Add parallel Print Page Options

Toklin junjun nimil tuˈn Xewbˈaj Xjan

12  Atzin jaˈlin, waja tuˈn kybˈinte chˈin tiˈj Xewbˈaj Xjan: Bˈiˈn kyuˈn, teˈ naˈmtaq kynimiˈn Tyol Dios, nxi kyqˈoˈntaq kyibˈa tuˈn kykubˈ sbˈuˈn, ex nchex qˈiˈntaqa kˈulil kywutzjo twutzbˈiyil, a mibˈin chi yolin. Qalaˈ te Jesús aku tAjaw Tkyaqil. Tuˈnpetziˈn, waja tuˈn kybˈintiˈy qa mix aˈl jun aku qˈmante aj kˈa te Jesús, a qa at Xewbˈaj Xjan tukˈa. Ex ikyxjo, mix aˈl juntl aku qˈmante tukˈa tkyaqil tanmin qa ate Jesús tAjaw Tkyaqil, a qa mina nyolin tuˈn Xewbˈaj Xjan.

Atzin jaˈlin, at nimku qoklin, me ate Xewbˈaj Xjan junchˈin, ex ttxuyil tkyaqiljo qoklin. Ex at nimku tumil tuˈn qajbˈin te Dios, me junxchˈin qAjaw, a jaˈ nqo ajbˈine. Ex at nimku tumil tuˈn qbˈinchin tajbˈil Dios, me junxchˈin qMan Dios, a nkubˈ bˈinchinte tkyaqiljo lo.

Me tkyaqiljo qoklin, ex jniˈ tumil tuˈn qajbˈin te Dios, ex tkyaqil qbˈinchbˈin tzajninqe tiˈj Xewbˈaj Xjan, tuˈn tajbˈin kye txqantl. Quˈn ate Xewbˈaj Xjan ntzaj qˈoˈnte nim nabˈl te junjun, ex te juntl axjo Xewbˈaj Xjan ntzaj tqˈoˈn, tuˈn tyolin tukˈa nim tumil ex ojtzqibˈl. Ex te juntl ax Xewbˈaj Xjan ntzaj qˈoˈnte qˈuqbˈil tkˈuˈj tiˈjjo kˈwel tbˈinchin Dios. Ex te juntl ntzaj tqˈoˈn toklin tuˈn kyqˈanit yabˈ tuˈn. 10 Ex te juntl ntzaj tqˈoˈn toklin tuˈn tyekˈitjo tipin Dios, ex te juntl tuˈn tyolin Tyol Dios tukˈa tkyaqil tanmin; ex te juntl tuˈn tel tnikyˈ te qa nyolin jun xjal tuˈn Xewbˈaj Xjan, mo te taqˈnil tajaw il; ex te juntl ntzaj tqˈoˈn toklin tuˈn tyolin toj junxil yol; ex te juntl ntzaj tqˈoˈn tuˈn tel pjetjo yol anetziˈn. 11 Me tkyaqiljo qoklin lo, ax Xewbˈaj Xjan ntzaj qˈoˈnte teyile junjun, noq alkyex wen toj twutz.

Qkyaqilx ma qo ok te t‑xmilil Crist

12 Qkaˈyinktzin tiˈjjo qxmilil. Junxchˈin, me ilaˈ elnin. Me exla qa ilaˈ elnin, me junxchˈin xmilil at. Exsin ikyxjo tukˈa Ttanim Crist. 13 Quˈn tuˈn Xewbˈaj Xjan, qkyaqilx nqo kuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ, tuˈn qok te junchˈin Ttanim, a t‑xmilil Crist. Exla qa Judiy mo minaj, exla qa aqˈnil te jun majx, mo tzaqpiˈnj, ma qo ok te junchˈin Ttanim noq tuˈn Xewbˈaj Xjan, a ma tzaj qkˈmoˈn.

14 Atzin jaˈlin, jun xmilil, nya noq junchˈin elnin, qalaˈ nimku. 15 Ikytzintlaˈ chit qanbˈajjo kyjaluˈn: Tuˈn nya qˈobˈajqiˈn, ntiˈ wokliˈn tiˈjjo xmilil, chitjo. Me nya tuˈn ikyjo, ntiˈt toklin tiˈj qxmilil. 16 Exitla tqˈma ẍkyinbˈaj kyjaluˈn: Tuˈn nya wutzbˈajqin weˈ, ntiˈ weˈ woklin tiˈjjo xmilil, chitjo. Me nya tuˈnjo luˈn, ntiˈt toklin tiˈj qxmilil. 17 Quˈn noqit tkyaqil qxmilil wutzbˈaj, mitla nqbˈiˈn. Ex noqit tkyaqil qxmilil ẍkyinbˈaj, mitla nqsqoˈn. 18 Me axte Dios, ma tzˈok qˈonte junjun tnej qxmilil jaˈxjo at tajbˈin toj twutz. 19 Quˈn noqit junx tnej tkyaqil, ntiˈtla teˈ qxmilil. 20 Me chjonte Dios, a qxmilil junchˈin, me nimku elnin.

21 Tuˈnpetziˈn, a wutzbˈaj, nlay txi tqˈmaˈn te qˈobˈaj: Ntiˈ te tajbˈin weˈy. Ex a wiˈbˈaj, nlay txi tqˈmaˈn te qanbˈaj: Ntiˈ te tajbˈin weˈy, chitjo. 22 Qalaˈ, ayetziˈn tnej qxmilil, a nyakuj ntiˈxix kyipin toj qwutz, ayexixpe kye nim kyajbˈin. 23 Ex ayetziˈn tnej qxmilil nyakuj noq chˈin kyoklin, ayexix nchi ok qktxuˈn wen. Ex ikyqexjo ayeˈ nya qˈanchaˈlqexix toj qwutz, ayexix nchi ok qkˈuˈjliˈn. 24 A lo nya ilxix tiˈj kyukˈa tnej qxmilil, a ntiˈ txˈixwejil tiˈj. Me ate Dios xkubˈ bˈinchinte qxmilil, tzeˈnkux tten tuˈntzin il tiˈj tuˈn kyok kˈuˈjlit kyeˈ aye nyakuj ntiˈxix kyoklin toj qwutz, 25 tuˈntzin ntiˈ paˈbˈl toj qxmilil; qalaˈ teyilex te junjun tnej at tajbˈin kye txqantl. 26 Quˈn qa ma kyˈixbˈe jun tnej qxmilil, kykyaqilxjo txqantl ktnaˈbˈil kyixkˈoj. Ex qa ma txi kyqˈoˈnxjal jun nimsbˈil tiˈj jun tnej qxmilil, kykyaqilxjo txqantl nchi tzalaj junx.

27-28 Tzeˈnku kye, ma chi oka te junchˈin Ttanim Dios, a T‑xmilil Crist, ex teyile junjun kyeˈ at toklin tiˈj. Quˈn axte Dios xi qˈoˈnte toklin junjun kyeˈ toj Ttanim: Tnejil kye tsanjil; tkabˈ kye yolil Tyol Dios; toxin kye xnaqˈtzil; ex ikyxjo kye aye nchi bˈinchin yekˈbˈil te tipin Dios, ex aye nchi qˈanin kye yabˈ, ex aye nchi onin kyiˈj txqantl, ex aye nchi nikˈunte taqˈin Dios, ex aye nchi yolin toj tzeˈnchaqkul yol. 29 ¿Ma tkyaqilxpela at kyoklin te tsanjil Jesús? Mo ¿Ma tkyaqilxpela at kyoklin te yolil Tyol Dios mo tuˈn kybˈinchin yekˈbˈil te tipin Dios, 30 mo tuˈn kyqˈanin yabˈ, mo tuˈn kyyolin toj tzeˈnchaqkul yol, mo tuˈn tpjet yol kyuˈn? ¡Mina! 31 Me kyqˈonktzintza tilil ex kyjyomjiˈy tbˈanil kyokliˈn.

Ex atzin jaˈlin kxel nqˈmaˈn jun tumil tbˈanilxix wen tzeˈnqeku luˈn: