Add parallel Print Page Options

Qo bˈet tzeˈnkuxjo taj Dios

Quˈn ikytziˈn tzeˈnku te Crist, ma tzikyˈx tuˈn toj t‑xmilil, exsin ikyx kyejiˈy bˈaˈn tuˈn t‑xi kyqˈoˈn kyibˈa tuˈn tikyˈx yajbˈil kyuˈn, noq tuˈn tpaj kynimbˈila. Quˈn alkyeˈ ma tzikyˈx tuˈn toj t‑xmilil, tok tilil tuˈn, tuˈn tkyij ttzaqpiˈn il, tuˈntzintla mi bˈete tojjo chˈintl tchwinqil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, a tzeˈnkuxjo tajbˈil kyachbˈilxjal; qalaˈ tzeˈnkuxitlaˈ tajbˈil Dios tukˈa. Akuxjo jaˈlin, a nkubˈ kybˈinchintaqa ojtxe, a tzeˈnkuxjo kytzeqbˈilxjal nya nimilqe. Quˈn ikytaqtzin nchi bˈetejiˈy tojjo jniˈ nya wen, ex nimkutaq n‑el kyanmiˈn tiˈj, ex txˈujtinelqiˈy, ex manyor kyˈaˈjilqiˈy, ex noqx nchex lipe tiˈj tkyaqiljo il, ex nchi kˈuliˈn kywutzjo kywutzbˈiyil junxil kydiosxjal. Me atzin jaˈlin, nya wen n‑ele toj kywutzxjal, tuˈn mi nchi bˈettla toj kyachbˈil junx kyukˈa. Tuˈnpetziˈn, nchi yolbˈin nya wen kyiˈja. Me nya yajku kchi okil toj paˈbˈin twutzjo Dios, a Kawil kyibˈajjo tkyaqil kyimnin, ex aye itzˈqextaq. Quˈn ayetziˈn, a o chi kyim, ma yolajtz Tbˈanil Tqanil kye, tuˈntzintla tanqˈin kyanmin tuˈn Dios, exla qa ma kubˈ kyximinxjal qa ntiˈ kyoklin tuˈn kyanqˈin tzaluˈn twutz txˈotxˈ; ex bˈeˈx i kubˈ kybˈyoˈn.

Quˈn chˈix tuˈn tjapin bˈaj tqˈijil tzaluˈn twutz txˈotxˈ; tuˈnpetziˈn, tenxix kynabˈla, ex kytzyumtzin kyibˈa, tuˈn kyokxa toj naˈj Dios. Me tibˈaj tkyaqiljo lo, axix il tiˈjjo kykˈuˈjbˈil kyibˈa, quˈn atzin kykˈuˈjbˈil kyibˈa, knajsitil nim il tuˈn. Kykˈmomtzin kyibˈa toj kyjay jun tukˈa juntl, ex mi jawje kykˈuˈja kyxolxa. 10 Teyile junjun bˈaˈn tuˈn tajbˈin kye txqantl, a tzeˈnxjo toklin, a ma tzaj tqˈoˈn Xewbˈaj Xjan, tuˈntzintla t‑xi tsipiˈn t‑xtalbˈil Dios teyile junjun atx taj te. Kybˈinchinkuy tkyaqiljo lo tzeˈnku jun tbˈanil nejinel tibˈaj aqˈuntl, a nximin wen tiˈj tkyaqiljo atx taj te. 11 Ikytziˈn, qa at jun at toklin tuˈn tyolin, noqit yolin tzeˈnkuxjo Tyol Dios. Ex qa at jun at toklin tuˈn tajbˈin kye txqantl, noqit tzˈajbˈin tukˈa tkyaqil tipin, tzeˈnkuxjo ma tzaj tqˈoˈn Dios, tuˈntzintla tkyaqiljo nbˈant, bˈant‑xitla te nimsbˈil tbˈi Dios, noq tuˈn Jesucrist, a nimxit tbˈi toj tkyaqil tipin jaˈlin ex te jun majx. Ikyxitjo.

Qa ma tzikyˈx quˈn tuˈn tpaj qnimbˈil

12 Ayiˈy werman, at nkˈuˈja kyiˈja. Mi chi jaw kaˈylaja tuˈn tkyaqiljo n‑ikyˈx kyiˈja, nyakuj jun tiˈ, a ntiˈtaq tbˈajil. 13 Qalaˈ, chi tzalajxa tuˈn n‑ikyˈx kyuˈn tzeˈnku s‑ikyˈx tuˈn Crist, tuˈntzintla kynojxa tukˈa tzaljbˈil, aj tuljo tqoptzˈajiyil tulil. 14 Ex qa ma chi ok yisoˈn noq tuˈn tpaj Crist, at tkyˈiwbˈil kyibˈaja, noq tuˈn Xewbˈaj Xjan kyukˈiy, a T‑xew Dios nqoptzˈaj wen. 15 Ex qa at jun kyeˈ n‑ikyˈx tuˈn, me noqit nya tuˈn tbˈiybˈin, mo tuˈn telqˈbˈin, mo tuˈn jun il, ex nya tuˈn tlimoˈn tibˈ tiˈjjo a ntiˈ toklin tiˈj, quˈn kykyaqiljo lo n‑ikyˈx kyuˈn noq tuˈnxjo kybˈinchbˈin. 16 Me qa at jun n‑ikyˈx tuˈn, noq tuˈn tpajjo tbˈi Crist, mina jaw txˈixwe tuˈn; qalaˈ bˈaˈn tuˈn tnimsin tbˈi Dios, quˈn tuˈn at toklin tuˈn tok tbˈi te nimil tiˈj. 17 Quˈn chˈix tjapin tqˈijil tuˈn qok qkyaqilx toj paˈbˈin twutz Dios, ex kxel xkye kyxol nimil. Ex qa il tiˈj tuˈn tkawin Dios kyibˈaj nimil, ¿Yajtzila kye, a mi xi kynimin Tbˈanil Tqanil, a tzaj tqˈmaˈn Dios? ¿Jaˈtzila kchi kanile?

Ikytziˈn ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios: 18 Qa kuj ẍi klete kyeˈ tzˈaqleqe, ¿Yajtzila kye nya wenqe ex bˈinchil ilqe?

19 Tuˈnpetziˈn, aye n‑ikyˈx kyuˈn, tzeˈnkuxjo tajbˈil qMan Dios, bˈaˈn tuˈn tok tilil kyuˈn, tuˈn tkubˈ kybˈinchin wen, ex tuˈn t‑xi kyoqxenin kyanmin toj tqˈobˈ Dios, a Chˈiysilkye, quˈn kukx njapin bˈaj Tyoljo.

Bible Gateway Sponsors