Add parallel Print Page Options

Ajo chibˈj, a nxi qˈoyit kywutzjo kywutzbˈiyil dios

Atzin jaˈlin, tzaj kytzˈibˈiˈn weˈy tiˈj qa wen tuˈn kychyoˈn tchibˈjil aluˈmj, a kubˈ bˈyoˈn toj kybˈi kywutzbˈiyil dios. Kxel nqˈmaˈn jun tumil te nukˈbˈil kyeˈy. Twutzx kye kyuˈn qa qkyaqilx at qnabˈl tibˈajjo luˈn. Me a kynabˈla lo, a nchi nimsin kyibˈa tukˈa; nya toj tumil taˈye. Me metzin tetz tumil, tuˈn tten jun qkˈuˈjbˈil qibˈ qxolile, tuˈn qchˈiy, tzeˈnku taj Dios. A qˈuqlek tkˈuˈj tiˈjjo a n‑el tnikyˈ te, nya tumil taˈye tnabˈl twutz Dios. Me metzin teˈ, a n‑ok kˈuˈjlin kye txqantl, apente toj tumil taˈye tnabˈljo.

Atzin tumil tiˈjjo chibˈj kubˈnin kywutz twutzbˈiyil ntiˈ tajbˈin, quˈn ayetziˈn twutzbˈiyil ntiˈ kyoklin tzaluˈn twutz txˈotxˈ, quˈn ntiˈ juntl te Dios, qalaˈ oˈkxjo jun, a ojtzqiˈn quˈn. Twutzx tetz qa toj kywutzxjal, ilaˈku dios twutz txˈotxˈ, ex toj kyaˈj, quˈn ilaˈ kybˈaj dios kye xjal ex ilaˈ kyajaw. Me metzin qetz, ntiˈ juntl dios, qa nya oˈkxjo Dios, a qMan, a ttxuyil tkyaqil, ex noq te, ok qo ajbˈila. Ex junchˈinx qAjaw, a Jesucrist, a kubˈ bˈinchinte tkyaqil, ex noq tuˈn, nqo anqˈine.

Nya tkyaqil nimil qxol, ma tzˈel tnikyˈ te lo. Quˈn nkubˈ kyximin tiˈjjo kybˈinchbˈin ojtxe, qa tuˈn kychyoˈn a tchibˈjil aluˈmj, a kubˈnin kywutzjo kywutzbˈiyil dios, nkubˈ kyximin qa ma kuˈx kyil. Me twutzx tetz, qa nya tuˈn qwa, ma qo ele wen twutz qMan Dios. Quˈn qa ma txi qchyoˈn ex qa mina, ntiˈ tajbˈinjo lo twutz Dios.

Twutzx tetz qa tzaqpiˈnqo tuˈn t‑xi qchyoˈn chibˈj anetziˈn. Me kykaˈyinktzin kyibˈa, tuˈn mi jaw tzˈaq jun nimil, a naˈm tweˈ wen toj tnimbˈil noq tuˈn kypaja, aj t‑xi kychyoˈn. 10 Quˈn aku bˈaj ikyjo; qa nxi kychyoˈn tchibˈjil aluˈmj, a otaq kubˈ kywutzjo kywutzbˈiyil toj tja kydiosxjal, exsin qa atkutaq jun nimil nkaˈyin kyiˈja, a naˈmxix tweˈ toj tnimbˈil; exsin qa xkubˈ tbˈinchinkutaq tzeˈnkuˈ kyeˈ, exsin bˈalaqa ntiˈtaq bˈisin tuˈn ikyjo. Me noq tuˈn s‑ok tkaˈyin kyiˈja ikyjo, ja xkubˈe tzˈaqe te jun majx toj il. 11 Me tuˈnpetziˈn xkyim Crist, tuˈn tkletjo a neˈẍ toj tnimbˈil lo, me atzin kyeˈ, noq tuˈn tpajjo noq chˈin kynabˈla, knajileˈ kyermana te jun majx. 12 Quˈn qa noq tuˈn kypaja, kchi jawile tzˈaq kyermana, ma kuˈx kyila ikyjo twutz Crist. 13 Tuˈnpetziˈn, qa noq tuˈn tpajjo nnikyˈbˈila, aku kubˈ tzˈaq juntl nimil, bˈaˈntz tuˈn mi t‑xi nnikyˈbˈinjiˈy chibˈj ikyjo, tuˈntzin mina chin okiˈy tzeˈnku jun tze, ja tuˈn tja tolpaje jun wermana toj tchwinqil.