Add parallel Print Page Options

Atzin jaˈlin erman, nya il tiˈj tuˈn t‑xi nqˈmaˈn tijjo tqˈijil mo tiˈjjo jtoj tuˈn tul Jesús juntl majl tzaluˈn twutz txˈotxˈ, quˈn bˈin kyuˈn qa il tiˈj tuˈn tul qAjaw, me mix aˈl bˈilte jtoj bˈaˈn tul, qalaˈ ikytziˈn tzeˈnku jun ileqˈ n‑ul qnikyˈin. Quˈn toj kywutzxjal tkyaqil bˈaˈn taˈ, ex ntiˈ jun xobˈajil. Me ntiˈkux toj kynabˈl, aj tuljo xitbˈil kyibˈaj tuˈn qAjaw, quˈn ikyxjo tzeˈnku njaw qˈiˈn jun qya tuˈn tchyoˈn tal, ex mix aˈl jun ktzˈaqpajil.

Me ayetzin kyeˈ, erman, nlay chi jaw kaˈylaja, aj tul qAjaw, quˈn mi nchi bˈeta toj qxopin toj kyanmiˈn, quˈn bˈiˈn kyuˈn qa il tiˈj tuˈn tul, a ntiˈkux toj qnabˈl, tzeˈnku tulil jun ileqˈ. Quˈn qkyaqil ma qo ok te spikyˈin, ex te qˈijl toj qanmin, quˈn qojtzqiˈn qMan Dios, ex nya te qnikyˈinqo, ex ntiˈ nqo bˈet toj qxopin. Tuˈnpetziˈn, mi qo ktan toj qnimbˈil tzeˈnqekuˈ xjal nchi ktan, aj tul ileqˈ. Qalaˈ qkˈasim qibˈ toj qnimbˈil, ex tenxit qnabˈl, tuˈntzintla noq bˈinchil qten, aj tul. Quˈn ayetzin kyeˈ, a nchi bˈet toj qxopin, ex nya tok tilil kyuˈn tiˈj qMan Dios, ikyx tzele tzeˈnku jun xjal nktan qnikyˈin. Ntiˈ bˈin kyuˈn tiˈ kbˈajil. Ex ikyx tzeˈnku aye nchi txˈujte, toj qnikyˈin nchi txˈujte. Me metzin qeˈ, a awo nimil, te qˈijlqo. Tuˈnpetziˈn, qtzyuˈmtzin qibˈ, ex qklomtzin qibˈ noq tuˈn qnimbˈil tiˈj qMan Dios, ex tuˈn qkˈuˈjbˈil qibˈ qxol, ikyx tzeˈnku jun xoˈl qˈaqˈ ntkloˈn tibˈ tukˈa jun kxbˈil te kolbˈil tkˈuˈj. Ex qˈuqlek qkˈuˈj tiˈjjo kolbˈilqe, ikyxjo tzeˈnku kolbˈil twiˈ jun xoˈl qˈaqˈ. Quˈn nya ma qo tzaj tqˈoˈn te Dios tuˈn tikyˈx jun kawbˈil quˈn, kujxix te jun majx, qalaˈ noq oˈkx tuˈn qklet tuˈn qAjaw Jesucrist, 10 a o kyim te qxel, tuˈn qanqˈin junx tukˈa, qa itzˈqoxtaq, ex qa otaq qo kyim. 11 Tuˈnpetziˈn, kynimsinx kykˈuˈja kyxolilixa, ex kykujsinx kyibˈa, tzeˈnkuxjo ntena kyuˈn.

Tej t‑xi tqˈoˈn Pabl kynabˈl nimil

12 Atzin jaˈlin erman, nqo kubˈsin qwutza kyeˈy, tuˈn kykubˈ kyniminjiˈy ayeˈ nchi aqˈnin kuj kyxola, a ayeˈ nejinel kyxola toj tbˈi qAjaw, ayeˈ nchi jikysin kyeˈy toj kynimbˈila. 13 Chebˈe chi kykaˈyinqeka, ex chi kykˈuˈjlinqeka, quˈn tuˈn aqˈuntl nbˈant kyuˈn kyxola, ex tenxit kymujbˈil kyibˈa kyxolilixa, tuˈntzin kyteˈn toj tbˈanil. 14 Ex ikyxjo erman, nqo kubˈsin qwutza kyeˈy, tuˈn kyxi kykawinjiˈy ayeˈ kykyˈeˈ tuˈn kyaqˈnin, ex tuˈn kynimsin kykˈuˈjjo ayeˈ kyjaˈ kykubˈ numj, ex tuˈn kymojiˈn kyukˈa a ntiˈxixl kyipin. Chebˈe chi ayoˈn tajbˈil qMan Dios kyukˈa kykyaqil.

15 Kykaˈyink kyibˈa, quˈn qa at jun xkubˈ bˈinchinte jun nya bˈaˈn kyiˈja, mi xelin kyuˈn ikyxjo, noqpe kyjaˈ kxela kychjoˈn tukˈa jun bˈaˈn. Kybˈinchima ikyjo kyxola ex tukˈa kykyaqil xjal. 16 Kukxit chi tzalajiˈy. 17 Mi txi kytzaqpiˈn tuˈn kynaˈn Dios. 18 Kyqˈonxa chjonte te qMan Dios tojjo bˈaˈn ex qa tojjo nya bˈaˈn, quˈn ikytzin taj Diosjo qukˈa, awo nimilqo tiˈj tbˈi Crist, a Jesús. 19 Mi tzˈok kymiyonjiˈy a tajbˈil Xewbˈaj Xjan toj kyanmiˈn. 20 Mi tzˈel kyiˈjlinjiˈy Tyol Dios nyolajtz kyxola. 21 Kyxpichˈinkujiˈy tkyaqil kyxnaqˈtzbˈilxjal, ex kyniminkujiˈy a wen. 22 Ex kypaˈmil kyibˈa tiˈj tkyaqiljo nya wen.

23 Axit Dios, a Tajaw tkyaqil nukˈbˈil, kubˈ qˈon kyeˈy saqxix, ex tzˈok kaˈyin teˈ kyanmiˈn, kynabˈla, ex kyxmilila, tuˈntzintla ntiˈx jun tiˈ atx taj kyeˈy, aj tul qAjaw Jesucrist. 24 Quˈn tzˈaqlexix teˈ, a ma txkon kyeˈy, tuˈn tjapin bˈaj Tyol, tzeˈnkuxjo ma tzaj tqˈmaˈn kyeˈy.

Jun qˈolbˈil tuˈn Pabl, tuˈn tjapin bˈajjo uˈj luˈn

25 Atzin jaˈlin erman, chi naˈn Diosa qiˈja. 26 Kyqˈonxa jun qˈolbˈil twutzxix kye kykyaqil erman. 27 Ex kxel woqxeniˈn kyeˈy toj tbˈi qAjaw, tuˈn tkubˈ kyuˈjinjiˈy uˈj lo kyxol kykyaqil erman. 28 Noqit kukx tten t‑xtalbˈil qAjaw Jesucrist kyukˈiy. Ikyxitjo.