Add parallel Print Page Options

Jun xnaqˈtzbˈil tiˈjjo naˈj Dios

Tuˈnpetziˈn, kxel woqxeniˈn tey, tuˈn kykubˈsin kywutza tukˈa naˈj Dios tiˈj tkyaqil xjal, ex tuˈn kyyolin tukˈa Dios kyiˈj, tukˈa nim aqˈbˈil chjonte te; ex tuˈn kynaˈn Dios kyiˈjjo tkyaqil nejinel ex jniˈ kawil, tuˈntzintla qbˈet toj tumil, ex tukˈa jun bˈaˈn nukˈbˈil, ex tuˈn tajtz tiˈj qanmin twutz Dios, ex tuˈntzin qok tzˈaqlexix toj tkyaqil. Quˈn tbˈanilxjo luˈn, ex ntzalaj Dios, a Klolqe te jun majx, tiˈj. Quˈn atzin taj Diosjo tuˈn kyklet‑xjal kykyaqil, ex tuˈn tel kynikyˈ tiˈjjo a twutzxix. Quˈn junchˈin Dios at; ex junchˈin ichin yolil kyiˈjxjal twutz Dios, aku Jesucrist, a xi qˈoˈnte tibˈ te kyimin te chojbˈilte qil, tzeˈnkuxjo otaq chikyˈbˈajtz tuˈn qMan Dios toj tqˈijil, tuˈn tkotpit tkyaqil xjal tuˈn. Tuˈnpetziˈn, ma tzaj qˈoˈn wokliˈn, tuˈn nyoliˈn tiˈjjo tzaqpibˈl lo, ex ma chin oka te tsanjil qMan, tuˈn kyxnaqˈtzitjo aye nya Judiyqe tiˈjjo nimbˈil, a twutzxix. Twutzxix weˈy; nya noq nja bˈant wuˈn.

Waja tuˈn kynaˈnxjal Dios tkyaqil twutz txˈotxˈ. Ex aj tja kyiˈn kyqˈobˈ twutz qMan toj kynaˈn Dios, kybˈinchim tukˈa kyanmin saqxix, nya tukˈa qˈoj, ex nya tukˈa yolbˈil tiˈj juntl.

Jun xnaqˈtzbˈil kyeˈ qya nimil

Ex waja tuˈn tok kyoksin qya kyxbˈalin tbˈanilx ex toj tumil, me nya noq tuˈn tjaw kynimin kyibˈ kywutzxjal, qalaˈ tukˈa jun mutxsbˈil; nya tuˈn tjax kyqˈoˈn txqan tiˈ toj kywiˈ tuˈn tqoptzˈaj, noq tuˈn kykaˈyinxjal kyiˈj, ex tuˈn mina tzˈok kyqˈoˈn kyxbˈalin ntzˈiltzˈin tukˈa taˈl qˈanpwaq, ex tuˈn mina tzˈokx kyqˈoˈn kyu noq tal abˈj nqopin wen, 10 qalaˈ tukˈa kybˈinchbˈin bˈaˈn tzeˈnkux ntene tuˈn jun qya nimil tiˈj qMan Dios.

11 Ayejo qya, aj kyok toj xnaqˈtzbˈil tiˈj Tyol qMan toj tja Ttanim Dios, bˈaˈn tuˈn kykubˈ nume, ex tuˈn mutxin kyten. 12 Mi chin qˈoˈn qya xnaqˈtzbˈil kyibˈaj ichin, ex nya tuˈn kykawin kyibˈaj. Qalaˈ, noq tuˈn tkubˈ kybˈiˈn, ex nya tuˈn kychˈotj. 13 Quˈn ate Adán bˈant nej tuˈn Dios, exsin kubˈ bˈinchinxilte Eva. 14 Ex nya te Adán kubˈ sbˈuˈn tuˈn tajaw il, qalaˈ a teqya. Ex tej tkubˈ sbˈuˈn, bˈeˈx i ok aj il. 15 Me kkletil te qya te tkyaqil tiˈ, qa ma kubˈ ten toj tja, ex qa ma tzˈok tqˈoˈnxix tilil tuˈn tjapin bˈaj tuˈn, tzeˈnkux jun tbˈanil txubˈaj kyxol tal, ex tukˈa tnimbˈil, ex tukˈa tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj, tuˈntzin tten saqxix wen.