Add parallel Print Page Options

Tnejil Tuˈj Pabl kye Nimil aj Tesalónica

Jun qˈolbˈil

Ayiˈn Pabl nxi ntzˈibˈinjiˈy uˈj luˈn, junx tukˈa Silvano ex Timotey. Nxi ntzˈibˈiˈn kyeˈy, ayiˈy Ttanim Dios toj tnam Tesalónica, a ayiˈy ma tzˈok kymujbˈin kyibˈa tukˈa qMan Dios ex tukˈa qAjaw Jesucrist. Noqit aku ten t‑xtalbˈil ex tnukˈbˈil qMan Dios kyibˈaja.

Qo ok te jun yekˈbˈil kye txqantl

Kukx nqo qˈoˈnjiˈy chjonte te qMan Dios kyiˈja, ex kukx nchi tzaj qnaˈnjiˈy toj qnaˈj Diosa, tuˈn nchi aqˈniˈn tuˈn kynimbˈila, ex tuˈn nchi ajbˈiˈn tuˈn tqˈaqˈbˈil kykˈuˈja, ex tuˈn waˈlqexixa toj kynimbˈila, noq tuˈn qˈuqlexix kykˈuˈja tiˈjjo a o tzaj tqˈmaˈn qAjaw Jesucrist, exla qa nim ma tzikyˈx kyuˈn. Ayiˈy erman, kˈuˈjlinqiˈy tuˈn qMan Dios; bˈiˈn quˈn qa ax o jaw skˈoˈn kyeˈy, quˈn tej t‑xi qqˈmaˈn tqanil kolbˈil kyeˈy, nya noq toj qnabˈla quˈnx qibˈxa, qalaˈ tuˈn tipin Xewbˈaj Xjan. Qˈuqlexix qkˈuˈja tiˈj, qa twutzxixjo Tbˈanil Tqanil kolbˈil, ex bˈiˈn qchwinqila kyuˈn, tzeˈn xqo bˈetiˈy kyxola, noq tuˈn kyel wena twutz Dios. Tzeˈn kyeˈ ma chi ok lipeˈy tiˈjjo yekˈbˈil quˈn, ex tiˈjjo yekˈbˈil tuˈn qAjaw Jesucrist. Ma txi kyniminjiˈy Tbˈanil Tqanil kolbˈil tukˈa tzaljbˈil, a tzajnin tuˈn Xewbˈaj Xjan, iˈchaqx nimx s‑ikyˈx kyuˈn. Me ikytziˈn, ma chi okajiˈy te jun yekˈbˈil kye nimil tojjo txˈotxˈ te Macedonia ex te Acay. Ex kyuˈn, ma txi laqˈe Tbˈanil Tqanil qAjaw jaˈlin, nya noq toj Macedonia ex toj Acay, qalaˈ toj tkyaqil twutz txˈotxˈ, jaˈ ma chi bˈetiˈy. Ma tzˈel kynikyˈxjal tiˈjjo kynimbˈila tiˈj qMan Dios, ex tuˈn ikyjo, nya il tiˈj tuˈn qyoliˈn kyiˈja kyukˈa, quˈn ayex kyexjal nchi tzaj qˈmaˈnte qeˈy, tzeˈn xqo kˈmetiˈy kyuˈn, tej qpoˈn kyxola. Ex nchi yolin tiˈjjo tbˈanil o qo kubˈ kywutzliˈn. Ex ntzaj kyqˈmaˈn qeˈy tzeˈn kyij kytzaqpinjiˈy jniˈ kyilbˈiyil kydiosa, ex tuˈn kyxi lipeˈy tiˈjjo Dios itzˈxix ex twutzxix, ex tuˈn kyajbˈiˈn te. 10 Ex nkyqˈmaˈn qa qˈuqlik kykˈuˈja tiˈjjo tulil juntl majl Tkˈwal Dios toj kyaˈj, a jatz anqˈin juntl majl tuˈn kyxol kyimnin, ex ax kklolqe tojjo kawbˈil kujxix, a tzul kanin.