Add parallel Print Page Options

Ayeˈ nimil kyjel kytzaqpin kynimbˈil

Twutzxix ntqˈmaˈn Xewbˈaj Xjan, qa aj chˈixtaq tjapin bˈaj tqˈijil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, at junjun kyjel ttzaqpiˈn tnimbˈil, tuˈn t‑xi lipe kyiˈj taqˈnil tajaw il, tukˈa kyxnaqˈtzbˈil, a noq te sbˈuˈbˈl. Kxel kybˈiˈn kyyol xmiletzˈ, a nya twutzx chi yolin, ex mi naˈn kyuˈn a wen exjo nya wen, quˈn ajo kynabˈl ntiˈ tajbˈin, nyakuj ma tzˈeˈy tuˈn jun kyaq kxbˈil. Ex n‑el kyikyˈin mejebˈlin, ex n‑el kyikyˈin junjun tiˈ, a tchˈiysbˈin Dios, a wen tuˈn t‑xi qnikyˈbˈin te jun tzaljbˈil te qe, ex tuˈn t‑xi qqˈoˈn chjonte te Dios, a awo ma qo nimin tiˈjjo yol twutzxix. Quˈn tkyaqiljo tchˈiysbˈin Dios wen teˈ. Ex ntiˈ tumil tuˈn tel qikyˈin; quˈn qa ma txi qqˈoˈn chjonte te Dios tiˈj, kˈwel tkyˈiwlin Dios tkyaqil. Quˈn kyjel saqixjo jniˈ luˈn tuˈn Tyol qMan, tej tkyij tzˈibˈit ojtxe qa wen tkyaqil, ex tuˈn qnaˈbˈl Dios te aqˈbˈil chjonte te.

Jun tbˈanil taqˈnil Jesucrist

Qatzin qa ma txi t‑xnaqˈtzinjiy anetziˈn kye nimil, tbˈanil aqˈnilpetzintza te qAjaw Jesucrist, ex nojnin tuˈn yol nimin quˈn, a tbˈanil xnaqˈtzbˈil, ma tzˈok lipey tiˈj.

Ikyˈimiljiy tkyaqil kyyolxjal nya tumil, ex jniˈ kylaˈjxjal, a nya bˈaˈn. Qalaˈ qˈonka tilil, tuˈn tajbˈin te Dios. Quˈn qa ma tzˈok qqˈoˈn ipbˈil tiˈjjo qxmilil, at chˈin tajbˈin. Exsin ikyx teˈ qa ma tzˈok qqˈoˈn ipbˈil tuˈn qajbˈin te Dios, nimxix tajbˈin te chwinqil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ex te chwinqil te jun majx toj kyaˈj.

Twutzxixjo yol kxel nqˈmaˈn, ex bˈaˈn tuˈn tnimajtz kyuˈn tkyaqilxjal. 10 Nqo aqˈnin ex n‑ikyˈx yasbˈil quˈn, noq tuˈn tpajjo yol luˈn: Qˈuqlek qkˈuˈj tiˈjjo Dios itzˈ, a Klol tkyaqil xjal, ayeˈ kchi nimil tiˈj.

11 Atziˈn luˈn atzin qˈmanxjiy, ex xnaqˈtzinxa kye kykyaqil. 12 Ex mi kubˈ tbˈinchiˈn tzeˈn kye txqantl kuˈxin, tuˈntzin mi tzˈele ikyˈiniˈy kyuˈnxjal. Qalaˈ tzˈokxa jun yekˈbˈil kywutz tkyaqil: Tuˈn tbˈeta toj tumil tukˈa tyola, tukˈa tqˈaqˈbˈil tkˈuˈja, tukˈa tnimbˈila, ex tukˈa tchwinqila saqxix. 13 A naˈmxtaq nkaniˈn, jaˈkx n‑uˈjin Tyol Dios kywutzxjal, tuˈn t‑xi tqˈoˈn tumil kye, ex tuˈn kyxi t‑xnaqˈtziˈn. 14 Mi kubˈ tyajinjiy tokliˈn ma txi tqˈoˈn qMan Dios, tej xkubˈ kyqˈoˈn nejinel toj Ttanim Dios kyqˈobˈ tibˈaja, tuˈn toka te kyikˈlel, quˈn ikykuxtaq taj Diosjo. 15 Qˈonkxixa tililjo lo, tuˈntzin tok kykaˈyinxjal, qa te Dios tkyaqiljo a nkubˈ tbˈinchiˈn. 16 Ex kaˈyinkxix tibˈa tuˈn tbˈeta, ex tuˈn t‑xnaqˈtziˈn tukˈa tumil. Weˈkuxixa toj tkyaqil. Quˈn qa ma bˈant ikyjo tuˈn, ok kletila exqetziˈn nchi bˈiˈn tiˈja.