Add parallel Print Page Options

A qnimbˈil nimxix tipin tuˈn tkubˈ tiˈj tkyaqil te twutz txˈotxˈ

Kykyaqiljo ayeˈ kchi xel niminte qa a Jesús Kolil, a Crist, a skˈoˈnxix tuˈn qMan Dios, apente tkˈwal Diosjo. Ex alkye k‑okil kˈuˈjlin te jun manbˈaj, il tiˈj tuˈn kyok tkˈuˈjlin tkˈwaljo manbˈaj anetziˈn. Qa kˈuˈjlin qMan Dios quˈn, ex qa nkubˈ qnimiˈn a ntqˈmaˈn, n‑el qnikyˈ te qa ajin qeˈ tkˈwal kˈuˈjlinqe quˈn. Atzin tuˈn kykubˈ nimitjo tnukˈbˈil; ex ayetziˈn tnukˈbˈil, nya jun iqtzqe. Quˈn tkyaqiljo a o tzˈok te tkˈwal Dios, kˈwel tiˈjjo tkyaqil nya bˈaˈn tuˈn, tzeˈnku qe, noq tuˈn qnimbˈil tiˈj, o kubˈ tiˈjjo tkyaqil nya bˈaˈn quˈn. Ankye teˈ kxel tnimin qa a Jesús Tkˈwal Dios, apente kˈwel tiˈj tkyaqil nya bˈaˈn tuˈn.

Jesús ax Diosjo

Twutzx teˈ qa a Klolqe Jesucrist ax Diosjo, a ul kanin tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ex kubˈ tyekˈin ikyxjo, tej kuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ; ex tej tkyim twutz cruz. Ex ax te Xewbˈaj Xjan attaq antza, ex atzin xqˈonte tqaniljo, quˈn a te Xewbˈaj Xjan twutzxix. Quˈn at oxe nqˈonte tqanil qa ax Diosjo Jesús: A Xewbˈaj Xjan, ex a jawsbˈil aˈ, exsin a tkyimlin twutz cruz, ex ayetzin oxe luˈn mujle kyten junx, qa twutzxix. Tzunpe nxi qnimiˈn tqanil tuˈn xjal tiˈj jun tiˈ, a ma tli; ¿Yajtzilaˈ teˈ Dios? Ex atzin t‑xilin tqaniljo tzaj tqˈoˈn Dios tiˈj Jesús, a Tkˈwal.

10 Tkyaqiljo a kxel niminte qa a Jesús Tkˈwal Dios, kxel tiˈn tqanil toj tanmin. Ex tkyaqiljo mi txi niminte, iky tzˈelpine Diosjo toj twutz tzeˈnku jun nikyˈil yol, quˈn ma tzˈel tiˈjlin tqanil, a tzaj tqˈoˈn Dios tiˈj Tkˈwal. 11 Ex atzin tqaniljo lo: Qa ate Dios o tzaj qˈoˈnte qchwinqil te jun majx, ex atziˈn chwinqil luˈn a tzaj tqˈoˈn noq tuˈn Tkˈwal. 12 Tkyaqiljo kˈwel niminte Tkˈwal Dios, at te chwinqil te jun majx, ex tkyaqiljo a mi nkubˈ niminte, ntiˈ teˈ chwinqil te jun majx.

Tiquˈnil kubˈ ttzˈibˈin Juan uˈj luˈn

13 Atzin jaˈlin, ma kyij ntzˈibˈinjiˈy uˈj luˈn te kyeˈy, a ayiˈy o chi nimiˈn tiˈj Jesús, a Tkˈwal Dios, tuˈnxixsin tel kynikyˈa tiˈj, qa at kychwinqila te jun majx. 14 Tuˈn ikyjo, at‑xix qˈuqbˈil qkˈuˈj tiˈj, quˈn bˈiˈn quˈn, qa ma txi qqanin jun tiˈ te toj qnaˈj Dios, a tzeˈnkuxjo tajbˈil, ok qo tzajil tbˈiˈn. 15 Ex ikyxjo tzeˈnkuˈ bˈiˈn quˈn, ntzaj tbˈiˈn Diosjo a qnaˈj Dios, ex bˈiˈn quˈn, qa ntzaj tqˈoˈn a nxi qqanin te.

Qo naˈn Dios kyiˈj qerman

16 Qa at jun kyeˈ ma tzˈok tkaˈyin jun terman nbˈinchin il, a nya nxi tiˈn toj kyimin, bˈaˈn tuˈn tnaˈn Dios tiˈj. Ikytziˈn, ktzajile tqˈoˈn Diosjo tchwinqiljo erman anetziˈn. Me a wejiˈy nxi nqˈmaˈn tiˈjjo il, a mi nqox tiˈn toj kyimin, quˈn at te il te kyimin, ex nya wejiˈy nxi nqˈmaˈn tzaluˈn tuˈn qnaˈn Dios tiˈjjo il ikyjo. 17 Twutzx tetz tkyaqil il, nya wen twutz Dios, me tuˈn Jesús, at il, a mi nqox tiˈn toj kyimin.

18 Atzin jaˈlin, bˈiˈn quˈn, qa kykyaqiljo tkˈwal Dios, a o chi nimin tiˈj, mi nchi bˈetl toj il, quˈn ate Jesús nkolin kyiˈj. Ex tuˈn ikyjo, nlay chi ok tzyuˈn tuˈn tajaw il. 19 Quˈn bˈiˈn quˈn, qa tkyaqiljo nya nimil tokx tjaqˈ tkawbˈil tajaw il. Me atzin qe, te Diosqoqe. 20 Ex ikyxjo, bˈiˈn quˈn, qa Jesús, a Tkˈwal Dios, ul twutz txˈotxˈ tuˈn ttzaj tqˈoˈn qnabˈl, tuˈn tel qnikyˈ te Dios, a twutzxix. Ex nqo bˈet mujle qten tukˈa qMan ex tukˈa Tkˈwal, a Jesucrist. Atzin Jesús, ax Diosjo, a twutzxix ex qˈolte qchwinqil te jun majx.

21 Ayiˈy, tal nkˈwala; kykaˈyinktzin kyibˈa, tuˈn mi tzˈoke qe kykˈuˈja tiˈj jun tiˈla, tuˈn tok te kydiosa.