Add parallel Print Page Options

Ate Jesús, Yolil qiˈj twutz Dios

Ayeqiˈy werman, nimxix nkˈuˈja kyiˈja, a nyakuj tal nkˈwalqiˈy; nxi ntzˈibˈiˈn tkyaqiljo luˈn kyeˈy, tuˈn mi chi bˈinchiniˈy il. Me qa at jun nbˈinchin il kyxola, at najsbˈil, quˈn at jun Yolil qiˈj twutz qMan Dios, a Jesucrist, a tzˈaqlexix. Xi tqˈoˈn Jesús tibˈ te chojbˈil qil, tej tkyim twutz cruz, nya noq oˈkx tuˈn tnajsitku qil, qalaˈ tuˈn tnajsit kyil tkyaqil xjal twutz txˈotxˈ.

Qa ma kubˈ qnimin tnukˈbˈil qMan Dios, aku txi qqˈmaˈn qa o tzˈel qnikyˈ te. Me qa at jun xjal ntqˈmaˈn qa ojtzqiˈn Dios tuˈn, me mi nkubˈ tnimin tnukˈbˈil Dios, nikyˈil yol teˈ, ex ntiˈ yol twutzxix toj tanmin. Me atzin xjal, a nkubˈ tnimin Tyol Dios, mapen tzˈok tkˈuˈjlintz qMan Dios tukˈa tumil, ex antza k‑elile qnikyˈ te, qa at qmujbˈil qibˈ tukˈa. Ex qa at jun xjal ntqˈmaˈn qa mujle tukˈa Dios, bˈaˈn tuˈn tbˈet toj tchwinqil, tzeˈnku xbˈete Jesucrist.

A akˈaj kawbˈil

Ayiˈy werman, atzin kawbˈil, a nxi ntzˈibˈiˈn kyeˈy, nya jun akˈaj kawbˈil, qalaˈ axjo kawbˈil, a at kyukˈiy, ex bˈiˈn kyuˈn atxix ojtxe. Me atzin nxi ntzˈibˈinjiˈy kyeˈy jaˈlin ma tzˈok tzeˈnku jun akˈaj kawbˈil, tuˈn tkubˈ kynimiˈn tzeˈnkuxjo kubˈ tnimin Jesús. Quˈn atzin qxopin kyjaˈ tikyˈ, ex ma tzaj spikyˈeˈxixjo, a spikyˈin twutzxix, a t‑xim qMan Dios.

Me qa at jun nimil, a ntqˈmaˈn qa at spikyˈin toj tchwinqil, exsin n‑ikyˈin yol tiˈj juntl, nya twutzx tyol, quˈn toj qxopin taˈye. 10 Me atziˈn xjal, a nkˈuˈjlin kyiˈj txqantl, apente atjo toj spikyˈin, ex nlay kubˈ tzˈaq toj il noq tuˈn tpaj jun tiˈ. 11 Me atziˈn xjal, a n‑ikyˈin tiˈj juntl, axsa toj qxopin taˈye, ex ntiˈ tumil toj twutz tzeˈn t‑xiˈ, quˈn ma tzˈok jpet tnabˈl, nyakuj ikyjo tzeˈnku jun aˈla nbˈet toj qxopin.

12 Ayiˈy werman, nxi ntzˈibˈiˈn kyeˈy nyakuj tal nkˈwalqiˈy, quˈn tuˈn o kubˈ najsin kyila noq tiˈj tbˈi qMan Dios. 13 Ex nxi ntzˈibˈiˈn kyeˈy nyakuj tij xjalqiˈy, quˈn tuˈn o tzˈel kynikyˈa tiˈj qAjaw, a atxtaq te tnejil. Ex nxi ntzˈibˈiˈn kyeˈy nyakuj kuˈxinqiˈy, quˈn tuˈn ma kubˈ tiˈj tajaw il kyuˈn. 14 Werman, noq tuˈn kybˈintiˈy wen, kxel nqˈmaˈn juntl majla: O txi ntzˈibˈiˈn kyeˈy nyakutlaj tal nkˈwalqiˈy, quˈn tuˈn o tzˈel kynikyˈa te qMan Dios. Ex o txi ntzˈibˈiˈn kyeˈy nyakuj tij xjalqiˈy, quˈn tuˈn o tzˈel kynikyˈa te qAjaw, a atxtaq te tnejil. Ex o txi ntzˈibˈiˈn kyeˈy nyakuj kuˈxinqiˈy, quˈn tuˈn o chi kujixa, ex o ten Tyol Dios toj kyanmiˈn, ex tuˈn ma kubˈ tiˈj tajaw il kyuˈn.

15 Werman, kxel nqˈmaˈnjiˈy luˈn kyeˈy: Mi tzˈok kykˈuˈjlinjiˈy tkyaqiljo nya bˈaˈn twutz txˈotxˈ, ex tkyaqiljo nya bˈaˈn ntzaj tqˈoˈn. Qa at jun xjal nkˈuˈjlin tiˈj tkyaqiljo luˈn, nlay bˈant tkˈuˈjlin tiˈj qMan Dios. 16 Tkyaqiljo nya bˈaˈn twutz txˈotxˈ ikyqetziˈn tzeˈnku tkyaqil achbˈil, a ntqanin qxmilil; tkabˈ, tkyaqil tiˈ, a qajxix tuˈn tten qe; ex toxin, tkyaqiljo qnimsbˈil qibˈ kyiˈj tkyaqil at qe. 17 Tkyaqiljo luˈn nya tzajnin tiˈj qMan Dios, quˈn tkyaqiljo luˈn kja kyikyˈ, ex tkyaqil txˈotxˈ kbˈajil te jun majx. Me atzin xjal, a nbˈinchin tzeˈnkuˈ taj Dios, ok ktenbˈil te jun majx.

A jyol qˈoj tiˈj Dios

18 Ayiˈy werman, a nyakuj nkˈwalqiˈy; chˈix tjapin bˈaj tqˈijil twutz txˈotxˈ. Tuˈn ikyjo, o tzˈok kybˈiˈn tiˈj jun jyol qˈoj tzul kanin, kjawil tnimsin tibˈ twutz Klolqe Jesús. Me atzin jaˈlin, ma chi bˈaj yekˈin ilaˈ jyol qˈoj tiˈj Klolqe. Ex tuˈn ikyjo, bˈiˈn quˈn qa chˈix tjapin bˈaj tqˈijil twutz txˈotxˈ. 19 ¿Me jaˈtzin ẍi tzaje jyol qˈoj lo qa nya axsa ẍi exa qxol? Me nyala te nimilqextaq. Quˈn noqit qukˈaqextaq, mitla ẍi extz qxol. Me ma bˈajjo ikyjo tuˈntzin tyekˈit‑xix wen, qa aye nyakuj nimil, mi tzˈok te twutzxix Ttanim Dios.

20 Me metzin kyeˈ, a ayiˈy nimil twutzxix, ma tzaj qˈoˈn Xewbˈaj Xjan toj kyanmiˈn tuˈn Klolqe Jesús, ex kykyaqil kyeˈ ma tzˈel kynikyˈa tiˈj tkyaqiljo luˈn. 21 Me nxi ntzˈibˈinjiˈy luˈn kyeˈy, nya noq mi n‑el kynikyˈa te twutzxix, quˈn n‑el kyeˈ kynikyˈ te. Ex bˈiˈn kyuˈn qa ntiˈ jun nya twutzx aku tzul kanin tiˈjjo a twutzxix. 22 ¿Ankye noq nja bˈant tuˈn? Atzin xjal, a ntqˈmaˈn qa nya te Jesús, a Crist, a skˈoˈnxix tuˈn qMan Dios. Atziˈn xjal luˈn, ajqˈoj tiˈj Klolqe Jesús, ex n‑el tiˈjlin Dios tukˈax Tkˈwal. 23 Ex alkye n‑el tiˈjlin Tkˈwal Dios, ntiˈ qMan Dios tukˈa. Me ankyeˈ, a n‑el tnikyˈ te qa ate Jesús Klolqe, at qMan Dios tukˈa.

24 Tuˈnpetziˈn, kykˈuˈnkutziˈn toj kyanmiˈn a Tbˈanil Tqanil, a o kybˈiˈy atxix ojtxe. Quˈn tuˈn ikyjo, kchi tenbˈilxixa kujxix toj kynimbˈila tiˈj qMan Dios ex tiˈj Tkˈwal. 25 Quˈn ex o tzaj tqˈoˈn Dios jun qchwinqil te jun majx, tzeˈnkuxjo tqˈmaˈn.

26 Nxi ntzˈibˈiˈn tkyaqiljo lo kyeˈy kyiˈjjo a kyaj tuˈn kysbˈun kyiˈja. 27 Me at Xewbˈaj Xjan toj kyanmiˈn, a tzajnin tiˈj Klolqe Jesús. Tuˈnpetziˈn, nya il tiˈj tuˈn kytzaj xnaqˈtziˈn tuˈn junl aˈla tiˈjjo luˈn, quˈn axte Xewbˈaj Xjan ktzajil xnaqˈtzin kyeˈy tiˈj tkyaqil. Quˈn a xnaqˈtzbˈil anetziˈn twutzxix, ex nya nikyˈj yol. Ex atzin xnaqˈtzbˈil luˈn, tuˈn kytenxixa kuj toj kynimbˈila.

28 Atzin jaˈlin werman, nyakuj nkˈwalqiˈy; chi tenkuxixa kuj toj kynimbˈila tiˈj Klolqe Jesús, tuˈntzin tqe qkˈuˈj tiˈj, aj tul juntl majl, ex tuˈn mi qo tzaj txˈixwe twutz. 29 Bˈiˈn kyuˈn, qa a Klolqe Jesús tzˈaqlexix toj tkyaqil. Tuˈn ikyjo, il tiˈj tuˈn tel kynikyˈa te, qa kykyaqiljo nchi bˈet tzˈaqlexix toj kychwinqil, o chi ok te Tkˈwal Dios.