolin tuˈnx tibˈx; qalaˈ oˈkx ktzajil tqˈmaˈn kykyaqiljo n‑ok tbˈiˈn weˈy. Atziˈn ktzajil tqˈman kyeˈy tiˈ kbˈajil. 14 Ex ok chin jawil nimsiˈn tuˈn, quˈn kxel tkˈmoˈn tkyaqiljo at weˈy toj kyaˈj, ex atzin ok kˈwel tchikyˈbˈiˈn kyeˈy. 15 Quˈn tkyaqiljo at te nMaˈn, ex we wejiˈy. Tuˈnpetziˈn xi nqˈmaˈn, qa a Xewbˈaj Xjan kxel tkˈmoˈn a at weˈy, tuˈn t‑xi tchikyˈbˈin kyeˈy.

16 Ex xi tqˈmaˈnl Jesús qeˈy, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin: Noq te jun paqkutl, mi chin ok kykaˈyintla, quˈn ma chin aj we jaˈ taˈ nMaˈn; me yajxi chˈintl, ok chin okil kykaˈyintla.

Ajo qbˈis ktxˈixpitil te tzaljbˈil

17 Tuˈnpetziˈn, attaq junjun qxola i bˈaj jaw qanlaj kyxolx: ¿Tzeˈntzila tzˈeleˈ ikyjo, a ntzaj tqˈmaˈn qe: Noq te jun paqkutl, mi qlitl, ex yajxi chˈintl, k‑okil qkaˈyintl? ¿Ex tiˈtziˈn xtqˈma qe, a ma chin aj we, jaˈ taˈ nMaˈnch? 18 Me ok tentl qe labˈtil, ex qqˈmaˈy: ¿Tzeˈnxsila tzˈelpineˈ, noq te jun paqkutl? qo chijiˈy. Nlayx tzˈelx qnikyˈ te tiˈ qiˈjil nyoline.

19 Bˈeˈx el tnikyˈ Jesús te, qa qajtaqa tuˈn txi qqaniˈn te tiˈj tkyaqiljo luˈn. Tuˈnpetziˈn, tzaj tqˈmaˈn: ¿Ma tzuntzin nchi labˈtiˈy tiˈjjo yol, a xi nqˈmaˈn, qa noq te jun paqkutl, mi chin ok kykaˈyintla, ex yajxi chˈintl kchin okil kykaˈyintla? 20 Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa kchi oqˈila, ex kchi bˈisila. Me ante jniˈ xjal te twutz txˈotxˈ okxla kchi tzalajilx. Me metziˈn kyeˈ, exla qa kchi bˈisila jaˈlin, me atzin kybˈisa ktxˈixpitil te tzaljbˈil. 21 Ikytziˈn tzeˈnku jun qya, aj tjapin tqˈij tuˈn titzˈje tal, tzun njaw bˈisin tuˈn tkyixkˈojil. Me titzˈjlinxi neˈẍ, bˈeˈx el najjo kyixkˈoj toj tkˈuˈj, tuˈn ttzaljbˈil tiˈjjo tal, a otaq tzˈitzˈje tzaluˈn twutz txˈotxˈ. 22 Ikytzin kyejiˈy jaˈlin, chi jawil bˈisiˈn; me chin ultla lol kyeˈy juntl majl. Bˈeˈxpen knojil kyanmintza tukˈa tzaljbˈil, a mix aˈlx aku tzˈel qˈinte. 23 Tojtziˈn qˈij anetziˈn, mi tzaj kyqanintla jun tiˈ weˈy, qalaˈ teku nMaˈn kxele kyqaniˈn. Ex ok ktzajil tqˈoˈn tkyaqiljo ok kxel kyqaniˈn toj tumil nbˈiˈy. 24 Tzmax tzaluˈn, ntiˈ jun tiˈ o txi kyqaniˈn noq toj tumil nbˈiˈy. Me atziˈn jaˈlin, kyqaninxa, ex ok ktzajil tqˈoˈn, tuˈntzin kynoja tukˈa tzaljbˈil.

Jesús at tipin tibˈaj tkyaqil

25 Ma txi nqˈmaˈn tkyaqiljo luˈn kyeˈy, noq kyuˈnjo techil. Me tojjo qˈij anetziˈn, mi chin yolintla kyukˈa techil; qalaˈ ayinkuxixa chin xel nikˈunte kyeˈy tiˈjjo nMaˈn. 26 Tojjo qˈij anetziˈn, kxel kyqaniˈn jun tiˈ toj tumil nbˈiˈy, me nya il tiˈj tuˈn nkubˈsin nwutza te nMaˈn, tuˈn t‑xi tqˈoˈn kyeˈy, 27 quˈn axte nMaˈn kˈuˈjlil kyeˈy, noq tuˈn nchin ok kykˈuˈjliˈn, ex ma txi kynimiˈn qa tukˈa Dios ma chin tzajiˈy. 28 Quˈn antza ẍin etziy tukˈa nMaˈn, ex ma chin ula tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Atziˈn jaˈlin, kyjel ntzaqpiˈn twutz txˈotxˈ, tuˈn waj meltzˈajla tkˈatz nMaˈn toj kyaˈj.

29 Tuˈnpetziˈn, xi qqˈmaˈn awoˈy t‑xnaqtzbˈin te: Bˈapetzintz jaˈlin. Akupetzintza ma tzaj nikˈunte qeˈy, ex nya tukˈa techil. 30 ¿Mapen tzˈel qnikyˈtza te jaˈlin, qa ntiˈ jun tiˈ mi n‑el tnikyˈa te, ex nyapen il tiˈjtz tuˈn ttzaj tqˈmaˈn jun aˈla jun tumil teˈy? Atziˈn jaˈlin, ma tzˈel qnikyˈa te, qa tukˈa Dios sajiy.

31 Tzaj ttzaqˈwin Jesús: Tuˈnpetziˈn, ¿Ma man txi kynimintza? 32 Me kxel nqˈmaˈn kyeˈy, atzin qˈijjo jaˈlin, a tuˈn kybˈajel tilje, ex teyile junjun kxel tiˈn tbˈe, ex chin kyjel kytzaqpiˈn njunalxa. Me nya njunalxa chin kyjel, quˈn ajin nMaˈn kukx atjo wukˈiy.

33 Tkyaqilxjo lo ma txi nqˈmaˈn kyeˈy, tuˈntzin tknetjo nukˈbˈil kyuˈn. Tzaluˈn twutz txˈotxˈ nimx kkyˈelix kyuˈn. Me kyintz kyipiˈn, quˈn ma kubˈ tiˈj tkyaqiljo twutz txˈotxˈ wuˈn.