A A A A A
Bible Book List

Tnejil Tuˈj Pabl kye Nimil aj Corint 1 Mam, Central (MVC)

Tnejil Tuˈj Pabl kye Nimil aj Corint

Jun qˈolbˈil tuˈn Pabl kye nimil toj tnam Corint

Ayiˈn Pabl, o chin txokliˈy noq tuˈn tajbˈil qMan Dios, tuˈn woka te jun tsanjil Klolqe Jesucrist. Nkubˈ ntzˈibˈinjiˈy uˈj luˈn junx tukˈa qerman Sóstenes te kyeˈy, ayiˈy Ttanim Dios toj tnam Corint, ayiˈy o chi el paˈn tuˈn Crist, a Jesús, tiˈj tkyaqil nya bˈaˈn, ex o saqix kyanmiˈn tuˈn. Ex o chi oka te tajlal Ttanim Dios junx kyukˈa txqantl toj tkyaqil twutz txˈotxˈ, ayeˈ nimilqe tiˈj tbˈi Jesucrist, a tAjaw Tkyaqil, a kyAjaw ex qAjaw te jun majx.

Noqit ax qMan Dios ex qAjaw Jesucrist tzaj qˈonte t‑xtalbˈil ex tnukˈbˈil kyibˈaja.

Kukx nxi nqˈoˈnjiˈy chjonte te Dios kyiˈja, tuˈn t‑xtalbˈil ma tzaj tqˈoˈn kyeˈy, noq tuˈn kymujbˈil kyibˈa tukˈa Crist, a Jesús. Quˈn noq tuˈn, ma tzaj tqˈoˈn Dios tkyaqil qˈinimil kyeˈy toj kynimbˈila, tzeˈnku tuˈn kyyola ex kyojtzqibˈla. Atzin luˈn jun yekˈbˈil qa ma kubˈ kyniminjiˈy Tbˈanil Tqanil tiˈj Crist, a xi qqˈmaˈn kyeˈy. Tuˈnpetziˈn, ntiˈl atx taj kyeˈy, tuˈn Xewbˈaj Xjan, a ayiˈy nchi ayoˈn tulil qAjaw Jesucrist. Ex axte Dios kˈwel waˈbˈin kyeˈy jikyinxix wen toj kynimbˈila te jun majx, tuˈntzin mix aˈl jun tzˈokx ẍchˈinte jun tiˈ toj kywutza, aj tpon tqˈijil tuˈn tul qAjaw Jesucrist. Ex ate Dios kukx njapin bˈaj Tyol tuˈn, a xjaw skˈoˈn kyeˈy, tuˈn kymujbˈin te kyibˈa tukˈa qAjaw Jesucrist, a Tkˈwal.

Nya wen tuˈn tbˈaj qpaˈn qibˈ, awo nimilqo

10 Ayiˈy werman, nchin kubˈsin nwutza kyeˈy noq toj tbˈi qAjaw Jesucrist, tuˈn tkubˈ kyxmoxin kyibˈa, tuˈn mi bˈaj kypaˈne kyibˈa; qalaˈ noqpe kyja tuˈn tok kymujbˈinxix kyibˈa wen, tuˈntzintla tten kynabˈla junx, ex jun elnin kyyola. 11 Quˈn o nbˈiˈy jun tqanil kyiˈja kyuˈn jniˈ tbˈaj Kloé, qa at qˈoj kyxola. 12 Nya tiquˈn nxi nqˈmanjiˈy luˈn kyeˈy, quˈn tuˈn noq tzeˈnchaqku nkyqˈmaˈn. At junjun nqˈmaˈnte, qa te Pabl, junjun te Apolos, ex junjun te Pegr. Ex at junjun te Crist, chiˈ.

13 ¿Ma ilaˈtzin elnin Crist toj kywutza? ¿Ma ajinqintzin weˈ ẍin jaw twutz cruz tuˈn kypaja? ¿Ma tiˈjtzin nbˈiˈy, i kuˈxiˈy toj aˈ, te jawsbˈil aˈ? 14 Chjontex qMan Dios, mix aˈl jun kyeˈ tkuˈx toj aˈ wuˈn te jawsbˈil aˈ wuˈn, qalaˈ oˈkx Crispo ex Gay. 15 Tuˈnpetziˈn, mix aˈl juntl kyeˈ aku qˈmante qa tiˈj nbˈiˈy ẍi kuxiy toj aˈ. Quˈn ex noqit ma chi kuxa wuˈn toj aˈ, nyatla tiˈj nbˈiˈy xjawe wiˈn, qalaˈ tiˈjxitla tbˈi qMan Dios, ex Tkˈwal, exsin Xewbˈaj Xjan.

16 Ex ma tzul julkˈaj toj nkˈuˈja, qa tkyaqil tbˈaj Estéfanas i kux nqˈoˈn toj aˈ te jawsbˈil aˈ. Me mi naˈn wuˈn qa atx juntl. 17 Quˈn nya ma chin tzaj smaˈn tuˈn Crist noq tuˈn kykuˈx xjal toj aˈ wuˈn te jawsbˈil aˈ, qalaˈ tuˈn t‑xi nqˈmaˈn Tbˈanil Tqanil kolbˈil. Tuˈnpetziˈn, mi ẍin yoliˈn kyukˈiy tukˈa nmaq yol tbˈanilx kywutzxjal, tzeˈnku jun aj uˈj, noq tuˈn kyxi lipekuy wiˈja, qalaˈ tuˈn kyxi lipey tiˈjjo t‑xilin nyola, a at tipin tuˈn qklet, a tkyimlin Crist twutz cruz te qxel.

A Crist tipin ex tnabˈl qMan Dios

18 Quˈn atzin Tbˈanil Tqanil kolbˈil, a xi nqˈmaˈn tiˈjjo tkyimlin Crist twutz cruz, ntiˈ tajbˈin toj kywutzxjal, ayeˈ kyja kyxiˈ toj najin. Me atzin Tqanil luˈn tipin Dios teˈ te qe, awoˈ nqo okx toj tbˈeyil kolbˈil, tuˈn qklet tuˈn. 19 Tuˈnpetziˈn, ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:

K‑okil nyupiˈn kynabˈljo aj nabˈl;
ex k‑elil wiˈjliˈn kyojtzqibˈljo aj uˈjil.

20 ¿Ma atzin tqˈuqiljo twutzxix a kynabˈl? ¿Ex ma attzin tumiljo aj uˈjil exsin jniˈ ẍtij tzaluˈn twutz txˈotxˈ? Quˈn axte qMan Dios ma tzˈok najsinte kynabˈljo xjal anetziˈn. 21 Quˈn tbˈanilxjo t‑xilin qMan, quˈn mi xtaqˈ tuˈn tel tnikyˈtzajil kyuˈnxjal noq tuˈn kynabˈl nimx tiˈjjo te twutz txˈotxˈ. Qalatziˈn nejxix xtaqˈ kolbˈil kye xjal, ayeˈ i nimin tiˈj Tyol, exla qa ntiˈ tajbˈin toj kywutz junjuntl. 22 Quˈn ayetzin kye Judiy nchi qanin tiˈj jun techil tipin Dios, tuˈn tyekˈin qa twutzxixjo Tbˈanil Tqanil. Ex ayetzin aj uˈjil te Grecia, nchi jyoˈn txqan tumil tbˈanilx kywutz xjal. 23 Me metzin qeˈ, nqo yoliˈn tiˈj tkyimlin Crist twutz cruz. Me atzin toj kywutz Judiy nya wen n‑ele, ex toj kywutzjo aj uˈjil ntiˈ tajbˈin. 24 Me atzin kyeˈ, ayeˈ o chi txokle, kyxoljo Judiy ex nya Judiyqe, ma tzˈok Crist te t‑xilin tipin ex t‑xilin tnabˈl qMan Dios. 25 Tuˈnpetziˈn, a tzajnin te Dios, a ntiˈ tajbˈin kywutz xjal, nimxixtl toklin tzeˈnku tkyaqil kynabˈlxjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Ex atziˈn a nyakuj ntiˈ tipin kywutzxjal, nimxixtl teˈ tipin tzeˈnku tkyaqil kyipin xjal.

26 Ayiˈy erman, bˈiˈn kye kyuˈn, qa ma chi txokliˈy tuˈn kyoka te Ttanim Dios, exla qa nya ilaˈ aj uˈjil kyxola, ex qa nya ilaˈ at kyipin mo at kyoklin kywutzxjal. 27 Quˈn tuˈnpetziˈn, ma chi jaw skˈoˈn tuˈn Dios, ayiˈy nyakuj ntiˈ kyajbˈin toj kywutzxjal, tuˈn kytzaj txˈixweˈ a at kynabˈl toj kywutz; ex o chi jaw skˈoˈn tuˈn Dios ayeˈ ntiˈ kyipin toj kywutzxjal, tuˈn kytzaj txˈixweˈ a at kyipin toj kywutz. 28 Me ayetziˈn ntiˈx chˈin kyajbˈin tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ayeˈ nchi el kyiˈjlinxjal, ex najnin iteˈye toj kywutzxjal; me ma chi jaw tskˈoˈn Dios, tuˈn tel yupitjo a attaq tajbˈin toj kywutz, 29 quˈn tuˈntzin mix aˈl jun jaw tnimsin tibˈ twutz Dios. 30 Quˈn noq tuˈn, ma tzˈok kymujbˈin kyibˈa tukˈa Crist, a Jesús, ex ma tzˈok Crist te kynabˈla, ex noq tuˈn, ma chi oka tzˈaqle twutz qMan, ex ma chi el paˈn tuˈn, tuˈn tsaqix kyanmiˈn, ex ma chi kotpaja tuˈn. 31 Tuˈnpetziˈn, ntiˈ tumil tuˈn kynimsin kyibˈa. Me tzeˈnku ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:

Qa at jun xjal taj tuˈn tja tnimsin jun tiˈ,
bˈaˈn tuˈn tja tnimsin tbˈi qAjaw.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes