Add parallel Print Page Options

Atzin toklin jun tsanjil Jesús

Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, quˈn at wokliˈn te tsanjil Jesús, ex nchin yoliˈn jikyinxix wen tiˈj Tyol, ex ma chin tzaqpaja tjaqˈ kykawbˈil tkyaqil xjal. Tzeˈnku weˈ, ma nliy qAjaw Jesús, ex ayetzin kyeˈ ẍi ok te waqˈnbˈiˈn toj taqˈin. Bˈalaqa at junjun nkaˈmin tanmin qa nya tsanjil Jesúsqiˈn. Me metzin kyeˈ, bˈiˈn kyeˈ kyuˈn, aj qa iky woklinjiˈy. Quˈn wuˈn ẍi niminiˈy, ex atzin yekˈbˈiljo qa tsanjil Jesúsqiˈn.

Atzin tumiljo wuˈn kyeˈy te kolbˈil wibˈa kywutzjo nchi yolbˈin wiˈja. Quˈn tuˈn tsanjil Jesúsqiˈn, il tiˈj tuˈn ttzaj kyqˈoˈn nwaˈy ex nkˈwaˈy. Ex at wokliˈn tuˈn tok lipe jun nxuˈjila wiˈja, a nimil, tzeˈnku te Pegr ex kyeˈ txqantl tsanjil, exqetziˈn titzˈin qAjaw. ¿Tzeˈntzin chˈin kye toj kywutz? ¿Ma oˈkqoxsin qeˈ tukˈa Bernabé ntiˈ qokliˈn tiˈj jun chojbˈil twiˈ qkˈuˈja tiˈjjo aqˈuntl nbˈant quˈn, tzeˈnku kye txqantl?

Twutzx at qeˈ qoklin, tzeˈnku jun xol qˈaqˈ at toklin tiˈj twiˈ tkˈuˈj; ex tzeˈnku jun kjol, aj tbˈaj aqˈnin; ex tzeˈnku jun kyikˈlel, at toklin tuˈn tkˈwaˈn chˈin tal timiẍ aluˈmj. Ex mi kubˈ kybˈisiˈn qa noq t‑xim jun xjaljo luˈn, quˈn tzˈibˈinl taˈye toj tkawbˈil Moisés ojtxe:

Mi tzˈok tjtzˈoˈn ttzi wakx, a nwaˈbˈin triy,
noq tuˈn mi jawe tiˈnku chˈin twa triy, quˈn luˈ nwaˈbˈin tiˈj.

Atzin n‑ele luˈn nya oˈkxsa nyoline kyiˈj aluˈmj. 10 Qalaˈ nyolin qiˈj, quˈn bˈiˈn quˈn qa jun kjol exsin jun waˈbˈil triy qˈuqle tkˈuˈj tiˈj tawal, tuˈn tjaw, quˈn atzin chojbˈil teˈ. 11 Ikyxsin qeˈ, ma kux qawin jun awal toj kyanmiˈn, a Tyol qMan Dios. Exla at chˈin qoklintza, tuˈn ttzaj kyqˈoˈn chˈin qeˈy, quˈn loqoˈy nqo aqˈnin kyxola. 12 Qa at kyoklin junjuntl tiˈjjo ikyjo, ¿Yajtzilaˈ qetza?

Me mina nkubˈ qbˈinchin qeˈ ikyjo. Quˈn loqotziˈn, ma qo jawil qitj tzma tzaluˈn, me qil qibˈxa, quˈn tuˈntzin mix aˈl jun jaw yolbˈin qiˈja, qa noq tuˈn qkanbˈin pwaq tiˈj Tbˈanil Tqanil tiˈj Crist.

13 Quˈn bˈiˈn kyeˈ kyuˈn, qa aye aqˈnil toj tnejil ja te kynaˈbˈl aj Judiy Dios, at kyoklin tiˈjjo jniˈ oyaj, a nxi kyqˈoˈn aj Judiy twutz Dios. Ex ikyjo ayeˈ nchi kubˈ bˈyoˈnte aluˈmj te chojbˈil kyilxjal, ex attaq kyoklin tuˈn kychyoˈn tiˈjjo tchibˈjil aluˈmj. 14 Ikytzin tumiljo xkyij tqˈmaˈn qAjaw Jesús, qa ayejo, a yolil Tbˈanil Tqanil kolbˈil, ex at kyoklin tiˈj jun onbˈil, quˈn tuˈn a kyaqˈiˈn.

15 Me tzeˈnku weˈ, ntiˈ nchin qaniˈn kyeˈy, tuˈn ttzaj kyqˈoˈnjiˈy onbˈil weˈy. Ex nya ma txi ntzˈibˈiˈn wejiˈy luˈn kyeˈy, a tuˈn t‑xi kyxikybˈin tuˈn ttzaj kyqˈoˈn onbˈil weˈ. Bˈaˈntla qa wen tuˈn nkyim weˈ, tzeˈnku a tuˈn ttzaj ntzyuˈnjiˈy onbˈil kyeˈy. Quˈn tuˈn ttzaj ntzyuˈnjiˈy onbˈil, ax nyola kˈwel tzˈaq wibˈaja. 16 Tzeˈnku weˈ, nya noq tuˈn teˈ yolil Tyol Diosqiˈn, kjawil nimsin wibˈa; qalaˈ quˈn ilx tiˈj tuˈn tkubˈ nbˈinchinjiˈy aqˈuntl, quˈn jun waqˈin wejiˈy ma tzaj tqˈoˈn Dios. Quˈn qa mina xkubˈ nbˈinchiˈn, ktzajil tqˈoj Dios wiˈja. 17 Qa ma kubˈ nbˈinchinjiˈy luˈn a wuˈnkuxa, atla jun chojbˈil weˈ. Me nyaxix noq tuˈn ikyjo, quˈn ma chin jaw skˈoˈn weˈ tuˈn Dios, ex ma tzaj toqxenin Tyol weˈy, ex nlay kubˈ wewiˈn, quˈn ilxix tiˈj tuˈn tkubˈ bˈinchit. 18 ¿Tiˈtzila chojbˈil wetza ikyjo toj nwutza? Atziˈn nchin tzalaja tuˈn nchin yoliˈn tiˈjjo Tbˈanil Tqanil kolbˈil noq kukxjo, nya loqˈaj. Tuˈnpetziˈn, mi nchin qaniˈn jun onbˈil tiˈj, quˈn tuˈntzin mi chi jaw yolbˈinxjal wiˈja, qa noq tuˈn jun onbˈil nchin yoliniˈy tiˈj Tyol Dios. Exla qa at we woklin tiˈj jun onbˈil, me mina ntzaj ntzyuˈn.

19 Qalaˈ tzaqpiˈnqiˈn, quˈn mix aˈl jun weˈ onilwe, ex ntiˈ jun xjal aku kawin wiˈja. Me metzin weˈ, ma tzˈok nqˈoˈn wibˈa nyakuj tjaqˈ kykawbˈil tkyaqil, me noq tuˈn kynimin tkyaqil xjal wuˈn tiˈj Tbˈanil Tqanil. 20 Tej ẍin bˈeta kyxol aj Judiy, ma tzˈok nmujbˈin wibˈa junx kyukˈa, noq tuˈn tok kybˈiˈnku wiˈja, ex tuˈn t‑xi kynimin a Tbˈanil Tqanil. Ex tej ẍin bˈeta kyxoljo kyaj tuˈn kyel wen twutz Dios noq tuˈn tjapin bˈaj ojtxe kawbˈil kyuˈn, ex ma txi nmujbˈin wibˈa kyukˈa, me nya tuˈn wel wena twutz Dios, qalaˈ noq tuˈn tok kybˈiˈnku xjal wiˈja, ex tuˈn t‑xi kyniminku Tbˈanil Tqanil. 21 Ex tej ẍin bˈeta kyxol aj nya Judiyqe, ayeˈ mina xkubˈ kybˈinchin tzeˈnku tzˈibˈin toj ojtxe kawbˈil, ex ma txi nmujbˈin wibˈa junx kyukˈa, nyakuj ntiˈ kawbˈil wibˈaja, noq tuˈn tok kybˈiˈnku wiˈja, ex tuˈn t‑xi kyniminku Tbˈanil Tqanil. Me mi nxi nqˈmaˈn tukˈa lo qa ma kubˈ nbˈinchinjiˈy a nya bˈaˈn twutz Dios, quˈn nimilqiˈn tiˈj Tkawbˈil Crist. 22 Ex tej ẍin bˈeta kyxol xjal, ayeˈ ntiˈxix kyoklin kyxoljo nmaq xjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ma tzˈok nqˈoˈn wibˈa tzeˈn jun kye, tuˈn tok kybˈiˈnku wiˈja, ex tuˈn t‑xi kyniminku Tbˈanil Tqanil. Waja tuˈn woka tzeˈnku tkyaqil wiq xjal, noq tuˈn tok kybˈiˈnku wiˈja, ex tuˈn t‑xi kyniminku Tbˈanil Tqanil kolbˈil. 23 Nkubˈ nbˈinchiˈn tkyaqiljo luˈn, noq tuˈn tpaj Tbˈanil Tqanil, tuˈntzintla qmujbˈin te qibˈ junx qkyaqilx tjaqˈ tkyˈiwbˈil Dios.

24 Jun tumil wuˈn kyeˈy tuˈn tkubˈ kybˈinchiˈn tukˈa tkyaqil kyanmiˈn toj taqˈin qMan Dios, ikyx tzeˈnku we. Quˈn bˈiˈn kyeˈ kyuˈn, a kyxol txqan xjal, a rinil, tkyaqilx tetz nrinin, me noq junchˈin teˈ nkanbˈin chojbˈil. Ikytziˈn toj qnimbˈil, me il tiˈj tuˈn kykanbˈintiˈy chojbˈil qˈoˈntz tuˈn Dios toj kyaˈj. 25 Tkyaqiljo rinil, a taj tuˈn tkanbˈin, il tiˈj tuˈn tkubˈ ttzyuˈn tibˈ tiˈjjo jniˈ tiˈchaq tiˈ, a aku bˈant tuˈn tsikyte t‑xmilil, aj txiˈ rinil. ¿Tiquˈnil? Noq tuˈn tkanbˈitkuˈ jun tal oyaj, a jun paqx nbˈaj. ¿Me atzin qetz? Iltzin tiˈj tuˈn qrinin wen toj qnimbˈil tuˈn qkanbˈin teˈ jun oyaj, a nlayx bˈaj toj kyaˈj. 26 Tzeˈnku weˈ nkubˈ nbˈinchiˈn toj nnimbˈila tzeˈnku jun rinil lajoˈnxix tuˈn jikyin wen, tuˈn tkanin tzma jaˈ taˈye chojbˈil. Ex ikyx tzeˈnku jun bˈujil toj saqchbˈil, nya noq k‑okil ten tzaqpilkye tqˈobˈ, qalaˈ ok tjyabˈil jaˈ tumil k‑aqˈila tukˈa tuˈn. 27 Ikyqintzin wejiˈy tzeˈnku jun rinil ex jun bˈujil, nkubˈ ntzyuˈn wibˈa tuˈn nkanbˈintejiˈy jun oyaj toj kyaˈj, ex tuˈn mi chin eliˈy toj ntxˈixewa, quˈn qa otaq chin bˈaj xnaqˈtzin kyiˈj txqantl, exsin mi chin kanbˈintza.

Bible Gateway Sponsors