Add parallel Print Page Options

Tzeˈn tuˈn qbˈete kyukˈa txqantl

1-2 Mi chi ok tmiyonjiy xjal ma chi tijin, qalaˈ chebˈe xmoxinqeka nyakuqexitlaj ttatiy ex tnaniy. Ex ikyqexjo kuˈxin qˈa, nyakutlaj titzˈinqiy; ex ikyqexjo txin nyakutlaj tanebˈqiy. Mi kubˈ tbˈinchin jun nya bˈaˈn kyiˈj, tuˈntzin mix aˈl jun jaw yolbˈin tiˈja.

Oninqexjiy qya, a o kyim kychmil, ex mix aˈl jun itzˈ kyiˈj. Me qa iteˈ kyal mo iteˈ kychman, ayetzin at iltzjo kyiˈj, tuˈn kyok kykaˈyin kynana mo kytata ex jniˈ kybˈaj toj kyja, noq tuˈn tok kybˈinchin t‑xeljo jaˈ ẍi tzaje chˈiye, quˈn atziˈn anetziˈn tbˈanilx twutz qMan Dios. Me ayetziˈn qya, a o chi kyim kychmil, ex o chi kyij toj mebˈeyil, qˈuqlek kykˈuˈj tiˈj Dios, ex mi tzˈel najx toj kykˈuˈj tuˈn kynaˈn Dios qˈijl ex qnikyˈin. Me anteˈ mebˈe, a kˈwel tqˈon tibˈ, tuˈn tbˈinchin tzeˈnkux ntqanin t‑xmilil, ma naj twutz Dios. Qˈmanxa kye nimil tkyaqiljo luˈn, tuˈntzin mi chi yolbˈajtz kyuˈnxjal. Quˈn qa mi ẍi ok kykaˈyin kybˈaj toj kyja, mapen chi oktz manyor aj ilx, tzeˈnqeku nya nimil.

Tojjo kyajlal qya mebˈe, oˈkqex kˈwelix kybˈi aye ma japin ox kˈal abˈqˈe kyuˈn, ex qa ma japin mejebˈlin kyuˈn: 10 Qa bˈaˈn jniˈ kybˈinchbˈin, qa ma chi ja kychˈiysin kyal toj wen, ex bˈaˈn nchi xkˈamin kyiˈjxjal toj kyja, ex qa o tzˈel kytxjoˈn tiˈj kyqan nimil, ex qa nchi mojin kyiˈjjo a nim n‑ikyˈx kyuˈn, ex kukx n‑ok tilil kyuˈn, tuˈn kybˈinchinte tkyaqiljo wen.

11 Me mi kux tzˈibˈit kybˈi qya, a kuˈxinqe, a o kyim kychmil, quˈn aku chi ja meje juntl majl tukˈa jun ichin nya nimil, mo aku tzˈel kypaˈn kyibˈ tiˈj Crist, noq tuˈn tajbˈil kyxmilil. 12 Ex tuˈn ikyjo, ayex kchi kˈwelix qˈoˈn te kyil twutz Dios, quˈn k‑elil kypaˈn kyibˈ toj kynimbˈil tiˈj Crist. 13 Ex noqittzin oˈkxtzjo, qalaˈ noq nchi bˈeteje ttziyile ja, ex nchi el kyˈaj, ex nchi bˈaj iqin yol, ex nbˈaj okx kylimon kyibˈ toj tkyaqil, ex nchi bˈaj yolin tiˈjjo ntiˈ kyaj tiˈj. 14 Tuˈnpetziˈn, wajatlaˈy tuˈn kymejeˈ qya kuˈxinqex, aye o chi kyim tnejil kychmil, tuˈntzintla kyul kyal, ex tuˈn tbˈant kykawin toj kyja, ex tuˈn mi txi kyqˈoˈne ambˈil te tajaw il, tuˈn kyyolinxjal nya bˈaˈn tiˈj qnimbˈil noq tuˈn kypaj. 15 Quˈn at junjun qya mebˈe ma tzˈel kypaˈn kyibˈ tuˈn kyxi lipe tiˈj tajaw il.

16 Qa at jun qya nimil at juntl qya toj tja, a o kyim tchmil, bˈaˈn tuˈn t‑xi tmojin, tuˈn mi tzˈoke te tkˈaˈch Ttanim Dios; tuˈntzin tonin Ttanim Dios kyiˈjjo qya, a o kyim kychmil, ayeˈ ntiˈx jun itzˈ kyiˈj.

17 Aye nejinel, a ma bˈant‑xix kykawin toj tumil toj Ttanim Dios, bˈaˈntla tuˈn t‑xiˈ jun onbˈil nimxix kyexixpetlaˈ ayeˈ ma txi kyqˈoˈnx kyibˈ tuˈn kyyolin ex tuˈn kyxnaqˈtzin tiˈj Tyol Dios. 18 Quˈn ntqˈmaˈn Tyol Dios: Mi tzˈok kykˈloˈn ttxaˈn wakx, qa nwaˈbˈin triych.

Ex ikyxjo ntqˈmaˈn: Jun aqˈnil at toklin tuˈn t‑xi chjet twiˈ tkˈuˈjch.

19 Ex mi txi tqˈoˈn ambˈil te jun patbˈil tuˈn jun xjal tiˈj jun nejinel toj Ttanim Dios, qa mix aˈl jun mo kabˈe xlonte. 20 Me ayetzin nejinel tzunx nchi bˈinchin il, bˈaˈn tuˈn kyxi kawit kywutz txqantl, tuˈntzin kyxobˈjo txqantl. 21 Kxel woqxeninxixa teˈy twutz qMan Dios, ex twutz Klolqe Jesucrist ex kywutz jniˈ angel, ayeˈ skˈoˈnqexix tuˈn Dios, tuˈn junx tuˈn teleˈ nukˈbˈil lo kyiˈj kykyaqil, aˈlchaqx kyetz.

22 Mi kubˈ tqˈoˈn tqˈobˈa jun paqx tibˈaj jun aˈla tuˈn tok te nejinel toj Ttanim Dios, qa naˈmxtaq tok tkaˈyin tbˈinchbˈin. Quˈn yajtzilaˈ, qa nyataqku wen tbˈinchbˈin, ajin kxel bˈlen toj til. Qalaˈ kaˈyinkxix tibˈa wen.

23 Tuˈn noqx nstzˈuyin tkˈuˈja ex teˈ yabˈil ma tzˈok lemtzˈaj tiˈja, mi txi tkˈwaˈn junxte aˈ, qalaˈ kˈwanxa chˈin vin te qˈanbˈilte.

24 At junjun xjal n‑el tnikyˈtzajil liwey qa aj ilqe. Me ex at junjuntl tzmaxiˈ k‑elil tnikyˈtzajiljo, aj tok toj xjelbˈil tuˈn qAjaw. 25 Exsin ikyxjo jniˈ qbˈinchbˈin wen, qˈanchaˈl kywutz kykyaqil. Ex aye nya qˈanchaˈl kyuˈnxjal, ex nlay tzˈewit te jun majx.