Add parallel Print Page Options

Tej tel ttxjoˈn Jesús kyqan t‑xnaqˈtzbˈin

13  Atzin teˈ tjapin kanin tqˈijil nintz qˈij te Waˈj Pan, bˈiˈntaq tuˈn Jesús, qa iltaq tiˈj tuˈn tkyim, ex tuˈn taj tukˈa tMan toj kyaˈj. Kukx nkˈuˈjlintaqjo kyiˈjjo aye otaq chi ok lipe tiˈj tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Me atzin jaˈlin, tajtaq tuˈn t‑xi tyekˈin tkyaqil t‑xilin tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj.

Ex kyjaˈtaq qxiˈy waˈl, otaq kuˈx tajaw il toj tanmin Judas, tkˈwal jun xjal, Simun tbˈi, tuˈn t‑xiˈ kˈayilte Jesús toj kyqˈobˈ tajqˈoj. Me bˈintaql te Jesús tuˈn, qa tukˈa Dios otaq tzaje, ex iltaq tiˈj tuˈn taj tukˈa juntl majl, ex ax Dios o tzaj qˈonte toklin tibˈaj tkyaqil. Tuˈnpetziˈn, a tzmataq nqo waˈn, ja weˈks tiˈj meẍ, el tiˈn ttxoˈw, ex ok tbˈaltzˈin jun bˈuˈẍ tiˈj tkˈuˈj, ex kux tqoˈn aˈ toj jun txˈajbˈil, ex ok ten txjol qqaˈn, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin, ex i el ttzqijsin tuˈn bˈuˈẍ, a otaq tzˈok tbˈaltzˈin tiˈj tkˈuˈj.

Me atzaj teˈ tpon kanin tuˈn kyel txjet tqan Simun Pegr, xi tqˈmaˈn Pegr te: WAjaw, ¿Ma attzin we woklin tuˈn tel ttxjoˈn nqaˈn?

Xi ttzaqˈwin Jesús te: Nlay tzˈel tnikyˈa tiˈjjo nbˈant wuˈn jaˈlin, me yajxi, k‑elil tnikyˈa te.

Me ante Pegr xi tqˈmaˈn: Nlayx ntziyiˈy jun maj tuˈn tel ttxjoˈn nqaˈn.

Xi ttzaqˈwin Jesús: Qa mi s‑el ntxjoˈn tqan, ntiˈxpen toklintza wukˈiy.

Xitzin tqˈmaˈn Pegr te: WAjaw, qa ikytzjo, nya noq oˈkqex nqaˈn, qalaˈ txjonqemila nqˈobˈa majx tukˈa nwiˈy, tuˈntzintla at‑xix woklintza tukˈiy.

10 Me ante Jesús xi tqˈmaˈn te: Ankye te tzmax bˈaj txjet, nya il tiˈj tuˈn tel txjet juntl majl, qalaˈ oˈkqexjo tqan, tuˈntzin tsaqix tkyaqil. Me tzeˈnku kyeˈ ma chi saqix kyeˈ, exla qa nya kykyaqilxa. 11 Xi tqˈmaˈn ikyjo: Nya kykyaqilxa ma chi saqixa, quˈn bˈiˈntaq tuˈn, alkye tuˈn t‑xi kˈayinte toj kyqˈobˈ aj il.

12 Tbˈajlinxiˈ ttxjoˈn qqaˈn, ok tqˈoˈn Jesús ttxoˈw, ex ok qe juntl majl tiˈj meẍ, ex tzaj tqˈmaˈn qeˈy: ¿Man tzˈel kynikyˈa tiˈjjo xbˈant wuˈn kyxola? 13 Quˈn n‑ok kyqˈoˈn nbˈiˈy te Xnaqˈtzil ex te kyAjawa. Twutzx kye kyuˈn, quˈn ayintzinjiˈy. 14 Exsin qa ayinjiˈy Xnaqˈtzil ex kyAjawa, a ma tzˈel ntxjoˈn kyqaˈn, ikyqexsin kyejiˈy, bˈaˈntla tuˈn tel kytxjoˈn kyqaˈn jun tukˈa juntl. 15 Ma kubˈ nqˈoˈn jun yekˈbˈil, tuˈntzin tkubˈ kybˈinchiˈn tzeˈnkuxjo ma kubˈ nbˈinchiˈn kywutza. 16 Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, mix aˈl junte aqˈnil nimxtl toklin tzeˈnku te tajaw aqˈuntl; ex mix aˈl junte, a chqˈoˈn nimxtl toklin tzeˈnku saj chqˈonte. 17 Qa ma tzˈel kynikyˈa te tkyaqiljo lo, ex qa ma kubˈ kybˈinchiˈn ikyjo, at tkyˈiwbˈil Dios kyibˈaja te jun majx.

18 Mi nchin yoliˈn kyiˈja kykyaqila. Quˈn ojtzqiˈn wuˈn ankye qe o chi jaw nskˈoˈn. Me ilxix tiˈj tuˈn tbˈajjo tzeˈnku ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios: Ankye jun nwaˈn wukˈiy, kjawil meltzˈaj wiˈja.

19 Nxi nqˈmanjiˈy luˈn kyeˈy, a naˈmxtaq tbˈaj, tuˈntzin aj tbˈajjo ikyjo, kxel kynimin qa ayin wejiˈy junx nteˈn tukˈa nMaˈn, a loqin nchin yoliˈn kyukˈiy. 20 Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy: Ankye te kxel kˈmoˈn teˈ a kxel nchqˈoˈn, ayiˈn chin xel tkˈmoˈn. Ex ankye te kxel kˈmoˈn weˈy, a nMaˈn kxel tkˈmoˈn, a tzaj chqˈoˈn weˈy.

Tej t‑xi tqˈmaˈn Jesús qa a Judas tuˈn t‑xi kˈayinte(A)

21 Tbˈajlinxiˈ tqˈmaˈn Jesús tkyaqiljo lo, tzaj chyoˈn tanmin tuˈn tbˈis, ex tzaj tqˈmaˈn qeˈy: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy. At jun kyeˈ k‑okil meltzˈaj wiˈja.

22 Me awotzin qeˈ, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin noqx o jaw kaˈylaja toj qwutza, ex mix ele qnikyˈa te alqiˈj nyolinetaq. 23 Me ayintaq weˈ intiˈn antza, nchin waˈntaqa ttxlaj Jesús. Nimx tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj wiˈja. 24 Tuˈnpetziˈn, xi tyekˈin Simun Pegr tqˈobˈ te jun techil, tuˈn t‑xi nqaniˈn te Jesús alqiˈj nyolineˈtaq. 25 Tuˈnpetziˈn, in xi laqˈexixa tkˈatz, ex xi nqaniˈn te: WAjaw, ¿Altzila kye?

26 Tzaj ttzaqˈwin Jesús: Kˈwelix wakˈsin chˈin pan, ex anqe kxel nqˈoniˈy, atziˈn.

Ikytziˈn, kux takˈsin jun piẍ pan toj laq, exsin xi tqˈoˈn te Judas Iscariot, a tkˈwal Simun.

27 Tbˈajlinxiˈ twaˈn Judas, bˈeˈx okx tajaw il toj tanmin. Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈn Jesús te: Atzin tuˈn tkubˈ tbˈinchiˈn, bˈinchinkutziˈn jaˈlinxix.

28 Me nipe tuˈn ikyjo, mix ele qnikyˈa te, tiquˈn xi tqˈmaˈn ikyjo. 29 Quˈn ataq Judas qˈilte chˈuˈẍ tkˈwel pwaq, at junjunqe kubˈ ximinte, qa xi tqˈmaˈn tuˈntaq txiˈ Judas laqˈolte chˈin qwaˈy tuˈn tajbˈin toj nintz qˈij, moj qa tuˈn t‑xiˈ qˈol chˈin pwaq kye tal yaj. 30 Tbˈajlinxiˈ twaˈn Judas pan, bˈeˈx ex toj qnikyˈin.

Jun akˈaj nukˈbˈil tuˈn Jesús, tuˈn qmujbˈin te qibˈ

31 Telintzxi Judas, tzaj tqˈmaˈnl Jesús qeˈy, awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin: Chˈix nkyim weˈ jaˈlin, a ayiˈn Tkˈwal Ichin, tuˈntzin tnimsit tbˈi nMan Dios. 32 Ma japin bˈaj tajbˈil nMaˈn wuˈn tzaluˈn twutz txˈotxˈ, noq tuˈn tnimsit tbˈi. Tuˈnpetziˈn, ktzajil tqˈoˈn wokliˈn liwey, tuˈn nteˈn tukˈa toj kyaˈj tukˈa tkyaqil nqoptzˈajiyila.

33 Nimxix tqˈaqˈbˈil nkˈuˈja kyiˈja. Nya nim tqan chin tenbˈiltla kyukˈiy jaˈlin. Ok chi jyola wiˈja, me ikytziˈn tzeˈnku xi nqˈmaˈn kye aj Judiy, ex kxel nqˈmaˈn kyeˈy jaˈlin, nlayx cheˈxa jaˈ kchin xeliy.

34 Tuˈnpetziˈn, kxel nqˈoˈn jun akˈaj nukˈbˈil kyeˈy: Tuˈn kykˈuˈjlin te kyibˈa jun tukˈa juntl, ikytziˈn tzeˈnku ma chi ok nkˈuˈjliˈn. Ikytzin kyejiˈy, kykˈuˈjlink kyibˈa kyxolxa. 35 Qa ma tzˈok kykˈuˈjliˈn kyibˈa kyxolxa, kykyaqilx xjal k‑elil kynikyˈ kyiˈja, qa nxnaqˈtzbˈinqiˈy.

Tej t‑xi tqˈmaˈn Jesús, qa tuˈn tkubˈ tewintaq Pegr(B)

36 Xi tqanin Simun Pegr te Jesús: WAjaw, ¿Jaˈtzin kxela te?

Xi ttzaqˈwin Jesús: A jaˈ kchin xeliˈy, nlayx txi lipey wiˈja jaˈlinxix, me ok kxel lipey wiˈja yajxi chˈintl.

37 Me ante Pegr xi tqˈmaˈn: WAjaw, ¿Tiquˈnil nlay chinx lipeˈy tiˈja jaˈlin? ¿Ma nyatzin ma bˈant weˈ nteˈn tuˈn t‑xi nqˈoˈn nchwinqila, tuˈn nkyima tuˈn tpaja?

38 Xi ttzaqˈwin Jesús: ¿Ma ax twutz, ma bˈant te tteˈn tuˈn tkyima tuˈn npaja? Me twutzxix kxel nqˈmaˈn tey, qa naˈmxtaq toqˈ tman ekyˈ, kchin kˈwel tewiˈn oxe maj kywutzxjal, ex kxel tqˈmaˈn, qa nya ojtzqiˈnqiˈn tuˈn.