Add parallel Print Page Options

Jun tumil kye aqˈnil

Tkyaqiljo nimil, ayeˈ ma chi ok te aqˈnil te jun majx, il tiˈj tuˈn tkubˈ kynimin tajaw aqˈuntl toj tkyaqil, tuˈntzintla mi chi yolbˈinxjal tiˈj tbˈi qMan Dios ex tiˈjjo qxnaqˈtzbˈil. Ex qa at jun tajaw aqˈuntl nimil, mi kubˈ kybˈisin aqˈnil qa noq tuˈn kyerman kyibˈ mi chi kubˈ kynimin, qalaˈ noqpe kyja chi kyniminku wen, ex chi ajbˈinxix kye, quˈn nchi ajbˈin kyex nimil, ayeˈ kˈuˈjlinqexix kyuˈn. Atzin luˈn, Timotey, xnaqˈtzinxa, ex qˈonxa tumil kye.

A qˈinimil twutzxix

Qa at jun xjal nxnaqˈtzin jun tumil nya twutzx, qa mikyxiˈ tzeˈnku tbˈanil xnaqˈtzbˈil tuˈn qAjaw Jesucrist, ex qa mikyxiˈ tzeˈnku ntyekˈin qnimbˈil; jun xjal ikyjo jun nimil tibˈ ex ntiˈx chˈin n‑el tnikyˈ te. Oˈkx tajjo tuˈn tyasin ex tuˈn tyolbˈin, ex atziˈn anetziˈn ikytzin tzeˈnku jun yabˈil, ma tzˈok lemtzˈaj tiˈj. Quˈn antza ntzaje loˈchj kˈuˈjbˈaj, jniˈ jyoj qˈoj, ex tkyaqil ikyˈbˈil ex yasbˈil, ex tkyaqil bˈujin, a mi nbˈajx kyxolxjal, ayeˈ xjal ma tzeˈl naj kynabˈl; mi n‑el kynikyˈ te yol twutzx. Toj kywutz a qnimbˈil n‑ajbˈin noq tuˈn kyqˈinimix. Twutzx teˈ qa at jun qˈinimil tuˈnjo qnimbˈil, a tuˈn qtzalaj tiˈjjo chˈin, a at qe. Quˈn ntiˈx chˈinqe qˈiˈn quˈn, teˈ xqo ul itzˈje twutz txˈotxˈ, ex ntiˈx chˈin k‑ajil qiˈn, aj qkyim. Me noq qa at telix qqˈij, ex qa at qxbˈalin, qo tzalaj tukˈa ikyjo. Me ayetzin kyeˈ kyaj tuˈn kyqˈinimix tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Aj ttzaj jun tiˈ kyiˈj, bˈeˈx nchi kubˈ tzˈaq toj il, ex bˈeˈx nkubˈ kysbˈuˈn kyibˈ tuˈn kyajbˈil, a nya tumil, ex ax n‑ok meltzˈajjo qˈol mibˈin kyiˈj, tuˈn kyxi toljx toj najin te jun majx. 10 Quˈn qa ma tzˈok qxoˈn qkˈuˈj tiˈj pwaq, nya bˈaˈn, quˈn antza ntzaj anqˈin tkyaqiljo wiq nya bˈaˈn. Quˈn at junjun ma txi lipe kyanmin tiˈj pwaq, ex noq tuˈn tpajjo ikyjo, ma chi el txalpaj toj kynimbˈil, ex ayex ma chi ok qˈonte kyixkˈoj kyiˈjx.

A tbˈanil aqˈuntl toj qnimbˈil

11 Me atzin te, ma tzˈoka jun ichin te Dios. Tuˈnpetziˈn, tzaqpinkjiy tkyaqil anetziˈn, ex weˈkuxixa jikyin toj tchwinqila, toj tbˈinchbˈiˈn bˈaˈn, toj tnimbˈila, toj tqˈaqˈbˈil tkˈuˈja, ex kukx tuˈn tayoˈn tajbˈil qMan toj tkyaqil, ex mutxinku tten. 12 Tzˈok tilil tuˈn, tuˈn tjapin bˈajjo taqˈin qMan Dios toj tnimbˈila. Ex kukxit tzaj tnaˈnjiy tkabˈ tchwinqila, quˈn tuˈnpetziˈn o txokliˈy tuˈn Dios tiˈj, tej tqˈmaˈy, ex tej tkubˈ tyekˈin tnimibˈila kywutz nimku xjal. 13 Kxel woqxeninxixa jaˈlin twutz qMan Dios, a tzaj qˈol chwinqil te tkyaqil, ex twutz Klolqe Jesucrist, a tqˈma te jun yekˈbˈil twutz Poncio Pilat qa twutzxixjo Tyol: 14 Niminkujiy a nxi nqˈmaˈn teˈy, tuˈn tkubˈ tbˈinchiˈn, ex mi jaw ttxˈixpiˈn, tuˈntzintla ntiˈx jun tiˈ tuˈn t‑xi kawita tiˈj. Bˈinchima ikyjo, tzmaxiˈ ajxi tul juntl majl qAjaw Jesucrist. 15 Kjapin bˈaj tkyaqiljo lo tuˈn Dios tojxix tqˈijil, quˈn oˈkx te Diosjo junchˈin at; kyˈiwlinxix tbˈi, ex nim toklin te Kawil, quˈn a Kawil tibˈaj tkyaqil kawil, ex a tAjaw Tkyaqil tibˈaj tkyaqil tajaw. 16 Quˈn oˈkx Diosjo nlay bˈaj, ex najle toj tkyaqil tqoptzˈajiyil, a mix aˈlx aku tzˈoksin tkˈatz. Mix aˈl jun o lonte, ex mix aˈl jun aku kaˈyinte. Oˈkx te Dios at tkyaqil toklin ex jniˈ tipin jaˈlin ex te jun majx. Ikyxitjo.

17 Ayetziˈn at kyqˈinimil twutzjo txˈotxˈ tzaluˈn, qˈmanxa kye tuˈn mi ja kynimin kyibˈ, ex tuˈn mi tzˈoke qe kykˈuˈj tiˈjjo kyqˈinimil, quˈn nya kukx teˈ tten. Qalaˈ oˈkx tuˈn tok qe kykˈuˈj tiˈj Dios, a nimxix ntzaj tqˈoˈn qe, tuˈn qtzalaj tiˈj. 18 Ex qˈmaˈnxa kye tuˈn tkubˈ kybˈinchiˈn wen, ex tuˈn kyok te soˈj. 19 Quˈn tukˈaˈ ikyjo, kxel kyxikybˈin jun qˈinimil te jun majx toj kyaˈj, ex jun chwinqil, a mixla jtojx tuˈn tbˈaj.

20 Timotey, qˈonka tililjo a ma kyij oqxenit teˈy. Ex mi txi tbˈinjiy kyyolxjal, a ntiˈ tajbˈin, exsin jniˈ nkyqˈmaˈnxjal, a nyakuj manyor tumil. 21 Quˈn iteˈ junjun nchi yolin ikyjo, me ayeˈ o chi el txalpaj tiˈj kynimbˈil.

Noq a Dios tzaj qˈoˈnte t‑xtalbˈil tibˈaja.

Bible Gateway Sponsors