Add parallel Print Page Options

Ajo toklin tuˈn qyolin toj junxilchaq yol

14  Chi lipektzintza tiˈj kykˈuˈjbˈil kyibˈa, ex kyqˈonktzin tililjo a kyokliˈn, a tzajnin tuˈn Xewbˈaj Xjan. Me tibˈaj tkyaqiljo kyokliˈn, tuˈn kyyoliˈn Tyol Dios kyxolxa. Quˈn ayetziˈn nchi yolin toj noq tzeˈnchaqku yol, nya kyukˈa xjal nchi yoline, qalaˈ tukˈa Dios, quˈn a yol tzajnin te Xewbˈaj Xjan, ex mix aˈl n‑el tnikyˈ te. Me metzin kye nchi yolin Tyol Dios, nchi mojin tuˈn kychˈiyjo txqantl toj kynimbˈil, ex tuˈn tnimsit kykˈuˈj, ex tuˈn tqe kykˈuˈj tiˈj. Qalaˈ, ayetziˈn nchi yolin toj noq tzeˈnchaqku yol, noqx tuˈn kychˈiy kyil kyibˈx. Me ayetzin kyeˈ nchi yolin Tyol Dios, nchˈiyjo Ttanim Dios kyuˈn. Wajatlaˈy tuˈn kykyaqilxa tuˈn kyyoliˈn toj noq tzeˈnchaqku yol. Me tuˈn tchˈiy Ttanim Dios wen, nimxix toklin Tyol Dios tuˈn kyyoliˈn tiˈj, tzeˈnku tuˈn kyyoliˈn toj noq tzeˈnchaqku yol, a ntiˈ pujbˈilte.

Atziˈn jaˈlin werman, qa ma chin kaniˈn yolil kyxola toj noq tzeˈnchaqku yol, ¿Tiˈn k‑ajbˈile kyeˈy, qa mi ẍin yoliˈn jun xim, jun nabˈl, jun yol, mo jun xnaqˈtzbˈil, a tiˈj Tyol Dios? Ikytziˈn tzeˈnqeku chnabˈ, tzeˈnku jun xux mo juntl tiˈ: Qa mix txˈixpit tqˈajqˈojil kywiˈ, ¿Tzeˈntzin tten tuˈn tel tnikyˈtzajil alkye bˈitz n‑ok tuˈn? Ex ikyxjo tzeˈnku tqˈajqˈojil jun chun kyxol xoˈl qˈaqˈ; me qa noqx ntutin, ex ntiˈ tqˈajqˈojil twiˈ te txokbˈil, ¿Tzeˈntzin tten tuˈn tel kynikyˈ te, qa il tiˈj tuˈn kyxiˈ toj jyoj qˈoj? Exsin ikyxjo kyetza: Qa ma chi yoliˈn toj junxil yol, a ntiˈ ttxolil kywutz txqantl, ¿Tzeˈntzin tten tuˈn tel tnikyˈtzajiljo a nxi kyqˈmaˈn? Quˈn mix aˈl k‑elil tnikyˈ te, nyakuj noq toj kyqˈiqˈ nxi kyqˈmaniˈy. 10 Quˈn ilaˈku yol nyolajtz tzaluˈn twutz txˈotxˈ, me ntiˈ jun ntit ttxolil kye nchi yolin. 11 Tuˈnpetziˈn, qa mi n‑el nnikyˈa te tyol jun xjal, ma chin oka tzeˈnku jun amaqˈ xjal toj twutzjo xjal, ex ikyxjo texjal toj nwutza. 12 Me ayetzin kyeˈ ma chi oka te junchˈin Ttanim Dios, ex kyaja tuˈn tyekˈit Xewbˈaj Xjan kyxola tuˈn kyokliˈn, tzeˈnku tuˈn kyyoliˈn toj junxilchaq yol. Me kxel nqˈmaˈn kyeˈy, kyqˈonktzintza tilil kyiˈjjo kyoklin tuˈn tbˈant kyyoliˈn tzeˈnkuxjo chi yolinxjal tuˈn tchˈiyjo Ttanim Dios.

13 Tuˈnpetziˈn, aye nchi yolin toj noq tzeˈnchaqku yol, bˈaˈn tuˈn t‑xi kyqanin toj kynaˈj Dios, tuˈn tpjetjo yol anetziˈn. 14 Quˈn qa ma chin naˈn Dios toj junxil yol, ex qa mi n‑el nnikyˈa te, okla chin naˈla Dios toj wanmiˈn, me tukˈa nnabˈla, mina. 15 ¿Tzeˈntzin k‑okiltz wuˈn? Nyala tzeˈntz; qa ma chin naˈn Dios toj wanmiˈn, me il tiˈj tuˈn tel nnikyˈa te titziˈn nxi nqaniˈn; ex qa ma chin bˈitziˈn tukˈa wanmiˈn, ex il tiˈj tuˈn tel nnikyˈa te titziˈn nxi nbˈitziˈn.

16 Qa at jun nbˈiˈn kyiˈja toj kˈulbˈil, ex qa ma txi kyqˈoˈn chjonte te Dios toj junxil yol, ¿Tzeˈntzin tten tuˈn tel nikyˈbˈaj te, qa toj tumil kyyola? 17 Bˈalaqa toj tumil nchi qˈoniˈy chjonte te Dios, me ante, a mi n‑el tnikyˈ te, nlay chˈiy toj tnimbˈil.

18 Nxi nqˈoˈn chjonte te qMan Dios, tuˈn tbˈant‑xix chˈintl nyoliˈn toj noq tzeˈnchaqku yol tzeˈnku kyeˈ. 19 Me qa waja tuˈn tel kynikyˈjo Ttanim Dios te nyola, il tiˈj tuˈn t‑xi nqˈmaˈn jun jweˈ nyola, me tuˈn tel kynikyˈ te, tzeˈnkul teˈ tuˈn wok ten qˈmal txqan nyola, exsin mi tzˈel kynikyˈ te.

20 Ayiˈy werman, mi chi oka tzeˈnku jun kˈwal, a noq tiˈjx nbˈisine; qalaˈ ku kyoka tzeˈnku jun tij xjal at tnabˈl. Noq oˈkx tiˈjjo tumil il, bˈaˈn tuˈn kyoka te kˈwal, a naˈm tuˈn tel tnikyˈ te bˈinchj il.

21 Quˈn ikytzin ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:
    Kchin yolila kyukˈa nmaq tnam lo toj junxil yol;
    junxilqel kchi okil nqˈoˈn te yolil wiˈja.
    Me mixla tuˈnxj nlayxla chin kubˈ kynimiˈn, chi tAjaw Tkyaqil.

22 Ikytziˈn, bˈiˈn quˈn qa nqo yolin toj tzeˈnchaqku yol toj kˈulbˈil, nya jun yekˈbˈil qa at Xewbˈaj Xjan qukˈa, tzeˈnku nkyqˈmaˈn, qalaˈ noq tuˈn mi tzˈeleku kynikyˈxjal tiˈj Tbˈanil Tqanil, ex tuˈn kyklet. Me atzin teˈ tuˈn qyolin Tyol Dios nyekˈin teˈ, qa te Diosqo. 23 Quˈn ajtzin tok kychmoˈn kyibˈa toj kˈulbˈil, ayiˈy Ttanim Dios, ex qa kykyaqilxa nchi yoliˈn toj tzeˈnchaqku yol, exsin qa aku s‑okpin jun nya nimil bˈil kyiˈja, ¿Nyapela aku kubˈ tbˈisin qa txˈuˈjqiˈy? 24 Me metziˈn qa kykyaqilxa nchi yoliˈn Tyol Dios, exsin qa aku s‑okpin jun nya nimil, ax kˈwel bˈisinte qa aj il, ex ax kˈwel nabˈlinte toj tanmin qa nya bˈaˈn tten, quˈn tuˈn k‑elil tnikyˈ te kyyola. 25 Quˈn ikytziˈn a ewintaq toj tanmin k‑elitz toj qˈanchaˈl, ex kˈwel meje tuˈn tnimsin tbˈi Dios, ex ktqˈmaˈ, qa twutzxix at Dios kyxola.

Qo kˈulin te qMan Dios toj ttxolilxix

26 Tuˈnpetziˈn werman, aj qa ma tzˈok kychmoˈn kyibˈa, i tbˈitzin junjun jun bˈitz, mo i tqˈoˈn junjun jun xnaqˈtzbˈil, mo jun tumil tzajnin te Dios, mo juntl tumil toj noq tzeˈnchaqku yol, mo jun pujbˈil kye yol ayeˈ. Bˈaˈn teˈ ikyjo, me noqit tkyaqil tzˈajbˈin te chˈiysbˈilte Ttanim Dios toj kynimbˈil. 27 Aj kyyoliˈn toj noq tzeˈnchaqku yol, bˈaˈn tuˈn kyyolin oˈkx kabˈe mo oxe, me junjunku. Ex il tiˈj tuˈn tpjetjo yol nkyqˈmaˈn. 28 Me qa mix aˈl jun xjal aku pjunte yol anetziˈn, bˈaˈntla tuˈn mi chi yoliniˈy tojjo noq tzeˈnchaqku yol tojjo kˈulbˈil te Ttanim Dios. Qalaˈ, qa kyaja tuˈn kyyoliˈn toj noq tzeˈnchaqku yol, teyilex te junjun tuˈn tyolin tiˈjx tukˈa Dios.

29 Atzin jaˈlin kyiˈjjo aye nchi yolin Tyol Dios, bˈaˈn tuˈn kyyolin kabˈe mo oxe, ex ayetzin txqantl toj kˈulbˈil bˈaˈn tuˈn kyximinxix tiˈjjo a nqˈumle. 30 Me qa aku s‑ok tyekˈin Dios jun tumil toj tnabˈl jun xjal qˈuqle bˈil toj kˈulbˈil, atziˈn nyolintaq bˈaˈn tuˈn t‑xi tqˈoˈn ambˈil te tkabˈ tuˈn tyolin. 31 Ikytziˈn, tkyaqil a ma tzaj tyekˈin Dios jun tumil, bˈaˈn tuˈn kyyolin toj kˈulbˈil, me junjun maj te junjun, tuˈntzin tkyaqilx tuˈn t‑xnaqˈtzajtz, ex tuˈn tnimsit kykˈuˈj toj kynimbˈil. 32 Tuˈnpetziˈn, il tiˈj tuˈn kytzyuˈn kyibˈa tuˈn kyqˈoˈn ambˈil kye txqantl tuˈn kyyolin. 33 Quˈn ate qMan Dios, jun Dios te nukˈbˈil, nya noq te tzeˈnchaqku, ikytziˈn tzeˈnku nbˈant toj tkyaqil Ttanim Dios toj tkyaqil tnam.

34 Ex at juntl tuˈn t‑xi nqˈmaˈn kyeˈy kyiˈjjo qya, a mi n‑el kynikyˈ te yol toj kˈulbˈil, quˈn noq tiˈchaqku tiˈ nchi ok ten qanilte te kychmil, ex noq nbˈajel kyyuchˈiˈn chmobˈl. Nya wen ikyjo. Tuˈnpetziˈn, bˈaˈntla noq tuˈn tkubˈ kybˈiˈn, ex tuˈn tkubˈ kynimin tzeˈnku ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios. 35 Qatla qa kyaj tuˈn kyqanin jun tiˈ, bˈaˈntla tuˈn t‑xi kyqaninte kychmil tzma kyja, quˈn nya wen tuˈn tyuchˈitjo kˈulbˈil tuˈn ikyjo.

36 Toj tkyaqiljo tumil wuˈja lo, il tiˈj tuˈn tel kynikyˈa te, qa nya kyukˈiy saj xkye Tyol Dios, ex nya noq oˈkqexa ma chi kˈmoˈnte. Quˈn toj tkyaqil twutz txˈotxˈ nchˈiy Ttanim Dios wen tuˈn xnaqˈtzbˈil lo, ¿Yajtzin kyeˈ?

37 Qa at jun njaw tnimin tibˈ yolil Tyol Dios, ex qa at Xewbˈaj Xjan toj tanmin, bˈaˈn tuˈn tel tnikyˈ te, qa ajo nkubˈ ntzˈibˈiˈn axjo tnukˈbˈil qMan Dios. 38 Quˈn alkye mi nkubˈ tbˈin nyola lo, ex nlayxla kubˈ nbˈiˈn tyol.

39 Tuˈnpetziˈn werman, kyqˈonka tilil tuˈn kyyoliˈn Tyol Dios, ex mi tzˈok kymiyoˈn tuˈn tyolatzjo noq tzeˈnchaqku yol. 40 Me kybˈinchinkuy tkyaqil toj tumilxix ex tukˈa nukˈbˈil.