Add parallel Print Page Options

Oˈkx Jesús bˈaˈn tuˈn qxi tiˈn toj kyaˈj

14  Mina chi jaw bˈisiˈn. Qe kykˈuˈja tiˈj Dios, ex qe kykˈuˈja wiˈja. Quˈn toj tja nMaˈn at nimku najbˈil, jaˈ tuˈn qnajane; noqit ntiˈ, matla txi nqˈmaˈn kyeˈy. Tuˈnpetziˈn, ma chinka bˈinchil jun kynajbˈila. Ex nya noq oˈkx tuˈn ma chinka bˈinchilte kynajbˈila; qalaˈ ok chin ula juntl majl kˈlel kyeˈy, tuˈntzin kyteˈn junx wukˈiy te jun majx toj kyaˈj. Ex ojtzqiˈn bˈe kyuˈn, jaˈ kchin xeliˈy.

Xi tqˈmaˈn Tmas te Jesús: Ay wAjaw, mi bˈiˈn qe quˈn jaˈ kxeliy, ¿Tzeˈntzin ttentz tuˈn tel qnikyˈa tiˈjjo bˈe?

Xi ttzaqˈwin Jesús: Ayin wejiˈy Bˈe, ex ayin wejiˈy Twutzxix, ex ayiˈn wejiˈy Chwinqil. Quˈn noq wuˈn aku chi kaninxjal tkˈatz nMaˈn. Qa ma tzˈel kynikyˈa wiˈja, ex ok k‑elil kynikyˈa tiˈj nMaˈn. Ex ma tzˈel kynikyˈa tiˈj jaˈlin, quˈn kukx nchin ok kykaˈyinjiˈy.

Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈn Lip: Ay wAjaw; yekˈintzin Manbˈaj qeˈy. Tukˈaxjo lo, bˈeˈxpen k‑elil qnikyˈtza te.

Xi ttzaqˈwin Jesús: Ay Lip, ¿Jtojetziˈn nkubˈlin ten kyukˈiy, ex naˈmx tel tnikyˈa weˈy? Quˈn alkye ma tzˈok kaˈyin weˈy, ma tzˈok tkaˈyin nMaˈn. Tuˈnpetziˈn, ¿Tiquˈn tzaj tqaniˈn weˈy, tuˈn t‑xi nyekˈiˈn Manbˈaj teˈy? 10 ¿Ma miˈtzin nxi tnimiˈn, qa mujleqiˈn tukˈa nMaˈn, ex mujle nMaˈn wukˈiy? Tuˈnpetziˈn, tkyaqiljo jniˈ yol nxi nqˈmaˈn, nya wekuy, qalaˈ te nMaˈn, a najle wukˈiy, ex aku n‑aqˈnin wukˈiy tuˈn tbˈantjo jniˈ tajbˈil. 11 Kyniminkuy qa ayiˈn intin tukˈa nMaˈn, ex a nMaˈn najle wukˈiy. Exsin qa minatz, ¿Ma nlayxsiˈn txi kynimiˈn tuˈn tkyaqilxjo nbˈant wuˈn? 12 Ex twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, ankye te knimil wiˈja ok kbˈantil tkyaqil tuˈn, tzeˈnku nbˈant wuˈn, ex okpela kbˈantil nimxixtl tuˈn, tzeˈnku nbˈant jaˈlin, quˈn ma chinka tukˈa nMaˈn toj kyaˈj. 13 Ikytziˈn, tkyaqiljo kxel kyqaniˈn tiˈj tumil nbˈiˈy, ok kbˈantil wuˈn, tuˈntzin t‑xi nyekˈiˈn qa nimxix tbˈi nMaˈn. 14 Kˈwel nbˈinchiˈn tiˈchaqx txi kyqanintza tiˈj tumil nbˈiˈy.

Tej ttzaj ttziyin Jesús, tuˈn ttzaj tchqˈoˈn Xewbˈaj Xjan

15 Ex xi tqˈmaˈnl Jesús: Qa ma chin ok kykˈuˈjliˈn, kyniminkutzinjiˈy jniˈ nnukˈbˈila. 16 Ex kchin kubˈsin nwutza te qMan, tuˈn ttzaj tchqˈoˈn juntl Onil kyeˈy, ex Qˈuqbˈil kykˈuˈja, a Xewbˈaj Xjan, a twutzxix, tuˈn tten kyukˈiy te jun majx. 17 Ayetzin xjal te twutz txˈotxˈ nlay txi kykˈmoˈn, quˈn mi nchi jyoˈn tiˈj, ex mi n‑el kynikyˈ te. Me metzin kye, ma tzˈel kye kynikyˈ tiˈj, quˈn loqin intin kyxola jaˈlin, ex ktzajil tqˈoˈn Dios toj kyanmiˈn, tuˈn tten te jun majx. 18 Nlay chi kyij ntzaqpiˈn kye; qalaˈ kchin ul meltzˈaj weˈ, tuˈn nteˈn kyukˈiy te jun majx, noq tuˈn Xewbˈaj Xjan. 19 Nya ilaˈ qˈijl tuˈn nkyima. Mi chin ok kykaˈyintl xjala, me metzin kye, kchin okil kykaˈyintla, aj ul nmeltzˈaja kyukˈiy, a otaq chin jaw anqˈintla juntl majl kyxol kyimnin. Ex noq tuˈn akˈaj nchwinqila, ktenbˈil kye kychwinqil a nlay bˈaj, quˈn itzˈqin weˈ te jun majx. 20 Aj tjapin kaniˈn qˈij anetziˈn, apentza k‑elile kye kynikyˈ te qa twutzxixjo nyola, qa mujleqiˈn tukˈa nMaˈn, ex qa mujleqiˈy wukˈiy, ex ayiˈn kyukˈiy. 21 Ankye teˈ ma tzˈel tnikyˈ te, ex kˈwel tnimin jniˈ nnukˈbˈila, antza k‑elile tnikyˈtzajil, qa twutzxix tzun nchin ok tkˈuˈjliˈn. Ex ankye te nchin ok tkˈuˈjliˈn, ex ate nMaˈn k‑okil kˈuˈjlinte, ex ikyx wejiˈy kxel nyekˈin teˈ tkyaqil wajbˈila.

22 Tej t‑xi tqˈmaˈn Jesús ikyjo, xi tqanin Judas te (a junxil Judas, nya Iscariot): Tata, ¿Tiquˈn noq te qekuy ktzajil tyekˈin tibˈa, ex nya te kykyaqil xjal?

23 Xi ttzaqˈwin Jesús: Ankye te nkˈuˈjlin weˈy, ex nkubˈ tbˈiˈn tkyaqiljo xi nqˈmaˈn, okpen k‑okil kˈuˈjlin teˈ tuˈn nMaˈn, ex ayin weˈ tukˈax nMaˈn qo ul qeˈ najal tukˈa te jun majx. 24 Ex ankye teˈ mi n‑ok kˈuˈjlin weˈy, ex mi nkubˈ tbˈiˈn jniˈ nnukˈbˈila, a xi nqˈmaˈn.

Ex kykyaqiljo yol ncheˈx nqˈmaˈn, nya wekuy, qalaˈ te nMaˈn, a tzaj chqˈoˈn weˈy. 25 Nxi nqˈmaˈn tkyaqiljo lo a loqiˈn intinx kyukˈiy tzaluˈn twutz txˈotxˈ. 26 Me atzin Xewbˈaj Xjan, a ktzajil tchqˈoˈn nMaˈn toj tumil nbˈiˈy te Onil kyeˈy ex te Qˈuqbˈil kykˈuˈja, ok ktzajil t‑xnaqˈtzin tkyaqil, ex ktzajil tnaˈn kyeˈy tkyaqiljo o bˈaj nqˈmaˈn kyeˈy. 27 Kyjel nqˈoˈn jun etzbˈil kyeˈy, a nnukˈbˈila toj kyanmiˈn. Me nya ikyjo tzeˈnku nukˈbˈil te twutz txˈotxˈ, a njapin bˈaj liwey. Ikytziˈn, mi jaw tukˈpaj kyanmiˈn, ex mi chi tzaj xobˈa.

28 Ma tzˈok kybˈiˈn weˈy, tej t‑xi nqˈmaˈn, qa ma chinka, ex kchin ul meltzˈaja tuˈn nteˈn kyukˈiy juntl majl. Noqit qa twutzx kˈuˈjlinqiˈn kyuˈn, matla chi jaw tzalaja, aj kybˈintiˈy qa ma chiˈn tukˈa nMaˈn, quˈn ate nimxixtl toklin nwutza. 29 Ma txi nnejsinjiˈy tqanil kyeˈy lo, quˈn tuˈntzin aj tjapin, okpin kxel kynimintza qa twutzxjo o bˈaj nqˈmaˈn kyeˈy. 30 Nya nimtl tqan tuˈn nyoliˈn kyukˈiy, quˈn chˈix tul kanin tajaw il, a kawil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, bˈinchil tajbˈil wiˈja, exla qa ntiˈ toklin tuˈn tkubˈ wiˈja tuˈn. 31 Me ok kbˈajiljo ikyjo tuˈn nkyima, tuˈn tel kynikyˈxjal te, qa kˈuˈjlin nMaˈn wuˈn, ex nkubˈ nbˈinchiˈn tkyaqiljo ntzaj tqˈmaˈn weˈy.

¡Kujqexa! ¡Qo ikyˈ tzaluˈn!