Add parallel Print Page Options

Tej tok tsuˈnjo qya jupsbˈil kyiˈj tqan Jesús(A)

12  Noq qaq qˈijtaq tuˈn tpon kanin nintz qˈij te Xjan Qˈij. Bˈeˈx xiˈ Jesús toj kojbˈil Betania, a jaˈ najletaq Lázaro, a otaq jaw anqˈintl tuˈn Jesús toj kyime. Antza kubˈe kybˈinchin jun wabˈj te aqˈbˈil chjonte te Jesús. Ate Mart nsipintaq wabˈj, ex ajin te Lázaro qˈuqlektaq waˈl kyukˈa tiˈj meẍ. Ante Mariy tzaj tiˈn jun tkˈwel qˈanbˈil, nardo tbˈi, a jun wiq jupsbˈil tbˈanilxix wen ex wiyilxix. Ex kubˈ tqˈoˈn tkyaqil kyibˈajjo tqan Jesús, ex jun paqx ok tzqijsin tukˈa tsmal twiˈ. Ex tkyaqil toj ja kubˈ juptzˈaj tuˈn tbˈanil tkˈokˈjil.

Me attaq jun t‑xnaqˈtzbˈin Jesús antza, a Judas Iscariot tbˈi, a tuˈntaq t‑xi kˈayinte toj kyqˈobˈ tajqˈoj. Xi tqˈmaˈn te Jesús: ¿Tiquˈnil mi xi kˈayitjo jupsbˈil lo, a wiyilxix wen, tuˈn kyxi qmojin tal yajqe?

Me ante Judas nya nbˈinsintaq kyiˈjjo yaj, qalaˈ kubˈ tqˈmaˈn ikyjo quˈn ileqˈtaq. Quˈn ate Judas toktaq toklin te chmol pwaq qxola, ex tzuntaq jatz telqˈin chˈin tiˈjjo a chmoˈntaq tuˈn.

Xi tqˈmaˈn Jesús te: Tenkuj. Quˈn ma kubˈ tkˈuˈn luˈn tzmax jaˈlin, tuˈn tbˈant nteˈn te muqbˈil weˈy. Quˈn atzin kye yaj, axsi kchi kˈwele ten kyxola, ex bˈaˈn tuˈn kyxi kymojiˈn noq tiˈ qˈijil. Qalatziˈn weˈ, nya kukx kchin kˈwel ten wejiˈy kyxola.

Tej tok kychmoˈn nejinel kyibˈ tiˈj Lázaro tuˈn tkyim

Nimx Judiy i bˈinte qa antza taˈye Jesús toj tnam Betania, ex bˈeˈx i bˈaj xiˈ antza lolte Jesús tukˈax Lázaro, a otaq jaw anqˈintl tuˈn Jesús kyxol kyimnin. 10 Ayetziˈn kynejinel pale bˈeˈx i kyij toj wen tuˈn tkubˈ bˈyet Jesús majx Lázaro tukˈa, 11 quˈn noq tuˈn tpaj Lázaro, nimx Judiy otaq tzˈel kypaˈn kyibˈ kyiˈj, noq tuˈn kyxi lipe tiˈj Jesús.

Tej tkanin Jesús toj Jerusalén(B)

12 Nimkutaq xjal otaq txiˈ ikyˈsil Xjan Qˈij toj Jerusalén. Toj junxil qˈij, ok kybˈin qa tuˈntaq tkanin Jesús antza. 13 Tuˈnpetziˈn, i ok ten txˈemil txqan t‑xaq tze, palma tbˈi, exsin i bˈajetz kˈlelte Jesús, ex i bˈaj ẍchˈin kyjaluˈn:

Nimxit tbˈi qMan Dios.
Kyˈiwlinxitjo a tzul kanin toj Tbˈi qAjaw.
Kyˈiwlinxitjo a nmaq kawil tibˈaj Israel.

14 El jyet jun tal bur tuˈn Jesús, ex bˈeˈx jax qe tibˈaj, tzeˈnkuxtaqjo ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:
15     Mi chi jaw xobˈa,
ayiˈy najleqe toj tnam Sion.
    ¡Kykaˈyinxa! Luˈ kyNmaq Kawila tzul
qˈuqlekx chejil tibˈaj jun tal bur.

16 Te tnejil, mix ele qnikyˈa tiˈj tkyaqiljo lo, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin; me yajxi, tej tjax Jesús toj kyaˈj, bˈeˈx bˈaj ul julkˈaj toj qkˈuˈja tkyaqiljo tzˈibˈintaq tiˈj toj Tuˈjil Tyol Dios, ex ikyxixsin otaq bˈajjo.

17 Me ayeqetziˈn xjal iteˈtaq tukˈa Jesús, tej ttzaj tqˈolbˈin Lázaro toj jul, ex tej tjaw anqˈintl tuˈn, tzunx nchi yolintaq tiˈj kyukˈa txqantl. 18 Tuˈntziˈn ikyjo, i bˈajetz xjal toj tnam kˈlelte Jesús, quˈn otaq tzˈok kybˈiˈn techil tipin tbˈanilxix tiˈj Lázaro. 19 Ex mix ele wenjo luˈn toj kywutz Parisey. Bˈaj kubˈ kyyolin kyxolx: ¡Kaˈn! Ntiˈx jun aku bˈant quˈn tiˈj, quˈn kykaˈyinxsiˈn; kykyaqilxjal ma txi lipe tiˈj.

Tej kyyolin junjun nya Judiy tukˈa Jesús

20 Kyxoljo xjal a otaq chi kanin ikyˈsil nintz qˈij toj Jerusalén, attaq junjun xjal aj Grecia. 21 Ex attaq jun qukˈiy, a awoˈy t‑xnaqˈtzbˈin Jesús, Lip tbˈi, tzajnin toj tnam Betsaida toj ttxˈotxˈ Galiley. Aye aj Grecia i tzaj laqˈe tkˈatz Lip, ex i kubˈsin kywutz te: Tata, noq same, qajatlaˈy tuˈn qyoliˈn tukˈa Jesús.

22 Bˈeˈxsin xiˈ Lip, ex xi tqˈmaˈn te Andrés, ex kykabˈilx i xiˈ qˈmalte te Jesús.

23 Xi tqˈmaˈn Jesús kye: Chˈix tul kanin nqˈijila, ayiˈn, a Tkˈwal Ichin, tuˈn nkyima, tuˈn njaw anqˈiˈn, ex tuˈn njaxa toj kyaˈj tukˈa tkyaqil nqoptzˈajiyila. 24 Quˈn twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, ikytzin wejiˈy tzeˈnku jun twutz triy. Qa mix xkux miqet toj txˈotxˈ, nlay chˈiy, qalaˈ oˈkxjo tal junchˈin ex ntiˈ tajbˈin. Me qa ma kux miqet toj txˈotxˈ tuˈn tkyim, ok chmetil txqantl twutz.

25 Ankye teˈ taj noq tuˈn tok tkˈuˈjlin tchwinqil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ok kˈwel najsin tkyaqil. Me ankye teˈ kxel qˈonte tibˈ toj tqˈobˈ Dios, ex mi n‑ok tilil tuˈn tiˈjjo tchwinqil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, apente kkanbˈil jun tchwinqiljo, a nlay bˈaj. 26 Ex ankye jun n‑ok tilil tuˈn, tuˈn tajbˈin weˈy, bˈaˈn tuˈn tok lipe wiˈja, tuˈn tten junx wukˈiy toj tkyaqil. Ex ankye te n‑ajbˈin weˈy, apente kjawil nimsiˈn tuˈn nMaˈn.

Tej tyolin Jesús juntl majl tiˈj tkyimlin

27 Atziˈn jaˈlin, nimx nchyoˈn wanmiˈn tuˈn nbˈisa. ¿Tiˈtzila kxel nqˈmaˈn? ¿Ma okpela kxel nqˈmaˈn: Tata, chin tkloma, tuˈn mi tzˈikyxe wuˈn tkyaqilxjo kbˈajil wiˈja? ¡Mina! Quˈn tuˈnpen teˈ luˈn ẍin uliy. Qalaˈ kxel nqˈmaˈn: 28 Tata, nimsinks tbˈiy wiˈja.

Tekuxjo xi tqˈmaˈn yol anetziˈn, bˈijte jun tqˈajqˈojil wibˈaj toj kyaˈj, a tqˈma: O jaw nnimsiˈn nbˈiy, ex kjawil nnimsiˈn juntl majla.

29 Ayetziˈn xjal iteˈtaq tkˈatz, te kybˈinte yol luˈn, xi kyqˈmaˈn kyxolile, qa noq jun qˈankyaq jaw tinin. Me junjuntl qˈmante qa jun angel tzaj yolin tukˈa.

30 Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈn Jesús kye: Nya noq te qˈuqbˈil nkˈuˈja saje yolin teˈ tqˈajqˈojil wiˈbˈaj; qalaˈ te qˈuqbˈil kykˈuˈja wiˈja. 31 Quˈn atzin jaˈlin, chˈixxix tul kanin tqˈijil te kykyaqil xjal twutz txˈotxˈ, tuˈn kyok toj paˈbˈin twutz Dios, ex ilxix tiˈj tuˈn tex lajet tajaw il, quˈn twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, qa kˈwel tiˈj wuˈn te jun majx. 32 Quˈn ajtzin njaw qˈoˈn twutz tze tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ktzajil nchmoˈn kykyaqil xjal wuˈnx wibˈxa. 33 Tukˈa yol anetziˈn; nyekˈin Jesús tzeˈn tumil tuˈn tkyime.

34 Xi kytzaqˈwin xjal: ¿Ma nyatzin tzun ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios, qa ate Crist il tiˈj tuˈn tten te jun majx? ¿Tzeˈntzin ttentz ntqˈmaˈntza, qa ajo Tkˈwal Ichin il tiˈj tuˈn tjaw twutz cruz tuˈn tkyim? ¿Tzeˈntzin tzˈelpineˈ Tkˈwal Ichin?

35 Xi tqˈmaˈn Jesús kye: Ayin weˈ spikyˈin loqiˈn intiˈnx kyxola. Me noq te jun paql intiˈn kyukˈiy. Tuˈnpetziˈn, chi lipeka tiˈjjo spikyˈin, tuˈntzin mi chi kyijiˈy toj qxopin. Quˈn ankye teˈ nbˈet toj qxopin, ntiˈ bˈiˈn tuˈn jaˈtzin t‑xiye. 36 Tuˈnpetziˈn, kyniminxjiˈy spikyˈin, a luˈ atx chˈintl kyukˈiy, tuˈntzin kyoka te jun xjal aj spikyˈin.

Tbˈajlinxiˈ tqˈmaˈn Jesús ikyjo, bˈeˈx el tewin tibˈ kywutz.

Tej t‑xi tqˈmaˈn Jesús qa tkyaqilxjal il tiˈj tuˈn kynimin tiˈj

37 Mix tuˈn nimx techil tipin Jesús o bˈant tuˈn kywutzxjal, me mix i niminix tiˈj. 38 Tukˈajo lo, japin bˈajjo tyol Isaías, a yolil Tyol Dios ojtxe, tej tkubˈ ttzˈibˈin:

Tata, ¿Ankye ma txi niminte Tbˈanil Tqanil tiˈja, a ma txi qqˈmaˈn?
¿Altzila qe xaye tyekˈin tAjaw Tkyaqil toklin Tkawbˈil kyibˈaj?

39 Exla qa ikyjo, nlayx txi kynimin, quˈn atx juntl yol kyij ttzˈibˈin Isaías kyjaluˈn:
40     Quˈn ax Dios s‑ok moẍsinte kywutz,
ex s‑ok chˈuẍsinte kyanmin,
    tuˈntzin mi tzˈele kynikyˈ te tuˈn kywutz.
Ex tuˈn mi kybˈiye tuˈn kyanmin.
    Ex ntiˈx ma chi meltzˈaj wukˈiy, tuˈn kykubˈ nqˈaniˈn.

41 Kyij ttzˈibˈin Isaías ikyjo, quˈn otaq tli nimx toklin Jesús, exsin nyolintaq tiˈj, a naˈmtaq tul kanin Jesús twutz txˈotxˈ.

42 Me kyxol tkyaqiljo luˈn, attaq junjun Judiy i nimin tiˈj Jesús, ex majxpe junjun nejinel kyxol. Me mix kubˈe kychikybˈin kywutzxjal noq tuˈnjo kyxobˈil kye Parisey, tuˈn mi chi exe lajoˈn tiˈjjo kyoklin tojjo ja te kynaˈbˈl Dios aj Judiy. 43 Quˈn wenxixtaq toj kywutz, tuˈn kyja nimsin kyuˈnxjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ, tzeˈnku tuˈn kyja nimsin tuˈn Dios toj kyaˈj.

Tej tyolin Jesús tiˈjjo xjelbˈil twutz qMan Dios

44 Xi tqˈmaˈn Jesús tukˈa tqˈajqˈojil twiˈ: Ankye te knimil wiˈja, nya oˈkqinxa kchin xel tnimin; qalaˈ aku nMaˈn, a tzaj chqˈon weˈy. 45 Ex ankye te ma chin tliˈy, ex ma tli Dios, a tzaj chqˈon weˈy. 46 Quˈn ayin wejiˈy tspikyˈin Dios, a ma tzul tzaluˈn twutz txˈotxˈ, tuˈntzin alkye knimil wiˈja nlayxpen kyijx teˈ toj qxopin.

47 Me qa at jun ma bˈinte nyola, ex mi xi tnimin, ok najil teˈ; me nya npaja, quˈn nya ma chin ula tuˈn nkawiˈn kyibˈaj kykyaqil xjal, qalaˈ noq tuˈn kyklet wuˈn. 48 Ex ankye k‑elil ikyˈin weˈy, ex mi xi tbˈin nyola, at jun kkawil tibˈaj; ayexjo yol, a o cheˈx nqˈmaˈn. Ex ayexsin kchi kawiljo tiˈj toj paˈbˈin twutz Dios, aj tjapin bˈaj tqˈijil tzaluˈn twutz txˈotxˈ. 49 Quˈn ayejo nyola ex tkyaqil nxnaqˈtzbˈila nya weqekuy; qalaˈ te nMaˈn, a tzaj chqˈoˈn weˈy. 50 Bˈiˈn weˈ wuˈn qa ayejo Tyol Dios ma chi tzaj tqˈmaˈn, ayetzin ttxuyil chwinqiljo te jun majx. Tuˈnpetziˈn, oˈkx nxi nqˈmaˈnjiˈy tzeˈnkuxjo ma tzaj nikˈuˈn weˈy tuˈn nMaˈn.