Add parallel Print Page Options

Tnejil Tuˈj Pegr

Jun qˈolbˈil tuˈn Pegr

Ayiˈn Pegr jun tsanjil Jesucrist; nxi ntzˈibˈinjiˈy uˈj luˈn kyeˈy, a ayiˈy kysipin kyibˈa tuˈn tpaj kynimbˈila, ex ma chi oka te bˈetin xjal toj txˈotxˈ te Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ex Bitinia. Ayiˈy o chi jaw skˈoˈn tuˈn qMan Dios, a tzeˈnkuxjo t‑xim attaq te tnejil, noq tuˈn kysaqixa tuˈn Xewbˈaj Xjan, tuˈntzintla tkubˈ kynimiˈn, ex tuˈn kyoka tzˈaqle tuˈn tchkyˈel Jesucrist. Noqit nim t‑xtalbˈil ex tnukˈbˈil kyibˈaja toj tkyaqil.

Ajo t‑xilin kolbˈil

Qo nimsin tbˈi tDios ex tTata qAjaw Jesucrist, quˈn noq tuˈn tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj, tzaj tqˈoˈn tumil tuˈn qitzˈje tkabˈ majin, noq tuˈn tjawlintz anqˈin Jesucrist kyxol kyimnin. A tzaj qˈoˈnte nim qˈuqbˈil qkˈuˈjjo toj qchwinqil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ex a ktzajil qˈoˈnte jun qetzbˈil te jun majx, a kˈuˈn tuˈn Dios toj kyaˈj, tuˈntzintla mi xitje, ex tuˈn mi yaje, ex tuˈn mi molje. Ex noq tuˈn kynimbˈila tiˈj Dios, aku Dios nklon kyeˈy tukˈa tkyaqil tipin, tuˈntzintla tlajetjo kolbˈil, a bˈantnin tuˈn, ex ktzajil tyekˈin, aj tpon bˈaj tqˈijil.

Tuˈnpetziˈn, nimx nchi tzalaja, exla qa il tiˈj tuˈn tikyˈx yajbˈil kyuˈn toj jteˈbˈin qˈij. Ajo n‑ikyˈx kyuˈn jaˈlin, tzeˈnku jun qˈaqˈ te saqsbˈil kynimbˈila, ikyxjo tzeˈnku qˈanpwaq il tiˈj tuˈn tsaqix tuˈn qˈaqˈ. Me atzin kyinimbˈila nimxixtl toklin tzeˈnku qˈanpwaq, quˈn atzin qˈanpwaq knajil, me atzin kynimbˈila kyjel teˈ te jun majx. Ikytzin kyejiˈy kynimbˈil tzeˈnku te qˈanpwaq, aj tsaqix tuˈn qˈaqˈ; qa ma chi weˈy toj tkyaqiljo n‑ikyˈx kyuˈn, axte Dios k‑yolil wen kyiˈja, ex kjawil tnimsin kybˈiy, ex ktzajil tqˈoˈn nim kyokliˈn, aj tul Jesucrist juntl maj. Exla qa naˈm kylontiy, me ma qe kykˈuˈja tiˈj; exla qa ntiˈ tzaluˈn twutz txˈotxˈ tuˈn kykaˈyiˈn tiˈj jaˈlin, me at kynimbˈila tiˈj, ex nim nchi tzalaja tukˈa jun t‑xilin tzaljbˈil, a ntiˈ tumil tuˈn tbˈant kyqˈmaˈntey tkyaqil, quˈn nkykˈmoˈnjiˈy ajo t‑xilin kynimbˈila, a kolbˈil te jun majx.

10 Kyojjo qˈij ojtxe, aye yolil Tyol Dios, aye i kˈmoˈnte Tyol, nim i xpichˈin tiˈj, ex i jyoˈn tiˈjjo t‑xilin kolbˈil, a tuˈntaq xi tqˈoˈn Dios kyeˈy tuˈn t‑xtalbˈil. 11 Nimx i xpichˈin tiˈj, tuˈn tel kynikyˈ te, ankye ex jtojtzin bˈajjo a otaq tzaj tqˈmaˈn T‑xew Crist, a Xewbˈaj Xjan, toj kyanmin, tej t‑xi tqˈmaˈn qa iltaq tiˈj tuˈn tikyˈx yajbˈil tuˈn Crist, ex yajxi tuˈn tjaw nimsit tbˈi, tbˈajlinxiˈ yajlajtz. 12 Me mix kanine kynabˈl tuˈn tel kynikyˈ tiˈjjo t‑xilin lo, quˈn tzaj tqˈmaˈn Dios kye, qa nya te kyex nchi ajbˈinetaq toj kyaqˈin, qalaˈ te qe jaˈlin, quˈn i yolin tiˈj a naˈmtaq tel kynikyˈ tiˈj. Me atzin jaˈlin, ayetzin kyeˈ ma tzˈel kynikyˈa tiˈj, kyuˈnjo aye nchi yolin tiˈjjo Tbˈanil Tqanil kolbˈil, noq tuˈn Xewbˈaj Xjan, a tzaj smaˈn toj kyaˈj. Nimxix t‑xilinjo lo; majqexpe kye angel kyaj tuˈn tel kynikyˈ te.

Jun txokbˈil tuˈn Dios tuˈn qok xjanxix toj tkyaqil

13 Tuˈnpetziˈn, kyximinkuxixsiˈn wen alkye kˈwel kybˈinchiˈn. Kytzyumtzin kyibˈa, ex kyinxsin jun kychwinqila tzˈaqle. Qexsin kykˈuˈja tiˈjjo a ktzajil tqˈoˈn Dios tuˈn t‑xtalbˈil, aj tul Jesucrist juntl maj. 14 Kyniminkuy Dios tzeˈnqeku kˈwal te kytata: Mi txi kyqˈoˈn kyibˈa tojjo kyachbˈila, a attaq, tej naˈmtaq tel kynikyˈa te Dios. 15 Qalaˈ, chi bˈet‑xixa toj jun tumil xjanxix toj kychwinqila, quˈn ate Dios, a xtxkon kyeˈy, tuˈn kyxi lipeˈy tiˈj, xjanxix teˈ. 16 Ikytziˈn tzeˈnku ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios: Chi okxa xjan, quˈn xjanqin weˈch.

17 Ex qa ma tzˈok kyqˈoˈn Dios te kyMaˈn, kynaˈntziˈn qa kchi okilxjal toj xjelbˈil tuˈn, a mi n‑ok tkaˈyin kytenxjal, qalaˈ kkawil jikyinxix wen. Tuˈnpetziˈn, chi bˈettzintza toj tchewil Dios tkyaqil qˈij, quˈn ma chi oka te jun bˈetin xjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ, noq tuˈn tpaj kynimbˈila tiˈj Crist. 18 Quˈn ate Dios ma klon kyeˈy tojjo kychwinqila, a ntiˈtaq tajbˈin, a tzeˈnku tzaj kyyekˈin ojtxe kyxeˈchila. Quˈn bˈiˈnxix kyuˈn, qa a chojbˈil tejo kolbˈil mix chjete tukˈa jun tiˈ, a kbˈajil, tzeˈnku qˈanpwaq mo saqpwaq; 19 qalaˈ tukˈa tchkyˈel Crist, a tbˈanilxix te jun majx, a xi qˈoyit te chojbˈil qil twutz Dios, tzeˈnku jun tal tal rit te oyaj twutz qMan, a tzˈaqle, ex ntiˈ tkyˈi. 20 Quˈn ate Crist jaw tskˈoˈn Dios, tuˈn tok te chojbˈil qil, a naˈmxtaq tkubˈ tbˈinchin tkyaqil tchˈiysbˈin. Me tzmax tzaluˈn, a chˈix tjapin bˈaj tqˈijil, ma kubˈ tyekˈin tibˈ, noq tuˈn kyel wena. 21 Quˈn noq tuˈn Crist, o chi nimiˈn tiˈj Dios, a jatz anqˈin kyxol kyimnin, ex ma jaw nimsin tuˈn Dios, tuˈntzintla ajo kynimbˈila ex qˈuqbˈil kykˈuˈja tuˈn tten tiˈj Dios.

22 Atzin jaˈlin, noq tuˈn ma kubˈ kyniminjiˈy Tbˈanil Tqanil, ma chi saqixa tuˈn, tuˈntzintla ttenxix kykˈuˈja kyiˈj txqantl nimil. Tuˈnpetziˈn, kykˈuˈjlimtzin kyibˈtza nimxix jun tukˈa juntl, tukˈa tkyaqil kyanmiˈn. 23 Quˈn ma chi itzˈjiˈy tkabˈ majin, nya tuˈn jun kytatiy tzaluˈn twutz txˈotxˈ, a kkyimil; qalaˈ tuˈn Tyol Dios, a itzˈ, ex ktenbˈil te jun majx. 24 Quˈn ikytzin ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:

Tkyaqilxjal ikyxjo tzeˈnku tal kˈul.
Ex ajo kybˈinchbˈin ikyxjo tzeˈnku t‑xmakil kˈul.
Quˈn atzin te kˈul ktzqijil,
ex atzin t‑xmakil k‑elil tzˈaq.
25 Me metzin teˈ Tyol qAjaw ktenbˈil teˈ te jun majx.

Ex atzin yol lo, a Tbˈanil Tqanil kolbˈil, a nyolajtz kyxola.