Add parallel Print Page Options

Ma qo ok kˈwalbˈaj te Dios

Werman, kykaˈyinktziˈn, nimx teˈ qMan Dios tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qiˈj; ma tzaj tqˈoˈn qoklin te kˈwalbˈaj. Me aye xjal nya nimilqe mi n‑el kynikyˈ qe, quˈn tuˈn naˈm tel kynikyˈ te qMan Dios. Me awotzinqe ma qo ok te tkˈwal qMan Dios. Me naˈmxixpe qlonte tzeˈn qo okila, aj tul Jesús juntl majl. Quˈn ex bˈiˈn quˈn, qa aj tul, qo okil ikyxjo tzeˈnku a, quˈn k‑okil qkaˈyin ikyx tzeˈnkuxix t‑xilin. Ex alkye taj tuˈn tok ikyjo, il tiˈj tuˈn tsaqsin te tibˈ toj tchwinqil, ikyx tzeˈnku te Jesús saqxix teˈ toj tkyaqil.

Me ayetziˈn bˈinchil il, n‑el kyiˈjlin tnukˈbˈil Dios, quˈn tuˈn atzin il nbˈant kyuˈn, atzin n‑el iˈjlinte tnukˈbˈil Diosjo. Ex bˈiˈn kyuˈn, qa ul Jesús tzaluˈn twutz txˈotxˈ te najsil qil, quˈn oˈkx te Jesús ntiˈ il xbˈant tuˈn. Tuˈn ikyjo, tkyaqil xjal, a o tmujbˈe tibˈ tukˈa, mi nbˈetl toj il. Me ayetzin xjal nchi bˈet toj il, naˈm tel kynikyˈ te, ex nya ojtzqiˈn kyuˈn.

Ayiˈy werman, mix aˈl jun kubˈ sbˈun kyeˈy. Quˈn ankye teˈ wenx nbˈant tuˈn, ex wenx teˈ, ikyx tzeˈnku te Jesús wenxix teˈ. Me atziˈn a bˈinchil il, te tajaw ilx teˈ, quˈn ate tajaw il bˈinchin il te tnejil. Tuˈntzin ikyjo, ul Tkˈwal Dios tzaluˈn twutz txˈotxˈ tuˈn t‑xititjo tkyaqil taqˈin tajaw il.

Mix aˈl jun xjal aku tzˈok te tkˈwal qMan Dios qa kukx nbˈetjo toj il, quˈn tuˈn o tzˈok te tkˈwal Dios, ex quˈn o tzaj tqˈoˈn Dios jun akˈaj tchwinqil. Tuˈnpetziˈn, nya tuˈn tbˈinchin il, quˈn o tzˈok kˈwalbˈaj te Dios. 10 Quˈn bˈiˈn quˈn alkye qeˈ tkˈwal Dios, ex alkye qeˈ tkˈwal tajaw il: Quˈn aye, a nya bˈaˈn kybˈinchbˈin, ex mi n‑ok kykˈuˈjliˈn txqantl nimil, nya teqe te Diosjo.

Qkˈuˈjlim qibˈ qxolx

11 Atzin yoljo lo, a kybˈiy atxix ojtxe: Tuˈn tok qkˈuˈjlin qibˈ qxolilex. 12 Ex mi qo ok tzeˈnku te Caín, a xi tqˈoˈn tibˈ te tajaw il. Ex tuˈn ikyjo, kubˈ tbˈyoˈn titzˈin. ¿Me tinquˈnil kubˈ tbˈyoˈn? Quˈn tuˈn nya wentaq tbˈinchbˈin Caín, quˈn tuˈn tlochˈj tanmin tiˈj titzˈin, quˈn atzin tbˈinchbˈin titzˈin wentaq taˈ.

13 Ayiˈy werman, mi chi jaw kaˈylaja qa ma chi el ikyˈin kyuˈnxjal, ayeˈ nya nimil. 14 Awotzinqe, a o qo etz toj kyimin, ex ma qo kanin toj jun akˈaj chwinqil, ma tzˈel qnikyˈ te, tuˈn tkˈuˈjbˈil qkˈuˈj kyiˈj txqantl nimil. Ankye ntiˈ tkˈuˈjbˈil tkˈuˈj kyiˈj txqantl, naˈm tkanin tojjo akˈaj chwinqil, ex axsi taˈye toj kyimin. 15 Quˈn tkyaqilxjo a n‑el tikyˈin txqantl nimil, ikyx tzˈeleˈ tzeˈnku jun bˈyol xjal. Ex bˈiˈn kyeˈ kyuˈn, qa ntiˈ jun bˈyol xjal aku ten chwinqil te jun majx. 16 Me qalatzin qe, ma tzˈel qnikyˈ te a tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj Klolqe Jesús: Quˈn xi tqˈoˈn tchwinqil noq tuˈn qpaj; exsintla ikyxjo qetz, tuˈn t‑xi qqˈoˈn qchwinqil tuˈn kypaj txqantl. 17 Me qa at jun, a at chˈin at te, exsin qa noq s‑ok kyim tiˈjjo juntl, a ntiˈx chˈin at te, ex mi saj chyoˈnx tanmin tuˈn t‑xi tmojin, ¿Ma atpela tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj Dios toj tanmin? ¡Ntiˈ! 18 Tuˈn ikyjo, ayiˈy werman, atzin tqˈaqˈbˈil qkˈuˈj nya noq tuˈn tkubˈ qyolin, qalaˈ tuˈn tkubˈ qyekˈin tukˈa qbˈinchbˈin qa twutzxix.

A tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj Dios toj qanmin

19 Ikytzin tumiljo, qa matxixix qo ok te tbˈanil nimil, ex ikytzin kqebˈil qkˈuˈjjo twutz Dios. 20 Mi kubˈ qbˈisin toj qanmin qa ntiˈ qoklin twutz Dios. Qalaˈ il tiˈj tuˈn tel qnikyˈ te, qa a qoklin tzajnin tiˈj qMan, a ojtzqiˈn tkyaqil tuˈn. 21 Ayiˈy werman, nimxix nkˈuˈja kyiˈja. Qa ntiˈ nkubˈ qximin ikyjo toj qanmin, at qˈuqbˈil qkˈuˈjtz tiˈj Dios. 22 Ex noq tuˈn qbˈinchbˈin, ex tuˈn nkubˈ qnimin tnukˈbˈil, at qˈuqbˈil qkˈuˈj, tuˈn ttzaj tqˈoˈn Dios, ikyx tzeˈnku nxi qqanin te. 23 ¿Ex altzin kye tnukˈbˈil Dios? Atzin ma txi qnimin Tkˈwal, a Jesucrist, ex tuˈn tok qkˈuˈjlin qibˈ qxolile, ikyjo tzeˈnku o tqˈma. 24 Ayetziˈn nchi kubˈ nimin teˈ nukˈbˈil lo, najleqe tukˈa qMan Dios ex Dios najle kyukˈa. Ex ma tzˈel qnikyˈ te qa najle Dios qukˈa, noq tuˈn Xewbˈaj Xjan, a o tzaj tqˈoˈn toj qanmin.