Add parallel Print Page Options

Il tiˈj tuˈn qmujbˈin te qibˈ tukˈa qMan

15  Tbˈajlinxiˈ ikyjo, tzaj tqˈmaˈn Jesús qeˈy, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin: Ayin weˈ tzeˈnku jun tqan uv twutzxix, ex atzin nMaˈn tzeˈnku jun aqˈnil tiˈj. N‑el ttxˈemin tkyaqiljo tqˈobˈ, a ntiˈ twutz n‑el. Ex tkyaqiljo tqˈobˈ, a at twutz n‑el, k‑elitz ttxˈemin jniˈ ttzqijlin kyxolile, tuˈntzin twutzin nimxix. Me atzin kye ma chi saqixa tuˈn nxnaqˈtzbˈila ẍi ex nqˈoˈn, ikyxjo tzeˈnku jun tqˈobˈ lobˈj ma tzˈel bˈaj tzqijlin. Ikytzin kyejiˈy, kukx kymujbˈin kyibˈjiˈy wukˈiy tzeˈnku weˈ kukx nmujbˈin wibˈjiˈy kyukˈiy. Quˈn jun tqˈobˈ tze, nlay tzˈel twutz tuˈnx tibˈx, a qa nya mujlek tiˈjjo tqan. Ikytzin kyejiˈy, nlayx tzˈelx kye kywutz toj kychwinqila, qa nya mujleqeka wukˈiy.

Ayin weˈ tqan uv; ayetzin kye tqˈobˈ. Ankye te mujlek wiˈja, ex mujleqinka tukˈa, nimxpen teˈ twutz n‑el. Quˈn ntiˈx kye aku bˈant kyuˈn kyjunalxa. Ankye te tkyˈeˈ tuˈn tok tmujbˈin tibˈ wukˈiy, okpin k‑elix xoyit teˈ, tuˈn ttzqij kyukˈa txqantl tqˈobˈ tze, a tzqij tuˈn kyxi chmet, ex tuˈn kytzˈeˈy tuˈn qˈaqˈ te jun majx. Qa kukx kymujbˈin kyibˈjiˈy wukˈiy, ex qa mi s‑el najjo nxnaqˈtzbˈiˈn toj kykˈuˈja, kyqanintza noq alkye kyaja, ex ok ktzajil qˈoˈn. Qa nimxix kywutza s‑el te nimsbˈil tbˈi nMaˈn, antza k‑elile tnikyˈtzajil qa twutzxix nxnaqˈtzbˈinqiˈy.

Tzun nchi ok nkˈuˈjlin kyeˈ, ikytziˈn tzeˈnku te nMaˈn nchin ok tkˈuˈjliˈn. Kukx chi lipekjiˈy tiˈjjo tqˈaqˈbˈil nkˈuˈja, a at kyiˈja. 10 Qa ma kubˈ kyniminjiˈy jniˈ nnukˈbˈila, okpin kchi okil lipetza tiˈjjo tqˈaqˈbˈil nkˈuˈja, a at kyiˈja, ikytziˈn tzeˈnku weˈ nkubˈ nniminjiˈy tnukˈbˈil nMaˈn, ex loqin lipcheqink tiˈjjo tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj, a at wiˈja. 11 Nxi nyoliˈn ikyjo, tuˈntzin kyjaw tzalaja wukˈiy, ex tuˈntzin kynoja tuˈn ntzaljbˈila. 12 Atzin nnukˈbˈiljiˈy lo, tuˈn kykˈuˈjlin te kyibˈa kyxolxa, tzeˈnku we nchi ok nkˈuˈjliˈn. 13 Ex ante qkˈuˈjbˈiljo nimxix toklin, tuˈn t‑xi qqˈoˈn qchwinqil noq tuˈn tpaj qukˈa. 14 Me ayetzin kye ma chi oka te wukˈiy, qa ma kubˈ kybˈinchiˈn tzeˈnkuxjo ma txi nqˈmaˈn. 15 Mi chi ok nqˈoˈnl kye jaˈlin te waqˈnila, quˈn mi bˈinte aqˈnil tuˈn, tiˈ kˈwel tbˈinchin tajaw aqˈuntl. Qalaˈ kchi okil nqˈolbˈin kye te wukˈiy, quˈn ma txi nyekˈiˈn kyeˈy kykyaqiljo ma tzaj tqˈmaˈn nMaˈn weˈy. 16 Quˈn nyaqe kyeˈ ẍi jaw skˈoˈn weˈy; qalaˈ ayin weˈ ẍin jaw skˈoˈn kyeˈy. Tuˈnpetziˈn, kxel woqxenin kyeˈy, tuˈn kyxiˈy, ex tuˈn tel kywutza nimxix toj kychwinqila, ex atzin kywutza, tuˈn tten te jun majx. Ikytziˈn, ktzajile tqˈoˈn nManjiˈy tkyaqiljo kxel kyqaniˈn toj tumil nbˈiˈy. 17 Atzin kxel nqˈmanjiˈy juntl majl kyeˈy, tuˈn kykˈuˈjlin te kyibˈa kyxolxa.

Tej t‑xi tqˈmaˈn Jesús qa nimku xjal k‑okil lipin kyiˈj kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin

18 Ex tzaj tqˈmaˈnl Jesús qeˈy, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin: Qa ma chi el ikyˈiˈn kyuˈnxjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ, bˈiˈnku kyuˈn qa ayiˈn nej ma chin el kyikyˈin. 19 Noqit iteˈkuxa toj il, matla chi ok kˈuˈjliˈn kyuˈn txqantl, tzeˈnkuxjo n‑ok kykˈuˈjlinxjal kyibˈ kyxolx. Me noq tuˈn ayiˈn ẍin jaw skˈoˈn kyeˈy kyxolxjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Tuˈnpetziˈn, kchi elil ikyˈin kyuˈn, quˈn nyatza iteyiy kyxol. 20 Mi tzˈel najx toj kykˈuˈja, a xi nqˈmaˈn kyeˈy: Mix aˈl jun te aqˈnil nimx toklin tzeˈnku te tajaw aqˈuntl. Quˈn qa ma chi ok lipinxjal wiˈja, ex ikyx kyejiˈy, kchi okil lipin kyiˈja. Me qa ma kubˈ kynimiˈn nxnaqˈtzbˈila, ex ikyxjo kye, ok kˈwel kybˈiˈn kyxnaqˈtzbˈila. 21 Tkyaqiljo luˈn k‑okil kybˈinchin kyiˈja noq tuˈn npaja, quˈn mi ojtzqiˈn a saj chqˈoˈn weˈy kyuˈn. 22 Ntiˈtla kypajxjal noqit mi ẍin ula qˈmalte kye qa at kyil. Me tuˈn ma chin ula qˈmalte Tbˈanil Tqanil kye, ntiˈ kykolbˈil kyibˈ tiˈjjo kyil. 23 Ex noq tuˈn nchin el kyikyˈiˈn, nyekˈin qa n‑el kyikyˈin nMaˈn. 24 Ex ntiˈxitla kypaj, noqit ntiˈx jun tiˈ ma bˈant wuˈn kyxol, a mix aˈl juntl aku bˈant tuˈn. Me exla qa ma kyli tkyaqiljo xbˈant wuˈn, me n‑ok tilil kyuˈn tuˈn wel kyikyˈiˈn, ex ma tzˈel kyikyˈin nMaˈn. 25 Me ma bˈajjo ikyjo noq tuˈn tjapiˈn a yol tzˈibˈin tojjo Tuˈjil Tyol Dios, a bˈiˈn kyuˈn, tej tqˈma: Kchin elil kyikyˈin noq kukxjoch.

26 Me ajtzin tuljo Xewbˈaj Xjan, a Onil, ex Qˈuqbˈil kykˈuˈja, ktzajil tqˈmaˈnjo twutzxix wiˈja, quˈn tkˈatz Dios ktzajile. 27 Ex ikyx kyejiˈy, kchi yolil kyeˈ twutzxix wiˈja, quˈn o chi teˈn wukˈiy atxix tej saj xkye.