Add parallel Print Page Options

Nxi tqˈoˈn Pegr tumil kye nimil

Atzin jaˈlin, kxel nqˈoˈn tumil kyeˈy, ayiˈy nejinel kyxol Ttanim Dios, quˈn ikyx wejiˈy, at wokliˈn tzeˈnkuxjo kyeˈ. Ex o chi nlijiˈy jniˈ ikyˈx tuˈn Crist, ex knmujbˈe wibˈa kyukˈiy toj kyaˈj, aj tpon tqˈijil tqoptzˈajiyil Crist. Ayiˈy nejinel, kykaˈyinktzinjiˈy nimil tiˈj Dios, a oqxeninqe kyeˈy, tzeˈnku jun wen kyikˈlel kyiˈj trit. Kybˈinchima tukˈa tkyaqil kyanmiˈn, tzeˈnkuxjo taj Dios, nya noq tuˈn at kyaqˈiˈn kyiˈj, ex nya noq tuˈn kykanbˈin pwaq, qalaˈ tukˈa tkyaqil kyajbˈila. Ex mi tzˈok kyqˈoˈn kyibˈa te kyajawjo oqxeninqe kyeˈy; qalaˈ tok tilil kyuˈn, tuˈn kyoka te jun yekˈbˈil kywutz. Quˈn tuˈntzin aj tul Crist, ajo Tnejilxix Kyikˈlel, ktzajil kytzyuˈn jun oyaj tbˈanilx, a mi bˈaj, qalaˈ kqoptzˈajiyil te jun majx.

Ex ikyx kyejiˈy, ayiˈy kuˈxinqe, kyniminqekujiˈy at kyoklin kyibˈaja. Ex kykyaqilxa, tuˈn tkubˈ kymutxsin kyibˈa jun tukˈa juntl, quˈn ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:
    At tqˈoj Dios kyiˈjjo aye njaw kynimsin kyibˈ,
    me kxel tqˈoˈn t‑xtalbˈil kyibˈajjo mutxin kyten.

Tuˈnpetziˈn, kymutxsinku kyibˈa twutz Dios, a nimxix tipin, tuˈntzintla kyjaw nimsiˈn tuˈn, aj tpon tqˈijil. Kyoqxeninxjiˈy tkyaqiljo nbˈaj kykˈuˈja tiˈj toj tqˈobˈ Dios, quˈn nqˈaqˈin tkˈuˈj Dios kyiˈja. Tenxit kynabˈla, ex kykaˈyinktzin kyibˈa, quˈn a tajaw il ajqˈoj kyiˈja, ex nbˈeteje kyiˈjiliy jyol tumil tuˈn kybˈaja tuˈn, ikyx tzeˈnku jun bˈalun ntzanin wen. Chi weˈkuxixa twutz toj kynimbˈila, quˈn bˈiˈn kyuˈn, qa kykyaqil nimil toj tkyaqil twutz txˈotxˈ, ikyx n‑ikyˈxjo kyuˈn, tzeˈnkuxjo kyeˈ. 10 Tikyˈlinxi chˈin yajbˈil kyuˈn toj jteˈbˈin qˈij, axte Dios, a tzaj qˈoˈnte t‑xtalbˈil kyeˈy, k‑okil qˈoˈn kyeˈy tzˈaqle, jikyinxix ex kujxix, tuˈn mi yekje, a ma tzaj txkon kyeˈy, tuˈn kyoka te tkˈwal, ex tuˈn kyxiˈ toj tqoptzˈajiyil kyaˈj te jun majx noq tuˈn Crist. 11 Noqit tkyaqil tipin tukˈa, jaˈlin ex te jun majx.

Jun yol tuˈn tjapin bˈajjo uˈj lo

12 Ma kubˈ ntzˈibˈinjiˈy kabˈe tal nyola lo, noq tuˈn Silvano, jun tbˈanil erman toj nwutza. Noq chˈin nyola, tuˈn t‑xi nnimsiˈn kykˈuˈja, ex tuˈn nkujsinte nyola, qa twutzxixjo a t‑xtalbˈil Dios. Tuˈnpetziˈn, chi weˈkuxixa toj.

13 Ajo Ttanim Dios toj Babilonia, a skˈoˈn tuˈn Dios ikyxjo tzeˈnku kye, ex Marks, a nyakuj nkˈwala, nxi kysmaˈn qˈolbˈil kyeˈy. 14 Kyqˈolbˈink kyibˈa kyxolxa tukˈa tkyaqil kyanmiˈn. Noqit a tnukˈbˈil Dios kyibˈaja kykyaqila, ayiˈy nimilqiy tiˈj Crist.